Sunteți pe pagina 1din 20

Clasa Pregătitoare

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Scoala Gimnaziala Valea Moldovei
Prof. Zinici Nicu-Emanuel

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt.
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Transmitere de noi cunoştinţe S1 10 – 14.09
1.1;1.3  Omul – cea mai importantă fiinţă de pe pământ 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 17 – 21.09
1.1;1.2;1.3  Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei 1 Mixtă S3 24 – 28.09
Dumnezeu ne-a creat din
1. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce înseamnă să fiu creştin ? 1 Mixtă S4 01 – 05.10
iubire
1.1;1.3;2.1;2.2  Cum vorbesc cu cei din jur? 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ce simt faţă de ceilalţi ? 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.1;1.2;2.1;2.2  Cum mă comport ca un creştin? 1 Mixtă S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
1. Dumnezeu ne-a creat din
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  O zi din viaţa mea de creştin 1 Mixtă S9 05 – 9.11
iubire
1.1;1.3  Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 12 – 16.11
2.
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;3.1  Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 Mixtă S11 19 – 23.11
cu noi Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 26.11 – 30.11
3.1  Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 2 S12-S13
Mixtă 03 – 07.12
Naşterea Domnului, darul lui  Naşterea Domnului, bucuria copiilor 10 – 14.12
3. 1.1;1.2;3.1;3.2 2 Mixtă S14-S15
Dumnezeu pentru oameni Cum sărbătoresc Crăciunul? 17 – 21.12
VACANŢA DE CRĂCIUN 22.12.2017 – 13.01.2018
1.1;3.1 • Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor 1 Mixtă S16 14 – 18.01
1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 1 Mixtă S17 21 – 25.01
2. Dumnezeu este întotdeauna
1.1;1.2;3.1;3.2 •Recapitulare,sistematizare, evaluare semestrială 1 Recapitulare şi sistematizare S18 22 – 26.01
cu noi
28.01 – 01.02
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
Dumnezeu este întotdeauna 1.1;1.3;3.1 • Iisus Hristos iubeşte copiii 1 Mixtă S19 11 – 15.02
2.
cu noi 1.1;1.3;3.1 • Copilăria lui Iisus 1 Mixtă S20 18 – 22.02
25.02 – 01.03
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Primii mei prieteni 1 Mixtă S21
Dumnezeu ne învaţă să ne
4.
ajutăm unii pe alţii  Familia mea 2 04 – 08.03
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2 Mixtă S22-S23
11 – 15.03
 Oamenii din lumea întreagă 1
4. Dumnezeu ne învaţă să ne 1.1;1.2;3.1;3.2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24 18 – 22.03
ajutăm unii pe alţii
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S25 25 – 29.03
Învierea Domnului,  Cum sărbătoresc Paştile? 1
Transmitere şi însuşire de noi
5. împlinirea darului lui 1.1;1.2;3.1;3.2 S26 1 – 05.04
cunoştinţe/Mixtă
Dumnezeu

5.
Învierea Domnului, Bucuria copiilor la 2
Mixtă 8 – 12.04
împlinirea darului lui 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2 Paşti/”HRISTOS A ÎNVIAT” S27-S28
15-19.04
Dumnezeu -Troparul Învierii*
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
1.2;1.3;2.1;2.2  Sunt creştin şi la şcoală 1 Mixtă S29 06 – 10.05
13 – 17.05
1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Creştinii din biserica mea 2 Mixtă S30-S31
Dumnezeu ne învaţă să ne 20 – 24.05
4. ajutăm unii pe alţii 1.2;1.3;2.1;2.2;3.2  Preotul în viaţa mea 1 Mixtă S32 27 – 31.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare,
2 Recapitulare şi sistematizare S33 03 – 07.06
3.1;3.2 evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 10 – 14.06
VACANŢA DE VARĂ
Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Profesor Fedorovici Mihai Prof. Elena Geamăn Zinici Nicu Emanuel

