Sunteți pe pagina 1din 6

Modelarea video (VM) presupune prezentarea unui filmuleţ în care i se arată

persoanei comportamentul ce se doreşte a fi imitat. Aceasta este o metodă eficace şi


simplă prin care copilul cu autism achizitionează noi comportamente şi aptitudini.

Modelarea video a fost combinată cu alte metode şi strategii (de ex.: reîntărirea)
pentru a învaţa copiii cu autism diferite aptitudini de comunicare şi autoservire, iar
rezultatele studiilor au sugerat că, spre deosebire de modelarea in vivo, modelarea
video duce la un proces mai rapid al învaţării şi al generalizării.

Achiziţiile privind comportamentele sociale şi de limbaj care pot fi predate


utilizeând modelarea video sunt: limbajul receptiv, limbajul expresiv, achiziţii
academice şi funcţionale, comportamente de interactiune socială, cereri spontane,
achiziţii pentru joc, perceperea emoţiilor celorlalţi.

În numeroase studii s-a arătat că modelarea video este una dintre cele mai eficiente
metode pentru predarea aptitudinilor sociale şi a comportamentelor ţintă a c opiilor
cu autism. De asemenea, studiile au arătat că abilităţile dobândite prin modelarea
video sunt menţinute în timp şi transferate către persoane sau situaţii. În plus,
modelarea video are abilitatea dovedita ştiinţific, de a scădea comportamentele
problemă, şi anume: agresivitatea.

Pornind de la cercetările lui Albert Bandura, care a pus bazele teoriei învaţării
observaţionale, modelarea video are la bază numeroase studii care îşi au originea în
ideea că oamenii, şi în special copiii, învaţă prin obser vare-imitare.

C E AB I L I T ĂŢ I P U T E M P R E D A C O P I L U L U I C U AU T I S M
P R I N M O D E L AR E A V I D E O ?
Prin modelarea video, copilul poate învăţa orice abilitate specifică oricărei arii de
dezvoltare: limbaj, autoservire, cognitiv, motricitate, socializare, comportament.

C AR E S U N T B E N E F I C I I L E AP L I C ĂR I I M E T O D E I P R I N
M O D E L AR E V I D E O I N T R AT AM E N T U L AU T I S M U L U I ?
Beneficiile sunt multiple: îmbunătaţirea atenţiei în timpul sarcinilor, îmbunătaţirea
abilitatilor de interacţiune socială, îmbunătaţirea limbajului şi a cantitaţii
limbajului funcţional, înţelegerea expresiilor faciale şi determinarea copilului de a
acţiona adecvat în situaţii de ordin social, scăderea comportamentelor neadecvate şi
uşurinţă în spargerea rutinelor, a abilitaţilor de imitare cu şi fără obiecte, sporirea
gradului de idependenţă a unor activităţi, sporirea capacităţii de a se proteja (etapa
care este greu inţeleasă de un copil cu autism dacă este predată 1:1 în cadrul
terapiei), îmbunatăţirea abilităţilor de joc funcţional, scăderea nivelului de
anxietate fată de anumite activităţi.

C Â N D P O AT E U N C O P I L S Ă Î N V E Ţ E P R I N M OD E L AR E
VIDEO?
Conform Centrului National de Dezvoltare Profesionala pentru Tulburarile din
Spectrul Autist din America de Nord, modelarea video este o metodă validată
ştiinţiific şi este utilă la orice varstă.

C E AB I L I T ĂŢ I T R E B U I E S Ă AI B Ă C O P I L U L P E N T R U A
PUTEA ÎNŢELEGE CONCEPTUL?
Conceptul nu este de ajutor pentru persoanele care au instalat retardul mental.

C U M P R E D ĂM C O N C R E T U N U I C O P I L , P R I N AC E A S T Ă
M E T O D Ă, D E E X E M P L U , AB I L I T AT E A D E A F AC E
C U M P ĂR ĂT U R I ?
Exista 10 paşi care sunt parcurşi în modelarea video:

1. Direcţionarea unui comportament de predare

Profesorii identifică un comportament țintă care este important de învatat pentru


elev.

Aceştia definesc şi descriu comportamentul ţintă, astfel încât acesta să fie


observabil şi măsurabil. Comportamentele țintă pot include inclusiv abilităţi de
comunicare. În cazul de faţă dorim să predăm abilitatea de a face cumpărături.

