Sunteți pe pagina 1din 8

Data: Numele elevului:

FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea când unul dintre termeni este 6
1. Scrie operaţia de înmulţire corespunzătoare desenelor:

2. Efectuează înmulţirile prin adunare repetată, apoi verifică schimbând locul factorilor:
6x9= 6x2=
7x6= 5x6=
6x4= 10 x 6 =
3. Găseşte produsul perechilor de numere: 5 şi 6; 6 şi 8; 2 şi 6; 9 şi 6; 6 şi 10.

4. La produsul numerelor 6 şi 6 adaugă dublul numărului 9.

5. Triplul numărului 6 adună-l cu dublul numărului 10.

6. Care este factorul potrivit ?

7 x ? = 42 6 x ? = 60

6 x ? = 18 8 x ? = 48

6 x ? = 12 4 x ? = 24

7. Să se calculeze produsul A x B x C ştiind că: A = B – C, B = 6 x 5 – 6 x 4, C = 5 x 6 – 5 x 5.

8. Într-un acvariu sunt ţestoase pitice, peştişori şi căluţi de mare. Ţestoase pitice sunt de 4 ori
mai multe decât căluţi de mare. Peştişori sunt cu 3 mai mulţi decât ţestoase pitice, iar căluţi
de mare sunt cu 1 mai puţin decât zilele unei săptămâni de vacanţă.
Câte vietăţi sunt în acvariu ?
Data: Numele şi prenumele:

FIŞĂ DE LUCRU
Consolidarea înmulţirii 2 – 6
1. Calculează, apoi verifică schimbând ordinea factorilor:
3x7= 5x4= 6x3=
4x9= 10 x 6 = 5 x10 =
2x6= 5x8= 6x6=
2. Află:
a) dublul numerelor: 6, 9, 2, 5, 7, 10;
b) triplul numerelor: 4, 7, 4, 9, 10, 5;
c) numerele de 6 ori mai mari decât numerele: 7, 3, 9, 4, 6, 2;
d) numerele cu 5 mai mici decât numerele: 10, 6, 9, 5, 8, 7;
e) numerele cu 4 mai mari decât numerele: 3, 7, 10, 8, 5, 9;
f) numerele de 5 ori mai mari decât numerele: 7, 3, 6, 9, 2, 4.
3. Pune factorul potrivit astfel încât relaţiile să fie adevărate:
7 x ? = 28 ? x 10 = 50
9 x ? = 54 6 x ? = 36
3 x ? = 15 ? x 8 = 48
4. Din produsul numerelor 6 şi 9 scade suma numerelor 9 şi 5.

5. La produsul numerelor 5 şi 8 adaugă triplele numerelor 6 şi 4.

6. Produsul numerelor 4 şi 9 adaugă-l la triplul numărului 6.

7. Din produsul triplelor numerelor 3 şi 2 scade produsul dintre dublul lui 5 şi dublul lui 2.

8. Calculează A + B + C + D, ştiind că A este triplul lui 5, B este produsul numerelor 9 şi 4, C


este dublul lui 9, iar D = B – C.

9. Andrei a mers la piaţă să cumpere flori. El a cumpărat 5 garoafe, de 2 ori mai multe frezii, iar
trandafiri cât garoafe şi frezii la un loc. Câte flori a cumpărat Andrei ?

10. Dacă un pix costă 3 lei şi un stilou costă 6 lei, cât vor costa 9 pixuri şi 7 stilouri din acelaşi
model ?

Data: Numele şi prenumele:

FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea când unul dintre factori este 7
1. Scrie operaţia de înmulţire corespunzătoare desenului:

2. Scrie ca înmulţiri următoarele adunări repetate:


7+7+7+7+7+7+7=
3+3+3+3+3+3+3=
8+8+8+8+8+8+8=
5+5+5+5+5+5+5=
9+9+9+9+9+9+9=
3. Pune în căsuţă semnul potrivit:
5x8 6x3 7x2 4x7
9x6 10 x 5 3x8 6x5
7x2 5x7 9x4 8x6
4. Calculează:
a. numerele cu 7 mai mari decât numerele: 5, 9, 10, 3, 6;
b. numerele de 7 ori mai mari decât numerele: 4, 9, 2, 3, 6;
c. numerele cu 6 mai mici decât numerele: 10, 6, 9, 7, 8.
5. Din produsul numerelor 7 şi 9 scade produsul numerelor 6 şi 8.

6. Produsul numerelor 2 şi 7 adună-l cu triplul numărului 6.

7. Din numărul de 7 ori mai mare decât 6 scade dublul numărului 8.

8. Dacă o orhidee costă de 7 ori mai mult decât un trandafir, iar pe trandafir plăteşti 9 lei, află
câţi lei vei plăti pentru o orhidee şi un trandafir.

Data: Numele şi prenumele:

FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea când unul dintre factori este 8
1. Scrie înmulţirea corespunzătoare desenului:
2. Scrie după model:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 8 = 16
5+5+5+5+5+5+5+5=
9+9+9+9+9+9+9+9=
4+4+4+4+4+4+4+4=
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 =
8 + 8 + 8 + 8 + 8 +8 + 8 + 8 =
3. Calculează dublul, apoi triplul lui 8.