Scoala Gimnaziala Valea Moldovei


Clasa I
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
1.1  Prima oră de Religie a micului creştin 1 Mixtă S2 17 – 21.09
Omul îşi arată iubirea 1.1;1.2  Biserica este casa lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 24 – 28.09
1. 1.1  Cum arată o biserică ? 1 Mixtă S4 01 – 05.10
faţă de Dumnezeu în
biserică 1.2 Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică? 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.2;2.1  Cu cine mă rog în biserică? 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.3  Cum mă comport în biserică? 1 Mixtă S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
Omul îşi arată iubirea 1.3  Ce fac eu pentru biserica mea? 1 Mixtă S9 05 – 09.11
1.
faţă de Dumnezeu în
biserică
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S10 12 – 16.11
1.2;3.1;3.2  Sfântul Apostol Andrei* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S11 19 – 23.11
1.1;1.2;3.1  Sfântul Nicolae* 1 Mixtă S12 26 – 30.11
03 – 07.12
4. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Despre colind 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13

3.1;3.2 Naşterea Domnului (în poezia creştină 2 Mixtă S14-S15


10 – 14.12
românească) 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2017 – 13.01.2018
3.1;3.2 Copilăria lui Iisus* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 14 – 18.01
4. Mari sărbători creştine
1.1;1.2;3.1;3.2 Recapitulare,sistematizare, evaluare 2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
21 – 25.01
semestrială 28.01 – 01.02
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
 Omul ascultă cuvântul lui
1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
Dumnezeu
 Omul se bucură de creaţia lui
1.2;1.3 1 Mixtă S20 18 – 22.02
Dumnezeu
Dumnezeu Se face
2.  Biblia ne vorbeşte despre oameni 25.02 – 01.03
cunoscut omului 1.1;1.2;3.1 1 Mixtă S21
credincioşi
 Sfinţii Apostoli sunt modele de
1.1;1.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S22 04 – 08.03
credinţă
1.2;1.3  Ce înseamnă să fii un om credincios 1 Mixtă S23 11 – 15.03
Viaţa creştinului
3. 3.1;3.2  Rugăciunea și rugămintea 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24 18 – 22.03
împreună cu semenii
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S25 25 – 29.03
Viaţa creştinului  Omul vorbește cu Dumnezeu prin
3. 3.1;3.2 1 Mixtă S26 01 – 05.04
împreună cu semenii rugăciune
1.1;1.2  Salutul creștinilor la Sfintele Paști 1 Mixtă S27 08 – 12.04
4. Mari sărbători creștine  Învierea Domnului (în poezia
1.1;1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S28 15 – 19.04
creștină românească)
VACANŢA DE PAŞTE 20.04 – 05.05
1.3  Când, unde şi cui mă rog? 1 Mixtă S29 06 – 10.05
2.1;2.2  Pentru cine mă rog? 1 Mixtă S30 07 – 11.05
1.2  Binefacerile rugăciunii 1 Mixtă S31 13 – 17.05
Viaţa creştinului
3.
împreună cu semenii
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 20 – 24.05
 Recapitulare, sistematizare,
1.1;1.2 1 Recapitulare și sistematizare S33 03 – 07.06
evaluare finală
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Cu Hristos pe cărările vacanței 1 Recapitulare şi sistematizare S34 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Fedorovici Mihai Prof. Elena Geaman Zinici Nicu Emanuel


