Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Colegiul Național de Arte “Regina Maria,” Constanța


Clasa: a VII – a B
Data: 23.05.2018
Profesor: Pîrlea Adrian
Disciplina: Educaţie Muzicală
Unitatea de învăţare: Melodia - Genuri muzicale de factură cultă.
Tipul de lecţie: mixtă

Subiectul lecţiei: verificare: Opera Romantică


Compozitori
Interpretare: Aria Toreadorului
Predare: Opereta a) teoretic: Opereta
b) practic-interpretare:
Aria Adelei din opereta „Liliacul” – Johannes Strauss fiul;
Cor din opereta Crai Nou de Ciprian Porumbescu.
c) audiţie:
Duet Hanna și Danilo din opereta „Văduva veselă”- Franz Lehar;
Aria Adelei din opereta „Liliacul” – Johannes Strauss fiul.
La Răscrucea Drumului din opereta Ana Lugojana de Filaret Barbu.
Cor și Aria Dochiței din opereta Crai Nou de Ciprian Porumbescu.
Premise teoretice: noţiunea de operă comică, arie, duet, cor, uvertură.
Premise practice: să aibă deprinderi de intonare / interpretare a cântecelor lucrate în clasă.

Prof. Pîrlea Adrian 1


I. Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţilor interpretative.
Obiectiv de referinţă: Să interpreteze fragmentele muzicale din operele studiate.
Obiectiv operaţional: Să fie capabili să intoneze fragmentul din opereta Liliacul Aria Adelei.
II. Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea culturii muzicale.
Obiectiv de referinţă: Să fie capabili să recunoască după audiţii genuri muzicale de factură cultă.
Obiectiv operaţional: Să recunoască după audiţie genul operetei.
III. Obiectiv cadru: Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical.
Obiectiv de referinţă: Să cunoască elementele caracteristice spectacolului de operetă în comparaţie cu cele de operă.
Obiectiv operaţional: Să cunoască caracteristicele operetei.
IV. Obiectiv cadru: Cultivarea sensibilităţii, a fanteziei, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale.
Obiectiv de referinţă: Să-şi imagineze scenarii pentru diferite piese (la alegere).
Obiectiv operaţional: Să interpreteze cu sensibilitate şi expresivitate fragmente din diferite operete.
Material didactic:
- Manual de Educaţie Muzicală, clasa a VII-a, Editura Petrion, Bucureşti, 2005;
- Caiete ale elevilor, difuzor, manuale.
Bibliografie:
Manual de Educaţie Muzicală, clasa a VII-a, Editura Petrion, Bucureşti, 2005.

Prof. Pîrlea Adrian 2


Nr. crt. Secvenţele activităţii didactice Desfăşurarea secvenţelor didactice Aproximare timp

I. Pregătirea clasei 5 min.


1. Organizarea elevilor şi anunţarea tipului de
lecţie
II. Verificarea lecţiei precedente: elemente ale - verificarea va consta în întrebări specifice operei romantice: 12 min.
subiectului lecţiei, prin întrebările Î: Ce este opera?
corespunzătoare R: Opera este un gen muzical ce are la bază un libret, fiind
prezentat pe scenă de cântăreţi-actori, acompaniaţi de orchestră,
cuprinzând numere corale, orchestrale şi coregrafice. Opera face
parte din categoria muzicii vocal-dramatice, fiind cel mai
complex gen artistic, totodată,
un act sincretic.
Î: Ce înseamnă noțiunea de sincretism?
R: Opera reprezintă un act sincretic, deoarece îmbină elemente ale mai
multor arte: literatura – libret; arta dramatică – jocul scenic al
cântăreţilor; arta coregrafică – scene de balet; arta plastică – decoruri,
costume, machiaj; arta sonoră (muzica) – numere vocale, corale,
orchestrale.
Î: Știm ca prima opera a aparul în jurul anului 1600, trecem peste
perioada clasicismului și trebuie să aflăm în ce perioadă este încadrat
Romantismul?
R: Secolul XIX
Privire de ansamblu a romantismului - nevoia de a ieși din tipare,
exprimarea pronunțată a sentimentelor, originalității, spontaneității și
promovarea libertății de expresie.
Î: Care sunt cei mai importanți reprezentanți ai operei romantice?
R: Italia: Gioacchino Rossini (Bărbierul din Sevillia, Semiramida,
Wilhelm Tell, Coțofana Hoață etc.), Giuseppe Verdi (Aida, Bal Mascat,
Rigoletto, Traviata, Ottelo etc);
Germania: Carl Maria von Weber (Freischutz etc), Richard Wagner
(Lohengrin, Tristan și Isolda etc);
Franța: Charles Gounod (Faust, Romeo și Julieta etc), Georges Bizet
(Carmen).

