Sunteți pe pagina 1din 11

TEMA DE PROIECTARE

Privind obiectivul „Reabilitarea, modernizarea si dotarea sectiilor din cladirea - corp principal C5 a
Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, situat in str. General Magheru nr. 54”

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
Reabilitarea, modernizarea si dotarea sectiilor din cladirea - corp principal C5 a Spitalului
Judetean de Urgenta Valcea
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
Presedintele Consiliului Judetean Valcea
1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar):
Nu este cazul
1.4. Beneficiarul investitiei:
Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea
1.5. Elaboratorul temei de proiectare:
SC Spiricom SRL, Bucuresti

2. Date de identificare a obiectivului de investitii


2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al
constructiei existente, documentatie cadastrala:
Amplasamentul este situat in intravilanul orasului Ramnicu Valcea si este proprietatea
judetului Valcea, domeniu public. Folosinta actuala a cladirii este de spital judetean. Conform PUG
oras Ramnicu Valcea amplasamentul este situat in unitatea teritoriala in CP1a - subzona centrală
aflată în limitele zonei protejate respectiv in zona protejata ZCP II - Zona Construită Protejată
M.Viteazu - T.Vladimirescu. Terenul si constructiile edificate pe acesta sunt inscrise in cartea
funciara cu nr. 42532.
2.2. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investitii, dupa caz:
a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafata terenului, dimensiuni in plan);
Terenul, pe care este amplasat imobilul, se afla in zona centrala a mun. Ramnicu Valcea, are
o suprafata de 25051mp din care 600mp sunt dati in folosinta gratuita pentru episcopia Ramnicului
Valcea. Categoria de folosinta a terenului este curti-constructii, pe teren sunt identificate 15
constructii functionand in cadrul spitalului judetean. Corpul C5 propus a fi reabilitat este corpul
principal in cadrul careia functioneaza spitalul.
Terenul are o forma aproximativ dreptunghiulara cu laturile maxime de 141.83 x 115.18m.
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Terenul este marginit pe latura de nord de bulevardul Nicolae Balcescu pe unde se face
accesul principal in incinta prin alee de acces iar la vest de str. General Magheru din care se face
accesul secundar.
c) surse de poluare existente in zona;
Nu exista surse de poluare in zona.
d) particularitati de relief;
Constructia este amplasata pe teren plan, fara diferente de nivel.
e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;
Cladirea este racordata la toate utilitatile – apa, canal, energie electrica si gaze.
f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura in care pot fi identificate;
Nu exista retele edilitare care necesita relocare/protejare.
g) posibile obligatii de servitute;
Nu este cazul.
h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz;
Nu este cazul.
i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;
Confrm PUG mun. Ramnicu Valcea amplasamentul se afla in CP1a - subzona centrală aflată
în limitele zonei protejate respectiv in zona protejata ZCP II - Zona Construită Protejată M.Viteazu
- T.Vladimirescu, in subzona istorica de referinta SIR 3: Spitalul Judetean nr. 2, Ramnicu Valcea
(traseu stradal si parcelar istoric, construcţii cu valoare mare şi foarte mare) – cod VL-II-m-B-
09615. Pentru acest obiectiv interventia admisa prin PUG este doar de conservare.
2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:
a) destinatie si functiuni;
Structura functionala a corpurilor de cladire din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta
Valcea situat in str. General Magheru nr. 54 se prezinta dupa cum urmeaza: Boli infectioase;
Oftalmologie; Compartiment Psihiatrie pediatrica; Dermato-venerologie; Recuperare medicina
fizica si balneologie; Psihiatrie I; Psihiatrie II; Endocrinologie; Farmacie 2; sali de operatii
oftalmologice; sterilizare; punct recoltare laborator analize medicale; laborator radiologie,
imagistica medicala; laborator medic ina nucleara; Cabinet boli infectioase; bloc alimentar;
stationer de zi psihiatrie.
Cladirile din aceasta incinta au fost construite incepand cu anul 1900. Ulterior, in anul 1905,
s-a mai construit un pavilion pentru boli infectioase. Dupa 1935 s-au construit si alte cladiri. In anul
1979 s-au construit cladirile in care in prezent functioneaza sectiile Dermato-venerologie si Boli
infectioase. Cladirea pentru Sectia endocrinologie a fost pusa in functiune in anul 1980.
Avand in vedere ca aceste constructii au fost realizate in etape, cladirile au fost executate din punct
de vedere al compartimentarii, f inisajelor si dotarilor conform exigentelor de ordin tehnic si
medical ale perioadei respective. La aceste cladiri au fost executate de-a lungul timpului lucrari de
reparatii si igienizari. Din cauza lipsei de fonduri, in ultima perioada de timp s-au executat numai
lucrari de igienizare. In aceste conditii, cu greu se pot respecta normele sanitare in vigoare.
Pavilionul C5 cuprinde si Pavilionul principal in care functioneaza sectiile Oftalmologie,
Psihiatrie 2, Compartimentul de psihiatrie infantila, Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.
Acest corp de cladire are un grad avansat de uzura.
b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
Corpul principal C5 are o arie construita de 1309 mp si o arie construita dsfasurata de