Clasa a II-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
1.1;1.3  Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
 Iubirea, sentimentul cel mai înalt al
1.1;1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 17 – 21.09
omului
 Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet
1.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 24 – 28.09
în fiecare zi
Omul este fiul iubitor al
1. 1.1  Rugăciunile de mulţumire şi de laudă 1 Mixtă S4 01 – 05.10
lui Dumnezeu
 Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de
1.1;2.1 1 Mixtă S5 08 – 12.10
Dumnezeu
 Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii
1.1;1.2;2.1;2.2 1 Mixtă S6 15 – 19.10
faţă de Dumnezeu
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
1.1  Dumnezeu ne iubeşte pe toţi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 05 – 09.11
 Dumnezeu ne ajută să Il cunoaştem şi să
1.1 1 Mixtă S10 12 – 16.11
Dumnezeu este Tatăl Îl iubim
2.
nostru iubitor 1.1  Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire 1 Mixtă S11 19 – 23.11
 Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă
1.1;1.2 1 Mixtă S12 26 – 30.11
de om
2.1;3.1;3.2 • Tradiţii religioase de Crăciun 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 03 – 07.12
Crăciunul şi Anul Nou-
3.
tradiţii 2.1;3.1;3.2 Tradiţii populare de Crăciun şi Anul 2 Mixtă S14-S15
10 – 14.12
Nou/Colinde 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2017 – 13.01.2018
 Maica Domnului, îngerii şi sfinţii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 14 – 18.01
1.2;3.1 2 S16-S17
Dumnezeu este Tatăl săvârşesc minuni Mixtă 21 – 25.01
2.
nostru iubitor 1.1;1.2;2.1;2.2; Recapitulare, sistematizare, evaluare 1 Recapitulare şi sistematizare S18 28.01 – 01.02
3.1;3.2 semestrială*
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1 • Oferirea de sfaturi şi învăţături 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
 Exemple de sfaturi şi învăţături primite de
1.2;2.1 1 Mixtă S20 18 – 22.02
la Mântuitorul Iisus Hristos*
Oamenii îşi arată iubirea
4.  Ce este iertarea şi de ce avem nevoie de
unii faţă de alţii 1.1;1.2;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S21 25.02 – 01.03
. iertare?
1.1;1.2;1.3  Iertarea celor ce ne fac rău 1 Mixtă S22 04 – 08.03
1.1;1.2;1.2;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23 11 – 15.03
1.1;2.1;3.1;3.2  Ce este recunoştinţa? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24 18 – 22.03
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S25 25 – 29.03
Oamenii îşi arată iubirea 01 – 05.04
4. 1.1;2.1;3.1;3.2  Recunoştinţa faţă de cei care ne fac bine 1 Mixtă S26
unii faţă de alţii
1.1  Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi
Floriile, Paştile şi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S27 08 – 12.04
5. Rusalii
Rusaliile – tradiţii
1.3  Tradiţii populare de Paşti 1 Mixtă S28 15 – 19.04
VACANŢA DE PAŞTE 20.04 – 05.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor bolnavi 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29 06 – 10.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Ajutorul dat celor singuri 1 Mixtă S30 13 – 17.05

Oamenii îşi arată iubirea


1.1;1.2;1.3;2.1;2.2 Texte religioase/Pilde* 1 Mixtă S31 20 – 24.05
4. 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 27 – 31.05
unii faţă de alţii
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
2 Recapitulare şi sistematizare S33 03 – 07.06
2.2;3.1;3.2 finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 10 – 14.06
VACANŢA DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Fedorovici Mihai Prof. Elena Geaman Zinici Nicu Emanuel


Clasa a III-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.3  Viaţa omului, darul lui Dumnezeu 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S2 17 – 21.09
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;3.2  Bucuria de a trăi 1 Mixtă S3 24 – 28.09
1.
răspunsul omului 1.1;1.2;1.3;3.2  Omul în relaţie cu natura 1 Mixtă S4 01 – 05.10
1.1;2.1;3.2  Naşterea omului, moment de bucurie 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.1;3.1  Viaţa pe pământ şi împărăţia lui Dumnezeu 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.1;1.2;1.3;2.1;3.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
1.1;1.3  Când un om devine creştin? 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9 05 – 09.11
1.1;1.3  Persoanele din viaţa unui creştin 1 Mixtă S10 12 – 16.11
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;2.1  Alegerea binelui în viaţă 1 Mixtă S11 19 – 23.11
cunoscut omului
1.1;1.2;1.3;2.1  Lecturi morale* 1 Mixtă S12 26– 30.11
1.1;1.2;1.3;2.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S13 03 – 07.12
Transmitere şi însuşire de noi 10 – 14.12
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2 Naşterea Domnului 2
cunoştinţe/Mixtă
S14-S15
17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2017 – 13.01.2018
3.1;3.2  Botezul Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 14 – 18.01
3.1;3.2  Lecturi morale* 1 Mixtă S17 21 – 25.01
3. Mari sărbători creştine
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S18 28.01 – 01.02
2.2;3.1;3.2 semestrială*
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
1.1;1.3  Primirea iertării prin spovedanie 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
 Primirea lui Hristos prin Sfânta Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 18 – 22.02
1.1;1.3 2 S20-S21
Împărtăşanie/Despre Sfânta Liturghie Mixtă 25.02 – 01.03
Dumnezeu se face
2.  Dumnezeu ocroteşte şi dă putere, pentru a 04 – 08.03
cunoscut omului 1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S22
face fapte bune
11 – 15.03
1.1;1.2;1.3;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23
18 – 22.03
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Învierea Domnului 1 Mixtă S24
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S25 25 – 29.03
3. Mari sărbători creştine 3.1;3.2  Înălţarea Domnului 1 Mixtă S26 01 – 05.04
Viaţa creştinului 1,2;2.2  Necesitatea de a spune mereu adevărul 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S27 08 – 12.04
4.
împreună cu semenii 1.1;1.2;1.3;2.2  Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune 1 Mixtă S28 15 – 19.04
VACANȚA DE PAŞTE 20.04 – 05.05
1.1;1.2;2.2  Blândeţea şi bunătatea în relaţie cu ceilalţi 1 Mixtă S29 06 – 10.05
 Importanţa de a avea răbdare cu cei din 13 – 17.05
1.1;1.2;2.2 1 Mixtă S30
jur
1.1;1.2;2.2  Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi 1 Mixtă S31 20 – 24.05
Viaţa creştinului
4. 27 – 31.05
împreună cu semenii 1.1;1.2;2.2  Nevoia de efort pentru a obţine rezultate 1 Mixtă S32

