Sunteți pe pagina 1din 54

1. Hello!

I am Jeremy

Salut! Vom începe prin a învăţa pronumele personale din limba engleză. De asemenea, vei găsi mai
jos cuvinte care desemnează naţionalităţi şi câteva expresii uzuale.

Pronouns

I eu
you tu
he el
she ea
it el / ea
we noi
you voi
they ei / ele

Ţinem minte că:

 I (eu) se scrie întodeauna cu literă mare.

 It se foloseşte exclusiv pentru animale şi obiecte.


 You singular şi you plural au aceeaşi formă.

 They se foloseşte atât pentru persoane, cât şi pentru obiecte şi animale.

Verbs

(to) be (a) fi

Nouns

name nume
country ţară
nationality naţionalitate

Country → Nationality

Naţionalitatea se scrie întotdeauna cu literă mare şi are formă identică pentru masculin şi feminin.

 Romania → Romanian  Spain → Spanish

 Britain → British (pentru persoanele din Regatul  Portugal → Portuguese


Unit al Marii Britanii)
 Greece → Greek
 England → English (pentru persoanele din Anglia,
 Turkey → Turkish
parte a Regatului Unit)

 Belgium → Belgian
 Ireland → Irish

 The Netherlands → Dutch (Olanda


 Scotland → Scottish
→ olandez)
 The United States of America → American
 Sweden → Swedish (Suedia →
 Canada → Canadian suedez)

 Mexico → Mexican  Denmark → Danish (Danemarca →


danez)
 Germany → German
 Norway → Norwegian (Norvegia →
 Austria → Austrian
norvegian)

 France → French  Japan → Japanese


 Italy → Italian  China → Chinese

 Hungary → Hungarian  India → Indian

Prepositions

from din

Interrogative pronouns and adverbs

who cine
what ce, care
where unde
how cum

Common expressions

Hello!, Hi! Salut!


Who are you? Cine ești tu?
What is your name? Care este numele tău?
My name is Jeremy. Numele meu este Jeremy.
Nice to meet you! Încântat de cunoștință!

Permite-mi să ți-o prezint pe


Let me introduce Clara.
Clara.

Where are you from? De unde eşti?


I am from Romania. Sunt din România.
And you? / How about
Dar tu?
you?

How are you? Ce faci? / Cum te simţi?


Very well! Foarte bine!
Fine, thanks. Bine, mersi.

Please. Te rog.
Thank you! Mulţumesc!
You're welcome! Cu plăcere!

Goodbye! La revedere!
See you later! Ne vedem mai târziu!
Have a nice day! O zi bună!

Yes. Da.
No. Nu.
Of course. Desigur.

The verb 'to be' – Name

Pe această pagină, vom învăţa să conjugăm verbul to be - a fi la persoanele


I-a, a II-a şi a II-a, singular şi plural, afirmativ, interogativ şi negativ.

Începem cu afirmativul.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative Singular Plural

1st person I am Jeremy. We are Jeremy and Clara.

2nd person You are Ruby. You are Ruby and Brian.

He is Freddie.
3rd person She is Mary. They are Freddie, Mary and Jinxy.
It is Jinxy.


Continuăm cu interogativul.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Interrogative Singular Plural

1st person Am I Jeremy? Are we Jeremy and Clara?

2nd person Are you Ruby? Are you Ruby and Brian?

Is he Freddie?
rd
3 person Is she Mary? Are they Freddie, Mary and Jinxy?
Is it Jinxy?

Şi încheiem cu negativul.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Negative Singular Plural

1st person I am not Jeremy. We are not Jeremy and Clara.

2nd person You are not Ruby. You are not Ruby and Brian.

He is not Freddie.
3rd person She is not Mary. They are not Freddie, Mary and Jinxy.
It is not Jinxy.

The verb 'to be' – Nationality

Acum vom afirma, solicita și nega naţionalitatea.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative Interrogative Negative

1st person Singular I am Romanian. Am I Romanian? I am not Romanian.


2nd person Singular You are Austrian. Are you Austrian? You are not Austrian.

He is French. Is he French? He is not French.


rd
3 person Singular She is German. Is she German? She is not German.
It is Spanish. Is it Spanish? It is not Spanish.

1st person Plural We are English. Are we English? We are not English.

2nd person Plural You are American. Are you American? You are not American.

3rd person Plural They are Japanese. Are they Japanese? They are not Japanese.

Observăm că:

 La afirmativ, ordinea elementelor în propoziţie este:


Subiect (I) + Verb Copulativ (am) + Nume Predicativ (Jeremy / Romanian).