1627,39 mp si regim de inaltime S+P (subsol partial). Acest corp a fost prima claidire construita in
jurul anilor 1900.
Structura de rezistenta este alcatuita:
- elementele verticale in plan - stalpi din B.A. de 30 x 30cm.;
- zidarie portanta din carmida de 30cm;
- grinzile din B.A. au dimensiuni sectionale de 30 x 45 cm ;
- planseele sunt realizate din B.A. si au grosimea de 12 cm;
- soclul, pe conturul exterior, este alcatuit din b.a. de 0.45m grosime,
- acoperis sarpanta.
c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;
Pavilionul principal (construit in anul 1900) are nevoie de lucrari de reabilitare si
consolidare a structurii de rezistenta. Peretii prezinta infiltratii de apa prin capilaritate, ceea ce a
condus la degradarea tencuielilor exterioare si la finisajele interioare. Din acest motiv finisajele
necesita remediere in mod repetat, astfel incat sa nu fie afectate conditile de spitalizare, tinand cont
ca in zona afectata functioneaza sectia de oftalmologie si sala de operatii aferenta. De asemenea,
pardoselile din mozaic au numeroase fisuri, tamplaria este partial din lemn cu geam simplu, ceea ce
conduce la pierderi mari de caldura. Tamplaria este partial din PVC, ceea ce contravine normelor
PSI. Camerele au inaltime libera foarte mare, necesitand o cantitate mai mare de agent termic
pentru incalzire. Acoperisul tip sarpanta, cu invelitoare din tabla, are nevoie de reparatii majore la
sarpanta, din cauza infiltratiior de apa degradandu-se atat sarpanta, cat si invelitoarea, care sub
actiunea factorilor atmosferici s-a corodat (invelitoare este partial din tabla.) Jgheaburile si
burlanele trebuie inlocuite. Streasina infundata este degradata instalatiile electrice sunt vechi,
subdimensionate, ceea ce poate conduce la declansarea unui incendiu. Din cauza corpurilor vechi de
iluminat existente, consumul de energie electrica este foarte mare. Instalatia termica interioara
trebuie modernizata, respectiv trebuie inlocuite in totalitate atat conductele cat si corpurile de
radiator. Instalatiile sanitare sunt vechi, inregistrandu-se numeroase avarii din cauza spargerii
tevilor pentru apa calda si apa rece.
Intreaga cladire nu dispune de instalatii de avertizare si semnalizare la incendiu.Lipsesc
instalatiile de voce date.
Plansele inpod nu sunt izolate, existand pierderi mari de caldura. Bransamentele interioare la
utilitati sunt vechi si in consecinta, trebuie inlocuite.
O situatie deosebita o are Sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie. Aceasta sectie dispune
de o sala de fizioterapie echipata cu bazine pentru tratament. In acest moment, sala nu este
functionala din cauza degradarii conductelor care asigura apa pentru hidromasaj si proceduri
specifice. Din cauza vechimii si faptului ca nu s-au executat lucrari de reabilitare, cu greu se pot
asigura conditii corespunzatoare pentru pacienti.
In acest context se impune executarea de lucrari de reabilitare si modernizare, inclusiv
schimbarea mobilierului invechit.
Cladirea nu dispune de un lift care sa asigure accesul pacientilor imobilizati de la parte la
etaj in spatiul destinat pentru recuperare fizica (precizam ca o parte din saloane se gasesc la etaj).
Cladirea in intregime nu dispune de instalatie de climatizare si instalatie pentru desfumare.
d) numar estimat de utilizatori;
Nu a fost comunicat.
e) durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;
24 ore/zi
f) nevoi/solicitari functionale specifice;
Se vor respecta prevederile ordinului nr. 2797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții
asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele
protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în
care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a
comisiilor zonale ale monumentelor istorice.
g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului;
Prin proiectul ”Reabilitarea, modemizarea si dotarea sectiilor dincladirea - corp principal
C5 a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, situat in str. General Magheru nr.54”, depus spre
finantarea cadrul Programului National de Constructii de interes Public sau Social, Subprograms
"Unitati sanitare dinmediul urban", se propune reabilitarea, modemizarea si dotarea cu mobilier
specific a cladirii C5 unde functioneaza in prezent sectiile: Sectiile Oftalmologie, Psihiatrie 2,
Compartimentul de psihiatrie infantila, Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie (care au
comunicat un necesar de 154 de paturi) ; se vor executa, in principal, lucrari de consolidare, daca
prin expertiza tehnica se impune acesta, lucrari de reabilitare a tuturor spatiilor, inclusiv a
instalatiilor interioare aferente acestora (termice, sanitare, electrice). Se vor executa lucrari de
reabilitare a sarpantei si invelitorilorii. Se vor completa instalatiile interioare cu instalatii
specifice pentru oxigen, vacuum, aer comprimat, instalatii de semnalizare, avertizare si stingere
incendiu, instalatie de voce - date, instalatii de ventilatie.
Lucrarile propuse prin proiectul “Reabilitarea, modernizarea si dotarea sectiilor dincladirea -
corp principal C5 a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, situat in str. General Magheru nr. 54", ce
vor asigura conditii corespunzatoare pentru tratarea pacientilor, reducerea cheltuielilor cu utilitatile,
asigurarea securitatii la incendiu prin montarea instalatiei de avertizare si semnalizare incendiu, pot
fi sintetizate dupa cum urmeaza:

