Sunteți pe pagina 1din 7

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

8:00-
8:50 COMUNICARE
LIMBA
ÎN LIMBA MATEMATICĂ MATEMATICĂ MATEMATICĂ
ENGLEZĂ
ROMÂNĂ
9:00-
9:50 COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE
MATEMATICĂ ÎN LIMBA ÎN LIMBA ÎN LIMBA ARTE
ROMÂNĂ ROMÂNĂ ROMÂNĂ
10:00-
10:50 COMUNICARE COMUNICARE
EDUCAȚIE EDUCAȚIE
ÎN LIMBA ÎN LIMBA RELIGIE
FIZICĂ FIZICĂ
ROMÂNĂ ROMÂNĂ
11:00-
11:50 DEZVOLTARE
MUZICĂ MATEMATICĂ MUZICĂ ARTE
PERSONALĂ
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR CIOBANU NICOLETA

LIMBA ENGLEZĂ GERMAN KATERINA


EDUCAȚIE FIZICĂ RĂDULESCU CRISTINA

RELIGIE NEAGU ALEXANDRU


DRAGNEA mihaela_drg@yahoo.com
0723149415
MIHAELA-
președinte

BIOLAN
0744682853 florentina.biolan@yahoo.com
FLORENTINA-
casier

GROSU grosieru@yahoo.com
SORIN- 0746464632
membru
Nr.
crt. Tema şedinţei Data Obiective Resurse
1. Prima zi de şcoală. Septembrie - prezentarea specificului fiecărei discipline referat
Regimul zilnic al care se studiază în clasa pregătitoare; chestionar
şcolarului - prezentarea normelor de protecţie a
muncii şi respectarea regulilor din
Regulamentul de ordine interioară;
- alegerea comitetului de părinţi al clasei.
2. Colaborarea dintre Octombrie - promovarea importanţei şcolii în viaţa referat
şcoală şi familie – copilului;
condiţie esenţială a - informarea părinţilor cu privire la
actului didactic importanţa implicării familiei în viaţa şcolii.
3. Valorile educative ale Noiembrie - informarea părinţilor cu privire la prezentare
activităţilor din timpul necesitatea existenţei timpului liber; ppt
liber - prezentarea modalităţilor de folosire a chestionar
timpului liber.
4. Prevenirea şi corectarea Decembrie - prezentarea succeselor şi a insucceselor referat
conduitelor greşite ale copiilor la sfârşit de semestru;
copiilor - eficientizarea colaborării dintre şcoală şi
familie.
5. A fi părinte – o Ianuarie - motivarea importanţei exemplului referat
profesie? părinţilor în educarea copiilor;
- promovarea importanţei unui climat
familial potrivit pentru o educaţie adecvată.
6. Cât de bine ne Februarie - prezentarea drepturilor copiilor acasă şi la referat
cunoaştem copiii? şcoală; chestionar
- prezentarea îndatoririlor copiilor acasă şi la
şcoală.
7. Influenţele educative Martie - sensibilizarea părinţilor cu privire la prezentare
exercitate de mass- respectarea recomandărilor privind limita de ppt
media vârstă pentru vizionarea anumitor programe
TV;
- prezentarea consecinţelor nerespectării
acestora.
8. Sănătatea – lucrul cel Aprilie - stabilirea unui regim de muncă şi odihnă referat
mai de preţ corespunzător fiecărui copil; chestionar
- promovarea unei alimentaţii echilibrate
caloric.
9. Autoritate şi prietenie. Mai - prezentarea efectelor pozitive şi negative referat
Pedepse şi recompense ale autorităţii părinţilor;
- analizarea măsurilor necesare privind
autoritatea faţă de copil.
10. Vacanţa mare – să ne Iunie - prezentarea Raportului de evaluare; prezentare
recreem împreună - motivarea necesităţii recreerii copiilor ppt
împreună cu părinţii.