Sunteți pe pagina 1din 1

Argumentare text epic / narativ

Argumentare text epic/narativ (Clasa a VIII-a, 2018)


Genul epic cuprinde totalitatea operelor literare, în proză sau în versuri, care se bazează pe
narațiune ca modalitate principală de expunere, autorul exprimându-si indirect ideile și sentimentele
prin intermediul naratorului, personajelor care sunt implicate într-o acțiune, plasată în timp şi în
spațiu.
Fragmentul selectat din opera X de Y se înscrie în tiparul narativ/aparține genului epic, întrunind
caracteristici precum: exprimarea ideilor, a trăirilor autorului, în mod indirect, prezenta narațiunii ca mod de
expunere, a instanțelor comunicării narative (narator/personaje), a cronotopului acțiunii.
În primul rând, prin intermediul narațiunii, ca mod de expunere, este relatată o întâmplare ai cărei
protagoniști...(rezumi în 2-3 fraze fragmentul). Pe lângă narațiune sunt valorificate, ca moduri de expunere
descrierea sumară (ce suspendă narația) și dialogul (ce are rolul de a dinamiza discursul epic).
În privința instanțelor comunicării narative, se distinge, din punctul de vedere al gradului de implicare în
diegeză, ipostaza unui narator obiectiv/subiectiv, sugestivi fiind indicii morfologici la persoana a III-a /I.
(exemple)
Pe lângă narator, ca instanțe ale comunicării în textul epic, apar și personajele. Protagonistul
fragmentului/operei este..., iar personajele secundare/episodice sunt...
Nu în ultimul rând, se distinge cronotopul actiunii: spațiul întâmplării e precizat:,,...", însă/iar coordonata
temporală e vag/bine precizată/conturată:,,...".
Așadar, având în vedere cele prezentate, pot susține că textul fragmentar selectat din opera X de Y se
încadrează în genul epic și surprinde într-una act narativ liniar... (zici într-o frază acțiunea fragmentului).