Termoizolatii
Pentru cresterea eficientei energetice (cu asigurarea conditiilor de confort interior), se
includ lucrari pentru reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii:
- Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente din
lemn, cu tamplarie performanta pentcamerala cu geam termoizolant
- Izolarea termica a fatadei - partea opaca, se va face cu sisteme termoizolante, tinand cont
de solutiile propuse prin auditul energetic, luand in calcul utilizarea unor materiale pentru
termoizolare cu impact redus asupra mediului si eficienta ridicata.
- Dupa desfacerea si evacuarea tuturor straturilor sarpantei existente si executarea sarpantei
noi, se va face termoizolarea planseului peste ultimul nivel conform recomandarilor auditului
energetic.
- Finisajul exterior al constructiei va fi executat cu tencuiala decorativa pe plasa din fibra de
sticla aplicata pe termosistem;
- Se va executa termoizolarea planseului peste subsol;
- Pe conturul tamplariei exterioare se va realiza o captusire termoizolanta a glafurilor
exterioare inclusiv a solbancurilor;
- Soclurile se vor izola conform recomandarilor auditului energetic;

Finisaje/lucrari interioare
- Se vor desface toate finisajele pardoselilor existente si se vor inlocui cu finisaje conform
standardelor în vigoare.
-Se se vor executa goluri noi de usa si vor fi zidite unele goluri.
- Se vor executa noi compartimentari cu pereti din zidarie de caramida, in vederea aducerii
organizarii functionale la standardele actuale.
- Scarile, podestele, coridoarele și grupurile sanitare vor fi finisate cu gresie antiderapanta.
Se vor monta plinte din gresie.
- Peretii vor fi finisati functie de destinația incaperilor.
- La tavane se vor executa reparatii la gleturi si se va monta tavan falf din gips-carton pe
structura metalica.
- Balustradele scarilor interioare vor fi reparate și revopsite cu vopsea alchidica.
- Se vor monta trape pentru evacuarea fumului la partea superioara a caselelor de scara.
Actionarea deschiderii se va face manual și automat.

Finisaje/lucrari exterioare
- Se va desface tencuiala degradata existenta.
- Finisajului exterior se va executa cu tencuiala decorativa pe plasa din fibra de sticla peste
termoizolatia prevazuta.
- Pe conturul tamplariei exterioare se va realiza o captusire termoizolanta a glafurilor
exterioare inclusiv a solbancurilor.
- Se vor proiecta rampe pentru accesul persoanelor cu disabilitati locomotorii intre nivelul
terenului si parter.
- Se va executa finisajul rampelor, podestelor si treptelor scarilor de acces din gresie
antiderapanta.
- Balustradele exterioare vor fi reparate si revopsite cu vopsea alchidica.
- Se vor executa trotuare perimetrale de protectie din beton turnat cu rosturi, pe pat din
balast si nisip compactat cu borduri din beton prefabricat. Se va realiza etansarea rostului dintre
trotuar si cladire cu dop de bitum.