2. Achiziţionarea echipamentului

Profesorii trebuie să aibă acces la două tipuri de bază de echipament pentru punerea
în aplicare a tehnicilor de modelare video cu elevii şi anume, aparatura pentru a
face video şi aparatura pentru a afișa videoclipurile.

3. Planificarea pentru înregistrarea video

Profesorii creaza script-uri care pot fi folosite în timpul procesului de înregistrare.

Aceştia scriu o analiză şi detaliază exact ceea ce trebuie spus şi / sau făcut pe video
pentru a-i expune copilului cat mai adecvat, care sunt etapele mersului la
cumparaturi.

Crearea unei analize de sarcină care trebuie predată este foarte importanta pentru
modelarea video. Un script spune elevilor ce au nevoie pentru a spune sau face in
timpul procesului de înregistrare. O analiză de sarcină este de ajutor pentru
spargerea unei abilităţi complexe într-o secvenţă de mai multe comportamente.
Acesta ar trebui să includă o listă cu toate etapele necesare pentru a finaliza
comportamentul țintă.
4. Colectarea de date

Înainte de instruire, este important să se identifice abilităţile pe care elevii le au


deja.

Profesorii colecteaza date de bază pentru a identifica etapele analizei de sarcină pe


care elevul le poate finaliza fara a fi ajutat.

Video-urile utilizate în timpul intervenției ar trebui să fie definite de date de


referință. De exemplu, în cazul în care cursantul știe deja primii trei pași, atunci
numai pașii rămași ar putea fi inclus.

5. Efectuarea video

Profesorii vor face video-uri care vor fi utilizate pentru a preda o abilitate specifică
în timpul intervenţiei de modelare video.

Profesorii identifică tipul de modelare video care este adecvat pentru elev (de
exemplu, modelare video de bază, video auto-modelare, modelare punct de vedere),
precum şi comportamentul țintă.

Pentru modelarea videoclip de bază, profesorii identifică și pregătesc


modelul. Pentru auto-modelare, profesorii vor pregăti elevul cu TSA . În funcție de
nivelul de dezvoltare precum si de abilitatile cognitive, există diferite tehnici de
predare care pot fi utilizate pentru a pregati persoana cu autism. Acestea pot
include furnizarea de informaţii, role-playing, spargerea sarcinii în pași ( analiza
sarcinilor), sau modelarea comportamentelor dorite. Uneori, video -urile pot fi
înregistrate în timp real.

Profesorii înregistreaza un videoclip, care este satisfăcător ca şi calitate și care


reflecta cu acurateţe etapele analizei sarcinii apoi editeaza video şi elimină orice
erori.

Profesorii pot edita vocea lor pe fundal, dacă este necesar.

Vocile pot fi utilizate pentru a creşte capacitatea de înţelegere a elevului.

6. Amenajarea mediului pentru vizionarea videoclipurilor

În această etapă, profesorii aranjeaza mediul, astfel încât elevii cu T SA sa poată


viziona video-ul şi să învețe cum să folosească abilitatea tintă, în cazul acesta
mersul la cumparaturi.
Profesorii identifica mediul în care videoclipul va fi urmărit, ţinând cont de cum va
fi apoi generalizat in mediu.

Profesorii trebuie să se asigure că materialele pentru efectuarea comportamentului


țintă se potrivesc cu cele de pe video.

Predarea ar trebui să fie în cel mai natural loc. Apoi se stabileşte momentul în care
comportamentul țintă poate fi folosit într-un mod funcțional (de exemplu,
elevul poate avea nevoie sa faca cumpărături în momentul în care observă că
frigiderul este gol, astfel, videoclipul va trebui prezentat chiar înainte de ultima
masa, atunci când frigiderul va rămâne gol). Este important să se folosească
aceleași materiale în timpul intervenției ca şi cele care sunt utilizate în video.

7. Vizionarea videoclipului

Pofesorii arată videoclipul care demonstrează utilizarea comportamentului


țintă (mersul la cumparaturi) elevilor cu TSA.

Profesorul permite cursantului să vizioneze videoclipul și captează atenţia elevului.

Mulţi elevi cu TSA vor sta pe scaun şi vor urmari videoclipul fara să li se ceară
ceva.

Profesorii vor permite cursantului să vadă de un număr corespunzător de ori


filmuleţul.

Profesorul îi poate arăta filmuleţul de mai multe ori înainte de a -i cere elevului cu
TSA să folosească comportamentul ţintă.

