Sunteți pe pagina 1din 19

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

1
*
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei: UBERT PHONE
32. Codul unic de înregistrare: 37903083
43. Forma juridică de constituire: SRL
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: 06.07.2017/J16/1939

65. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent: 4211


76. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare:
4520
8
97. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
Producție Se punctează cu 40 puncte
Programare IT cod CAEN 6201 Se punctează cu 40 puncte
Industrii creative – fără cod CAEN 6201 Se punctează cu 35 puncte
Servicii 4520 Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 25 puncte
10
8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român 100
Străin

9. Valoarea capitalului social: 200


10. Adresa, telefon/fax, e-mail: CRAIOVA,STR.ROVINARI,NR.8A,DOLJ

11. Persoană de contact: UBLEA ALBERT-FLORIN


12. Asociaţi, acţionari principali :
1

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital


social %
UBLEA ALBERT-FLORIN Sat Viisoara,Com.Dragotesti,Str.Nicolae 100
Balcescu,nr.38,Jud.Dolj

13. Categorie IMM


Micro
x
2
*
Mica
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează şi
se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI.
Se încarcă în aplicație împuternicirea- Dacă este cazul-.
2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:


A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?
Vulcanizare fixa si mobila
Prestatorii serviciilor de vulcanizare auto stiu foarte bine ca succesul unei astfel de afaceri depinde intr-
o mare masura de amplasament, de dotarea tehnica a atelierului si de competenta de care dau dovada in
momentul in care se afla fata in fata cu clientul.
Afacerea se deruleaza intr-un punct cu densitate mare de populatie si cu trafic intens de autovehicule
atelier de vulcanizare auto,este amplasat intr-un loc favorabil, in vecinatatea unei spalatorii auto
Informatia este foarte importanta in acest domeniu, deoarece in permanenta apar pe piata produse noi,
ceea ce inseamna tehnici noi de vulcanizare.
Serviciile pe care le va oferi atelierul de vulcanizare auto sunt: reparare pene cauciuc, echilibrare roti,
reglarea presiunii din pneuri, aplicare petece pe camere, dar si pe anvelope, atat la rece cat si la cald,
aplicare snur in anvelope, schimburi de anvelope, posibilitatea depozitarii anvelopelor iarna/vara pentru
clientii fideli.
Montarea /demontarea rotilor se va face folosind echipamente pneumatice care asigura o eficienta
ridicata.
Regrovarea este operatia de adancire /reprofilare a pneurilor. Avantajele constau in economia facuta
( nefiind necesara achizitonarea unei anvelope noi) si in cresterea sigurantei datorita cresterii aderentei

3
*
pneului.Regrovarea trebuie facuta de personal autorizat pentru a evita posibilitatea deteriorarii anvelopei
printr-o prelucrare proasta
Montarea /demontarea rotilor se va face folosind echipamente pneumatice care asigura o eficienta
ridicata
Avantajele folosirii azotului in loc de aer:
- prelungeste viata cauciucului;
- micsoreaza riscul exploziilor;
- verificarea presiunii se va face la interval mai mari;
- presiunea din pneuri se face la interval mai mari;
Vulcanizarea mobila este o afacere de mare utilitate pentru toti soferii ,pentru ca la un anumit moment
nepotrivit se pot trezi cu problem la masina. Astfel , orice probleme pe care le-ar avea masina cu
anvelopele pot fi rezolvate de o echipa mobila, care se deplaseaza la apelul soferului , cu toate
echipamentele necesare pentru solutionarea problemei.
Astfel de "interventii" pot fi facute prin stocarea intr-un mod practic a tuturor echipamentelor necesare
unei vulcanizari clasice(statice) intr-o autoutilitara de tip duba.
Tarifele pentru aceasta activitate sunt in functie de distanta la care se afla clientul si problema care
trebuie solutionata. De exemplu pentru o pana la o distanta mica se poate percepe un tarif intre 50-100 lei
Cresterea vanzarilor pentru masinile vechi ce va urma odata cu schimbarea taxelor, va conduce la
achizitia a tot mai multe rebuturi, rebuturi care pentru o vulcanizare/service mobila se pot dovedi o sursa
importanta de profituri rapide
B.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI 206.400,00 210.000,00 240.000,00
Profit LEI 80.000,00 90.000,00 100.000,00
Număr de salariaţi Număr persoane 2 2 3

C.
 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice,
cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în
domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de
muncă, flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

