Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA2 - Lista expertilor pe termen scurt care fac parte din echipa de implementare a proiectului

Numele Beneficiarului:

Titlul proiectului:

Codul Proiectului:

Lista expertilor pe termen scurt care fac parte din echipa de implementare a proiectului

Beneficiar Perioada Categoria în care se Experienţă


(Lider de Funcţia lucrată în încadrează expertul conform specifică
Nr. Nume şi
Parteneriat) / ocupată în proiect Ghidul Solicitantului relevantă
crt. prenume
Partener proiect
[luni] [Expert tip A, B, C] [ani]

1. Denumire
Beneficiar
(Lider de
2.
Parteneriat)

Denumire
3.
Partener 1

Denumire
4.
Partener 2

(se vor adăuga linii corespunzator numarului de parteneri)

Lista experţilor pe termen scurt care fac au fost schimbaţi/suplimentaţi faţă de raportarea
anterioară

Beneficiar Persoana pe Categoria în care se


Perioada Experienţă
(Lider de care o încadrează expertul
Funcţia lucrată în specifică
Nr. Parteneriat) Nume şi inlocuieste conform Ghidul
ocupată în proiect relevantă
crt. / Partener prenume Solicitantului
proiect [Nume
[luni] [ani]
Prenume] [Expert tip A, B, C]

1.
Denumire
Beneficiar
2.
(Lider de
Parteneriat)

Denumire
3.
Partener 1

Denumire
4.
Partener 2

(se vor adăuga linii corespunzator numarului de parteneri)

Data, Manager de proiect

Nume Prenume

Semnătură