Acoperis sarpanta
- Se prevede desfacerea invelitorii si sarpantei si se va realiza sarpanta noua.
- Se va realiza termoizolatia si hidroizolatia sarpantei.

Lucrari de instalatii electrice


Instalatiile electrice aferente constructiei mentionate, se vor inlocui integral si vor fi
compuse din:
-instalatii electrice iluminat normal;
-instalatii electrice iluminat de securitate de circulatie si evacuare;
-instalatii electrice forta prize de curent de utilizare generala, de utilizare speciala (cu
alimentare de rezerva –grup electrogen), alimentare tablouri electrice utilitati existente.
Pentru alimentarea instalatiilor electrice, mentionate vor fi, nou proiectate mai multe
tablouri electrice:
TABLOURI GENERALE CORP CLADIRE : TEA1, TEB1, TEC1, TED1, TEE1, TEF1,
TEG1, TEH1, TEI1 –tablouri electrice de iluminat normal si prize;
TABLOURI GENERALE NIVEL CORP DE CLADIRE (Ex. –tablou electric TEA2 –
tablou electric nivel 2 corp A, etc.) –tablou electric iluminat normal si prize in alimentare normala;
TABLOU ELECTRIC ILUMINAT DE SECURITATE GENERAL –TISB1 –tablou electric
iluminat securitate alimentat din tablou general cladire prin sursa neintreruptibila UPS;
TABLOURI ELECTRICE ILUMINAT SECURITATE DE NIVEL –TISB2-TISB8 –
tablouri electrice iluminat securitate nivele ansamblu corpuri spital judetean ;
TABLOU ELECTRIC ALIMENTARE APARATE RADIOLOGIE –modernizare tablou
electric existent si reamplasare;
TABLOU ELECTRIC GENERAL SPITAL JUDETEAN –TDG tablou electric forta
distributie generala;
TABLOU ELECTRIC GENERAL GRUP ELECTROGEN -TGGE –tablou electric de forta
distributie generala in retea cu alimentare de rezerva (grup electrogen) ;
TABLOU ELECTRIC GENERAL STATIE 20/0.4kV –TGAS –tablou electric general
alimentare spital judetean la plecare din statie 20/0.4kV existenta;

