Sunteți pe pagina 1din 6

STR.

STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA


TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:


Disciplina: Limba Engleza
Anul şcolar: 2018-2019
Unitate de invăţământ: Liceul cu program sportiv, Alba Iulia
Clasa a VI-a
Manual: Snapshot Elementary, ed. Longman
Nr. ore/săptămână: 2h
Profesor Ivancu Alexandra Eva
Planificare realizata conform programei nr. 3393 / 28.02.2017
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unităţi de C.S. Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


ore
învăţare
Semestrul I(18 saptamani-36 ore)
1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene previzibile, 4 S1-2
atunci când se vorbește rar și clar;
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate 10-
1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii studiate 21.09.2018
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul verbal
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare, reclame)
Revision 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în care numerele și
numele joacă un rol important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate Ţări
Nice to meet 1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii studiate A dialoga pe teme cunoscute 4 S3-4
you all 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar A se prezenta 24.09-
Planificare Calendaristică cl. a VI-a
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută 05.10.2018
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte A exprima o obligaţie
You mustn’t cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; There is/there are 4 S5-6
play loud music 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate Prepositions of place 08-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar 19.10.2018
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
I always have 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte A descrie obiceiuri
coffee cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; A iniţia şi a cere o opinie 4 S7-8
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate Present simple for routines 22.10-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar Present continuous 02.11.2018
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
Would you like 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte Tradiţii și obiceiuri specifice
a sandwich? cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; Substantive numărabile / 4 S9-10
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate nenumărabile 05-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar Going to future 16.11.2018
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
Revision 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene previzibile, Sistematizarea temelor de mai S11
atunci când se vorbește rar și clar;
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate sus 2 19-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar 23.11.2018
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
Who are they 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte Activităţi de interes: muzică,
playing? cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; sport, sporturi extreme, 4 S12-13
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate protecţia animalelor/ protecţia 26.11-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar mediului 07.12.2018
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
Present Cont. as future
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise Gerunds
Could
A Liverpool 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte A relata activităţi simple la
ghost story cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; timpul trecut 4 S14-15
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate Past simple – to be, reg. Vbs 10-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar Possessive pronouns 21.12.2018
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise

Planificare Calendaristică cl. a VI-a


Girls screamed 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte A relata activităţi simple la
and wept cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; timpul trecut 4 S16-17
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate Past simple of irregular vbs 14-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar 25.01.2019
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
Revision 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte Traditii si obiceiuri 2 S18
cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; A relata activităţi simple la 28.01-
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate timpul trecut 01.02.2019
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar Present simple
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
Present Con tinuous
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise Past simple

Unităţi de Competente specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


ore
învăţare
Semestrul II(16 saptamani-32ore)
Revision 2 S1
11-
15.02.201
9
What was it 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte A relata activitati simple la
doing? cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; timpul trecut 4 S2-3
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate Past continuous 18.02-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar Time clauses with when\while 01.03.2019
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
I have lost my 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte Activităţi de interes: muzică,
rucksack cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; sport, sporturi extreme, 4 S4-5
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate protecţia animalelor/ protecţia 04-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar mediului 15.03.2019
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
Present perfect simple
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
It’s the highest 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte A descrie activităţi
in the world cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; A exprima acordul/ dezacordul 2 S6
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate A relata activităţi simple la 18-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar timpul trecut 22.03.2019
Planificare Calendaristică cl. a VI-a
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor A dialoga pe teme cunoscute
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută Present perfect simple with
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise never and ever
Comparative and superlative of
adjectives
You shouldn’t 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte
move it cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; 2 S7
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate 25-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar 29.03.2019
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
Do I have to? previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; 4 S8-9
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar 01-
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor 12.04.2019
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
Revision 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene Sistematizarea temelor de mai 2 S10
previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; sus 15-19.2019
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii studiate
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul verbal
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare,
reclame)
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în care
numerele și numele joacă un rol important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
What would 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte A descrie obiceiuri
you like to do? cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; A descrie activităţi 4 S11-12
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate A exprima acordul/ dezacordul 07-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar A dialoga pe teme cunoscute 17.05.2019
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
If you complain 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte Adverb formation 2 S13
any more... cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; First conditional 20-
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
Planificare Calendaristică cl. a VI-a
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar 14.05.2019
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
The scenes are 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte The passive – present simple
filmed here cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; 2 S14
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate 27-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar 31.05.2019
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
They we sold 1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte Passive voice- PAst
as slaves cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar; 2 S15
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate 03-
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar 07.06.2019
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
1.1.Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene previzibile, atunci A descrie obiceiuri 2 S16
când se vorbește rar și clar;
FINAL 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate - A descrie activităţi 10-
REVISION 1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii studiate - A exprima acordul/ 14.06.2019
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar dezacordul
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută - A relata activităţi simple la
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul verbal timpul trecut
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare, reclame) - A dialoga pe teme cunoscute
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în care numerele și
numele joacă un rol important - A face invitaţii
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web - A relata activităţi simple la
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de identificare (educaţie, interese, competenţe)
timpul viitor
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”) - A compara
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise

Planificare Calendaristică cl. a VI-a


STR. STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA
TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com

Vizat Director

Vizat responsabil Comisie metodica

PLANIFICARE ANUALA

AN ŞCOLAR: 2018-2019
DISCIPLINA: Limba Engleza
PROGRAMA aprobată cu O. M. nr. 3393 / 28.02.2017
CLASA a VI-a
MANUAL:Snapshot Elementary, ed. Longman
NR. SĂPTĂMÂNI: 34
TOTAL ORE: 68 din care: predare-învăţare: 64 evaluare: 4
PROFESOR: Ivancu Alexandra Eva
NR. Unitatea de invatare Ore alocate SEMESTRUL II
crt.
SEMESTRUL I Revision 2
1 REVISION 1 Unit 9.WHAT WAS IT DOING? 4
4
2 Unit 1.NICE TO MEET YOU ALL 4 2 Unit 11.I’VE LOST MY RUCKSACK 4
3 Unit 12.IT’S THE HIGHEST IN THE WORLD 2
3 Unit 2.YOU MUSTN’T PLAY LOUD MUSIC 4
4 Unit 13.YOU SHOULD’T MOVE IT 2
4 Unit 3I ALWAYS HAVE COFFEE 4
5 Unit 14.DO I HAVE TO? 4
5 Unit 4.WOULD YOU LIKE A SANDWICH 2
6 REVISION 2
6 REVISION 4 7 Unit 16.WHAT WOULD YOU LIKE TO DO? 4
7 Unit 6.WHO ARE THEY PLAYING 4 8 Unit 17.IF YOU COMPLAIN ANY MORE,…. 2
8 Unit 7.A LIVERPOOL GHOST STORY 6
9 Unit 8.GIRLS SCREAMED AND WEPT 9 Unit 18.THE SCENES ARE FILMED HERE 2
4
10 Unit 19.THEY WERE SOLD AS SLAVES 2
REVISION 2
11 REVISION 2

Prof. Ivancu Alexandra

Planificare Calendaristică cl. a VI-a