 La interogativ, Subiectul şi Verbul se inversează.


Am I Jeremy? / Am I Romanian?

 La negativ, după Subiect şi Verb, apare not.


I am not Jeremy. / I am not Romanian.

Schematic:

 Afirmativ: Subiect + Verb + (...)

 Interogativ: Verb + Subiect + (...) + ?

 Negativ: Subiect + Verb + not + (...)

Atenţie! În limba engleză, propozițiile nu sunt niciodată eliptice de subiect. Cu alte cuvinte,
nu putem omite subiectul, așa cum facem în limba română. Vom spune întotdeauna I am
Romanian, chiar dacă în limba română putem spune doar Sunt român (fără Eu).
Short answers

În continuare, vom răspunde la întrebările referitoare la naţionalitate prin răspunsuri scurte.


Răspunsul scurt se diferenţiază de cel lung prin faptul că nu reia întreaga propoziţie.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Question Yes No

1st person Singular Am I Romanian? Yes, I am. No, I am not.

2nd person Singular Are you Austrian? Yes, you are. No, you are not.

Is he French? Yes, he is. No, he is not.


3rd person Singular Is she German? Yes, she is. No, she is not.
Is it Spanish? Yes, it is. No, it is not.

1st person Plural Are we English? Yes, we are. No, we are not.

2nd person Plural Are you American? Yes, you are. No, you are not.

3rd person Plural Are they Japanese? Yes, they are. No, they are not.

Surprise!

Pentru răspunsul scurt negativ, putem folosi prescurtări foarte utile în exprimarea curentă. Astfel:

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Am I Romanian? → No, I'm not.

Are you Austrian? → No, you're not. sau No, you aren't.

Is he French? → No, he's not. sau No, he isn't.

Is she German? → No, she's not. sau No, she isn't.

Is it Spanish? → No, it's not. sau No, it isn't.

Are we English? → No, we're not. sau No, we aren't.


Are you American? → No, you're not. sau No, you aren't.

Are they Japanese? → No, they're not. sau No, they aren't.

Articles

a un / o

a este articol nehotărât.


e.g.: a doctor = un medic; a dancer = o dansatoare

the -

the este articol hotărât.


e.g.: the boy = băiatul; the boys = băieţii

Articolele din limba engleză nu depind de genul substantivelor. Vei găsi explicații mai detaliate în
secțiunea Gramatică a acestei lecții.

Nouns


Dog


Cat
boy băiat
girl fată
dog câine
cat pisică
man bărbat
woman femeie
child copil
person persoană
people oameni
animal animal
ceas de
watch
mână
ceas de
clock
perete

Jobs


Teacher


Lawyer


Doctor


Nurse

Policeman


Chef


Actor


Actress
job slujbă
teacher profesor
engineer inginer
lawyer avocat
doctor medic
nurse asistentă medicală
dentist medic stomatolog
veterinarian medic veterinar
accountant contabil
secretary secretară
clerk funcţionar
writer scriitor
editor editor
driver şofer
pilot pilot
policeman poliţist
architect arhitect
mathematician matematician
chef bucătar
farmer fermier
dancer dansator
actor actor
actress actriţă

Reţinem că, în afara substantivelor actor şi actress, cuvintele de mai sus au aceeaşi formă pentru
feminin şi masculin.

Adverbs

de
too
asemenea

Common expressions

What is your job? Care este slujba ta?


I am a doctor. Sunt medic.

3. My dress is red
Clothes and Colors

Să vedem cum denumim în limba engleză principalele culori și obiecte de îmbrăcăminte. Tot pe
această pagină, vei afla care sunt adjectivele posesive, pe care le vom discuta în
secțiunea Gramatică.

Colors

blue albastru
red roşu
green verde
yellow galben
orange portocaliu
brown maro
beige bej
pink roz
purple mov
violet violet
black negru
white alb
grey (Br.)
gri
gray (Am.)
colour (Br.)
culoare
color (Am.)
light deschis
dark închis

Notaţiile Br. şi Am. se referă la engleza britanică, respectiv la cea americană, între care există
diferenţe.

