Sunteți pe pagina 1din 3

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A SIMPOZIONULUI ȘI CONCURSULUI


Domeniul cultural-artistic,literatura

„Le Moi face à la langue française ”


EDIȚIA a III-a, NOVACI,28 MARTIE 2019

Concursul de adresează elevilor (V-XII)


Simpozionul se adresează profesorilor

1. Data şi locul desfăşurării: 28 martie 2019, Liceul Teoretic Novaci, Novaci, Gorj
2. Înscrierea participanţilor: octombrie 2018- februarie 2019
3. Depunerea/trimiterea lucrărilor (secţiunile I, II A, II B a): până la 15 martie
2019
4. Jurizarea lucrărilor (secţiunile I, II A, II B a): 16 martie – 1 mai 2019
5. Condiţii de participare
6. Condiţii referitoare la realizarea lucrărilor

Lucrările trimise vor respecta următoarele cerinţe de elaborare:

PENTRU SECŢIUNEA I: CADRE DIDACTICE – I – L’art en didactique du FLE (referate, eseuri,


proiecte, auxiliare pe această temă).
Cei ce doresc publicarea lucrărilor pe CD, înregistrat cu ISSN vor completa formularul de
înscriere.
Lucrările pot avea unul sau 2 autori şi vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail
nosconcours@yahoo.com .
Lucrările vor fi redactate în format A4, scris la un rând, cu margini egale 20 mm, în Times
New Roman 12. Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 14 Bold, centrat. Autorul şi
instituţia vor fi scrise două rânduri mai jos, centrat (Times New Roman 12).
Lucrarea va avea maxim 3 pagini.
Este recomandat ca textul să conţină accentele/semnele diacritice.
Participanții îşi asumă întreaga responsabilitate pentru rigoarea ştiinţifică şi
originalitatea lucrărilor prezentate.

PENTRU SECŢIUNEA a II-a: ELEVI


A. Interpretare a unei melodii în limba franceză
 Elevii trebuie să înregistreze în format audio-video(.avi) interpretarea unei melodii
în limba franceză, (a cărei apariţie să se încadreze în anii specificaţi de organizatori, pentru
clasele IX-XII, elevii de gimnaziu nefiind condiționați).
 Un cadru didactic poate îndruma maxim 2 elevi.
 Înregistrările încrise în concurs vor fi însoțite de un document care să cuprindă numele
şi anul apariţiei melodiei, numele și prenumele elevului, numele și prenumele cadrului
didactic și școala de proveniență.
 Pentru secţiunea II A anul melodiei trebuie să se încadreze în 2010-2018 (valabil
pentru clasele IX-XII)
B. Creaţie literară
a) Poezie - Acrostiche
 Elevii vor realiza un poem în limba franceză, sub formă de acrostih – La haine.
 Este recomandat ca textul să conţină accentele/semnele diacritice.
 Un cadru didactic poate îndruma maxim 2 elevi.
 Se vor specifica: Numele și prenumele elevului, numele și prenumele cadrului didactic
și școala de proveniență.
b) Eseu
 Pornind de la un proverb în limba franceză, participanţii vor realiza un eseu (în
franceză) care să trateze subiectul dat.
 Proverbul va fi indicat participanţilor (prof. coord.) cu cel mult 8 ore înainte de
redactare; participanţii vor redacta eseul, manuscris (260-400 cuvinte), în data de
28 martie 2019 (intervalul orar 8.00/9.00-12.00/13.00), urmând să transmită
lucrarea scanată, până la orele 16.00, la adresa de mail indicată.
 Un cadru didactic poate îndruma maxim 2 elevi.

Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere, ce poate fi trimisă odată cu


înregistrarile/lucrările (I, II A, II B a) , prin poştă (respectând data limită precizată,
data poștei), pe adresa: Liceul Teoretic Novaci, strada Parângului, nr. 57, cod 215300,
Novaci, Gorj, cu specificația ,,Pentru concursul Le Moi face à la langue française,, sau
pe adresa de e-mail nosconcours@yahoo.com.
Acordul de parteneriat va fi trimis în două exemplare, cu ştampila şcolii
dumneavoastră, urmând ca noi să vă returnăm unul, odată cu diplomele.
Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs maxim 3 lucrări ale elevilor, indiferent
de secţiune (maxim 2/secțiune); un elev poate participa la mai multe secţiuni.

 Pentru buna desfăşurare a acţiunii este necesar şi un (alt) plic A4 autoadresat,


timbrat, cu minim 3 lei (3 timbre), pentru a vă putea trimite diplomele în timp util.

Evaluare simpozion şi concurs


Lucrările cadrelor didactice vor figura pe CD-ul cu ISSN al simpozionului, iar fiecare
participant va primi prin poştă CD-ul, diploma de participare şi diplomele pentru elevi.

La jurizarea lucrărilor se va ţine seama de următoarele aspecte:


elemente de originalitate; calitatea mesajului literar-artistic; corectitudinea gramaticală;
pronunție; aspectul general al lucrării; respectarea tematicii concursului; calitatea
înregistrărilor.

NOTĂ:
 Înregistrările/lucrările trebuie să respecte temele date.
 Se vor acorda premii I, II, III şi menţiuni pentru elevi şi diplome de participare pentru
cadrele didactice.
 Premiile se acordă pe secţiuni, niveluri (A1, A2, B1, B2) şi clase.
 Numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs/
secţiune.
 Se vor urmări în mod deosebit originalitatea şi imaginaţia participanţilor.
 Nu se admite intervenţia cadrului didactic în înregistrare, aceasta va fi descalificată.
 Nu se admit contestaţii.
 Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra
lucrărilor. Acestea nu vor fi returnate participanților.

Probleme organizatorice:
 Simpozionul și concursul sunt fără taxă de participare.
 Plicurile care nu vor fi timbrate corespunzător şi/ sau nu au trecute adresele
unde urmează să fie trimise, nu vor fi expediate, deoarece organizatorii nu-şi
asumă răspunderea să timbreze şi să completeze plicurile autoadresate.
 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări, indiferent în ce secţiune
se încadrează acestea (max. 2 lucrări/secțiune).
 Diplomele şi CD-ul vor fi trimise, până la data de 1 septembrie 2019 tuturor
participanţilor (care au trimis plic autoadresat).

Persoane de contact: Prof. Tomescu Oana, tel.0741147229, prof. Ţicu Alina


Ramona, tel. 0740585884.

On vous attend!

Coordonatori proiect,
Prof. Tomescu Oana-Raluca Director Liceul Teoretic Novaci,
Prof. Ţicu Alina Ramona Prof. Popica Victoria Mădălina