Instalatii pentru iluminat si prize


Instalatiile pentru iluminatul general, in toate spatiile, vor fi realizate cu corpuri de iluminat
fluorescente la nivelele de iluminare medii stabilite prin normele internationale de iluminat si
anume:
1000 lx: sali de operatii: - iluminat general;
- iluminat camp operatie;
- iluminat pentru camp inconjurator masa operatie;
Incaperi bolnavi: - iluminat general 100 lx
- iluminat lectura 200 lx
- iluminat pentru consultatii 300 lx
- iluminat pentru supraveghere 5 lx
- iluminat de veghe (orientare) 2 lx
500 lx: birouri, laboratoare analize, cabinete medicale, camera supraveghere, anexa sali de
operatie (vestiare, spalare medici, intrare sala operatie)
300 lx: asistente, camera garda
200 lx: spatii tehnice, coridoare si scari secundare, spatii sanitare, etc.
50 lx: anexe, depozite, etc.
In functie de nivelul de iluminare necesar, de conditiile de confort vizual, de aspectul
arhitectural, de conditiile de mediu (praf, umiditate, pericol de incendiu, spatii septice sau aseptice,
etc.), de criteriile economice (randamentul corpurilor de iluminat) s-au prevazut diverse tipuri de
corpuri de iluminat.
In camerele de supraveghere se vor monta console medicale multifunctionale pentru un pat
echipate cu:
doua tuburi fluorescente T5-14W pt.iluminare generala indirecta;
un tub fluorescent T5-14W pt. iluminat de consultatii;
un tub fluorescent T5-14W pt.iluminat de lectura;
un tub fluorescent T5-8W pr.iluminat de veghe;
2 circuite pt. 3 prize monofazice cu contact de protectie;
buton tip para “apel sora”;
o priza dubla pt.voce date (telefon + calculator);
priza pt. oxygen;
priza pt. aer comprimat;
priza pt. vacuum
Pentru camerele curate (clean- room) se vor folosi corpuri de iluminat fluorescente montate
inglobat in plafon fals cu grad de protectie IP65 , cu reflector dublu parabolic si dispersor optic din
sticla, cu suprafata fara asperitati (pentru facilitarea tratamentului periodic antibacterian si
antimicrobian). Aceste corpuri vor fi echipate cu tuburi fluorescente tubulare T5-49W/840-4000K /
Ra =85 (indice de redare a culorilor) si balast electronic.
In birouri se vor folosi corpuri fluorescente cu reflector dublu parabolic echipate cu tuburi
fluorescente T5-54W si balast electronic.
Pe holurile de acces instalatia de iluminat a fost realizata din doua componente, una de
iluminat normal, si una de iluminat de securitate, cu posibilitatea de a fi utilizat si ca iluminat
normal si ca iluminat de veghe pe timpul noptii. Nivelul de iluminat de securitate a fost calculat
pentru un Emed = 50lux, nivel care este necesar si pentru iluminat de veghe pe timp de noapte. Se
vor folosi lampi echipate cu tuburi flourescente si cu reflector simplu oglindat.
La spalare medici se vor folosi spoturi etanse IP65 echipate cu doua tuburi fluorescente
42W cu dispersor fara asperitati. La oglinzi se vor folosi corpuri de iluminat fluorescente realizare
constructiv fara elemente care sa permita acumularea prafului sau a altor particule solide.
In salile de operatii vor fi amplasate tablouri speciale TSO, cate unul pentru fiecare sala de
opeatie.
In toate incaperile se vor prevede prize monofazice cu contact de protectie alimentate pe
circuite separate de cele pentru iluminat. Circuitele pentru iluminat normal si prize vor fi executate
in cablu C2XY montat pe jgheaburi deasupra plafonului fals si coborari pe pereti,in montaj ingropat
in tencuiala sau pereti de rigips.

Instalatii pentru iluminat securitate


Instalatia electrica iluminat securitate va fi realizata ca instalatie de iluminat de securitate de
circulatie si evacuare.
Astfel vor fi utilizate corpuri de iluminat echipate cu tuburi fluorescente 1x8W , cu
acumulator propriu si 1h autonomie (utilizate pentru evidentiere puncte de acces pietonal catre
exterior cu eticheta avand continut ‘IESIRE’ si sageata indicatoare de sens circulatie catre punctele
de acces, marcate, respectiv, marcare loc hidranti interiori –echipate cu eticheta cu continut
‘HIDRANT’), respectiv, corpuri de iluminat de securitate pentru circulatie 2x36W, IP65, si corpuri
de iluminat 2x36W, pentru montaj in medii normale (pentru iluminat de securitate de circulatie pe
holurile principale de acces).
In toate zonele mentionate, ca fiind realizat iluminat de securitate de circulatie, se va creea
posibilitatea de a actiona corpurile de iluminat de securitate pentru a fi utilizate ca corpuri de
iluminat normal. Modul de legare si actionare al acestor corpuri de iluminat, evidentiat in planurile
respective, va fi astfel realizat incat atunci cand instalatia de iluminat normal, dintr-un anumit corp
de cladire, nu mai este functionala (lipsa tensiune de alimentare), corpurile de iluminat de
securitate, de pe acel nivel de corp de cladire, sa fie alimentate
Toate corpurile de iluminat de securitate vor fi alimentate din tablourile generale de iluminat
de securitate, de nivel, TISB2-TISB9. La randul lor tablourile electrice mentionate sunt alimentate
dintr-un tablou electric general ansamblu de cladiri TISB1.
Pentru a asigura alimentarea de rezerva a instalatiei de iluminat de securitate tabloul electric
TISB1 a fost alimentat, prin intermediul unei surse de alimentare neintreruptibile UPS (de tip online
cu autonomie 100% timp de 10min), din tabloul electric TGGE (tablou electric general care asigura
alimentarea prin intermediul unui grup electrogen aflat in statia de transformare 20/0.4kV
existenta).
Cablurile electrice alimentare circuit iluminat securitate vor fi cu polietilena reticulata cu
intarziere marita la propagarea flacarii de tip C2XY-F, pozate pe trasee diferite fata de traseele de
cabluri alimentare instalatie iluminat normal, si sunt bransate in tablourile electrice TISB1-TISB9,
respectiv, TEscA1s, TEscB1s, TEscC1s, TEscD1s si TEscE1s.

