Sunteți pe pagina 1din 3

Planul de intervenţie nursing în vederea prevenirii îmbolnăvirii a fost realizat într-o

colectivitate de copii dintr-o grădiniță luând în considerare următoarele boli:

 Viroză respiratorie;
 Rujeolă;
 Hepatita A.

Plan intervenție viroză respiratorie

A. Culegerea datelor:
În cadrul colectivității au fost identificați 4 copii cu viroză respiratorie.
B. Obiective:
 luarea de măsuri pentru evitarea îmbolnăvirii celorlalți preșcolari ;
 prevenirea apariției complicațiilor în cazul celor patru copii identificati cu viroză
respiratorie
 administrarea tratamentului indicat și luarea măsurilor necesare pentru a combate
febra.
C. Evaluăm:
 temperatura copiilor bolnavi;
 starea celorlalți membrii ai familiei cu care copiii locuiesc
 starea de nutriție a copiilor bolnavi;
 gradul de cunoștiințe al familiei despre boală;
D. Intervenții:
 izolarea copiilor bolnavi de ceilalți;
 măsurarea temperaturii;
 recoltarea de produse biologice
 administrarea tratamentului;
 asigurarea igienei copiilor identificați;
 crearea unui mediu corespunzător: aerisirea camerei, temperatură
corespunzătoare;
 prevenirea îmbolnăvirii celorlalți copii
E. Evaluarea eficienței îngrijirilor:
 starea copiilor s-a ameliorat, nemaiexistând manifestări de dependență.
 alimentația este una corespunzătoare;

Plan intervenție rujeolă


F. Culegerea datelor:
 În cadrul colectivității a fost identificat un copil cu rujeolă cu febră de peste 38 de grade
Celsius și apatic.
G. Obiective:
 luarea de măsuri pentru evitarea îmbolnăvirii celorlalți preșcolari ;
 prevenirea apariției complicațiilor ( pneumonie, meningită, etc.)
 administrarea tratamentului indicat.
 scăderea temperaturii ;
 îndepărtarea stării apatice și dispariția tusei seci.
H. Evaluăm:
 temperatura;
 dacă există semne de eruptive cutanată;
 starea celorlalți membrii ai familiei;
 starea de nutriție;
 gradul de cunoștiințe al familiei despre boală;
I. Intervenții:
 izolarea copilului;
 măsurarea temperaturii;
 recoltarea de produse biologice
 administrarea tratamentului;
 asigurarea igienei copiilor identificați;
 prevenirea îmbolnăvirii celorlalți copii
J. Evaluarea eficienței îngrijirilor:
 evoluția copilului este una favorabilă
Plan intervenție Hepatita A.
A. Culegerea datelor:

 copil care după ce s-a întors din vacanță a fost diagnosticat cu Hepatita A
B. Evaluăm:
 starea generală a copilului;
 igiena apei și a alimentelor;
 familia

C. Obiective:
 izolarea
 dispariția stării de greață și a vărsăturillor ;
 administrarea tratamentului;
 asigurarea igienei corespunzătoare;
 măsurarea temperaturii corporale a copilului.

D. Intervenții nursing:

 asigurarea dietei corespunzătoare


 administarea tratamentului;
 educarea familiei cu privire la igienă și cu privire la vaccinare;
 recoltarea probelor biologice
 asigurarea odihnei suficiente;

E. Evaluarea eficienței îngrijirilor:

 Evoluția copilului este una favorabilă, nu mai prezintă stare de greața și nici vărsături.
Familia a înțeles importanța igienei și a regimului alimentar strict în acest sens.