4. Completeazî tabelul:

FACTO 8 7 5 8
R
FACTO 5 8 9 8 4
R
PRODU 5 7 8 32
S 6 2 0
5. Produsului numerelor 3 şi 8 adaugă-i diferenţa produsului perechilor de numere: 8 şi 7; 5 şi 8.

6. Într-o librărie s-au vândut într-o zi 9 cărţi de poezii şi de 8 ori mai multe cărţi de poveşti. Câte
cărţi s-au vândut în acea zi?

7. Ioana are 4 cutii a câte 8 creioane colorate fiecare. Câte creioane colorate are Ioana în cele 4
cutii?

Data: Numele elevului:

FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea când unul dintre factori este 9
1. Scrie după model:
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 9 = 54
8+8+8+8+8+8+8+8+8=
4+4+4+4+4+4+4+4+4=
5+5+5+5+5+5+5+5+5=
9+9+9+9+9+9+9+9+9=

2. Ce factor lipseşte ?
6 x ? = 54 9 x ? = 27
9 x ? = 90 4 x ? = 36
9 x ? = 81 1x?= 9

3. Calculează:
a) numerele cu 9 mai mici decât numerele: 10, 9;
b) numerele de 9 ori mai mari decât numerele: 4, 8, 3, 6, 7;
c) numerele cu 9 mai mari decât numerele: 5, 7, 1, 3, 8.

4. Produsul numerelor 3 şi 9 scade-l din produsul numerelor 7 şi 9.

5. La o grădiniţă s-au adus 8 trenuleţe, păpuşi de 9 ori mai multe, iar maşinuţe cu 9 mai puţine
decât păpuşi. Câte jucării s-au adus la grădiniţă ?

Azi
am
învăţ
at

multe
de la
tine !

Data: Numele elevului :

FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea când unul dintre factori este 10
1. Scrieţi ca adunări repetate următoarele înmulţiri:
10 x 8 =
7 x 10 =
10 x 5 =
2 x 10 =

2. Pune în căsuţe semnul potrivit:


3 x 10 10 x 2 10 x 3 5 x 10
6 x 10 10 x 6 10 x 8 10 x 6
7 x 10 10 x 4 10 x 1 1 x 10

3. Calculează:
a) numerele de 10 ori mai mari decât numerele: 5, 9, 3, 6, 2, 8;
b) numerele cu 10 mai mari decât numerele: 6, 4, 9, 10, 5, 7.

4. Care este dublul lui 10 ? Dar triplul său ?

5. În pepiniera şcolii, elevii au plantat 6 rânduri de puieţi de brad şi 10 rânduri de puieţi de fag.
Pe fiecare rând au plantat câte 10 puieţi. Câţi puieţi au plantat elevii în pepinieră ?

Data : Numele elevului:

RECAPITULARE
TABLA ÎNMULŢIRII
Vrei să ajungi la castel să găseşti comoara ascunsă acolo cu mii de ani în
urmă ? Rezolvă corect fiecare exerciţiu şi vei primi câte o cheie care
deschide fiecare poartă. În spatele porţii castelului te aşteaptă o
SURPRIZĂ. Succes !
1. Efectuează înmulţirile şi verifică prin schimbarea ordinii termenilor:
8x7= 5x6=
3x9= 8x5=
9x7= 6x7=

2. Scrie A în dreptul relaţiilor adevărate şi F în dreptul celor false. Fii foarte atent pentru a primi
cheia următoare !
4 x 6 = 5 x 8 ____ 10 x 4 > 7 x 5 ____
9 x 5 < 7 x 6 ____ 8 x 9 = 5 x 3 ____
10 x 7 > 9 x 6 _____ 6 x 8 < 7 x 7 ____

3. Felicitări ! Ai mai deschis o poartă ! Citeşte cu atenţie indicaţia următoare:

Calculează:

a) numerele de 7 ori mai mari decât numerele: 4, 8, 6, 2;


b) numerele cu 4 mai mari decât numerele: 6, 2, 10, 7;
c) dublul fiecăruia dintre numerele: 7, 3, 9, 5;
d) numerele cu 3 mai mici decât numerele: 10, 6, 8, 4;
e) triplul fiecăruia dintre numerele: 5, 9, 10, 7.

4. Pentru a primi această cheie trebuie să dezlegi un mister: Am cumpărat un arc şi 9


săgeţi şi am plătit 167 lei. Ştiu că o săgeată costă 9 lei. Care o fi preţul arcului ?
FELICITĂRI ! Până acum te-ai descurcat perfect ! Mai ai de deschis
doar două porţi şi vei ajunge la comoară !

5. La dublul numărului 8 adaug triplul numărului 5 şi numărul de 6 ori mai mare decât 7.
Ce număr am obţinut ?

6. La un atelier de croitorie s-au confecţionat într-o zi 8 rochiţe, de 9 ori mai multe cămăşi,
iar fustiţe cât triplul rochiţelor.
Câte articole de îmbrăcăminte s-au confecţionat în acea zi în atelier ?

Bravo! Ai descoperit comoara!

Repetiţia e mama ÎNVĂŢĂTURII !

Pentru că ai fost harnic, poţi să-ţi colorezi propriul castel în culorile tale preferate !