Instalatie de legare la pamant


Instalatia de legare la priza de impamantare va fi realizata prin crearea unei prize de
impamantare, artificiala, atat pentru legarea instalatiei interioare de impamantare cat si pentru
legarea instalatiei de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, adica o priza de impamantare
avand rezistenta de dispersie Rp < 1W.
Pentru aceasta in exteriorul spitaluluiva fi creata o priza de impamantare in contur inchis
prin montarea de electrozi verticali din teava OLZn 2 ½’’, la adancimea de 0.7m (prin batere cu
barosul) si unirea lor (in contur inchis) cu banda metalica OLZn 40x4 (doua benzi in paralel).
Noua priza de impamantare va fi legata, prin banda metalica OLZn 40x4 mm, la priza de
impamantare a statiei de transformare 20/0.4kV, de unde este alimentata cladirea spitalului.
Toate conductoarele din Cu, pentru legare tablouri electrice (carcase) la priza de
impamantare vor fi pozate in paralel cu cablurile de alimentare tablouri electrice.

Instalatii detectie incendiu


Se prevad instalatii de detectie si semnalizare incendiu
Sistemul de detectie si alarmare la incendiu este controlat si comandat de o centralaa
computerizata adresabila, avizata de M.I., I.G.C.P.M. pentru folosirea în Romania.
Se vor prevede butoane manuale pentru alarmare la toate punctele de iesire din spatiile
supravegheate, si detectori multicriteriali pentru sesizarea fumului si flacarilor.

Instalatii voce-date
Cladirea va fi prevazuta cu o retea de voce date, pozata ingropat, deservita de un rack de
date echipat complet, doua switchuri 24 porturi, montate la parter.
Se prevede montarea de prize RJ45, pentru date si pentru telefonie.
Serviciul de telefonie este asigurat de o centrala telefonica automata, digitala, apta sa
deserveasca posturi telefonice interioare.

Instalatie supraveghere video


Holurile cladirii precum si intrarile in cladire vor fi supravegheate de camere video,
interior/exterior si avand IR.
Sistemul este deservit de un inregistrator tip DVR prevazut cu monitor si tastatura.

Instalatii incalzire
Se prevede desfacerea instalatiei existente si refacerea instalatiei interioare de incalzire.
Se va proiecta un sistem prevazut cu distributie bitubulara, atat prin canalul tehnic dar si la plafonul
parterului, catre coloane si legaturi la radiatoare, din teava din PP-R, montata aparent. Corpurile
statice vor fi radiatoare din otel pentru presiunea de regim de 6 bar si vor fi prevazute cu ventile
termoregulatoare cu cap termostatic, care permit reglarea diferentiata a temperaturii interioare in
fiecare incapere.

Instalatie de climatizare
Se va realiza o instalatie de climatizare, tip mono/dublu split. Solutia consta in racirea
aerului din incaperi printr-un sistem de climatizare in detenta directa, cu volum variabil de
refrigerant, avand unitati interioare montate in fiecare incapere climatizata, care sunt racordate
printr-un sistem de distribuire a agentului frigorific la o unitate exterioara. Colectarea condensului
se face prin coloane verticale din polipropilena racordate printr- o distributie, la canalizarea
cladirii. Aerul proaspat va fi asigurat prin deschiderea ferestrelor.

Instalatii sanitare
Se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari:
inlocuirea garniturilor la robineti si repararea armaturilor defecte
inlocuirea tuturor obiectelor sanitare si a sistemelor de alimentare/canalizare

Alimentarea cu apa
Asigurarea debitului si presiunii instalatiilor sanitare menajere se va face de la reteaua
urbana prin bransament existent.

Dotarea cu obiecte sanitare


Reteaua de alimentare cu apa rece in interior se va proiecta în sistem ramificat cu conducte
din polipropilena random (PPR) izolate anticondens si va alimenta obiectele sanitare.
Se vor prevede armaturi de inchidere. Golirea instalatiei este prevazuta in conformitate cu
masurile în vigoare.
Prepararea apei calde se va face in cazanul existent care va fi amplasat intr-o camera
tehnica.
Distributia apei calde la obiectele sanitare se va face prin tevi din polipropilena random
(PPR) izolate termic .
In instalatia de apa calda se vor folosi aceleasi tipuri de armaturi ca si in instalatia de apa
rece.
Se vor monta usi de vizitare a ghenelor in locurile unde s-au montat piese de curatire si
robinete, pentru a avea acces facil la acestea.