Prof. Pîrlea Adrian 3


III. Prezentarea noului conţinut - profesorul solicită elevilor să răspundă la întrebarea “Care sunt 25 min
1. Moment apercetiv (intuitiv) părţile componente ale operei?”, anunţându-i că lecţia de zi are
2. Titlul lecţiei asemănări şi deosebiri cu opera, comuncându-li-se apoi titlul
3. Analizarea şi explicarea noilor elemente în Opereta.
exemplul propus pentru învăţare - se notează pe tablă, iar elevii în caiete titlul lecţiei, definiţia,
elementele componente ale operetei; deosebirile dintre operă şi
operetă:
Definiția operetei:
Opereta este o compoziție vocal-dramatică, derivată din opera comică,
scrisă pe textul unui libret cu conținut, cel mai adesea, umoristic în care
pasajele cântate sunt alternate cu pasaje vorbite.

Asemanari: Uvertura, Actele, Tabloul, Numărul, Aria, Duetul, Trio etc,


Corul, Baletul, Decorul, Costumele, Libretul, Acompaniament
orchestral.
Deosebiri: Opereta se deosebește de opera prin simplitatea
subiectului, temă preponderent comică, pasajele cântate sunt
alternate cu cele vorbite, adesea final fericit, dimensiunea mai redusă.
Compozitori ai genului:
Jacques Offenbach (1819-1880). Compozitor de origine germane
considerat creatorul genului. Operete: Frumoasa Elena, Barbă
Albastră, Viață Pariziană.
Johann Strauss (Fiul) (1825-1899). Compozitor austriac ce a compus:
Liliacul, Sânge vienez, Voievodul Țiganilor.
Audiție: Aria Adelei din opereta „Liliacul” – Johann Strauss - fiul.
Franz Lehar (1870-1948), compozitor austriac de origine maghiară:
Văduva veselă, Țara surâsului.
Audiție: Duet Hanna și Danilo din opereta „Văduva veselă”-
Franz Lehar
Frederick Loewe (1901-1988) a fost un compozitor de origine austro-
americană: Musical-ul My Fair Lady. Echivalentul American al
Operetei Europene.
În ţara noastră, cel care realizează prima operetă în adevăratul sens a
fost compozitorul Ciprian Porumbescu, - cu opereta Crai nou pe
versurile poetului Vasile Alecsandri;

Prof. Pîrlea Adrian 4


Audiție: Cor și Aria Dochiței din opereta Crai Nou de Ciprian
Porumbescu
- alţi compozitori ai genului sunt: Filaret Barbu cu: Plutaşul de pe
Bistriţa, Ana Lugojana;
Audiție: La Răscrucea Drumului din opereta Ana Lugojana de Filaret
Barbu.
- Gherase Dendrino: Lăsaţi-mă să cânt, Lysistrata.

4. Însuşirea noii lucrări muzicale - se cântă model de către profesor fragmentul propus (Aria Adelei din
opereta Liliacul – J. Strauss fiul și Cor din opereta Crai Nou de Ciprian
Porumbescu) apoi se cântă sistematic cântecul.
5. Aplicarea, exersarea noutăţii în diferite -profesorul le supune atenţiei elevilor celelalte piese propuse pentru
exerciţii, exemple şi audiţii audiţie.

IV. Fixarea şi evaluarea cunoştinţelor, - Recapitularea/fixarea cunoștințelor prin rebus. Anexa 1. 5 min
priceperilor şi deprinderilor

V. Concluziile lecţiei şi tema pentru lecţia - se fac aprecierile şi li se propune ca temă să-şi imagineze scenariul 3 min
viitoare unei operete, urmând să-l prezinte colegilor.

Prof. Pîrlea Adrian 5

S-ar putea să vă placă și