1.1;1.2;2.2 Recapitulare, sistematizare, evaluare 1 Recapitulare și sistematizare S33


03 – 07.06
finală
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;3.1  Cu Hristos pe cărările vacanţei 2 Recapitulare şi sistematizare S34 10 – 14.06
VACANŢA DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Fedorovici Mihai Prof. Elena Geaman Zinici Nicu Emanuel


Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an 10 – 14.09
1.1 2 Recapitulare S1-S2
şcolar/Recapitulare 17 – 21.09
Transmitere şi însuşire de noi 24 – 28.09
1.1;1.3;2.1  Lumea – casă pentru toţi oamenii 2 S3-S4
cunoştinţe/Mixtă 01 – 05.10
Iubirea lui Dumnezeu şi
1.  Fiecare om îşi caută propria cale prin
răspunsul omului 1.1;1.3;3.2 1 Mixtă S5 08 – 12.10
viaţă
 Biblia şi Biserica ne arată calea spre
1.1;1.2;1.3;3.2 1 Mixtă S6 15 – 19.10
Dumnezeu
1.1;2.1;3.1  Nevoia de a primi îndrumare în viaţă 1 Mixtă S7 22 – 26.10
VACANŢĂ (clasele pregătitoare – IV) (S8) 27.10 – 04.11
Iubirea lui Dumnezeu şi 1.1;1.2  Ajutorul lui Dumnezeu în situaţii
1. 1 Mixtă S9 05 – 09.11
răspunsul omului dificile
1.1;1.3  Calea spre Dumnezeu deschisă tuturor
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S10 12 – 16.11
oamenilor prin Iisus Hristos
Dumnezeu se face
2. 1.1;1.2;3.1  Învăţătura Domnului vestită de sfinţii
cunoscut omului 1 Mixtă S11 19 – 23.11
apostoli şi evanghelişti
1.1;1.2;1.3;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S12 26 – 30.11
2.2;3.1;3.2  Proorocii, vestitori ai naşterii lui
1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S13 03 – 07.12
Hristos
4. Mari sărbători creştine
3.1;3.2  Magii în căutarea pruncului Iisus 1 Mixtă S14 10 – 14.12
3.1;3.2  Naşterea Domnului* 1 Mixtă S15 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2017 – 13.01.2018
1.1;3.1;3.2  Întâmpinarea Pruncului Iisus de către 14 – 18.01
1 Mixtă S16
Dreptul Simeon
4. Mari sărbători creştine
1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 21 – 25.01
2 Recapitulare şi sistematizare S17-S18
2.2;3.1;3.2 semestrială* 28.01 – 01.02
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02

Planificare calendaristică semestrială (II)


Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
• Mărturisirea şi trăirea credinţei de
1.1;1.3 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
către sfinţi
Dumnezeu se face • Sfinţii români şi creştinismul pe
2. 1.1;2.2;3.1 1 Mixtă S20 18 – 22.02
cunoscut omului teritoriul ţării noastre
1.1;3.1;3.2 • Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ* 1 Mixtă S21 25.02 – 01.03
1.1;1.3;2.2;3.1;3.2 Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S22 04 – 08.03
 Iubirea, poruncă dată de Domnul
1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S23 11 – 15.03
Viaţa creştinului Iisus Hristos
3.
împreună cu semenii Femeile mironosiţe pe drumul Golgotei
1.2;3.1;3.2 1 Mixtă S24 18 – 22.03
şi în Duminica Învierii
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S25 25 – 29.03
1.2;3.1;3.2  Tradiţii pascale* 1 Mixtă S26 01 – 05.04
08 – 12.04
3.1;3.2  Cu Hristos în săptămâna Patimilor 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S27
Mari sărbători creştine
4.
 Femeile mironosiţe pe drumul 15 – 19.04
1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S28
Golgotei şi în Duminica Învierii
VACANŢA DE PAŞTE 20.04 – 05.05
1.2;1.3;2.1  Familia şi împlinirea poruncii iubirii 1 Mixtă S29 06 – 10.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Prietenia şi porunca iubirii creştine 1 Mixtă S30 13 – 17.05
 Importanţa exemplului personal de 20 – 24.05
1.1;1.2;1.3;2.2 1 Mixtă S31
Viaţa creştinului iubire creştină
3.
împreună cu semenii 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S32 27 – 31.05
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2  Lecturi moral religioase* 1 Mixtă S33 03 – 07.06
1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 10 – 14.06
1 Recapitulare şi sistematizare S34
3.1;3.2 finală
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Fedorovici Mihai Prof. Elena Geaman Zinici Nicu Emanuel