Clothes


Hat


Suit


Dress


Shoe
clothes haine
cămaşă /
shirt
bluză cu mânecă lungă
T-shirt tricou
blouse bluză
pullover / jumper pulover
cardigan cardigan
trousers (Br.) pantaloni
pants (Am.)
jeans ginşi
blue jeans blugi
shorts pantaloni scurţi
skirt fustă
dress rochie
coat palton
jacket jachetă
suit costum
tie cravată
socks şosete
shoes pantofi
boots cizme / ghete / bocanci
slippers papuci de casă
sandals sandale
swimsuit costum de baie
underwear lenjerie intimă
pyjama pijama
hat pălărie
cap şapcă / căciulă
fur cap căciulă de blană / de iarnă
gloves mănuşi
mittens mănuşi cu un singur deget
scarf eşarfă / şal / fular
collar zgardă

Possessive adjectives

al meu / a mea /
my my dress - rochia mea
ai mei / ale mele
al tau / a ta /
your your jeans - ginşii tăi
ai tai / ale tale
al lui / a lui /
his his tie - cravata lui
ai lui / ale lui
al ei / a ei /
her her skirt - fusta ei
ai ei / ale ei
its pentru animale its collar - zgarda lui / ei
al nostru / a noastra / our gloves - mănuşile
our
ai nostri / ale noastre noastre
al vostru / a voastra / your shoes - pantofii
your
ai vostri / ale voastre voştri
al lor / a lor /
their their socks - şosetele lor
ai lor / ale lor

Verbs

(to) describe (a) descrie


Nouns

appearance înfăţişare
hair păr
eyes ochi

4. This is my father
Family Members

Family members


Family
father
tată
dad - familiar
mother
mum - familiar
(Br.) mamă
mom - familiar
(Am.)
parents părinţi
husband soţ
wife soţie

son fiu
daughter fiică
children copii
brother frate
sister soră

grandfather bunic
grandmother bunică
grandparents bunici
grandson nepot
granddaughter nepoată
grandchildren nepoţi
uncle unchi
aunt mătuşă
cousin verişor / verişoară
nephew nepot (de frate / soră)
niece nepoată (de frate / soră)

in-laws rude prin alianţă


father-in-law socru
mother-in-law soacră
son-in-law ginere
daughter-in-law noră
brother-in-law cumnat
sister-in-law cumnată

Demonstratives

this acesta / aceasta


that acela / aceea
these aceştia / acestea
those aceia / acelea

Verbs

(to) meet (a) întâlni

Nouns

family familie
member membru
relatives rude
pet animal de casă
house casă
car maşină

Adverbs

here aici
there acolo
at home acasă

Conjunctions

and și
but dar
or sau
Prepositions

for pentru
a / al / ai /
of
ale

Common expressions

Welcome! Bine ai venit!


Bine ai venit
Welcome home!
acasă!

Numbers

0 - 12
zero zero
one unu
two doi
three trei
four patru
five cinci
six şase
seven şapte
eight opt
nine nouă
ten zece
eleven unsprezece
twelve doisprezece

13 - 19
thirteen treisprezece
fourteen paisprezece
fifteen cincisprezece
sixteen şaisprezece
seventeen şaptesprezece
eighteen optsprezece
nineteen nouăsprezece

20 - 29
twenty douăzeci
twenty-one douăzeci şi unu
twenty-two douăzeci şi doi
twenty-three douăzeci şi trei
douăzeci şi
twenty-four
patru
twenty-five douăzeci şi cinci
twenty-six douăzeci şi şase
twenty-seven douăzeci şi
şapte
twenty-eight douăzeci şi opt
douăzeci şi
twenty-nine
nouă

Tens Zeci
thirty treizeci
forty patruzeci
fifty cincizeci
sixty şaizeci
seventy şaptezeci
eighty optzeci
ninety nouăzeci

Hundreds Sute
one hundred o sută
two hundred două sute
three hundred trei sute

Thousands Mii
one thousand o mie
two thousand două mii
three thousand trei mii

Ținem minte că:

 Atunci când exprimăm sutele şi miile, nu adăugăm marca de plural (s) la sfârşitul
cuvintelor hundred și thousand.

 13 este thirtheen, iar 30 - thirty. 14 este fourteen, iar 40 - forty. Și așa mai departe.

Years

 271 → two hundred and seventy-one

 317 → three hundred and seventeen

 1035 → one thousand and thirty-five

 1789 → one thousand seven hundred eighty-nine

 1984 → one thousand nine hundred eighty-four

 2009 → two thousand (and) nine


 2011 → two thousand (and) eleven

Țintem minte că:

 Dintre anii din lista de mai sus, 1789 și 1984 se pot exprima mult mai simplu și mai
natural grupând primele două cifre. Vom spune 17 - 89 → seventeen eighty-nine, respectiv
19 - 84 → nineteen eighty-four.

