Sunteți pe pagina 1din 68

c

CAPITOLUL III

PRINCIPII ŞI OBIECTIVE ALE CONSILIERII ŞI


ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE
c
c c c c
c Scopul fundamental al consilierii şi orientării şcolare
şi profesionalec c { 
  
 

 
c c c c
c c c   c
  cobiective ale procesului de consiliere^c
c
Œc Y  
  
  c  c

  c c c  c c c c c
 c c
 cc c c cc c
 c c c c c
c
c  c cc ccc
 c c c 
c   c  c c  c
  c c c   c c c  c c c
 
  c c c 
 c c c c c c
   c ! c c  c  c c c c c
 c
  c"
c c# c$$ c %&c
 c cc c c
c ^c

c c
  
 c '  c  c
c c  c
 c  c  c c
 c c c
 c c  c c c c  c
  
   !  c ! c  c
  c  c c c c c c c c  c
 c
 c c c( c
   c ( c c c
  c   c c c c  c c c c
 c  c c c  c c  c c
  c c c  c
    c c c c  c  c
 c  c  c  c  c   c
 c c
c c
 cc c c
  
  c c  c c
 c c c c c c c   c  c c
 c c c  c c  c  c c
  cc ccc  c
 c c c c c   c c   c  c
 c ( c c )  c c  c * c c c
 c ! c  c c   c c c cå
c
  c c #    
      
    

    
 
  
 c

 


c c
     
 
    

{   
        
  c   
 { { 

 c"c cc ,&c


c
Œc å
  ^  c c c
   c  c c c  c  c
   c  c
c c -  c
  c   c c  c  c
  c  c  c  c
 c c  c (  c ! c  c c c
 c c c  c  c c
 c
 c  c  c  c c
 c  c  c   c c
  c ( c c ! c 
 c  c
  c c  c  c  c c
 c  c
c
Œc Y ^ c   c
 c  c c
!  c ! c c c   c c c c

 c  c c 
 c c
! c c  c c c 
  c
 ( c c  cc c
c

c +c
/c Adkin Cazdac   c  c c 
 c
 c ! c
  c  c c  c  c
  c^c
Œc  c c c c0c
Œc  c c c  0c
Œc   c  c  0c
Œc !  c  c c   c ^c
  c  c c ! c c  c c
  c 
 c   c  c
 c   c c  c
  c - 
 c  c c

 c  c   c   c
 c  c c c c
 c c cc ^c
  c  c c c c  c
  c c c  c  c 0c
 -  c   c "c c
 cc c ccc c &0c
+  -  c  0c
.  c c c 0c
1  c
c
c  c  c c   c ( c c
  c cctrei direcţii^c

c .c
Œc Y c c
 c c  c c  c
 c cc  0c
Œc p  c! c c  0cc
Œc Y cc c c
c
c 2 c c c c cobiectivele consilierii privind
carierac cc
c cc c cc ^cc
Œc |
 
 ^c c  c 
Œc å
  ^c c c  cc c
 c c  c c c   c c  c
 0c
  c  c c c c c  c
 0c c  c c c c   c
  c c  c0c  c   c c
c  c c c c c 
 0c  c
  c c * c c c c c  c
 c
Œc 
      ^c
  c
  c c c c  c  c c
! c ! c  c  c c c c  0c

  c   c c c c  c  c  c
 c c 
 c c  c   c
c c
 c 
 c c c ! c  c 
 c c
 c  0c !  c  c ( c c 
 c c
  c  c c  c c  c c c
c  c
c 1c
c 2 c
 
 

    


  
  c c c  c  c 
!  c cc! c cc c c  c
  c  c 
 c  c  c c
 c  c  c c  c  c
  c  c  c  c c
 c! c c cc  c  -  c
  c
c 2 c  c  c  c ! c c  c c
  c c  c c c 
 c c  c c
c

c c  c  c c  c c  c c "4 c


553c
cc6 c$$ cc5+&^c
Œc  c c
 cc 0c
Œc  c cc
 cc 0c
Œc  c  c  c c c ! c
 *  c c 0c
Œc  c  c  c  c c
 cc  0c
Œc  c 
c   c c  c
 