Clasa a V-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
 Cu Dumnezeu la început de an
1.1;1.2 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
şcolar/Recapitulare
1.1;1.2  Testare iniţială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S2 17 – 21.09
Dumnezeu Se face Transmitere şi însuşire de noi 24 – 28.09
1. 1.1;1.2  Crearea lumii 2 S3-S4
cunoscut omului cunoştinţe/Mixtă 01 – 05.10
1.1;1.2  Prima familie: Adam şi Eva 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.2;1.3  Promisiunea venirii Mântuitorului 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.2  Responsabilitatea omului faţă de creaţie 1 Mixtă S7 22 – 26.10
 Evaluare 1 Evaluare sumativă S8 29.10 – 02.11
1.1;1.3  Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi Avraam 1 Mixtă S9 05 – 09.11
Dumnezeu Se face 1.1;1.2;1.3;2.1  Iosif şi fraţii săi – modele de iertare 1 Mixtă S10 12 – 16.11
1.
cunoscut omului 1.1;1.2;2.1;2.2; 19 – 23.11
 Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu 1 Mixtă S11
3.1
Viaţa comunităţii şi  Sărbătoarea Sfântului Andrei şi Ziua 26– 30.11
4. 3.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12
sărbătorile creştine Naţională a României
 Evaluare 1 Evaluare sumativă S13 03 – 07.12
10 – 14.12
Viaţa comunităţii şi 3.1;3.2;3.3  Sărbătoarea, timp sfinţitor şi de bucurie 1 Mixtă S14
4.
sărbătorile creştine
3.2;3.3  Naşterea Domnului şi Anul Nou 1 Mixtă S15 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2017 – 13.01.2018
1.3 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 14 – 18.01
 De la regele David, la Împăratul Hristos 2 S16-S17
Dumnezeu Se face Mixtă 21 – 25.01
1.
cunoscut omului 1.1;1.2;1.3;2.1;  Recapitulare, sistematizare, şi evaluare 28.01 – 01.02
1 Recapitulare şi sistematizare S18
2.2;3.1;3.2;3.3 semestrială
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
2.
Iubirea lui Dumnezeu şi
1.1;1.2;2.2 • Decalogul – importanţa lui în viaţa 2
Transmitere şi însuşire de noi
S19-S20
11 – 15.02
răspunsul omului omului cunoştinţe/Mixt 18 – 22.02
Viaţa comunităţii şi 25.02 – 01.03
4.
sărbătorile creştine
3.1;3.2;3.3  Sfântul ocrotitor al familiei 1 Mixtă S21
 Răspunsul omului la chemarea lui
1.1;1.2;1.3;3.1 1 Mixtă S22 04 – 08.03
Dumnezeu
Iubirea lui Dumnezeu şi  Mărturisirea credinţei în Vechiul
2. 1.1;3.1 1 Mixtă S23 11 – 15.03
răspunsul omului Testament
 Calităţile omului şi slujirea lui
1.1;3.1 1 Mixtă S24 18 – 22.03
Dumnezeu
 Evaluare 1 Evaluare sumativă S25 25 – 29.03
Viaţa comunităţii şi
4. 3.1;3.3  Florii, Paşti, Rusalii* 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26 01 – 05.04
sărbătorile creştine
Viaţa comunităţii şi 08 – 12.04
4. 3.1;3.2;3.3  Florii, Paşti, Rusalii* 1 Mixtă S27
sărbătorile creştine
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! (15-19.04)
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
1.1;2.1;3.1;3.2  Respectul în lumina credinţei 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S29 06 – 10.05
1.1  Slujirea propriului popor 1 Mixtă S30 13 – 17.05
 Evaluare 1 Evaluare sumativă S31 20 – 24.05
3.
Viaţa creştinului 1.1;2.1;3.1  Ajutorul oferit semenilor 1 Mixtă S32 27 – 31.05
împreună cu semenii  Dialogul despre credinţa în 03 – 07.06
1.1;3.1 1 Mixtă S33
Dumnezeu
 Recapitulare, sistematizare şi 10 – 14.06
1 Evaluare finală S34
evaluare finală
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Fedorovici Mihai Prof. Elena Geaman Zinici Nicu Emanuel