 Pentru anii de după 2000, de obicei: Includem and în engleza britanică. Nu


includem and în engleza americană.

Nouns


Phone


Birthday cake


Boyfriend and girlfriend
letter literă
number număr
hundred sută
thousand mie

business card carte de vizită


informație /
information
informații
first name prenume
last name nume
phone telefon
număr de
phone number
telefon
număr de
car number
mașină
age vârstă
birthday zi de naștere

question întrebare
answer răspuns

prieten /
friend
prietenă
boyfriend iubit
girlfriend iubită

keys chei
door ușă
boss șef
dollar dolar
leash lesă
bowl bol
tail coadă

Verbs

to spell a rosti pe litere

Adjectives

personal personal
old în vârstă
long lung
short scurt

Vei vedea în lecția Adjectives că, atunci când determină un substantiv, adjectivele stau înaintea
substantivului (e.g. personal number - număr personal, a short leash - o lesă scurtă).

Common expressions

How old are you? Câți ani ai?


I'm 27. / I'm 27 years
Am 27 de ani.
old.
What is your phone Care e numărul tău de
number? telefon?
Numărul meu de telefon
My phone number is..
e..

Ținem minte că numerele de telefon reprezintă una dintre situațiile în care 0 nu se citește zero, ci oh
[ău] (ascultă tutorialul audio din această lecție).
6. The kitchen is next to the living room
Rooms

flat (Br.)
apartament
apartment (Am.)
house casă

Rooms in a house

living room /
sufragerie
dining room
bedroom dormitor
kitchen bucătărie
bathroom baie
cameră de
guest room
oaspeți
store room cămară

Other parts of a house


In this image, we can see a house with two windows, one door, a bench,
a roof and a chimney.
hall hol
staircase scări
roof acoperiș
chimney coș de fum
attic pod
basement subsol
cellar pivniță
front yard curtea din față
backyard curtea din spate
fence gard
bench bancă
garage garaj
first floor etajul întâi
second floor etajul al doilea

Parts of a room

door ușă
wall perete
floor podea
ceiling tavan
window fereastră

Objects in a room

table masă
desk birou
chair scaun
armchair fotoliu
couch canapea
bed pat
wardrobe dulap
shelf raft
bookshelf raft pentru cărți
carpet carpetă / covor
curtain perdea
light bulb bec
lamp lampă

Prepositions of place

in în
on pe
under sub
behind în spatele
in front of în fața
above deasupra
below dedesubt
between între
next to lângă
near în apropierea
around în jurul
Activities

(to) run (a) fugi


(to) jump (a) sări
(to) swim (a) înota
(to) eat (a) mânca
(to) drink (a) bea
(to) draw (a) desena
(to) paint (a) picta
(to) sing (a) cânta
(to) dance (a) dansa
(to) play (a) (se) juca
(to) read (a) citi
(to) write (a) scrie
(to) speak
(a) vorbi engleză
English
(to) cook (a) găti
(to) drive (a) conduce

Nouns

video games jocuri video


football fotbal

salad salată
omelette omletă

peanuts alune
alcohol alcool

Adjectives

young tânăr
allergic alergic

Adverbs

fast repede / rapid


high sus / la înălțime
well bine

Conjunctions

because pentru că
Modal verbs

can (a) putea

Food & Drinks

food mâncare
drink băutură

Food – Fruits


Apple


Pear


Orange

Lemon


Grapefruit


Banana

Coconut


Cherry


Strawberry


Peach

Apricot


Watermelon
fruit fructe
fruits soiuri de fructe

apple măr
pear pară

orange portocală
lemon lămâie
grapefruit grepfrut
banana banană
coconut nucă de cocos

cherry cireașă
strawberry căpșună
raspberry zmeură
blueberry afină

peach piersică
apricot caisă
plum prună
grapes struguri
melon pepene galben
watermelon pepene roșu

Food – Vegetables

Tomato


Red pepper
vegetables legume
tomato roșie
potatoe cartof
carrot morcov
cucumber castravete
onion ceapă
garlic usturoi
beans fasole
peas mazăre
red pepper ardei gras
eggplant vânătă
radish ridiche
cauliflower conopidă
spinach spanac
mushrooms ciuperci

Other food

chocolate ciocolată
ice-cream înghețată
pudding budincă
cake tort
cookie prăjitură, fursec
pie plăcintă
honey miere
jam gem
toast pâine prăjită
sandwich sandviș

Drinks
water apă
suc (natural, de
juice
fructe)
orange juice suc de portocale
soda suc carbogazos
beer bere
wine vin
coffee cafea
tea ceai

Nouns

lucruri care ne
likes
plac
lucruri care ne
dislikes
displac

Verbs

(to) like (a)(-i) plăcea


(to) dislike (a) nu(-i) plăcea
(to) love (a) iubi
(to) hate (a) urî

Countable Nouns

Countable nouns sunt substantivele care se pot număra.


e.g.: one egg - two eggs
Vei găsi explicații în secțiunea Grammar.


