Sunteți pe pagina 1din 3

Home Copii Dezbateri și oratorie

Părerile noastre și felul în care le expunem ne influențează viața într-un mod semnificativ. În
funcție de ele ne alegem cercul social, gusturile, planurile de viitor și luăm decizii zilnice,
care se răsfrâng atât asupra noastră, cât și asupra celor din jurul nostru.

Din acest motiv, în cadrul cursului de Dezbateri și oratorie dorim să dezvoltăm o gândire
logică, care să ne ajute să avem păreri propri și argumentate, spre a lua cele mai bune decizii.
La fel de importantă este abilitatea de a ne face ușor înteleși și de a putea comunica eficient,
indiferent dacă suntem la un interviu sau în fața unei audiențe de 100 de persoane.

În cadrul cursului de dezbateri academice, punem accentul pe dezvoltarea acestor 2 abilități.


Considerăm că o gândire logică și abilitatea de a transmite propriile idei, într-un mod expresiv
și argumentat, reprezintă cheia spre o comunicare eficientă.

Cursul are 3 module, fiecare modul având o durată de 7 săptămâni.

Modulul 1 – Introducere în vorbitul în public

Obiectivele modulului:

– Familiarizarea participanților cu vorbitul în public


– Creșterea gradului de expresivitate prin limbaj non-verbal (gestică, mimică) și para-verbal
(ritmul, tonalitatea și volumul vocii)

Rezultat vizibil, dorit la finalul modulului:

– Participanții reușesc să fie expresivi într-un discurs de 2-4 minute, în fața unei audiențe
(discursul poate fi povestirea unei opere de proză, a unei amintiri personale sau recitarea unei
poezii de 3-4 strofe)

Descrierea modulului:
– Modulul introductiv cuprinde mai puțină teorie, accentul căzând pe practică.
Fiecare întâlnire cuprinde jocuri și exerciții de teatru sau de vorbit în public, care
urmăresc dezvoltarea unei anumite abilități, contribuind la îmbunătățirea vorbitului în public.

Modulul 2 – Dezvoltarea gândirii logice și a opiniilor argumentate

Obiectivele modulului:

– Familiarizarea participanților cu un sistem de gândire logică și argumentată


– Dobândirea abilității de a argumenta anumite opinii despre diverse teme, prin argumente
logice și folosind exemple
– Dezvoltarea aprofundată a abilităților de vorbit în public. (Se recomandă participarea la
Modulul 1)

Rezultat vizibil dorit la finalul modulului:

– Participanții reușesc să țină un discurs de 4-5 minute în fața unei audiențe, în cadrul căruia
își argumentează o opinie despre o temă primită cu 15 minute înaintea susținerii discursului.
Discursul trebuie să fie structurat, logic, expresiv și ușor de urmărit.

Descrierea modulului:

– În acest modul se urmărește în paralel atât dezvoltarea unei gândiri logice și a opiniilor
argumentate, cât și îmbunătățirea abilităților de vorbit în public. La fel ca în cazul modulului
1, se pune accentul pe dezvoltarea acestor abilități prin exerciții și jocuri, care să fie și
atrăgătoare pentru participanți și să reușească să le dezvolte abilitățile menționate anterior.

Modulul 3 – Dezbateri academice

Obiectivele modulului:

– Familiarizarea participanților cu sistemul dezbaterilor academice


– Dezvoltarea abilității de argumentare și contra-argumentare
– Dobândirea abilității de a se documenta într-un mod eficient în legătură cu o temă dată
– Dezvoltarea comunicării și a lucrului în echipă
– Dezvoltarea mai aprofundată a abilităților de vorbit în public. (Se recomandă
participarea la Modulele 1 și 2)

Rezultat vizibil dorit la finalul modulului:

– Participanții, împărțiți în echipe a câte 3 vorbitori , iau parte la o dezbatere academică pe o


temă dată cu 48 de ore înainte. Aceștia respectă structura unei dezbateri academice. În
discursuri de 8 minute reușesc atât să prezinte o opinie argumentată și documentată pro sau
contra temei, cât și să contra-argumenteze și să reacționeze la ideile aduse de echipa opozantă.

Descrierea modulului:

Modulul 3 introduce elementul competitiv al dezbaterilor academice. În cadrul acestui modul


participanții vor învăța să pună în practică abilitățile dobândite în cadrul primelor 2 module, în
echipe de 3 persoane, pentru a dezvolta abilitățile de comunicare și lucru în echipă. Modulul
pune accent și pe partea de documentare asupra unei teme date. În cadrul întâlnirilor, vor avea
loc dezbateri academice și exerciții care să ajute participanții să învețe din propriile greșeli și
să își dezvolte capacitatea de auto-evaluare.

Instructor: Ganea Ioan-Junior este instructor de dezbateri academice, pregătit și recunoscut


de A.R.D.O.R. (Asociatia Română pentru Dezbateri Oratorice și Retorică). De asemenea,
activează la clubul de dezbateri academice din Sfântu Gheorghe. Este membru fondator al
Asociației “Tandem” din Brașov, care întrunește elevi de la toate liceele. Își dorește să învețe
cât mai multe, din diverse domenii și este pasionat de pedagogie și tehnici de predare, prin
care să îi învețe pe alții la rândul său.

Durată curs: 3 module a câte 7 săptămâni, 1 întâlnire pe săptămână, durata întâlnirii: 1 oră.
Cursul de dezbateri are loc în fiecare luni, începând cu ora 17:00.
Număr minim de copii în grupă: 5
Număr maxim de copii în grupă: 12
Vârstă copii: 9-15 ani
Investiție: abonament de minim 5 ore/lună

Ia-ți abonament

Înscrie-te la un curs demonstrativ gratuit

Pregătește copilul pentru curs