Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 11

Rezerva succesorala

In principiu, de cuiusul poate dispune cum doreste de drepturile ce ii comun patrimoniul. Prin exceptie de la acest principiu, din perspectiva
dreptului succesoral, el nu poate fi atat de generos pe cat ar vrea si nici nu poate exhereda pe oricine si in orice cuantum. Exista anumite limite
ale dreptului defunctului de a dispune de patrimoniul sau.
Cea mai importanta limita este rezerva succesorala. (despre celelalte limite citim acasa). Insa aceste limite nu reprezinta o interdictie absoluta
a dreptului de a dispune. Partea disponibila = cotitate disponibila, iar cealalta parte = rezerva. NCC defineste cele doua concepte:
 Art 1086: rezerva succesorala = partea din bunurile mostenirii la care mosteniorii rezervatari au dreptul conform legii, chiar impotriva
vointei defunctului.
 Art 1089: cotitatea disponibila = partea din bunurile mostenirii care nu e rezervata prin lege si de care defunctul poate dispune in mod
liber prin liberalitati.

 Caractere juridice:
1. Este o parte din bunurile mostenirii care se cuvine mostenitorilor rezervatari chiar impotriva vointei defunctului. E vorba de bunuri:
- care se gasesc efectiv la data deschiderii succesiunii in patrimoniul succesoral
- care se vor intoarce in patrimoniul succesoral ca efect al reductiunii donatiilor excesive (incalca rezerva)s
Din aceasta trasatura rezulta ca rezerva are caracter succesoral: ca sa fii mostenitor rezervatar, mai intai trebuie sa fii mostenitor => dreptul
la rezerva depinde de calitatea titularului sau de a fi mostenitor al defunctului.
Nu trebuie sa intelegem ca rezerva confera titularului sau o vocatie distincta in baza careia acesta va primi drepturi succesorale. Rezerva face
asa incat mostenitorii rezervatari trebuie sa primeasca, in ciuda vointei contrare a defunctului, bunuri din mostenire intr-o anumita valoare, numai
ca aceasta valoare va fi satisfacuta de diverse alte vocatii ale rezervatarului cu pricina (universale, cu titlu universal, particulare, care pot consta
in mostenire legala, legat, donatie).

2. Este imperativa - rezulta urmatoarele consecinte:


- Defunctul nu poate decide sa diminueze rezerva
- Defunctul nu poate imputina indirect rezerva
- Nu se pot instituit nici sarcini asupra rezervei
- Nu poate imputina rezerva nici prin conventie cu rezervatarul. Va fi un pact asupra mostenirii nedeshcise.
Nu trebuie sa intelegem ca rezervatarul e obligat sa-si fructifice drepturile de mostenitor rezervatar

3. Este un drept propriu al beneficiarului sau


Il poate avea acela care are calitatea de mostenitor rezervatar, da, pe de alta parte, nu este transmis de decuius la deschiderea succesiunii. In
cazul simulatiei, rezervatarii se pot prevala de actul secret (donatie) pentru a-l reduce in sensul de a nu-i afecta rezerva. Daca nu ar fi un drept
propriu al rezervatarilor, acest mecanism ar fi imposibil de explicat.

4. Se cuvine mostenitorului rezervatar in natura: un efect al reductiunii unei liberalitati excesive este acela al indreptatirii mostenitorului
de a cere restituirea bunului care forma obiectul donatiei ineficientizate, in principiu in natura – art 1097 alin(2).
Alin(3): uneori, reductiunea poate avea drept consecnta o restituire prin echivalent  in cazul in care, inainte de deschiderea mostenirii,
donatarula instrainat bunul sau a constituit asupra lui drepturi reale, precum si cand bunul a pierit din cauza donatarului.
Este interzis sa stabileasca chiar defunctul cu ce drepturi anume sa fie satisfacuta rezerva unui mostenitor rezervatar. Astfel, nu e justa acea
practica ICCJ mai veche prin care s-a afirmat ca defunctul nu poate dispune sa se vanda imobilul, care e cel mai important bun din patrimoniul
succesoral, si ulterior dreptul sa fie impartit intre msotenitori.