Canalizarea apelor uzate menajere


Apele uzate menajere se colecteaza prin retele prevazute cu tubulatura din polipropilena
ignifuga cu îmbinare cu mufa si garnitura la camine exterioare si apoi conduse gravitational noua
racord de canalizare.
Retelele de canalizare de sub cota 0.00 se vor executa cu tubulatura din PVC-KG cu
imbinare cu mufa si ganitura.
Furnizorul desemnat pentru livrarea echipamentelor mai sus mentionate va presenta înainte
de livrarea echipamentelor: documentatia tehnologica , analiza parametrilor funcționali si detaliile
de montaj specifice intregului sistem.

Amenajari exterioare
Se va avea in vedere urmatoarele:
- amenajarea curtii interioare, inclusiv a parcarii auto, astfel incat sa existe o integrare si un
nivel de armonizare cu cladireaş
- prevederea unor spatii de parcare biciclete in apropierea zonelor de acces in incinta
institutiei;
- prevederea unor sisteme de colectare selectiva si reciclare a deseurilor;
- amenajarea cailor de acces in incinta (alei pietonale, alei carosabile, platformee betonate,
rigole etc.), inclusiv o reconfigurare a traseelor, tinand cont de recomandari urbanistice;
Profilul in lung
Profilele longitudinale si transversale ale platformei vor asigura pante de scurgere rapida a
apelor pluviale catre strazile ce maginesc amplasamentul strandului si mai departe la reteaua de
canalizare, deoarece in zona exista guri de scurgere legate la reteaua de canalizare..
Profilul transversal
Conform STAS 10144/3-91, platforma se incadreaza in categoria III. Intrucat cu elementele
geometrice au fost alese in conformitate cu STAS 10144/3-91
Panta transversala pe partea carosabila este de 2.5%.
Panta transversala proiectata pe trotuar va fi de 2%.
Carosabilul va fi incadrat catre trotuar cu borduri prefabricate din beton format 20x25 cm pe
fundatie din beton 15x30 m clasa C8/10 montate denivelat cu 10 cm fata de nivelul partii
carosabile, avand doua pante transversale de 2.5%, fiind amenajat cu profil acoperis.
Carosabilul va fi incadrat catre zonele verzi cu borduri prefabricate din beton format 10x15
cm pe fundatie din beton 10x20m clasa C8/10.

Dotari
Cladirea va fi dotata cu mobilier specific, conform normelor legale in vigoare in domeniul
functionarii unitatilor spitalicesti, si in functie de necesitatile fiecarei sectii in parte, tinand cont si
de dotarile existente care sunt functionale si conform normelor actuale.

Expertiza tehnica
Expertiza tehnica va fi intocmita de catre experti tehnici atestati conform legii, pe domenii
si categorii de constructii si pe specialitatii pentru instalatiile aferente constructiilor, iar solutiile
recomandate vor urmari aplicarea cerintelor fundamentale instituite prin sistemul calitatii in
constructii, in functie de categoria de importanta a constructiei.
Expertul tehnic va avea obligatia insusirii prin semnatura si stampila, atat a documentatiilor
tehnice intocmite pe baza raportului de expertiza tehnica realizate in etapele ulterioare de proiectare
prevazute de H.G. nr. 907/ 2016, respectiv: DALI, proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor,
proiect tehnic de executie, precum si a documentatiilor tehnice (dispozitii de santier) care se vor
emite pe parcursul executiei si a perioadei de garantie a lucrarilor, daca este cazul, pana la receptia
finala a lucrarilor, dinpunct de vedere al respectarii solutiilor si al masurilor propuse, conform H.G.
nr. 925/ 1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