Cooking pot

Frying pan


Ladle


Rolling pin
egg ou
recipe rețetă

cooker aragaz
cooking pot oală pentru
gătit, cratiță
kettle ibric
(frying) pan tigaie
ladle polonic
rolling pin făcăleț, sucitor
towel prosop
apron șorț

plate farfurie
spoon lingură
tea spoon linguriță
cup cană
glass pahar
bottle sticlă
bowl bol

slice felie
pack pachet
ambalaj (de
carton
carton)
loaf (of bread) pâine, franzelă

Uncountable Nouns

Uncountable nouns sunt substantivele care nu se pot număra în limba engleză.


e.g.: sugar (Nu putem spune un zahăr - doi zahări.)
Vei găsi explicații în secțiunea Grammar.

sugar zahăr
salt sare
oil ulei
flour făină
bread pâine
butter unt
margarine margarină
milk lapte
cheese brânză, cașcaval
yoghurt iaurt
meat carne
bacon șuncă
fish pește
rice orez
pepper piper
yeast drojdie
fructe (din același
fruit
soi)

Verbs
(to) cook (a) găti
(to) add (a) adăuga
(a) avea nevoie
(to) need
(de)
(to) want (a) vrea
(to) bake (a) coace
(to) make (a) face
(to) take (a) lua

Places


School


Church


Bank

Shop

city oraș
town orășel
village sat

city hall primărie


school școală
church biserică
post-office poștă
bank bancă

building clădire
office birou

store / shop magazin


supermarket supermarket
market piață

stație de
bus station
autobuz
tram station stație de tramvai
train station gară

gym sală de sport


swimming pool bazin, piscină
cinema cinema
mall mall

in the park în parc


on the street pe stradă
at school la școală

School subjects

Literature literatură
English engleză

Mathematics / matematică
Maths
Algebra algebră
Geometry geometrie

Physics fizică
Chemistry chimie
Biology biologie
Geography geografie

Music muzică
Plastic Arts arte plastice
PE
(Physical educație fizică
Education)

Verbs

(to) live (a) trăi, (a) locui


(to) work (a) lucra
(to) study (a) studia

Body parts


This is the face of a man.
We can notice his forehead,
his eyes and eyebrows, his nose,
his ears, his cheeks, his mouth,
his beard and moustache.
head cap
face față
hair păr
forehead frunte
eyes ochi
eyelids pleoape
eyebrows sprâncene
eyelashes gene
ears urechi
nose nas
nostrils nări
mouth gură
tooth, pl. teeth dinte
lips buze
tongue limbă
cheeks obraji
cheekbones pomeți
dimples gropițe
chin bărbie
moustache mustață
beard barbă

arm braț
elbow cot
hand mână
degetele de la
fingers
mâini
unghiile (de la
(finger)nails
mâini)
leg picior
knee genunchi
foot, pl. feet laba piciorului
degetele de la
toes
picioare
unghiile (de la
(toe)nails
picioare)

body corp
skin piele
neck gât
shoulders umeri
back spate
chest piept
waist talie
hips șolduri

Adjectives

good bun bad rău


happy vesel, fericit sad trist
big mare small mic
young tânăr old bătrân
beautiful frumos ugly urât
tall înalt short scund
fat gras slim slab, subțire

long lung short scurt


thick gros thin subțire
heavy greu light ușor
hard tare soft moale
smooth fin rough aspru
full plin empty gol

hot fierbinte cold rece


bright luminos dark întunecat

cheap ieftin expensive scump


new nou old vechi
clean curat dirty murdar

easy ușor difficult dificil


quick rapid slow lent
loud zgomotos quiet silențios

strong puternic weak slab


rich bogat poor sărac
smart isteț stupid prost
intelligent inteligent
pretty drăguț (aspectul fizic)
nice drăguț (obiecte, acțiuni, idei etc.)
kind (to) binevoitor (cu)