5. Este individuala:
- Atunci cand determinam intinderea rezervei, o vom face in raport cu fiecare mostenitor rezervatar in parte
- Chiar daca o liberalitate este excesiva in raport cu toti mostenitorii rezervatari, ea va ajunge sa fie redusa numai in proportie cu rezerva
actelor mostenitorilor rezervatari are promoveaza actiunea in reductiune.

Uneori, se mai spune ca rezerva este indisponibila, inalienabila, insesizabila. Nu exista niciun temei pentru aceste caractere. Nu este vorba
de o inalienabilitate care sa poarte asupra unor bunuri din masa succesorala doar pentru ca trebuie sa se satisfaca rezerva, ea nu exista nici inainte,
nici dupa deschiderea mostenirii.

 Mostenitorii rezervatari: art 1087 - sotul supravietuitor, descendentii, ascendentii privilegiati


1. Rezerva descendentilor (copiii defunctului si rudele acestuia in linie directa, indiferent ca sunt din casatorie, din afara casatoriei sau din
adoptie, dar in masura in care sunt rude cu defuntul): este ½ din cota ce le-ar reveni acestora in absenta liberalitatilor si dezmostenirilor.
Probleme in legatura cu stabilirea rezervei in ceea ce-i priveste pe descendentii renuntatori, decedati sau nedemni.
In principiu nu ne intereseaza rezerva acestora, intrucat ei nu-l vor mosteni pe de cuius. Insa, in mod exceptional, atunci cand, la randul lor,
nedemnii sau cei lipsiti de capacitate succesorala sunt reprezentati, calcularea rezervei lor este necesara (cand nedemnul sau predecedatul a fost
exheredat sau e vorba despre liberalitati excesive). Astfel, conditia utilitatii locului impune calcularea rezervei si pentru niste persoane care nu
sunt mostenitori ai de cuiusului.
In ceea ce-i priveste pe renuntatori, in principiu nu ne intereseaza sa calculam rezerva, intrucat devin straini de mostenire. Exceptie – art
1091 alin(5) teza II NCC: cei care sunt obligati la raport, conform art 1046. De obicei, donatiile sunt raportabile => acest tip de donatie se va
imputa asupra rezervei beneficiarului, dar si asupra cotitatii disponibile. In virtutea obligatiei la raport, copilul beneficiar al donatiei trebuie sa
imparta ce s-a imputat asupra cotitatii disponibile cu ceilalti.
1
2. Rezerva ascendentilor privilegiati (parintii defunctului)
Modul de calcul al rezervei ramane acelasi – art 1088 NCC. Ne imaginam ce cota ar privi ascendentii privilegiati in absenta liberalitatilor si
dezmostenirilor, apoi injumatatim.
Daca defunctul are ca acceptanti: sotul supravietuitor, ascendentii privilegiati si colaterali privilegiati, si lasa niste legate (tratat – 2/5, 3/5, 4/5)

3. Rezerva sotului supravietuitor: cota se stabileste tot pe baza art 1088. Cota de mostenitor legal a sotiei variaza in functie de clasa de
mostenitori cu care vine in concurs => pentru stabilirea rezervei trebuie sa citim corelat art 972 si art 1088 NCC.

 Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor – art 1090 NCC


Trebuie protejati copiii defunctului dintr-o relatie anterioara, mai mult decat sotul supravietuitor din noua relatie, cand vine vorba de liberalitati
facute sotului supravietuitor. Pe langa reductiunea de drept comun (defunctul a facut liberalitati care sunt mai mari decat cotitatea disponibila),
art 1090 prevede si reductiunea speciala (cotitate disponibila speciala) – liberalitati neraportabile facute de defunct sotului supravietuitor, care
intra in concurs cu copiii defunctului din alta relatie. In aceasta situatie, cotitatea disponibila speciala este mai mica decat cea de drept comun.

