Sunteți pe pagina 1din 1

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA MANAGER

SECTIA CLINICA: OFTALMOLOGIE

FOAIE COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ

MEDIC REZIDENT AN 2 OFTALMOLOGIE

Ore
Gardă Gardă
Numele şi

S+D
Total
Nr de Total nelucrate din care:
Crt Funcţia LUNA APRILIE ANUL 2018 ore lucrate
noapte
50% 100%
prenumele
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CoCm Bp . Am M . I N

MEDIC REZIDENT
MARIN OFTALMOLOGIE
1
ION-LUIGI
AN II / 7 7 7 7 / / / / 7 7 7 7 / / 7 7 7 7 7 / / 7 7 7 7 7 / / 7

Sef sectie Întocmit Verificat Calculat şi bun de plată


Şef Serviciu RUNOS Birou Salarizare

PONTAJUL S-A EFECTUAT CONFORM CONDICII DE PREZENTA .S-AU EFECTUAT ORELE DE GARDA OBLIGATORII.

SPOR DE RISC 15%\