Shopping


Shopping basket


Shopping cart / Trolley

Empty cart


Paper bag


Wallet


Full cart
vânzător,
shop assistant
vânzătoare
cashier casier, casieriță
customer cumpărător
plasă (de
(shopping) bag
cumpărături)
paper bag plasă de hârtie
plastic bag plasă de plastic
basket coș
cart, trolley cărucior
factură, notă de
bill
plată
money bani
wallet portofel
purse poșetă

Types of shops

clothes
magazin de haine
store/shop
shoe store/shop magazin de încălțăminte
book store/shop librărie
record
magazin de discuri
store/shop
toy store/shop magazin de jucării
electrical
magazin de electronice
store/shop

grocery (store) alimentară


bakery (store) brutărie
butcher's (shop) măcelărie
fishmonger's
pescărie
(shop)
optician's (shop) magazin de optică
jeweller's (shop) bijuterie
newsagent's
chioșc de ziare
(shop)
pharmacy (Am.)
chemist's (shop) farmacie
(Br.)

De obicei, spunem at the butcher's, at the optician's, at the chemist's, fără să mai adăugăm
și shop. Ascultă tutorialul audio pentru mai multe lămuriri.

Products

soap săpun
toothbrush periuță de dinți
toothpaste pastă de dinți
shampoo șampon

paper towel prosop de hârtie


napkin șervețel
handkerchiefs batistuțe
perfume parfum

jewelry bijuterii
bracelet brățară
necklace lănțișor
ring inel

newspaper ziar
record disc
flowers flori
tickets bilete
toy jucărie
candy bomboană
sweets dulciuri

dairy products lactate


cold meats mezeluri

Verbs

(to) buy (a) cumpăra


(to) pay (a) plăti
(to) choose (a) alege

Ordinal numbers (1 - 100)

11 - 20
1 - 10
11 (eleven) → 11th (eleventh)
12 (twelve) → 12th (twelfth)
1 (one) → 1st (first)
13 (thirteen) → 13th (thirteenth)
2 (two) → 2nd (second)
14 (fourteen) → 14th (fourteenth)
3 (three) → 3rd (third)
15 (fifteen) → 15th (fifteenth)
4 (four) → 4th (fourth)
16 (sixteen) → 16th (sixteenth)
5 (five) → 5th (fifth)
17 (seventeen) →
6 (six) → 6th (sixth)
17th (seventeenth)
7 (seven) → 7th (seventh)
18 (eighteen) →
8 (eight) → 8th (eighth)
18th (eighteenth)
9 (nine) → 9th (ninth)
19 (nineteen) →
10 (ten) → 10th (tenth)
19th (nineteenth)
20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30 31 - 40

21 (twenty-one) → 21st (twenty- 31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)


first) 32 (thirty-two) → 32nd (thirty-
22 (twenty-two) → 22nd (twenty- second)
second) 33 (thirty-three) → 33rd (thirty-
23 (twenty-three) → third)
23rd (twenty-third) 34 (thirty-four) → 34th (thirty-
24 (twenty-four) → 24th (twenty- fourth)
fourth) 35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)
25 (twenty-five) → 25th (twenty- 36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)
fifth) 37 (thirty-seven) → 37th (thirty-
26 (twenty-six) → 26th (twenty-
sixth)
seventh)
27 (twenty-seven) →
38 (thirty-eight) → 38th (thirty-
27th (twenty-seventh)
eighth)
28 (twenty-eight) → 28th (twenty-
39 (thirty-nine) → 39th (thirty-
eighth)
ninth)
29 (twenty-nine) → 29th (twenty-
40 (forty) → 40th (fourtieth)
ninth)
30 (thirty) → 30th (thirtieth)

41 - 50
51 - 60
41 (forty-one) → 41st (forty-first)
42 (forty-two) → 42nd (forty-
51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)
second)
52 (fifty-two) → 51nd (fifty-
43 (forty-three) → 43rd (forty-
second)
third)
53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)
44 (forty-four) → 44th (forty-
54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)
fourth)
55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)
45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)
56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)
46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)
57 (fifty-seven) → 57th (fifty-
47 (forty-seven) → 47th (forty-
seventh)
seventh)
58 (fifty-eight) → 58th (fifty-
48 (forty-eight) → 48th (forty-
eighth)
eighth)
59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)
49 (forty-nine) → 49th (forty-
60 (sixty) → 60th (sixtieth)
ninth)
50 (fifty) → 50th (fiftieth)

