Sunteți pe pagina 1din 2

Factorii de producție

I. CARACTERIZAREA FACTORILOR DE PRODUCȚIE

Satisfacerea nevoilor indivizilor si ale societatii nu se poate realiza decât


prin intermediul activității economice.

Obiectul activității economice îl constituie prelucrarea resurselor, folosirea


lor cu rezultate tot mai bune, ceea ce se traduce printr-o funcție de maximizare a
efectelor utile și de minimizare a consumului de resurse. În cadrul acesteia un rol
deosebit de important îl are producția, respectiv procesul transformării sau
conversiei unor bunuri (inputuri) în alte bunuri (outputuri).

Pentru a avea o imagine cuprinzătoare asupra producţiei, asupra sferei de


cuprindere a ei, s-a realizat următoarea grupare:

1. Producţia de bunuri;

- producţia primară;

- producţia secundară;

2. Producţia de servicii (producţia terţiară).

Producţia primară este producţia în care omul obţine bunuri acţionând


direct asupra naturii (ex.: extracţia minereurilor, agricultura, pescuitul, etc.).

Producţia secundară reprezintă producţia în care are loc prelucrarea


produselor primare. Ea este considerată ca producţie sofisticată în care se regăsesc
toate noile descoperiri ale ştiinţei şi tehnicii (ex.: rafinarea, producţia mecanică,
electronica, aeronautica, construcţiile, etc.)

Producţia terţiară este producţia care are ca rezultat prestarea serviciilor


materiale şi nemateriale.

Conceptul de producție folosit în economie este mult mai larg decât cel
utilizat în limbajul curent. Producția se realizează de către producător. În prezent,
când serviciile reprezintă o parte tot mai împortantă a activității economice,
producția presupune obținerea nu numai de bunuri materiale, ci și de bunuri
intangibile (servicii). Bunurile economice (hrană, îmbrăcăminte, mobilă, locuințe,
automobile etc.) și serviciile (transport, învățământ, emisiuni TV, radio, servicii
sanitare etc.) obținute din activitățile organizate de producător sunt oferite
consumatorului.

În acest sens spunem că producătorul este purtătorul ofertei.

Producătorul își desfășoară activitatea într-un cadru organizat, creându-și


condițiile necesare, își procură unelte, instalații, materii prime, materiale etc. și
angajează lucrătorii. Relevăm astfel că activitatea de creare a bunurilor economice
are loc într-o firmă sau întreprindere.

S-ar putea să vă placă și