Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere Actualizare Nume Deținător Persoană Juridică

Subscrisa ________________________________, reprezentată legal prin


____________________________, vă solicit să actualizați numele deținătorului
dreptului de utilizare/folosință a domeniului __________________________ din
_________________________ în ______________________________.
Atașez la acestă cerere copiile actelor doveditoare ale actualizarii numelui
deținătorului, copia actului de identitate a semnatarului și copia certificatului de
înregistrare.

Prin prezenta declar că sunt raspunzător(are) în fața Legii pentru orice


prejudiciu creat de această solicitare a mea deținătorului sau unei terțe părți.

Termenul limită de soluționare a actualizării de către RoTLD este de 30 de zile de la primirea documentelor.
Prin semnarea acestei cereri vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră de identificare să fie prelucrate de
către ROTLD în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 (GDPR). Pentru mai
multe informații legate de modul în care ROTLD prelucrează datele dumneavoastră, vă rugăm să consultați
secțiunea ,,date cu caracter personal” din site-ul nostru (http://www.rotld.ro/personal-information-data/). RoTLD
este înregistrat sub numărul 10458 în ANSPDCP.
Totodată, prin semnarea prezentei cereri, declarați pe propia răspundere că datele furnizate sunt adevărate și
valide, în conformitate cu prevederile art. 322 și art. 323 din Codul Penal, cu privire la fals și uzul de fals în
declarații.
ROTLD își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea efectuării serviciului de Actualizare
Nume Deținător Drept de Utilizare/Folosință.

Data Semnătura

S-ar putea să vă placă și