61 - 70 71 - 80

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first) 71 (seventy-one) →


62 (sixty-two) → 61nd (sixty- 71st (seventy-first)
second) 72 (seventy-two) →
63 (sixty-three) → 63rd (sixty- 72nd (seventy-second)
third) 73 (seventy-three) →
64 (sixty-four) → 64th (sixty- 73rd (seventy-third)
fourth) 74 (seventy-four) →
65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth) 74th (seventy-fourth)
66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth) 75 (seventy-five) →
67 (sixty-seven) → 67th (sixty- 75th (seventy-fifth)
seventh) 76 (seventy-six) →
68 (sixty-eight) → 68th (sixty- 76th (seventy-sixth)
eighth) 77 (seventy-seven) →
69 (sixty-nine) → 69th (sixty- 77th (seventy-seventh)
ninth) 78 (seventy-eight) →
70 (seventy) → 70th (seventieth) 78th (seventy-eighth)
79 (seventy-nine) →
79th (seventy-ninth)
80 (eighty) → 80th (eightieth)

91 - 100
81 - 90
91 (ninety-one) → 91st (ninety-
81 (eighty-one) → 81st (eighty-
first)
first)
92 (ninety-two) → 92nd (ninety-
82 (eighty-two) → 82nd (eighty-
second)
second)
93 (ninety-three) → 93rd (ninety-
83 (eighty-three) → 83rd (eighty-
third)
third)
94 (ninety-four) → 94th (ninety-
84 (eighty-four) → 84th (eighty-
fourth)
fourth)
95 (ninety-five) → 95th (ninety-
85 (eighty-five) → 85th (eighty-
fifth)
fifth)
96 (ninety-six) → 96th (ninety-
86 (eighty-six) → 86th (eighty-
sixth)
sixth)
97 (ninety-seven) → 97th (ninety-
87 (eighty-seven) → 87th (eighty-
seventh)
seventh)
98 (ninety-eight) → 98th (ninety-
88 (eighty-eight) → 88th (eighty-
eighth)
eighth)
99 (ninety-nine) → 99th (ninety-
89 (eighty-nine) → 89th (eighty-
ninth)
ninth)
100 (one hundred) → 100th (one
90 (ninety) → 90th (ninetieth)
hundredth)

14. Clara is meeting Ruby tomorrow


Times of the day / week / year

Times of the day / week / yearCalendar
Year: 2008, Month: July, Day: 7
hour oră
day zi
date dată
week săptămână
sfârșit de
weekend
săptămână
month lună
year an

morning dimineață
afternoon după-masă
evening seară
night noapte
midday miezul zilei
midnight miezul nopții

today astăzi
tonight la noapte
tomorrow mâine
the day after
poimâine
tomorrow

Monday luni
Friday vineri
Sunday duminică

March martie
July iulie
December decembrie

spring primăvară
summer vară
autumn toamnă
winter iarnă

In & On & At

Prepozițiile in, on și at sunt folosite adesea ca prepoziții de timp. Ele introduc momente din timp și
sunt utilizate în situații specifice.

In On At

months: in March dates: on the 1st of March hours: at 9 o'clock


seasons: in spring days of the week: on Friday
years: in 2012 at night
on the weekend at midday
in the morning on Monday morning at midnight
in the afternoon on Friday afternoon
in the evening on Sunday evening etc.

Ascultă tutorialul audio din această lecție.

What time is it?

Question: What time is it? / What's the time?


Answer: It is 9.15. / It's 9.15.

quarter sfert
half jumătate
sharp fix

9.15 → a quarter past 9 → un sfert după 9

9.20 → twenty past 9 → douăzeci după 9

9.30 → half past 9 → jumătate după 9

9.40 → twenty to 10 → douăzeci până la 10

9.45 → a quarter to 10 → un sfert până la 10

10.00 → 10 o'clock / 10 sharp → ora 10 / 10 fix

Dacă minutarul este în prima jumătate a cadranului, ne raportăm la ora care a trecut (în cazul nostru,
9) și folosim prepoziția past (după).

Dacă minutarul este în a doua jumătate a cadranului, ne raportăm la ora care urmează (în cazul
nostru, 10) și folosim prepoziția to (până la).
O'clock este structura folosită pentru exprimarea orei. Spunem It is 10 o'clock., dar putem spune și
numai It is 10.

Structurile quarter, half, past, to sunt foarte uzuale în limba engleză, dar putem spune și: It is 9 (nine)
and 15 (fifteen) minutes. sau It is 9 (nine) 15 (fifteen).Aceasta este metoda utilizată atunci când nu
avem sferturi sau jumătăți.

