Sunteți pe pagina 1din 4

Întâlnirea de dimineaţă

Întâlnirea de dimineaţă este o metodă educaţională esenţialmente democratică şi


participativă, cu un accentuat caracter social, metodă promovată de Children s Resources
Internaţional, Inc ( CRI), organizaţie non-profit cu sediul în Washington DC.
Această organizaţie are ca misiune promovarea principiilor democratice în rândul copiilor
mici, încurajându-i să facă alegeri, să ia decizii, să-şi asume responsabilităţi şi să respecte opiniile
celorlalţi, exprimându-le, totodată, şi pe cele proprii.
Ce este Întâlnirea de dimineaţă? Este o practică al cărei esenţial s-ar putea exprima
astfel: Să ai grijă de ceilalţi, să fii suficient de încrezător pentru a împărtăşi idei şi experienţe
importante cu ceilalţi, să fii disponibil pentru semeni. Întâlnirea de dimineaţă este o activitate
planificată, gândită şi organizată de educatoare. Momentul durează 20-25 de minute, ocupă un loc
important în programul unei zile din grădiniţă şi este structurat, în mod tradiţional, pe patru
componente:
1. Salutul.
2. Împărtăşirea cu ceilalţi.
3. Activitatea de grup.
4. Noutăţile zilei.
1. SALUTUL: După ce grupa/clasa s-a reunit, copiii se întâmpină cu simpatie şi-şi transmit reciproc
un salut, urmat de câteva cuvinte plăcute, optimiste şi încurajatoare.
În timpul salutului, fiecare copil se adresează celorlalţi, pe nume, utilizând un ton respectuos,
prietenos şi cât se poate de sincer. Comportamentul adecvat în timpul salutului, înseamnă „o poziţie
relaxată, dar atentă, un limbaj al trupului respectuos, un ton calm şi sincer, mimică a feţei
prietenoasă şi, obligatoriu, contact vizual”
Educatoarea poate introduce formule specifice de salut, cât mai distractive, atrăgătoare şi
mobilizatoare: Salutul în diferite limbi, interjecţiile glumeţe, adjectivele descriptive, introducerile
formale, utilizarea unor şabloane verbale şi non-verbale, coduri ( făcutul cu ochiul, clipitul din ochi,
pocnitul degetelor), cântece, formule din folclorul copiilor ( „Ala-bala-portocala”, „ Rin-tin-tin/ Ana-
bana-din”), ghicitori, bătăi din palme, strângeri de mână, prezentarea reciprocă, folosind cuvinte
formale sau personale, transmiterea unui obiect- o minge, o sfoară, o piatră, o jucărie, o hârtie - din
mână în mână, ordinea alfabetică, salutul matematic, schimbarea ordinii în care sunt salutate
persoanele din cerc ( din 2 în 2), adresarea unor complimente.
Copiii pot fi încurajaţi să descopere singuri şi să propună diferite formule de salut. Orice
propunere / sugestie a copiilor, oricât de năstruşnică şi neobişnuită ar fi, va fi acceptată, lăudată şi
apreciată. Această practică le dă curaj şi încredere.
Exemple de salut:
„ Bună dimineaţa, Ionel. Mă bucur că te văd!”
„ Bună dimineaţa, Maria. Ce bine că eşti aici!”
„ Bună, Ioana. Ce frumoasă eşti azi!”
„ Bună dimineaţa. Sunt Ana şi sunt frumoasă / deşteaptă / bună”
„ Bună, copii. El este Costel şi are 6 ani.”
„ Salut, eu sunt Mihai şi iubesc fotbalul!”
„ Vă salută Gigel. Azi sunt fericit!”
„ Rin-tin-tin, eu sunt Alin!”
„ Buna dimineaţa. Eu sunt Mara şi spun Ala-bala-portocala.Tu cum spui?”
Sugestii metodice:
* Întâlnirea de dimineaţă reprezintă reunirea întregii grupe cu educatoarea lor.
* Copiii sunt aşezaţi în cerc pentru a se vedea unii pe ceilalţi. Contactul vizual este necesar şi foarte
important.
1
*Salutul se propagă în cerc, de la stânga la dreapta. Pe rând, fiecare copil odată salutat, salută, la
rândul lui pe celălalt, astfel, cercul integrator propagându-se la nivelul întregii clase.
* Se poate înfiinţa un „ buzunar cu saluturi sau o cutie fermecată a saluturilor”
* Introducerea fiecărui salut se face treptat.
* Educatoarea trebuie să fie model de comportament: să le zâmbească permanent, să-i privească în
ochi, să li se adreseze pe nume tot timpul, să utilizeze gesturi simple, care transmit simpatie, căldură
şi încurajare.
* Educatoarea trebuie să reactualizeze permanent lista de saluturi, alcătuind un repertoriu al
saluturilor, colectat în mapa dedicată Întâlnirii de dimineaţă.
* Fiecare salut trebuie să primească răspuns.
2. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI
A schimba impresii, opinii, păreri cu ceilalţi, este, poate, momentul cel mai important al
Întâlnirii de dimineaţă. Acum, copiii îşi transmit, cu sinceritate, grijile, problemele, experienţele
proprii, părerile despre un anumit eveniment, întâmplări la care au fost martori.
Copiii îşi pot arăta, unul altuia, jucării, colecţii / obiecte personale care au o anumită semnificaţie
pentru ei, pentru viaţa lor, stabilesc data şi ziua, ajutaţi de educatoare, vorbesc despre vreme /
anotimp. Pot fi ajutaţi cu întrebări: „ Ce ai văzut în drum spre grădiniţă?” sau „Văd că mama te-a
îmbrăcat mai gros / subţire. De ce?” Aceste întrebări au rolul de a demara discuţia sau de a le oferi
subiecte de discuţie, puncte de plecare pentru o convorbire liberă.
Pentru acest moment al Întâlnirii de dimineaţă se alege un povestitor care împărtăşeşte cu
ceilalţi un eveniment, o experienţă proprie, o întâmplare importantă pentru el. Povestitorul poate fi
numit „ omul zilei”.
Ceilalţi ascultă cu atenţie ce spune povestitorul, apoi, pun întrebări, comentează, îşi expun, pe
scurt, propria opinie. Copilul care a povestit răspunde la întrebări.
Există mai multe modalităţi de a alege povestitorul: Copilul care-şi sărbătoreşte ziua de naştere/
copilul care va avea un frăţior/ cel la care s-a oprit o numărătoare etc. Se poate folosi tragerea la