Profesorii vor opri videoclipul după fiecare pas al anali zei de sarcină, astfel încât
elevul să poată asimila informaţia şi să imite acţiunea.

Spune-i copilului tău cât de mult contează pentru tine și cum venirea lui pe lume ți -
a transformat întreaga ta existența. Comandă AICI scrisoarea personalizată pentru
copilul tău, pe care să i-o oferi atunci va putea înțelege lumea așa cum este ea.

8. Monitorizarea progresului elevului este foarte import antă pentru a


determina eficacitatea intervenţiei.

Profesorii vor colecta date cu privire la performanţa comportamentului țintă,


menționând etapele comportamentelor care s -au manifestat independent.

Profesorii vor înregistra date referitoare la cât de des este folosit comportamentul
ţintă.
În cazul în care, după colectarea de date pe trei până la cinci ori, cursanţii nu fac
progrese, profesorii ar trebui să înceapă programul de rezolvare a problemei (pasul
9).

În cazul în care elevii fac progrese, instruir ea este continuata până cand se ajunge
la competenţa maximă.

9. Programul de rezolvare a problemelor în cazul în care cursantul nu face


progrese

Pofesorii folosesc tehnici de schimbare pentru a ajuta elevii cu TSA sa dobândescă


comportamentul țintă în cazul în care acestia nu fac progrese.

Profesorii analizează progresul studentului şi monitorizeaza elevul pentru a


identifica modificările necesare în procedura de modelare video.

În primul rând, datele monitorizarii progresului sunt analizate pentru a de termina


dacă sunt necesare modificări ale strategiei de modelare video pentru a îmbunătăți
progresul cursantului.

Profesorii trebuie sa adapteze tehnici de intervenție pentru a -i ajuta pe elevi să


înregistreze progrese prin luarea în considerare a următoar elor întrebări:

a.Sunt suficiente vizionările elevului pe săptămână?

b. Participă elevul la părțile cele mai relevante?

c. Elevul primeşte suficientă recompensă de la adulţi pentru a utiliza


comportamentul țintă?

d.Este un film prea complex?

e.Este o analiză clară care să arate că videoclipul include etapele corecte?

f.Elevul are abilități (de exemplu, imită, are spirit de observare) necesare pentru a
beneficia de modelare video?

Pasul 10. Estomparea video şi indicarea

Profesorii vor încuraja utilizarea independenta şi întreţinerea comportamentelor


ţintă.

Ca și în predarea clasică, solicitările sunt șterse de îndată ce elevul arată


progresul si este capabil de a utiliza comportamentul țintă în mod constant.
Dispariția solicitărilor dă elevului posibilitatea de a utiliza în mod independent
comportamentul țintă în situații noi şi cu diferite persoane (generalizare).
C I N E P O AT E C R E A AC E S T E F I L M U L E Ţ E ?
Aceste filmulete pot fi create de catre părinţi sau alţi însoţitori (membri ai familiei
extinse, bone, asistenţi din centrul de zi), educatoare, profesori, specialişti în
intervenţie timpurie, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuţi, specialişti în
sănătate mintala.

D E C E F U N C Ţ I O N E AZ Ă M O D E L AR E A V I D E O I N
R E C U P E R AR E A C O P I I L O R C U AU T I S M S AU T S A?
Sunt câteva caracteristici ale copiilor cu autism care favorizeaza utilizarea acestei
metode. Un studiu realizat de Corbett&Abdullah (2005): atentia supra -selectivă (îi
face foarte uşor de distras), câmpuri reduse de interes, preferinţa pentru stimuli
vizuali , evitarea interacţiunii faţă în faţă, abilitatea de a procesa informaţia vizuală
mai repede decat informaţia verbală.

C AR E S U N T C OS T U R I L E P E N T R U A I M P L E M E N T A
AC E AS T A M E T O D A?
Costurile utilizării acestei metode sunt minime, având nevoie doar de o camera
defilmat/smartphone. Filmuleţele pot fi revizualizate de nenumarate ori, atat cat e
nevoie, fară alte costuri. Întrucât copiii cu autism răspund mai bine la indicaţii
vizuale, videoclipurile şi televizorul au un efect mai puternic asupra lor.
Videoclipurile sunt elemente mai motivatoare decat modelarea in vivo şi asigură o
reîntărire pozitivă pentru copiii cu autism.