Sunteți pe pagina 1din 9

Salut! Vom începe prin a învăţa pronumele personale din limba engleză.

De asemenea, vei găsi


mai jos cuvinte care desemnează naţionalităţi şi câteva expresii uzuale.

Pronouns

I eu
you tu
he el
she ea
it el / ea
we noi
you voi
they ei / ele

Ţinem minte că:

 I (eu) se scrie întodeauna cu literă mare.


 It se foloseşte exclusiv pentru animale şi obiecte.
 You singular şi you plural au aceeaşi formă.
 They se foloseşte atât pentru persoane, cât şi pentru obiecte şi animale.
Verbs

(to) be (a) fi

Nouns

name nume
country ţară
nationality naţionalitate

Country → Nationality

Naţionalitatea se scrie întotdeauna cu literă mare şi are formă identică pentru masculin şi
feminin.

 Spain → Spanish
 Romania → Romanian
 Portugal → Portuguese
 Britain → British (pentru persoanele din
 Greece → Greek
Regatul Unit al Marii Britanii)
 Turkey → Turkish
 England → English (pentru persoanele din
 Belgium → Belgian
Anglia, parte a Regatului Unit)
 The Netherlands → Dutch
 Ireland → Irish
(Olanda → olandez)
 Scotland → Scottish
 Sweden → Swedish (Suedia →
 The United States of America → American
suedez)
 Canada → Canadian
 Denmark → Danish (Danemarca
 Mexico → Mexican
→ danez)
 Germany → German
 Norway → Norwegian (Norvegia
 Austria → Austrian
→ norvegian)
 France → French
 Japan → Japanese
 Italy → Italian
 China → Chinese
 Hungary → Hungarian
 India → Indian

Prepositions

from din
Interrogative pronouns and adverbs

who cine
what ce, care
where unde
how cum

Common expressions

Hello!, Hi! Salut!


Who are you? Cine ești tu?
What is your name? Care este numele tău?
My name is Jeremy. Numele meu este Jeremy.
Nice to meet you! Încântat de cunoștință!

Let me introduce Clara. Permite-mi să ți-o prezint pe Clara.

Where are you from? De unde eşti?


I am from Romania. Sunt din România.
And you? / How about you? Dar tu?

How are you? Ce faci? / Cum te simţi?


Very well! Foarte bine!
Fine, thanks. Bine, mersi.

Please. Te rog.
Thank you! Mulţumesc!
You're welcome! Cu plăcere!

Goodbye! La revedere!
See you later! Ne vedem mai târziu!
Have a nice day! O zi bună!

Yes. Da.
No. Nu.
Of course. Desigur.
Ajută-i pe Ruby, Brian și Jeremy să se cunoască.

Ruby: Hello!
Brian:_________________
Ruby: What is your name?
Brian: ___________________________What's your name?
Ruby: My name is Ruby.
Brian: __________________________, Ruby?
Ruby: Very well, thank you! And you, Brian?
Brian: ________________________________Where are you from?
Ruby: I am from Austria. How about you? Are you Austrian?
Brian: ____________________________I am from Germany. I am German.
Ruby: Let me introduce Jeremy. He is from Bucharest.
Brian: Hello,__________________________- !
Jeremy: Hi, Brian. Nice to meet you!
Brian: Nice to meet you, Ruby and Jeremy. ____________________________
Ruby: See you later.
The verb 'to be' – Name

Pe această pagină, vom învăţa să conjugăm verbul to be - a fi la persoanele


I-a, a II-a şi a II-a, singular şi plural, afirmativ, interogativ şi negativ.

Începem cu afirmativul.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative Singular Plural


1st person I am Jeremy. We are Jeremy and Clara.
2nd person You are Ruby. You are Ruby and Brian.
He is Freddie.
3rd person She is Mary. They are Freddie, Mary and Jinxy.
It is Jinxy.Continuăm cu interogativul.

Interrogative Singular Plural


1st person Am I Jeremy? Are we Jeremy and Clara?
2nd person Are you Ruby? Are you Ruby and Brian?
Is he Freddie?
3rd person Is she Mary? Are they Freddie, Mary and Jinxy?
Is it Jinxy?