sorţi: povestitorul de azi, alege povestitorul de mâine.
Momentul acesta este foarte important pentru că permite realizarea unei intercunoaşteri, oferă
copiilor posibilitatea de a se face auziţi de ceilalţi, de a se exprima în faţa celorlalţi şi de a capta
atenţia colegilor, de a formula întrebări şi răspunsuri, îi învaţă să asculte, să gândească critic, să facă
schimb de impresii. Copiii timizi devin mai încrezători, ştiind că sunt respectaţi, ascultaţi şi înţeleşi
de colegi.
Sugestii metodice:
* Educatoarea va prezenta copiilor un Calendar al naturii, care, zilnic, va fi completat cu data, luna şi
aspecte caracteristice. Se vor folosi cartonaşe, jetoane, diferite imagini adecvate temei /
momentului / anotimpului.
*Schimbul de impresii pune accent pe evenimente şi informaţii, mai puţin pe obiecte şi lucruri
personale.
*Temele schimbului de impresii vor varia în funcţie de vârsta şi structura grupei.
*Educatoarea are rol de mediator.
*Se poate face o programare a povestitorilor, împreună cu copiii, la început de an şcolar.
Aceasta va fi cunoscută de copii şi pusă la dispoziţia lor.
*Se poate înfiinţa o „ cutie pentru povestit”, din care copiii care povestesc extrag imagini / jetoane /
jucării, care îi ajută / le sugerează subiectul povestirii. De asemenea, cutia sau un bol / un coşuleţ
pot fi folosite pentru extragerea numelor celor care adresează povestitorului întrebări. Educatoarea
citeşte numele copiilor.
E bine să limitaţi numărul celor care pun întrebări, precum şi numărul povestitorilor, pentru
evitarea aglomerării şi a nerespectării timpului.
Exemplu: „ Azi se vor adresa atâtea întrebări câţi iezi are capra din povestea cunoscută” sau
„ Azi vor adresa întrebări copiii care poartă numele Andreea/ Ionel”.
2
* Există anumite sarcini şi responsabilităţi pentru povestitor: Să vorbească clar şi puternic, să
prezinte noutăţi scurte şi adecvate grupului, să răspundă atent la toate întrebările, să solicite
întrebări de la toţi colegii, nu numai de la prieteni.
De asemenea, e bine să le sugeraţi povestitorilor că timpul este limitat.
Exemplu: „ Ionel, povesteşte, pe scurt, ce ai văzut la Grădina zoologică”.
Aţi putea să-i cronometraţi.
* La introducerea schimbului de impresii, li se explică copiilor că scopul său este de a ne cunoaşte
mai bine unii pe ceilalţi. Ei trebuie să ştie că în fiecare zi va veni momentul când vor împărtăşi
celorlalţi întâmplări şi evenimente importante din viaţa lor.
3. ACTIVITATEA DE GRUP
Scopul celei de-a treia componente a Întâlnirii de dimineaţă este crearea coeziunii grupului,
accentuarea cooperării, includerii şi participării. Activitatea de grup încurajează exprimarea liberă,
comunicarea, învăţarea socială, într-un mediu bazat pe încredere şi susţinere. Fiecare membru al
grupului se integrează jucându-se, cântând, luând parte, alături de grup, de colectivitate, la activităţi
distractive, plăcute, energizante, non-competitive.
Activitatea de grup promovează dezvoltarea unităţii grupei, cooperarea şi rezolvarea unor
probleme, alcătuirea unui repertoriu de cântece şi poezii proprii grupei, „cultivarea coordonării
fizice, a agilităţii şi a rezistenţei la efort”. Activităţile, jocurile, cântecele, poeziile planificate,
selectate pentru Activitatea de grup, trebuie să îndeplinească câteva cerinţe:
- Să implice acţiune şi mişcare;
- Să constituie experienţe de comunicare/ matematice/ştiinţifice/ estetico-creative;
- Să permită exersarea unor cântece/jocuri cu text şi cânt/jocuri muzicale/de
mişcare/distractive;
- Să respecte nivelul de maturitate al grupei;
- Să fie în concordanţă cu tema proiectului aflat în derulare.
Activităţi de grup: Cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, activităţi de limbaj, matematice,
fizice şi de mişcare, jocuri distractive, jocuri intelectuale şi sociale etc.
Sugestii metodice:
* La începutul anului şcolar se vor desfăşura activităţi simple, pentru încurajarea copiilor şi
cultivarea încrederii şi autocontrolului.
* Educatoarea se va implica activ în desfăşurarea jocurilor, va fi alături de aceştia permanent.
* Educatoarea va lăuda comportamentele adecvate şi acceptabile.
4. NOUTĂŢILE ZILEI
Obiectivul principal al acestui moment este furnizarea de informaţii. Noutăţile reprezintă mesaje
scurte şi directe, scrise sau desenate şi afişate, astfel încât să fie vizibile pentru toţi. În acest
moment al Întâlnirii de dimineaţă se pot face şi anunţuri verbale, scurte, clare, care fac trecerea la
următoarele etape ale Programului zilnic din grădiniţă.
Noutăţile zilei pot cuprinde: O formulă de salut specială, informaţii calendaristice, un mesaj despre
o nouă şi interesantă temă de discuţie, informaţii despre un eveniment care va avea loc în grădiniţă, o
anumită sarcină / cerinţă care trebuie urgent îndeplinită, anunţuri speciale, surprize, evenimente,
întâmplări deosebite.
Exemple: „ Bună dimineaţa, copii! Mă bucur că sunteţi aici. Astăzi vom desfăşura activitatea de
educaţie fizică în sala de sport a grădiniţei unde s-au instalat aparate de gimnastică noi” sau „ La
mulţi ani, Maria! Caută în coşuleţul din dulapul tău. Copiii ţi-au pregătit o surpriză”
Sugestii metodice:
*Mesajele de la Noutăţile zilei vor fi citite de educatoare sau de aceasta împreună cu copiii.
* Noutăţile prezentate copiilor au un format „previzibil, prestabilit, bogat în formule, vocabular şi
conţinut”. Educatoarea va crea ocazii ca preşcolarii să-şi aducă contribuţia la elaborarea mesajelor
din Noutăţile zilei.

