Sunteți pe pagina 1din 4

Școala..............................................................

Proba scrisă
Limba şi literatura română Sesiunea august - septembrie
Clasa a VII - a An şcolar 2015 – 2016

Examen de corigenţă/ reexaminare

Varianta I 10 p oficiu

I. Citiţi cu atenţie textul următor. Scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă. 60 puncte

,,Dar domnul Grigore Dănuţ, şeful staţiei Bobeni, nu vedea şi nu auzea nimic din toate astea. Numai din
când în când i se părea că de departe de tot, acolo de unde venea vântul, un glas sfârşit şi neomenesc cerea îndurerat
ajutor. Şi ochiul stâng, care dis-de-dimineaţă nu-l mai slăbise din bătut, se pornea atunci să se zbată şi mai nervos în
orbită, parcă ar fi vrut să sară din strâmta-i închisoare. Niciodată lui Grigore Dănuţ nu i se făcuseră semne atât de
amarnice ca-n ziua aceasta. Şi niciodată semnele nu-l inşelaseră.”
( Gib Mihăescu, Semnele lui Dănuţ)

1. Precizează genul literar din care face parte textul citat şi argumentează-ţi răspunsul. 8 puncte
2. Transcrie din text o structură care conţine un epitet. 4 puncte
3. Formulează câte un enunţ în care să foloseşti cuvâtul bătut cu alt sens decât în text. 4 puncte
4. Desparte în silabe cuvintele: niciodată, nervos, semnele şi aceasta. 8 puncte
5. Numeşte procedeul de formare a cuvintelor neomenesc şi numai. 4 puncte
6. Transcrie din text două adverbe de timp şi precizează funcţia sintactică a fiecăruia. 8 puncte
7. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor: nimic, Bobeni, aceasta. şi care. 12 puncte
8. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din structura: nu i se facuseră semne. 12 puncte

II. Povesteşte, într-un text de 15-20 rânduri, o întâmplare hazlie în care ai fost implicat sau la care ai asistat.
(30 puncte)
Timp de lucru 90 minute.

Preşedinte Comisie, Profesor examinator,


Școala.............................................................. Proba scrisă
Limba şi literatura română Sesiunea august - septembrie
Clasa a VII - a An şcolar 2015 – 2016

Examen de corigenţă/ reexaminare

Varianta II 10 p oficiu

I. Citiţi cu atenţie textul următor. Scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă. 60 puncte

,, O carte mică,
N-am luat cu mine
Decât o carte subţire,
Aşa ca o frunză.
Aşa ca o viaţă de om.

M-am gândit c-o să mă doară spinarea.


C-o să mă doară numele
Care-o va căra.”
(Marin Sorescu, Povara)

1. Argumentează că poezia aparţine genului liric. 4 puncte


2. Transcrie o structură care conţine o comparaţie. 4 puncte
3. Precizează măsura ultimului vers. 4 puncte
4. Desparte în silabe cuvintele: subţire, viaţa, spinarea, om. 8 puncte
5. Menţionează doi termeni din familia lexicală a verbului a căra. 8 puncte
6. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: ,,c-o să mă doară spinarea”. 8 p
7. Transcrie două adverbe şi precizează felul lor. 10 puncte
8. Analizează sintactic şi morfologic două predicate. 14 puncte

II. Redactează o compunere descriptivă de 15-20 rânduri, cu titlul ,,Pastel de toamnă”.


30 puncte

Timp de lucru 90 minute.

Preşedinte Comisie, Profesor examinator,


Școala.............................................................. Proba orală
Limba şi literatura română Sesiunea august - septembrie
Clasa a VII - a An şcolar 2015 – 2016
Examen de corigenţă/ reexaminare

Biletul nr. 1

I. Citiţi cu atenţie textul următor şi rezolvaţi cerinţele: 10 p oficiu

,, Zise stiloul către pană:


- Eşti o fosilă
Antediluviană.
- Se poate,
Dar cu asemenea condei
Au scris Dante,
Şi corneille.