  c c
 cc 0c
Œc  c! c  c c c  c  cc
 c c  c  c  c c

 c 
 c
c c c c 
 c   c c
c  c  c c (  c c c
c ! c
c 3c
 c   c c  c c c 
 c c c

- - c
/c c ! c  c c c c * c c c
 cc cc c cc  c c cc cc
 c 2 c c  c c c 6 c  c c
  c c ( c  c c  c c ^c
c c c 
 c
  c  c c
c c c  c c
 c0cc cc  c c c c c c
 c0cc

c c c cc  c c! c c


c  c
 c c c" c  c c  c c
  c c  &c0c c
c  c c c c
! 0cc cc  c  cc c! c c cc c
 0cc
c * c! c cc c c"c
 c$$ cc5+75.&c
c  c c c c c  c c
 c c c c  c ! c  c c reorientării
şcolar-profesionalec c c c c c (  c c
  c  7 
 c c
 cc c( c
c c c c c c  c cc

 c  c c  c  c c  c c
 c c c
 c  c  c c *  c c
 c c
c Y c  c  c   c c  c
 c c 
 c c c c c  c
principiilorc c c c  ^c

c %c
Œc  c c c c  c c c
  c c c  c c
Œc  c c  c  c  c  c
Y c ! c 
c   c c  c c
 cc cc c
Œc   c c ! c c c  c  c c
 c c c c c  c ! c c c
  c
cc c  c c
c c ! c capitolul IIc
  
   

 
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c ,c
CAPITOLUL IV

FACTORI IMPLICAŢI ÎN PROCESUL DE


CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI
PROFESIONALĂ
c
c

  c  c c   c c  c c c
 
 c c c  c  c  c  c c
  c  c! c c
 c  c  c
 c c  c  c 7 c   c 
 c
c
c
‘ Şcoala

  c c c c  c c c c

 c cc c


 c  c ( c c c
c c c  c  c c  c  c c c c
 c   c c  c  c c  c c
 c ! c  c  c c c ! c  c ! c c
c !  c c  c  c c  c c c c
  c c c   c  c c
  c c8 c c c cc
c cc
! c  c   c c  c  c c c c

 c9c

c 5c
c c 
 c 
 c    c c c
c
 c! c c^c
c
Œc „   
  
  

c c c c 
 c !c c  c
 c ! c   c 
 c  c c
 cc c c cc
Y c c  c c c c c
  -
c c cc c cc  cc c
 
 c c c c c c c 
 c  c  c c
 cY c   c c cc  cc cc
c 
 c  c c  c c ( c c
 
 c
cc
Œc „    

    
c c c c  c c  c  c c 7 c

 c  c 'c c c 
 c c
 c c
 c  c c  c 'c  c
 c  cc
 c c cc  c!c  c c
 -
 c  c c c  c c c  c c
c cc cc c
c c
c c  c
 c c c c :  c " 55,- 555&c
  c   c  c   c
 c cc c cc ^c c  c c

c +$c
 c : c  c c ! c !  c  c

  c c  c c c ^c   c c


 c c cc c c c   c c
  c c( cc! c
 c c  c c
c  c c  c c c c c c  c
  c c c ! c   c c c 
 c
 c c
 c cc
2 c  c c  c c ccc c
c  c c  c c  c c c c
 c c c c c c  c c
c c c c
c  c ! c  c c c
  c c   c c c 
 c  c
 c c  c c !  c c c ( c  c"c c
 c cc ccc c cc cc
  &c c cc
 c c 
 c;(c< c" 555&c
 cc  c c c
 cc c cc c

 c c  c c  c  c c c c c c


c
 c cc  cc c
   c cc c cc  cc
 c c
 c c c  c ! c  c  c c c c c
 cc  c  cc  c
c
Œc 
      
c 
 c c  c^c ( c  c
 ( c ( c
c  c c

c + c
 c ( c 
 c  c c
 c c6 c c cp  cc
c
2 c cc c cc  c c  cc c
! c c c cc
 cc c c c
ccc c c c
 c c c c cc c
 c = c c c /  c  c c =c " 55 &c
  c   cc  cc cc
 c
  c c c cc c c c
 c7 c
c cc c
 c! c ^c
Œc 
 c   c 
 c c  c
 c"c c
 c c&0c
Œc cc 0c
Œc  c c  c
  0c
Œc ccc cc( c
c
/ 7c c  c Lunchc " 55 &c  c c
c
 c c c cc c c c c cc
c c c c c c c c c c " & c c
 c c c cc cc c c
 ccc ^c
Œc   c  c c c  c( c0c
Œc  c c c  c  c c c
 0c
Œc  c  c c  c c c