PUNCTE TARI:
- Locatia viitoarei vulcanizari auto .suficient teren pentru amenjare zona acces facil
- Pregatire de specialitate a personalului angajat
- Imagine pe piata locala: parteneriat, seriozitate
- Produse noi, avansate tehnologic, cu mare cerere pe piaţă; ·
- Preţuri competitive raport bun calitate/preţ, pret cu 20% mai mic decat cel al competitorilor;
- Interes pentru satisfacerea cerinţelor şi necesităţilor clienţilor.
OPORTUNITATI:
- Lipsa jucatorilor importanti in zona
- Schimarea comportamentului consumatorului referitor la intretinerea autovehiculelor
- Schimbarea comportamentului populatiei referitor la protectia mediului
- Starea inca precara a drumurilor implusioneaza cererea

4
*
Compania va cauta sa-si aduca un plus de imagine prin implicare si responsabilizare sociala
( crearea de locuri demunca, nivel de salarizare si bonificatii corespunzator), dar si prin respectarea
cadrului legislative ( respectarea normelor juridice nationale si denuntarea practicilor ilegale, antisocial,
anticoncurentiale

D1.
 Activităţi necesare implementarii proiectului :

- asigurarea spaţiului de lucru prin închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare;
- amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri,
autorizaţii necesare implementării proiectului;
- recrutare/selecţie/angajare personal necesar; instruire personal;
- acţiuni de promovare a serviciilor;
- aprovizionare cu materiale, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare

D2.
 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a
proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul depunerii
ultimei cereri de plată/rambursare.

- Achizitionarea de echipamente , unelte si scule necesare desfasurarii activitatii de vulcanizare auto


- Achizitionarea de autoutilitara necesara activitatii de vulcanizare auto mobile
- Recrutarea / angajarea de personal calificat
- Amenajarea spatiului inchiriat in concordant cu activitatea desfasurata
- Atragerea potentialilor clienti
3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

3. Resurse umane
Numarul total de angajati pe perioadă nedeterminată de la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de
înscriere- Dacă este cazul-:

3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt

5
*
Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta
UBLEA ALBERT M 30
FLORIN

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

Total 2

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 20 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) DA (minim 2 locuri) NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri

Observaţii:
Se acordă 20 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de
1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer sau 25 puncte suplimentare pentru
minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create, ocupate persoane defavorizate*/ absolvenți
după anul 2012/șomeri.
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente
specifice activităţii).

6
*
Serviciile pe care le va oferi atelierul de vulcanizare auto sunt: reparare pene cauciuc, echilibrare roti,
reglarea presiunii din pneuri, aplicare petece pe camere, dar si pe anvelope, atat la rece cat si la cald,
aplicare snur in anvelope, schimburi de anvelope, posibilitatea depozitarii anvelopelor iarna/vara pentru
clientii fideli,vulcanizare mobila.

Descrierea fluxului de activitati vulcanizare auto:

- receptie autovehicul
- identificare deficiente

- demontare roata

- dejantare – demontare janta

- vulcanizare

- montat anvelopa

- echilibrare roata

- montare roata

- receptie finala

Achizitia de echipamente specifice activitatii:


- Aparat de dejantat semiautomat/automat cu diferite capacitati,
- Aparat de echilibrat cu afisaj LED, cu raza laser pentru pozitionarea greutatilor de echilibrare, cu
preluare manuala/automata a datelor.
- Aparat montat/demontat anvelope semiautomat
- Aparat de echilibrat roti autoturisme si utilitare
- Cric hidraulic (3 tone)
- Compresor 10 bar
- Cheie dinamometrica si Cheie cruce
- Pistol pneumatic
- Tubulare de impact lungi
- Pistol umflat cu manometru
- Grup de preparare aer comprimat pentru scule pneumatice
- Elevator
- Autoutilitara pentru vulcanizare mobila

4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediul social: Judet DOLJ Adresa CRAIOVA,STR.ROVINARI,NR.8A,DOLJ

Regiune de dezvoltare: SUD-VEST OLTENIA


OolOOLTENIAOLTENIA
Urban / rural

7
*
Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: SUD-VEST OLTENIA


Judet Adresa CRAIOVA
DOLJ
În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):

Construcția va fi dotată cu utilități prin racordare la utilitățile existente : apă, canalizare, energie
electric,gaze naturale
- Cost consum apa - 100 ron/luna
- Cost consum canalizare- 15 ron/luna
- Cost consum energie electrica – 500ron/luna
- Cost consum gaze naturale - 150 ron /luna

