Sunteți pe pagina 1din 2

Lex www.program-legislativ.

ro

HOTARARE GUVERN 892/2017 Vigoare


Emitent: Guvern
M.O. 1011/2017
Domenii: Indicatori tehnico - economici
Hotarare privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.417/2008 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii Varianta de ocolire Timisoara-Sud
M.Of.Nr.1011 din 20 decembrie 2017

HOTARARE Nr.892
privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.417/2008
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investitii „Varianta de ocolire Timisoara-Sud“

In conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a


Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania - S.A. si infiintarea Companiei Nationale de
Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative,
cu modificarile ulterioare,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 42 alin.
(2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 1.417/2008 pentru aprobarea


indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire
Timisoara-Sud“, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 20
noiembrie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se realizeaza
din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Transporturilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta
destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de
investitii publice aprobate potrivit legii.
2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere - S.A., raspunde de modul de utilizare a sumei prevazute in
anexa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
3. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Felix Stroe
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale,
administratiei publice si fondurilor europene,
Paul Stanescu
Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa
ETO, tel. 0256-487402 Pag. 1 / 2
Lex www.program-legislativ.ro

Bucuresti, 14 decembrie 2017.


Nr. 892.

ANEXA
(Anexa la Hotararea
Guvernului nr. 1.417/2008)

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI


ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Timisoara-Sud“

Titular: Ministerul Transporturilor


Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
Amplasament: judetul Timis
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) mii lei 522.449
(in preturi la data de 15.02.2017/1 euro=4,5071 lei),
din care:
- constructii-montaj (C+M) mii lei 445.394
Esalonarea investitiei
Anul I INV mii lei 175.000
C+M mii lei 150.000
Anul II INV mii lei 175.000
C+M mii lei 150.000
Anul III INV mii lei 172.449
C+M mii lei 145.394
Capacitati:
Lungime totala drum km 25,690
Latime platforma m 10,00
din care: - parte carosabila m 2 x 3,50
Poduri si pasaje buc. 12
Intersectii la nivel buc. 4
Parcari buc. 2
Noduri rutiere buc. 2
Durata de realizare a investitiei luni 36

Factori de risc
Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-
1/2013.
Finantarea investitiei
Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza din fonduri externe
nerambursabile si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor,
in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse
legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit
legii.

ETO, tel. 0256-487402 Pag. 2 / 2