Verbs

(to) meet (a) întâlni


(to) leave (a) pleca
(to) arrive (a) ajunge
(to) return (a) se întoarce
(to) watch (a) privi
(to) sleep (a) dormi

Adverbs

when când

Objects


Pencil


Notebook

Alarm clock


Cell phone


Laptop


Suitcase


Bicycle

Motorcycle


Glasses


Box
pen stilou
ballpoint pen pix
pencil creion
book carte
notebook caiet
radio radio
alarm clock ceas deșteptător
cell phone telefon mobil
laptop laptop
bag geantă
school bag ghiozdan
suitcase servietă
cigarettes țigări
lighter brichetă
bicycle, bike bicicletă
motorcycle, bike motocicletă
comb pieptene
brush perie (de păr)
glasses ochelari
keychain breloc
photograph fotografie
badge insignă
coin monedă
box cutie

Possessive pronouns

mine al meu / a mea / ai mei / ale mele


yours al tău / a ta / ai tăi / ale tale
his al lui / a lui / ai lui / ale lui
hers al ei / a ei / ai ei / ale ei
its pentru animale și obiecte
al nostru / a noastră / ai noști / ale
ours
noastre
al vostru / a voastră / ai voștri / ale
yours
voastre
theirs al lor / a lor / ai lor / ale lor

Interrogative pronouns

whose al cui / a cui / ai cui / ale cui

Animals


Lion


Snake


Elephant

Dolphin


Penguin


Fox


Goat


Pig

Donkey


Bat


Frog


Duck


Fish

Butterfly


Bird


Ladybug
lion leu
tiger tigru
giraffe girafă
zebra zebră
monkey maimuță
snake șarpe
parrot papagal
hippo hipopotam
elephant elefant

polar bear urs polar


penguin pinguin
whale balenă
dolphin delfin

bear urs
wolf, pl. wolves lup
fox vulpe
cow vacă
bull taur
ox bou
chicken pui de găină
hen găină
rooster cocoș
goat capră
sheep, pl. sheep oaie
pig porc
horse cal
donkey măgar
rabbit iepure
duck rață
goose, pl. geese gâscă

mouse, pl. mice șoarece


rat șobolan
bat liliac
snail melc
hedgehog arici
frog broască
turtle broască țestoasă
bird pasăre
fish, pl. fish pește
fly muscă
mosquito țânțar
butterfly fluture
ladybug buburuză

prey pradă

Nature

sky cer
sun soare
moon lună
star stea
clouds nori

wind vânt
rain ploaie
snow zăpadă
fog ceață

plain câmpie
hill deal
mountain munte
forest pădure
river râu
lake lac
sea mare
ocean ocean

Verbs

(to) bark (a) lătra


(to) blow (a) sufla
(to) fall (a) cădea
(to) flow (a) curge
(to) fly (a) zbura
(to) move (a)(se) mișca
(a) răsări, (a) se
(to) rise
ridica
(to) roar (a) rage
(to) shine (a) străluci
(to) wait (a) aștepta
(to) walk (a) (se) plimba

Adverbs

brightly intens, strălucitor


gently ușor, cu blândețe
gradually treptat
happily cu bucurie
heavily din greu
zgomotos,
loudly
răsunător
cu răbdare,
patiently
răbdător
quickly repede, degrabă
calm, fără
quietly
zgomot
slowly lent, încet
softly domol, ușurel

Nouns

Present


Envelopes


Balloons


Confetti

event eveniment
celebration celebrare, sărbătoare

party petrecere
petrecere de ziua de
birthday party
naștere
anniversary petrecere aniversară
party
Christmas party petrecere de Crăciun
New Year's
petrecere de Anul Nou
party
graduation party petrecere de absolvire
wedding nuntă

invitation invitație
card felicitare
letter scrisoare
envelope plic

host gazdă
guest oaspete
group of friends grup de prieteni
present cadou

balloons baloane
confetti confeti
fireworks artificii
pălărie pentru
party hat
peterecere
party costume costum pentru petrecere

Verbs

(to) give (a) da


(to) receive (a) primi
(to) send (a) trimite
(to) bring (a) aduce

(to) come (a) veni


(to) go (a) se duce

(to) plan (a) planifica


(to) participate (a) participa

(a) se distra (la o


(to) party
petrecere)
(to) entertain (a) întreține, (a) amuza

(to) open (a) deschide


(to) wrap (a) împacheta
(to) unwrap (a) despacheta

Prepositions

Punctăm patru prepoziții cu care te-ai întâlnit deja. Vom avea nevoie de ele în secțiunea Grammar.
for pentru
from de la
pentru, către (urmează după un
to
verb)
with cu