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii estimati:

suprafaţă închiriată - 60 metri patrati,


perioadă de închiriere - nedeterminata,
valoare chirie-
Dimensionare 100 ron/luna
valoare de investiţie

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA

4.3 Dimensionare valoare de investiţie


Nr. Element de investiţie Număr Valoare Valoare Valoarea Valoarea Valoare
Crt / Cheltuieli Bucăţi unitara a totală TVA TVA eligibila Codul de
. operationale fara nededucti deductibil clasificare
Denumire TVA - lei bil
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente 62.289 0 11.834 74.124 2.1;2.2
tehnologice*,
inclusiv echipamente
IT

8
*
2 Autoutilitare și 1 99.055 99.055 0 18.621 117.876 2.3.2.2.
autovehicule cu 9.1.
destinație specială,
cu excepţia
vehiculelor simbol G,
conform Ordinului
MLPTL 211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
3 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale
4 Instalaţii/echipament
e specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie
5 Instalaţii de încălzire 2.1.17.
sau climatizare 3.
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 192.000
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ
7 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fără motor,
elevatoare,
încărcătoare, remorci
și semiremorci,
platforme, izoterme
și frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 0 0 0 0 0

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

9
*
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1
8 Salarii, utilități,
chirii,
9 Pagină web pentru
prezentarea și
promovarea
activităţii inclusive
cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică
11 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale
12 Consultanţă 1 8.000
13 Software-uri
necesare desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de
investiții acceptate în
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru
implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI 0
ALTE CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL 200.000

10
*
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis 200.000 100
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei)
TOTAL valoare de investiţie 100%

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere


mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri se adună punctul 1cu 4 cu 5 și cu punctul 13
(Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line ) și se
calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea planului de afaceri:

DA NU

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Caracter inovativ al investiției.


DA NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

11
*
Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii și care este potenţial
inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.

Pentru opțiunea DA, se va prezenta la prima cerere de rambursare/cerere de plată dovada de la


producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de
afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de
3 ani.

5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

AVANTAJE:
- Imagine buna pe piata locala: parteneriat, seriozitate
- Produse noi, avansate tehnologic, cu mare cerere pe piaţă; ·
- Preţuri competitive raport bun calitate/preţ, pret cu 20% mai mic decat cel al competitorilor
- Servicii de vulcanizare mobila
DEZAVANTAJE:
- Lipsa de experienta in domeniul serviciilor

5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

5.2.1. Produsul nou


Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);

Serviciile pe care le va oferi atelierul de vulcanizare auto sunt: reparare pene cauciuc, echilibrare
roti, reglarea presiunii din pneuri, aplicare petece pe camere, dar si pe anvelope, atat la rece cat si
la cald, aplicare snur in anvelope, schimburi de anvelope, posibilitatea depozitarii anvelopelor
iarna/vara pentru clientii fideli si vulcanizare mobile- orice probleme pe care le-ar avea masina
cu anvelopele pot fi rezolvate de o echipa mobila, care se deplaseaza la apelul soferului , cu toate
echipamentele necesare pentru solutionarea problemei.
12
*
5.2.2. Segmentul de piaţă

5.2.2. Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului


dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice,
birotică, turism etc.).

Evoluţia pieţei auto a cunoscut în ultimii ani o puternica crestere, înregistrându-se sporiri de la an
la an în ceea ce privește numărul autovehiculelor vândute în ţara noastră. Această evoluţie pozitivă se
datorează creșterii accentuate a numărului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de
achiziţionare a acestora în sistem second-hand
Clienţii care apelează la aceste servicii se încadrează în categoria celor cu venituri medii sau
superioare. Ei sunt atât persoane …fizice, cât și …firme

5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor ?

Activitatea atelierului de vulcanizare va fi local , iar autoutilitara pentru vulcanizare mobila


va putea deservi in tot judetul .
Nr. de client potentiali – 80 /zi

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon,
evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

Cererea este zilnica , cu crestere in perioadele de schimbare a anvelopelor de iarna/vara

5.2.5. Concurenţi potenţiali


Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

Grupă produse/servicii oferite Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea


pieţei

Vulcanizare auto Garaj Amy-Craiova

13
*
Vulcanizare auto mobila Service-Roti -Craiova

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:

Pliante - se vor distribui clientilor care apeleaza la servicii, dar si celor care tranziteaza zona
Placute indicatoare / Panouri - Vor fi amplasate indicatoare si panouri pe drumul principal ce duce
spre atelierul de vulcanizare

5.3.2. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenţi, la comandă, etc.

