Sunteți pe pagina 1din 1

Balada populara

Balada populară (Clasa a VIII-a, 2018)


Balada populară este o specie a genului epic, în versuri, cu o acțiune simplă, liniară, fiind relatate
întâmplări eroice, excepționale, din trecutul îndepărtat (istoric sau mitic). Personajele sunt puține și,
de obicei, prezentate în antiteză, constituind modele etice. În baladă, realul se împletește cu
fabulosul și cu fantasticul. Balada populară se distinge prin caracterul anonim, colectiv și oral.
O operă care ilustrează această specie literară este și ,,..."(titlul textului fragmentar)
Opera/Fragmentul din opera ,,..." este extras dintr-o baladă, dacă avem în vedere, în primul rând, acțiunea
liniară, ce restituie întâmplări excepționale, cu valențe fantastice. Astfel, prin intermediul narațiunii, ca mod de
expunere, este relatată o întâmplare ai cărei protagoniști... (rezumat). Narațiunea se îmbină și cu alte moduri de
expunere, precum: descrierea și cu dialogul, ce are rolul de a dinamiza discursul epic. Fantasticul din operă e
reprezentat de... . Ceea ce distinge balada populară de alte specii epice este și plasarea evenimentelor într-un
trecut îndepărtat, nedeterminat (,,..."), sugestive fiind verbele la indicativ, imperfect, perfect
compus/m.m.c.p/substantive care denumesc realități demult apuse ,,...". Spațiul este vag precizat ,,..."
În altă ordine de idei, prezenta personajelor aflate în antiteză justifică încadrarea textului în specia literară a
baladei. Protagoniștii sunt...si..., impunându-se ca modele etice. Dacă X...Este personajul pozitiv, distingându-
se prin...(enumeri niște trăsături care reies din text) în schimb, y este tipul... (enumeri alte trăsături, neapărat în
antiteză cu primele.)
Se remarcă utilizarea hiperbolei (,,..."), tocmai pentru a accentua contrastul dintre cele două personaje. În
realizarea portretului personajelor, realul se îmbină cu fabulosul (alt aspect specific baladei), astfel...X are
capacitatea de a... .Totodată, este prezent conflictul.
De asemenea, autorul nu este cunoscut, se evidențiază caracterul anonim al operei, aceasta fiind o creație
transmisă prin viu grai de la o generație la alta (caracterul oral, colectiv).
Așadar, sintetizând cele afirmate, fragmentul selectat din opera X se încadrează în tiparul specific baladei
populare.