3
* Noutăţile zilei vor alcătui un repertoriu, colectat de educatoare în mapa dedicată Întâlnirii de
dimineaţă.
* Informaţiile şi provocările lansate de educatoare pe tot parcursul anului vor fi în concordanţă cu
interesele copiilor şi cu scopurile / obiectivele curriculare.
* Cadrul didactic va încorpora elemente de curriculum în noutăţile prezentate copiilor.
BENEFICIILE ÎNTÂLNIRII DE DIMINEAŢĂ: Întâlnirea de dimineaţă face parte din grupul
metodelor centrate pe copil. Beneficiile acestor metode sunt clare şi demonstrate în mod curent de
cei care le folosesc. Acest moment dintr-o zi reprezintă „ modul în care ne dorim să fie comunitatea
şi societatea în care trăim”, de aceea un prim beneficiu este socializarea copilului. De asemenea,
foarte importante sunt familiarizarea cu reguli şi responsabilităţi, comunicarea şi cooperarea de grup,
respectul şi grija faţă de ceilalţi, precum şi cultivarea spiritului critic. Întâlnirea de dimineaţă
contribuie la „crearea claselor responsabile şi protectoare”, la întărirea relaţiilor dintre familie şi
grădiniţă şi la crearea unei atmosfere pozitive în sala de grupă. Formatul acestei practici facilitează
participarea şi implicarea activă a copiilor, încurajează atitudinile şi comportamentele democratice,
educă toleranţa şi acceptarea.

Bibliografie:
Bane, Coleen- „Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici”, Manualul cadrului didactic pentru întâlnirea
de dimineaţă.

Educatoare Şerban Georgeta,


Grădiniţa cu Program Prelungit, nr.3, Călăraşi