5.3.3. Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante,
broşuri):

6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Proiecţiile financiare vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai jos, se
vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

BILANT PREVIZIONAT
Nr. perioada
rd.
Denumirea elementului

A B 2017 2018 2019 2020


ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)

14
*
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2 192.000 153600 115200 76800
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-
2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4

ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 5 1500 2000 2500 2500
+332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-
378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6
+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445
+446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114- 7
591-595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8 100 78991 90891 2500


(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10


DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 11 5000 5500
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 +
168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 6000
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +
446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 0
+ 473*** + 509 + 5186 + 519)

ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE 12


(rd. 09 +10-11)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 13
09)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- 14
O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441***
+4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453***
+455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519
VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 15

1.Subvenţii pentru investiţii 16 8.000 38400 38400 38400

2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17


CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18

15
*
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19 200 200 200 200
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21


III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22
IV. REZERVE (ct. 106) 23
V. PROFITUL SAU SOLD C 24
PIERDEREA
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
SOLD D 25

VI. PROFITUL SAU SOLD C 26 0 80000 90000 100000


PIERDEREA SOLD D 27
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129) 28


CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27- 29
28)

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

AN AN AN AN
2017 2018 2019 2020
1 1. Cifra de afaceri netă
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708) 0 206400 210000 240000
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
5 consumabile aferente activităţii desfaşurate 0 1500 2000 2500

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 0 41520 44208 79560

7 Chirii 300 1200 1200 1200


8 Utilităţi 2295 9180 9450 10000
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
9 marketing, Reparaţii/Întreţinere 0 10000 10250 13000
10 Asigurări 750 3000 3500 4000
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul
11 pe profit 0 3064 3100 3400
12 Alte cheltuieli 0 56936 46292 26340
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)
16
*
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
15 Profit ( RD.4-13) 80000 90000 100000
16 Pierdere (RD.13-4) 3345
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)
20 VENITURI TOTALE RD.4+17)
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
23 Profit ( Rd,20-21) 80000 90000 100000
24 Pierdere (rd.21-20) 3345

CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaţii / lună AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020


I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 0 55 78991 92391
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)
1 din vânzări 206400 210000 240000
2 din credite primite
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 5000
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă 200000 0 0 0
Total disponibil (I+A)
B Utilizari numerar din exploatare
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile aferente activităţii
1 desfaşurate 1500 500 500 500
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 41520 44208 79560
3 Chirii 300 1200 1200 1200
4 Utilităţi 2295 9180 9450 10000
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere 0 10000 10250 13000
6 Asigurări 750 3000 3500 4000
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 3064 3100 3400
8 Alte cheltuieli 56936 46292 26340
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea
C totală a proiectului) 200000 0 0 0
D Credite
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane

17
*
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
E (1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 0 2064 2100 2400
F Dividende 76000 85500
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G)
II Sold final disponibil (I+H) 55 78991 92391 106491

6.2 Grafic de rambursare / plată

Trim 3 și 4 -2017 Trim 1 și 2 -2018 Trim 3- 2018


Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere
plata rambursare plata rambursare plata rambursare
Suma 200.000 200.000 0 0 0 0
solicitată

Atenție!!!
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și
software-ul necesar desfășurării activității.

7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele


beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară
finanţarea .

Beneficiile aduse de finantarea acestui proiect sunt in primul rand de ordin social, prin infiintarea
de noi locuri de munca pentru persoanele defavorizate intro zona cu o rata de somaj ridicata .
Finantarea proiectului este o solutie pentru a putea incepe activitatea intro perioada mai scurta de
timp , fara a mai cauta diferite solutii de finantare costisitoare ( credite bancare).

18
*
GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii


Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT - cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comerț și alte activități 25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul


intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu 20
normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C 7 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane25
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
8 Cel puțin 1 loc de muncă ocupat de persoană20
defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer
* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investiției
D 9 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării 10
activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea
planului de afaceri
10 Caracter inovativ al investiției 5

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.


Punctajul minim pentru admitere la finanțare este 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/șomeri
- achiziția de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;
- data și ora înscrierii în program.

19
*