Clasa a VI-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Prof. Zinici Nicu-Emanuel

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1;2.2  Cu Dumnezeu la început de an
1 Recapitulare S1 10 – 14.09
şcolar/Recapitulare
2.1;2.2  Recapitulare/ Testare inițială 1 Recapitulare, evalare şi sistematizare S2 17 – 21.09
1. Credinţa creştină 2.1;4.2  Rugăciunea Domnească . Cele şapte cereri 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3 24 – 28.09
1.1;2.1  Sfânta Taină a Cununiei 1 Mixtă S4 01 – 05.10
1.1;2.1  Sfânta Taină a Preoţiei 1 Mixtă S5 08 – 12.10
1.1;2.1  Sfânta Taină a Maslului 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.1;2.1;4.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S7 22 – 26.10

1.2;3.1;4.2 Hristos binecuvintează familia - Minunea din 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S8
29.10 – 02.11
Cana Galileeii
Iisus Hristos –
Mântuitorul lumii.  Răsplata credinţei şi a ascultării - Pescuirea 05 – 09.11
2. 1.2;3.1;4.2 1 Mixtă S9
(Noţiuni de catehism şi minunată
morală creştină)  Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor 12 – 16.11
1.2;3.1;4.2;5.1 1 Mixtă S10
zece leproşi
1.2;3.1;4.2;5.1  Stăruinţa în rugăciune - Femeia canaaneancă 1 Mixtă S11 19 – 23.11
 Maica Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S12 26 - 30.11
3. Bucurie şi lumină sfântă 2.2;3.3  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 03 – 07.12
2 Mixtă S13-S14
alese ale sufletului românesc * 10 – 14.12
 Evaluare 1 Evaluare sumativă S15 17 - 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2017 – 13.01.2018
3.3; 3.4; 4.3  Maica Domnului 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16 14 – 18.01
Poezie creştină închinată Maicii Domnului.
Sfinţirea timpului 3.3; 3.4; 4.3 Audiţii muzicale –cântări religioase în cinstea 1 Mixtă S17 21 – 25.01
4.
(Noţiuni de liturgică) Maicii Domnului*
1.1;2.1;3.1;3.3;  Recapitulare, sistematizare, evaluare
1 Recapitulare şi sistematizare S18
3.4;4.2;4.3;5.1 semestrială 28.01 – 01.02
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
4. Sfinţirea timpului 3.3 • Postul în viaţa noastră 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02
(Noţiuni de liturgică) 3.3  Sărbătorile în cinstea sfinţilor 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 18 – 22.02
 Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Transmitere şi însuşire de noi 25.02 – 01.03
2.2;3.2;4.3 1 S21
Botezătorul cunoştinţe/Mixtă
 Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare 04 – 08.03
Spiritualitate şi viaţă 2.2;3.2;4.3 1 Mixtă S22
5. Mucenic Gheorghe
creştină
 Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 11 – 15.03
3.2;4.3 1 Mixtă S23
Izvorâtorul de Mir
2.2;3.2;4.3  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 18 – 22.03
 Alături de Hristos pe drumul 25 – 29.03
3. Bucurie şi lumină sfântă 2.2;3.3 1 Mixtă S25
Crucii*
Biserica în primele 2.2;3.2;3.4
veacuri creştine 01 – 05.04
6.  Martiriul primilor creştini 2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26-S27
( Noţiuni de Istorie 08 – 12.04
Bisericească Universală)
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 15 – 19.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
2.2;3.2;3.4  Martiri creştini în Dacia, în secolele 06 – 10.05
1 Mixtă S29
III-IV
Biserica în primele 2.2;3.2;3.4  Martiri creştini în Dobrogea* 1 Mixtă S30 13 – 17.05
veacuri creştine 20 – 24.05
6.  Evaluare 1 Verificarea și evaluarea cunoștințelor S31
( Noţiuni de Istorie
Bisericească Universală)  Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 27 – 31.05
2.2;3.2;3.4;4.3 1 S32
sa, Elena Mixtă
2.2;3.2;3.4;4.3  Biserica în Țările Române 1 Mixtă S33 03 – 07.05
2.2;3.2;3.3;3.4;  Recapitulare, sistematizare, 10 – 14.06
Evaluare finală 1 Recapitulare şi evaluare S34
4.3 evaluare finală
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Fedorovici Mihai Prof. Elena Geaman Zinici Nicu Emanuel


