Sunteți pe pagina 1din 3

PozitronDiagnosztikaiSRL Tel.

:+40-259-409-090
Centru PET/CT +40-259-409-091
r' E T Oradea,B-dul Gen. Magheru nr. I Fax; +40-259-409-099
PozfTF_Qll Jud.Bihor email:info@petct.ro
www.petct.ro

PET/CT
REZULTAT

Nume:Covaceanu Maria Numir de inregistrare:2008000334


Locul 9i data nagterii:1952.03.22. CNP:2520322293093
Adresa:100225 Ploiesti Dataexaminirii:2008.12.04.12:45
Str Dimitrie BolintineanuNr 58
Departamentde referinte:
Diagnosticde trimitere:Neopl.sigmoidianop.
Indicalii : Restadializare
P a r a r n e t r i id e € x a
SIEMENS Biograph I6 PET/CT scanner I\F -fluor - deoxi- glucoza(FDG)
20,0ora )ra administrdrii 14:10 rlegiunea ex/intindld )azacranru-coapsa
?epatrsalintentar
\iivelul glicemiei 79,0 mgldl )ra examindrii 15:05 Yumdr achizitii PET
',ocul Activitatea de injeclare i,2 moi Timpul pe o achizitie 3 min
injecliei )rat drept
et etnedicalie )ooperarea pacientulu i )una Parametrii CT 120R0

Ariehipodensade5/4cmhipercaptantaFDG,vizibilainsegmentul4hepatic.Lalimita
segmentelor6 si 7 se disting alte 3-4 focare hipercaptanteFDG, dispuse arciform, cu
dimensiunide sub 1 cm.
Litiaza bili ara necomplicata.
FocarmoderatcaptantFDG, de 15 mm, vizibil in lumenul canaluluianal,explicabil in context
infl amator"(recomandamrectoscopiepentru excludereanaturii maligne).
Fara alte modificari morfologice sau de activitate FDG decelabile la nivelul organelor
parenchimatoase abdomino-pelvinesaula nivelul tubului digestiv.

ModeratacaptareFDG la nivelul tonsilelor palatineexplicabilain contextreactiv-inflamator.


Fara alte modificari morfologice saude activitateFDG decelabilela nivel cranio-cerebralsau
la nivelul gatului.
Laterocervicalbilateral se distingecateun ganglion infracentimetriccu minima captareFDG
de tip inflamator.
I.-ala aclenopatii supraclaviculare,mediastinalesauaxilare.
Plamaniexpansionatibilateral, fara leziuni focale captanteFDG, fara colectii pleurale.
Mi cronodul p eriferi c postero-bazal stang(LI S) necaracterizabil PET.
Far:amodificari morfoloeice sau de activitateFDG la nivelul slandelormamare.
llara lichid liber intraperitoneal,fara adenopatiiretroperitoneale,pelvine sau inghinale.
Fpramodificari morfologice sau de activitateFDG decelabilela nivelul scheletului.

Concluzie:

tr#,uw
Determinari secundarehepatice.
Data: Oradea2008.
I 2.05.

Medic Aef
Conf.Dr. OresteStraciuc Dr. CrengufaOncu
Medicprimarradiologiegi imagistica Medicprimarin medicinanucleara
;SPIT.-.tUD. DE URGENTA PLOIESTI

Request No. 78
RequestDate 20/o8/09
Sample- ID 78
Locatidn
Sample Type Serum

lEaEn-G--,T;ffi :
Nume : PIVACEANU M BloLfJG , r6tpl_
I
Sectia :
Comentariu:
l- - i!' i' .- *iL

Test Result Unit Normal Range


Cholesterol 238H mg,/d1 L40- 220
Magnesi-um 2 .34 mg/dI 1. 60- 2.60
' - L 't J r r a r u l ) r n 1 . 4 H mg/dL o.2- 1.2
D Bili-rubin O . 4 H mg/dL 0.0- 0.3
Creatinine o . 8 mgld1 0.5- 1.3
Glucose OX 8 8 msldl-) 70- 105
Triglyeeride 120 mgldf 40- 160
Urea 3 4 mg,zd1 15- 45
Cal-cium 1 0 . t _ mg /dI 8.4- 1_O.2
I ron 72 ug/dL 65- 175
Alk Phos 751-H v / L 53- 1-28
ALTIGPT LIQ 37 v/L 3- 4t
AST/GOT LIQ 46H u / t 2- 37
GGT LIQUID 845H U/I 2- ,55
? q- '7 )
Uric Acid L 5 . 4 mgldI
,6riJ$i
L U d[13:
+li3ei il"il ,6iili
f,r? -i
/o )-! Ci u t StA
J. ['t i"iIil i' !l i+;N
s'ilI Jii:rl'.i au*
\ t'rt .,41id A ii:l
3*riL fiftd -i i"[6 r'\; i,t.i !'il
riSU'CI -t3{i c , '; U -rJ l'i ' J t i t';.i-l
S .S
'iZ,b Adtri i
i
,_r
6
' 111-
u r utii i'EC Z:r!
i- i €i Lt,'u i$ij :r*i"l
)- , ;- - CICId:fii'i
uud I ld I c r r J ru f i uud Jijd i.i:'LrJJUur..i$ rulij",iuLiqt]
,ii Ai:Ueili]*g 3 iiri-,.
r - . i : J S" l n $ u S $ }iiSftFSU
$ b r 9 b , :T T b*i cilI rlz v IriUbi fli'iltI"ij\{r:iRi I I Tr-ta*r(l'1

! li,'if-j- r "i.i.yil ? h' JI rlpiiiq


' e zi i ' t r i ; [ : ;
'.ji $
flfiT JU TU3[,]*1R
' f, C,'l-*:p ili-iiA -i
ridu e5b'y[:;r
J?$[iT*T,C i'-i it p']r: tiS H.- p.i ii i'.1 J [,; C ;':' i.]lJ r j i rI ! ? ; T ; ' j i l i E r i l i0 e