 0c

c +c
Œc  c c c c cc c^c  c
 c!  c  cc c c 
 c c c
 0c
Œc   c  c  c c
  c
  c c c   c c c c c
  c c  c ! c  c c c
 0c
Œc 
 c  c c c  c^c 
 c c
  c   c   c  * c 
 c
c c c
  c 0c
Œc  c  c^c c c  c c
c
c cc 0c
Œc  c  c c
  ^c  c
!  c  c c
  c
c
 c  c  c c  c c ! c c c

 c c  cc


c! c cc cc  c
c c  c c  c  c  c
 
 c c c
c
c
 Familia

Y  c c c   c c  c c c c


! c
c  c c c  c  c c
  c

c ++c
)  c * c c c  c c c c ! c
 c c   c c c c c c (  c 7
 (7 c c c c
 c c 2 c *  c
  c
 c  c c * c! c  c c
 c c c  c c  c Y c c  c c
 c c c c c cc! cc * c
 c
 c c c! c( c! c
 c* c  c
c   c c c c c 
c c c c  c
 c c  c c c  c c c ! c
 c c cc
)  c c
c c c  c c c
 c c
 c   c c c c  c c 
 c
  c c c c c 
 c c c c  c
 c c
  c c  c "c 6 c $$ c c
%.&c :c c c c 7 c  c c 
 c c
 c
  c  c c  c !  c ! c c c  c
! c  c c  c c  c
 c c c  c c  c  c
 c c c  c 
 7c c c c c c
( cc

c c c c c  c c   c

  c  c c c c c   c c


!  c  c  c  c c^c  c ! c
 c  c  c c *c  c  c  c
cc c c
 c ccc

c +.c
 c  c c  c !  c c   c

 c c"c cc %1&^c


Œc   c c  c c cc cc
 c cc
c cc c 0c
Œc 
 c  c  c c c !  c
 c!  c  c 0c
Œc ( c c  c  c  c c c c
 0c
Œc  c  c c c  c c  c c
  c
2  c c c c
 cc  c! c

c c c cc! cc c c  c


= c c cc  c( c ccc c
!c * c
 c ! c c c c  c 
 c c
  c   c 
c  c
 c c c
  cc! c c  c cc c c  c
  c
c c c "  -  &c  c
 7 c   c 
 c c  c c  c c
 c 
c c c! c c  cc
 cc ccc c! c c c ccc
 c  c  c (  c c  c 
  c ! c c c  c c c c * c

  c c  c 
 c " c c (  c
 c &c c  c  c c 
 c
 c c  c c c c
 c   c

c +1c
 c c { ^c  c  c c 
 c
c  c c c c  c c ! c 
 c c
{ ^c  c  c c c c c  c
  c ! c c c   c  c
 c c! c c c  c 
 c c c
2 c  c  c c c  c c c ! c c ! c
  c c c c  c  c c 
 c ^c  c c
 c 
 c c  c
 c c 0c  c  0c
 c
 c0c  *c  c 0c  c c

 cc 
 0c c c! c   c 
 cc
2 c
 c c c 6 c ! c  c  c
"$$ &c cc c c cc cc c
 c
 cc  c c c  cc  c
c c cc" &c c c c
2 c c  c  c 
  c   c
  c  c c 
c c ! c   c c   c
 c c 
 cc c ^c
Œc * c  c  c c  c  c c
 c  c c  c c 'c c
 c  c c  c 'c c  c
 c c c * c ^c  c
  c c c c  c c ! c c
! c c  c c
c c  c
 c  c c c  c  c
c
c 0c  c c c c 
 c c

c +3c

 c  cc 0c  c  c
  c  c^c c c c 
 c
  c c  c c  c  c
 c cc0c
Œc  c  c  c * c c  c
c c c 
 c c c c0c
Œc   c c ! c c c  c  c
 c  c 7 c  c  c c c
  0c
Œc
  c c
  c c  c c  c c
 c c
 cc c^c c c c cc
 c  c c 7 c
 
c  c( cc c c ccc
 c  cc * c0c
Œc ! * c  c 7 
 c c
 c
c
 Servicii de consiliere şi orientare şcolară şi
profesională

  c c   c c  c 7 c 


 c ! c
> cc c cc c! c c c  cc
 cc
c c! c c  c
2 c 5c c *c c !
 cInstitutul de Psihologie
Experimentală, ComparatăcşicAplicatăc0c! c 51c c# c