Precizari
 Textul nu se aplica atunci cand copilul a fost conceput inainte de casatorie, dar este comun sotului supravietuitor si de cuiusului
 Textul se aplica nu doar atunci cand e vorba de copii necomuni, ci si descendentilor indiferent de grad. Pentru scopul aplcarii acestui text,
nu conteaza daca aceste descendenti vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare

 Liberalitatile avute in vedere  e vorba exclusiv de liberalitatile neraportabile. Cele raportabile nu presupun dezechilibrarea intre
donator si ceilalti mostenitori, pentru ca la deschiderea mostenirii, in virtutea obligatiei de raport, beneficiarul trebuie sa imparta cu ceilalti
beneficiari ai raportului cota ce se impune asupa cotitatii disponibile.
Daca defunctul dispune printr-o liberalitate neraportabila supra sotiei, nu o avntajeaza in niciun fel. Sotia va trebui sa imparta partea din donatie
ce depaseste rezerva sa, cu ceilalti beneficiari ai raportului  copiii.
Liberalitatile neraportabile sunt, de pricipiu, legate, si, in mod exceptional, donatii. Donatiile facute sotiei supravietuitoare sunt, de principiu,
raportabile, cu doua exceptii  art 1050 (de cuiusul o poate scuti de raport)

 Textul are in vedere, conform alin(3), si dezmostenirile facute de catre de cuius in defavoarea copiilor si de care beneficiara sotul
supravietuitor. In acest caz, de cuiusul nu-l poate avantaja pe sotul supravietuitor nici direct, nici indirect, prin dezmostenirea tuturor
copiilor, dezmostenire de care nu va putea profita sotia

 Nu are relevanta pentru aplicarea art 1090 daca descendentii care nu sunt copii vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare.
Acest mod de venire la mostenire are relevanta pentru scopul determinarii intinderii cotitatii disponibile speciale a sotului supravietuitor.
Art 1090  cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor se compune din doua limite alternative:
- CD speciala = ¼ mostenire
- CD speciala = partea descendentului care a primit cel mai putin

Exemplu: daca avem concurs intre sotie, doi copii comuni cu de cuiusul si dou nepoti ai de cuiusului care au rezultat dintr-un al treilea copil
al acestuia dintr-o casatorie anterioara  4 potentiali descendenti care pot fi aceia care primesc cel mai putin, in sensul art 1090. Doi vin la
mostenire prin reprezentari si 2 copii. Ne raportam la nepoti, pentru ca sunt descendentii necomuni  stabilim linia paterna. Nu vom lua in seama
cota pe care fiecare dintre cei doi nepoti o primeste , ci ne raportam la cota ce ar fi revenit reprezentatului. Pe aceasta o comparam cu ¼ din
mostenire, vedem care e mai mica si aceea va fi CD speciala. Cand determinam copilul care a primit cel mai putin, avem in vedere doar copiii
necomuni cu sotul supravietuitor.

 Cand trebuie sa fie facute liberalitatile in favoarea sotiei supravietuitoare lui de cuius pentru a fi supuse limitei cotitatii disponibile
speciale a sotului supravietuitor? Cand vine vorba de legate facute pt sotia supravietuitoare, nu conteaza data lor  toate legatele
neraportabile facute acesteia vor fi supuse art 1090.
Daca ar fi luate in seama doar acele legate intocmite dupa casatorie, regula  extrem de usor de eludat: s-ar antedata testamentul. Donatiile,
pentru a fi supuse acestei limite speciale, e nevoie sa fie constituite ori in timpul casatoriei cu sotul supravietuitor, ori chiar si inainte, dar in
considerarea acestie casatorii.
Exemplu – foaie **

S-ar putea să vă placă și