Raportul de audit enegetic


Raportul de audit energetic se vaintocmi respectand prevederile Legii nr. 372/2005 privind
performanta energetica a cladiriior cu modificarile si completarile ulterioare,
Prestatorul, in raportul de audit energetic, va determina caracteristicile termice si energetice
si va stabili dinpunct de vedere tehnic si economic solutiile de reabilitare si/sau modernizare termo-
energetica a constructiei si instalatiilor de preparare apa calda si incalzire pe baza datelor din
expertiza termica si energetica a cladirii.
Pentru partea din cladire - corp principal, incadrata in categoria monumentelor istorice,
auditul energetic va fi realizat astfelincat sa nu se modifice in mod inacceptabil caracterul ori
aspectul exterior; in conformitate cu capitolul IV, art. 7, lit a) din lege.
h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului.
a) rezistenta si stabilitate - conform expertizei tehnice de structura
b) securitatea la incendiu - se va asigura iluminat de siguranta pentru evacuare,
continuarea lucrului si impotriva panicii.
Se vor prevede dispozitive de autoinchidere pentru usile care protejeaza golurile de acces a
casei de scari la nivel subteran si la toate usile cu rol in asigurarea limitarii propagarii focului si/sau
fumului produse in caz de incendiu (usi rezistente la foc).
In conformitate cu prevederile Normativului P 118 este necesara echiparea cladirii cu
hidranti exteriori, hidranti interiori si cu instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
incendiu.
c) igiena si sanatatea oamenilor, protectia mediului - cladirea va fi izolata termic,
finisajele exterioare si interioare se vor inlocui, instalatiile se vor inlocui
d) siguranta in exploatare - finisajele interioare vor fi aduse la standardele normelor
actuale
e) protectie impotriva zgomotului – nu este cazul
f) economia de energie si izolarea termica - trebuie sa se ia unele masuri de reducere a
pierderilor de caldura conform auditului energetic
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale – nu este cazul

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia


Se vor respecta prevederile legislatiei si normativelor/ reglementarilor tehnice in vigoare la
data predarii documentatiilor tehnice.respectiv:
a) Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
c) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare;
d)Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata,cumodificarile si completarile ulterioare;
e)Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
f) Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
g) Legea nr. 319/ 2006 a securitatii si sanatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
i) Legea nr. 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale;
k) Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) O.U.G nr. 195/ 2005 privind protecta mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) H.G. nr. 925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei si a constructiilor;
n)H.G. nr. 766/ 1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii cu
modificarile si completarile ulterioare;
o)H.G. nr. 1.072/ 2003 privind avizarea de catre inspectoratul de Stat in Constructii a
documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finanfate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
p)H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;
q)H.G. nr. 493/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile ulterioare;
r) H.G. nr. 971/ 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate
la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) H.G. nr. 1.048/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
t) H.G. nr. 1.051/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuals a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
u)H.G. nr. 1.425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
v)H.G. nr. 445/ 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
w) H.G. nr. 363/ 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru objective de invespii finantate
dinfonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
x)H.G, nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului deorganizare si functionare a Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare;
y)H.G. nr. 395/ 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru dinLegea nr. 98/ 2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
z) H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate dinfonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
aa)Ordinul Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea
Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produti de surse stationare, cu modificarile si completarile
ulterioare;
bb) Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 777/ 2003 pentru
aprobarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu
activitate in constructii";
cc)Ordinul Ministrului Mediului si Gospodarii Apelor nr. 21/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizul de amplasament;
dd) Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 914/ 2006 pentru aprobarea normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare;
ee) Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1.711/ 2006 pentru
aprobarea Reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica Partea I - Prevederi de proiectare
pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
ff) Ordinul comun al Ministrului Dezvoitarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor nr. 486/ 2007 si al
inspectorului general al inspectoratului de Stat in Constructii nr.500/2007 pentru aprobarea
Procedurii privind emiterea acordului de catre inspectoratul de Stat in Constructii - l.S.C. pentru
interventie in timp asupra constructiilor existente, cu modificarile si completarile ulterioare;
gg) Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea
unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
hh) Ordinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr.1.798/ 2007 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
ii) Ordinul Ministrului Dezvoitarii Regionale si Locuintei nr.839/ 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare;
jj) Ordinul comun nr. 135/84/76/1.284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
kk) Ordinul Ministrului Administratiei si internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, cu
modificarile si completarile ulterioare;
ll) Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 901/ 2015 privind
aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre inspectoratul de Stat in Constructii -
I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din
fonduri publice;
mm) Normativele tehnice in vigoare, ghidurile de proiectare si STAS-urile;
nn) alte acte normative, standarde si reglementari tehnice incidente, in vigoare.

Aprob:
Beneficiar;
……………………………..

Luat la cunostinta:
Investitor,
………………………………………
(numele, functia si semnatura autorizata)

Intocmit:
Proiectant: SC Spiricom SRL
arh. Lelea Emanuela

S-ar putea să vă placă și