c +%c
c!
 c cLaboratorcPsihotehnicc! c c c
c< cp cc c c c c  c c
 c   c  c c  c c c c c
  c   c  c c c  c c
  c cc c! c c 
 c
2 c c 5+$c  c  c c 
 c
!  c c c ! c  c c c c c
 c c  c 
c ! c c  c 
 c^c
Oficii de Orientare Profesionalăc c Institutec c Laboratoare
Psihotehnicec c  c c
c c ! c  c 5+17
51$c
p c Y (( c c c c 1c 
 c c
  c Y 
 c  c c c +c
p c Y (( c c # c *c c p c  c
 c c "Y c 5% &^c
 c 
 c
 c   c c 
 c   c ! c  c
c 
c 
 c  c c  c c
 c c c ( c c  c  c
 ( c c  c c  c c c ! c 
 c

 c c
 c 
 c   c 7 
 c
c c c  c   c  c   c
 c 
 c  c c c c  c 
c

  cc 
  c! c c  c
2 c c c c   c c   c c  c

 c! c c  c c c  c c c

c +,c
c cc  c 
 c c  c cc
51$c c !
 c  -  c c  c 8 c c
Y 
 c ! c  c  c   c ?  c
  c c  c 8 c c Y 
 c c ! c
 cp  cc8 cY c c# c c
 c
 c c*c cp cY  c c c  c  c
c c c c c  c c c  c c
 c )  c  c c   c c  c c
  c
  c
 cc c 
 c! c
2 c 5%,c c 
 c  c c c c
 c ( c c   c  c c  c 7
 c c  c c cc
  c c
! c c 5,3cc
2 c 55c c  c
 c  c c Yc c
!
 c Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogicăc
/ c 55c c c ! c  c c c ! c 
 c
  c ! c  c c c  c /  c c c
!  c c c  c  c cp  c
c 8 c c   c " !
 c ! c 55$&c /c  c
6YYc  cc  cc! cc c c
"c cc c c cc! c c9&c
c  c c c c ) c Y 
 c c  c
6 cc cY  c cc c  cc  c
 c c! c c  c

c +5c
2 c c  c  c c  c c  c
Y ( c  c c cc ^c
Œc   c c  c  c  c  c ! c
 c c c^c   -   c
 c  c  c c c c
  c  c  7 c 7 
 c
 7
 c  -  c  c c
 
 c ( c  c  c c0c
Œc  c c c cc c ( c c
  c c  0c
Œc   c c   c  c c  c c
  c  c c  c c c c
 c c  c c
 c ! c c  c c c c
  *c 7 c c 0c
Œc  c (7 c c  c  c c c
 c  c c  c ! c c  c
  cc 0c
Œc  c "! c c c  c  &c
c c c  c 
 c! c c c
 c   c c ! c   c c   c c
  c
c
 c ! c > c  c c   c c  c
c
c 
 c ! c^c c " c 8 -p  c c
 cY ( &c  c" ccp
 c c

c .$c
 &c c c c c " c ( &c  c
 c! c cc
 c c ! c c c 
 c  c c c

 c  c c   c c  c c c 
 c
 c^c
Œc  c c c  c p -8 c c  c
Y ( c
Œc c c/  c
Œc p c8 c
Œc  cc c c) cY 
 c
Œc  c  c c  c 8 c c
Y 
 c
Œc  cc  c c
Œc  cc c! c
 c
Œc  c"  c &c
Œc c!  c c c  cc
c
 c cbeneficiarii c  cc
Œc c c  c0c
Œc * c0c
Œc c0c
Œc 
 c0cc
Œc  cc
c c
c c
c
c
c
c
c
c

c . c
CAPITOLUL V

ETAPE ALE PROCESULUI DE


CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI
PROFESIONALĂ
c
c c
2  c c  c ( c c  c c
  c c  c c c 
 cÕh Tomşa " 555&c
 c cc cc  ^c  c  c
 c  c c ! c  c c  c

  c c c 
 c   c c !  c
 c c c c 
 c
/ c c 
 c  c   c

 cc  c c c^cc
Œc   c  c c0c
Œc
  c c c 
 c0c
Œc   c 7 cc
c  c c  c c c
c etapec c c
 c c c  c c c   c c  c