Iar adevărul e atât de viu,


Că subscriu.
(Aurel Baranga, Microfabulă)

1. Desparte în silabe cuvintele: către, antediluviană, condei, subscriu. 10 puncte


2. Identifică în text un derivat cu prefix; scrie două derivate cu prefixul ante. 10 puncte
3. Găseşte în text două predicate nominale. 10 puncte
4. Precizează cazul substantivelor din primul vers. 10 puncte
5. Menţionează figura de stil identificată în poezie. 10 puncte

II. Prezintă subiectul unei opere literare aparţinând genului epic. 40 puncte

Preşedinte Comisie, Profesor examinator,

Școala.............................................................. Proba orală


Limba şi literatura română Sesiunea august - septembrie
Clasa a VII - a An şcolar 2015 – 2016
Examen de corigenţă/ reexaminare

Biletul nr. 2

I. Citiţi cu atenţie textul următor şi rezolvaţi cerinţele: 10 puncte oficiu


50 puncte
,,Copacii începuseră să se rărească, soarele punea pete tot mai mari şi mai luminoase pe iarba deasă şi
aromată, înţesată cu flori. Fluturi de toate felurile şi de toate mărimile aprindeau văzduhul cu zborul lor
strălucitor, ca o ninsoare blăndă, colorată...Doar când treceau pe sub vreo creangă mai aplecată de fag ori de
ulm, atinşi de frunzele tremurătoare, fluturii se ridicau o clipă, într-un fel de roi luminos.”
(Petre Ghelmez – Băiatul şi pădurea)
1. Menţionează cărui gen literar îi aparţine textul citat şi argumenteză-ţi răspunsul. 10 puncte
2. Precizează ce structuri narative apar în text. 10 puncte
3. Identifică două figuri de stil. 10 puncte
4. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate: începuseră, atinşi, mai luminoase. 10 puncte
5. Indică câte un antonim pentru cuvintele: înţesată, luminos, văzduhul. 10 puncte

II. Caracterizează personajul preferat dintr-o operă literară studiată în clasa a VII-a. 40 puncte

Preşedinte Comisie, Profesor examinator,


Școala.............................................................. Proba orală
Limba şi literatura română Sesiunea august - septembrie
Clasa a VII - a An şcolar 2015 – 2016
Examen de corigenţă/ reexaminare

Biletul nr. 3

I. Citiţi cu atenţie textul următor şi rezolvaţi cerinţele: 10 p oficiu

,, Aproape de casă, Toderică se opri. Îl prinsese o îngrijorare.


Până acum totul fusese uşor şi simplu. Acasă era însă tot greul...
- Mă tem că n-are să te primescă prea bine.
- M-ai adus până aici şi acum te lepezi de mine? Lătră căţelul. Unde sunt jurămintele?
- Îmi promiţi că ai să te porţi frumos?”
(Cezar Petrescu – 415)
1. Menţionează cărui gen literar îi aparţine textul citat şi argumenteză-ţi răspunsul. 10 puncte
2. Precizează ce moduri de expunere apar în text. 10 puncte
3. Găseşte un sinonim pentru locuţiunea ,,te lepezi de mine” şi pentru cuvântul îngrijorare. 10 puncte
4. Selectează trei adverbe de categorii, indicând felul lor. 10 puncte
5. Analizează, sintactic şi morfologic, două predicate, la alegere. 10 puncte

II. Povesteşte, pe momentele subiectului, o operă literară studiată în clasa a VII-a. 40 puncte

Preşedinte Comisie, Profesori examinatori,

Examen de corigenţă/ reexaminare

Biletul nr. 4

Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele:


Duminică, mersese la muzeu cu unchiul Alexe. Acolo, a fost impresionat de scheletele unor animale
cât casa. După această plimbare, s-a gândit să povestească prietenilor cum a văzut el o asemenea
dihanie. Născocise un animal. Îşi închipuise ce ar fi putut să facă. Acum, toţi vorbeau despre el.
Credeau în animalul imaginar. Era descris de băieţi. Era desenat de fete. Era pus în exemplele de la
gramatică de către toţi colegii. Se codi un timp, dar se hotărî să scrie o carte despre barabumbozaur
când o să crească. Toată lumea are să ştie şi despre numele lui.
( Barabumbozaur – după Cezar Petrescu)
I.1. Oferă enunţuri cu diversele sensuri ale cuvintelor era, casa, carte ; 10 puncte
2. Precizează modul principal de expunere 10 puncte
3. Precizează valorile morfologice ale cuvintelor subliniate în text; 10 puncte
4. Identifică trei pronume diferite, precizându-le felul şi cazul; 10 puncte
5. Menţionează câte un verb la fiecare dintre diatezele învăţate; 10 puncte
II. Povesteşte, după momentele subiectului, lectura Două loturi de I. L. Caragiale. 40 puncte

Președinte comisie, Profesor examinator,

S-ar putea să vă placă și