Sunteți pe pagina 1din 1

PORTOFOLIUL FROFESORULUI

 Curriculum vitae de tip european (Europass).


 Decizie de titularizare/suplinire/plata cu ora.
 Fişa postului.
 Fișa anuală de evaluare a activității (pentru anul școlar anterior)
 Structura anului şcolar în curs.
 Schema orară şi încadrarea.
 Standardele de pregătire profesională și programele şcolare în vigoare pentru
modulele din încadrare.
 Planificări calendaristice (după structura M.E.N.).
 Proiecte ale unităților de învățare (după structura M.E.N.)
 Teste inițiale, interpretare, plan de ameliorare
 Proiecte didactice.
 Set de itemi pentru fiecare modul, în concordanță cu Standardul de pregătire
profesională (stabilit la nivel de catedră/comisie metodică).
 Lista manualelor/auxiliarelor curriculare utilizate pentru modulele din
încadrare.
 Modele de fişe de lucru, fişe de documentare, teme de proiecte, referate etc.).
 Documente legislative, specifice activității desfășurate (Legea Educației
Naționale, Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar, precizări M.E.N. și I.Ș.J., proceduri etc.).