Clasa a VII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Prof Zinici Nicu-Emanuel

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
2.1  Recapitulare/Testare inițială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S2 17 – 21.09
 Dumnezeu Se descoperă oamenilor. Revelaţia 24 – 28.09
2.1;2.2;3.1 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S3
divină
1. Credinţa creştină 01 – 05.10
2.1;2.2;3.1  Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2 Mixtă S4-S5
08 – 12.10
1.1;3.1  Crearea lumii 1 Mixtă S6 15 – 19.10
1.1;3.1  Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume 1 Mixtă S7 22 – 26.10
1.1;2.1;2.2;3.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S8 29.10 – 02.11
 Puterea credinţei şi a prieteniei - Vindecarea 05 – 09.11
1.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S9
slăbănogului din Capernaum
Iisus Hristos - Învăţător şi  Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din 12 – 16.11
2. 1.2 1 Mixtă S10
Mântuitor naştere
1.2  Atotputernicia lui Dumnezeu - învierea lui Lazăr 1 Mixtă S11 19 – 23.11
 Evaluare 1 Evaluare sumativă S12 26 – 30.11
03 – 07.12
2.1; 2.2  Iubirea prin fapte 1 Mixtă S13
3. Bucurie şi lumină sfântă
 Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 10 – 14.12
1.2;3.2 2 Mixtă S13-S14
alese ale sufletului românesc 17 – 21.12
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2017 – 13.01.2018
Iisus Hristos - Învăţător şi 1.2 Căinţă şi iertare - Pilda Fiului Risipitor 1 Mixtă S16 14 – 18.01
2.
Mântuitor 1.2 Bogăţia darurilor lui Dumnezeu - Pilda talanţilor 1 Mixtă S17 21 – 25.01
1.1;1.2;2.1;2.2; 28.01 – 01.02
Evaluare semestrială  Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S18
3.1
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02
Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice

1.2;2.1;4.1 Legea cea nouă – Fericirile /Audiţii 2


Transmitere şi însuşire de noi
S19-S20
11 – 15.02
muzicale cunoştinţe/Mixtă 18 – 22.02
Trăirea învăţăturii
4.
creştine (Noţiuni de
4.2;5.1 Faptele bune – roade ale virtuţilor 1 Mixtă S21 25.02 – 01.03

morală creştină) 4.2;5.1 Faptele rele – încălcări ale voii lui 1 Mixtă S22
04 – 08.03
Dumnezeu
1.2;2.1;4.1;4.2;5.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S23 11 – 15.03
 Să petrecem perioada Postului Mare
cu Rugăciunea Sfântului Efrem 18 – 22.03
Bucurie şi lumină 2.1;3.2 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S24
3. Sirul – pregătire duhovnicească
sfântă
pentru Sfintele Paşti *
 Săptămâna Patimilor - momente de 25 – 29.03
1.2;3.2 1 Mixtă S25
meditaţie creştină*
2.1;3.2  Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Transmitere şi însuşire de noi 01 – 05.04
Exprimarea învăţăturii 1 S26
5. Hristos cunoştinţe/Mixtă
creştine
3.2  Rugăciunea în viaţa creştinului 1 Mixtă S27 08 – 12.04
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 (15 – 19.04)
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
06 – 10.05
 Evaluare 1 Verificare și evaluare a cunoștințelor S29
Spiritualitate şi viaţă  Sf. Trei Ierarhi – modele ale iubirii Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe / 13 – 17.05
6. 4.2;5.1 1 S30
creştină faţă de semeni Mixtă
 Iubirea prin fapte: ajutorarea celor 20 – 24.05
4.2;5.1 2 Mixtă S31-S32
aflaţi în suferinţă 27 – 31.05
1.2;2.1;3.2;4.1;  Recapitulare, sistematizare, 03 – 07.06
1 Recapitulare şi sistematizare S33
4.2;5.1 evaluare finală
 Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Recapitulare S34 10 – 14.06
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Fedorovici Mihai Prof. Elena Geaman Zinici Nicu Emanuel


Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Prof. Zinici Nicu-Emanuel

Planificare calendaristică semestrială (I)


Nr. Competenţe Număr
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice ore
2.1  Cu Dumnezeu la început de an şcolar/Recapitulare 1 Recapitulare S1 10 – 14.09
2.1  Recapitulare / Testare inițială 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S2 17 – 21.09
1.1  Crezul- sinteza învăţăturii de credinţă 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S4 24 – 28.09
Credinţa creştină
1. 1.1  Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 1 Mixtă S5 01 – 05.10
(Noţiuni de Dogmatică)
1.1  Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 1 Mixtă S6 08 – 12.10
1.1  Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 1 Mixtă S7 15 – 19.10
1.1  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S9 22 – 26.10
1.2;4.2 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 29 – 02.11
Sfânta Scriptură –izvor Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov 2
Mixtă
S10-S11
20 – 24.11
2. de înţelepciune şi iubire
1.2;4.2;5.1  Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele - legea Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe/ 26 – 30.11
2 S12-S13
desăvârşită a Noului Testament Mixtă 03 – 07.12
1.2  Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori 10 – 14.12
3. Bucurie şi lumină sfântă 1 Mixtă S14
alese ale sufletului românesc
17 – 21.12
 Evaluare 1 Evaluare sumativă S15
VACANŢĂ DE CRĂCIUN 22.12.2017 – 13.01.2018
Sfânta Scriptură –izvor 1.1; 1.2; 4.1 14 – 18.01
2.  Cine sunt creștinii? (Galateni 5) 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S16
de înţelepciune şi iubire
1.2;4.2;5.1 21 – 25.01
 Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13,13) 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S17

Evaluare semestrială 1.1;1.2;4.2;5.1  Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 1 Recapitulare şi sistematizare S18 28.01 – 01.02

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02 – 10.02


Planificare calendaristică semestrială (II)
Nr. Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinutul învăţării Număr ore Tipul lecţiei Săptămâna Perioada
Crt. specifice
2.1;3.1 Biserica, locaş de închinare 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S19 11 – 15.02

4. 2.1;3.1 Icoana – fereastră spre cer 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S20 18 – 22.02
Exprimarea învăţăturii
creştine 2.1;3.1 Cântarea religioasă – formă de 1 Mixtă S21
25.02 – 01.03
rugăciune/ audiţii muzicale
 Călătorind cu Dumnezeu – 04 – 08.03
2.1;4.2 1 Mixtă S22
pelerinajul la biserici si mănăstiri

2.1 Portofolii cu tema: Locuri de 1 Mixtă S23


11 – 15.03
pelerinaj la biserici şi mănăstiri
2.1;3.1;4.2  Evaluare 1 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor S24 18 – 22.03
3. Bucurie şi lumină
1.2 Cuvintele Mântuitorului rostite pe 1 Mixtă S25
25 – 29.03
sfântă Cruce - învăţături morale*
Trăirea învăţăturii 1.2;3.3;4.1  Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în 01 – 05.04
5. 1 Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe S26
creştine Hristos
3.3;4.1  Pilda semănătorului – primire şi 08 – 12.04
1 Mixtă S27
împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S28 15 – 19.04
VACANŢĂ DE PAŞTE 20.04 – 05.05
3.3;4.1 Pilda neghinei – îndelunga răbdare 1 Mixtă S29
06 – 10.05
şi dreptatea lui Dumnezeu
 Evaluare 1 Evaluare sumativă S30 13 - 17.05
Organizarea Bisericii 20 – 24.05
6. 3.2  Întemeierea Patriarhiei Române 1 Mixtă S31
Ortodoxe Române
 Organizarea actuală a Bisericii 27 – 31.05
3.2 1 Mixtă S32
Ortodoxe Române
Recapitulare, Evaluare 1.2;2.1;3.2;3.3;4.1;  Recapitulare, sistematizare, evaluare 03 – 07.06
1 Evaluare finală S33
finală 4.2 finală
VACANŢĂ DE VARĂ

Director, Responsabil Comisie Metodică, Profesor Religie,

Prof. Fedorovici Mihai Prof. Elena Geaman Zinici Nicu Emanuel