Şi încheiem cu negativul.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Negative Singular Plural


1st person I am not Jeremy. We are not Jeremy and Clara.
2nd person You are not Ruby. You are not Ruby and Brian.
He is not Freddie.
3rd person She is not Mary. They are not Freddie, Mary and Jinxy.
It is not Jinxy.

The verb 'to be' – Nationality

Acum vom afirma, solicita și nega naţionalitatea.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative Interrogative Negative


1st person
I am Romanian. Am I Romanian? I am not Romanian.
Singular
2nd person
You are Austrian. Are you Austrian? You are not Austrian.
Singular
He is French. Is he French? He is not French.
3rd person
She is German. Is she German? She is not German.
Singular
It is Spanish. Is it Spanish? It is not Spanish.
1st person
We are English. Are we English? We are not English.
Plural
2nd person
You are American. Are you American? You are not American.
Plural
3rd person
They are Japanese. Are they Japanese? They are not Japanese.
Plural
Observăm că:

 La afirmativ, ordinea elementelor în propoziţie este:


Subiect (I) + Verb Copulativ (am) + Nume Predicativ (Jeremy / Romanian).
 La interogativ, Subiectul şi Verbul se inversează.
Am I Jeremy? / Am I Romanian?
 La negativ, după Subiect şi Verb, apare not.
I am not Jeremy. / I am not Romanian.

Schematic:

 Afirmativ: Subiect + Verb + (...)


 Interogativ: Verb + Subiect + (...) + ?
 Negativ: Subiect + Verb + not + (...)

Atenţie! În limba engleză, propozițiile nu sunt niciodată eliptice de subiect. Cu alte cuvinte, nu
putem omite subiectul, așa cum facem în limba română. Vom spune întotdeauna I am Romanian,
chiar dacă în limba română putem spune doar Sunt român (fără Eu).

Short answers

În continuare, vom răspunde la întrebările referitoare la naţionalitate prin răspunsuri scurte.


Răspunsul scurt se diferenţiază de cel lung prin faptul că nu reia întreaga propoziţie.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Question Yes No
st
1 person
Am I Romanian? Yes, I am. No, I am not.
Singular
2nd person
Are you Austrian? Yes, you are. No, you are not.
Singular
Is he French? Yes, he is. No, he is not.
3rd person
Is she German? Yes, she is. No, she is not.
Singular
Is it Spanish? Yes, it is. No, it is not.
st
1 person Plural Are we English? Yes, we are. No, we are not.
2nd person Plural Are you American? Yes, you are. No, you are not.
3rd person Plural Are they Japanese? Yes, they are. No, they are not.
Surprise!

Pentru răspunsul scurt negativ, putem folosi prescurtări foarte utile în exprimarea curentă. Astfel:

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Am I Romanian? → No, I'm not.


Are you Austrian? → No, you're not. sau No, you aren't.
Is he French? → No, he's not. sau No, he isn't.
Is she German? → No, she's not. sau No, she isn't.
Is it Spanish? → No, it's not. sau No, it isn't.
Are we English? → No, we're not. sau No, we aren't.
Are you American? → No, you're not. sau No, you aren't.
Are they Japanese? → No, they're not. sau No, they aren't.

Completeaza cu forma corecta a verbului to be

1. I _______ Jeremy.
2. You __________ Ruby.
3. He ___________Freddie
4. She ____________-Mary.
5. It____________Jinxy.
6. We __________Jeremy and Clara.
7. You ___________Ruby and Brian.
8. They _____________Freddie, Mary and Jinxy.

Completeaza cu forma corecta a verbului to be , forma negativa.

1. I am Ruby. I ____________Clara.
2. You are Clara. You __________Mary.
3. He is Jeremy. He ____________Brian.
4. She is Mary. She_____________Ruby.
5. It is Bernie. It______________Jinxy.
6. We are Freddie and Mary.We ____________Jeremy and Clara.
7. You are Brian and Ruby. You ______________Freddie and Mary.
8. They are Mary and Jinxy. They ______________Clara and Bernie.
Ce naționalitate au personajele de mai jos?

1. I am from Romania. I am .
2. You are from England. You are .
3. He is from America. He is .
4. She is from Germany. She is .
5. It is from France. It is .
6. We are from Italy. We are .
7. You are from Spain. You are .
8. They are from Belgium. They are .