 c ! c  c  c c  c 8 c c
 cY ( c
c
c

c .c
‘ Cunoaşterea personalităţii elevului

  c   c c  c c c


 c c c c c  c
  c c  c c

 c
 c c cc c! c c c c
c c c c cc  c c  c! c
 c
c c c c ^c c c  c c
   c c c  c c c  c
 c  c c c ! 7 c c c c
  c 
 c  c c 
 c
  c
c c ! c
c c c
c c  c
 c c  c ! c  c c  c c
  c c  c c c  c c c
 (c c 
 7  c c c c  c
c c c
c
c  c c  c c   c
  c! c   c c  c c c 
 c ^c
Œc  c0c
Œc   c0c
Œc ( c0c
Œc c ( c0c
Œc  c c  c0c
Œc c  c c c  c0c

c .+c
Œc
 cc  c ( c0c
Œc ( c c
c
‘ ‘ Observaţia 'cc
  cc  c c
  0c c ! c   c 
 c  c
 c 
 c c   c  c c ! c

 c c ! c c 
 c  c  c
" c^ccc c  c!  c c
  c   c&c
 c c c  c  c  c c c
 cc^c
Œc / c cc
c c c! 7c
c
c  c c" cc  &c
c
c
/ c ) c p  c cc  c
 c  c c
  c
  c
c c c c c
c
c
) cc  c cc 
cc cc
">cc c - 55 &c
c
 cc Y  c p   c c c
  ^c
 c c c c ( c c c
 c c c
 c
 c c ! c c

 c
 c
c c c c
c

c ..c
Œc p
  c c c
c  c c  c  c
 c c  c
Œc c  c  c c c c c  c
  cc c
Œc c  c ( c  c c !  c

c! c c cc
cc c c c

 cc   c
c
‘ Convorbirea ± c c c c  c

  c c( c  cc c@!  7 AA0c

 c   c c  c c  c  c
 c  c  c  c ! c 
 c
 c  c  c c

  c c c c c  c
 c ^c
Œc  c c c c  c c c c c! c
c c c! c 0c
Œc c c c
c c ! c c c
  c c 
 c c c
 c c c
cc  c c  c
Œc   c c c 
 c ! 7c 
 c c
!  c c! 7c c c  0c
Œc   c  c  c c 
 c ! c

  cc c c c  c
=  c  cc c  c c
c c
c
 c! c c c c c c c c  cc

c .1c
 c /c 
c   c c c   c
 ( c 7 cc
c
‘ Chestionarulc 'c c c  c c c
  c c c c c c c  c  c
 
 c c c  c  c c
c  c c c  cc
( c c! c c cc cc!  c
c c
 c c  c c !  c 'c  c
  c c c  c c
c c c
 c   c  c  c c 'c  c c
  c c  c 
  c c c "( c c  c
5%3cc+.&c
2 c  c c  c c  c !  c c
 
 c c(  c c
 c c c  c
c
 c!  c^c
Œc ( c c !  c ! ( c ! c c  c
 c cc c! cc c+c  cc
 ^c/ c-:c0c2  -= -:  0c
Œc ( c c !  c 
 c c ! c
 c  c c  c c c c c
 7c cc  c c 0c
Œc ( c c !  c ( c c 
 c
   c cc c c! 7c c
 0c

c .3c
Œc ( c c !  c c ! c  c  c
 c!  c! ( ccc( c
 c c  c ( c   c "c
  c c c c  c &c  c c c
 ccc c ( c

‘ Testul psihologicc 'c c   c0c c ! c


 c c c'c  c c c c'c c
c  c  c c  c  c c   c
  cc  c c  c  cc
<c c c  c  c c c  c
  c   c  c c  c c c

 cc  c cc c c c  c c
 c  c c  c 2 c c c c  c
  c c c c !  c  c c   c
  c c c 
c   c c c
  c c
  cc  c c  c cc c c
2 c  c c ( c c  c  c ! c
 c c ! c c  c c c ! c  c  c c
! * c"
cc6 c$$ cc 1%&^c
Œc c c c  *c  c ! c  c
 
 c c  c c c  c c

 c c  0c
Œc c c
 cc c c cc
( cc c c cc 
 c0c
Œc c  c  c  c c 
 c c c
 c cc
<c c c  c ( cc c
c c c
c  c c c! c  c ! c c c c

c .%c
 c  c c c   c  c c
  c c  c  c c c c c
  c cc c
) c c c  c ( c  c c  c c
  c c  c c c c avantaje  c
 cc  c c  c c c 
 c^c
Œc <c  c c ! c c c
 c  c c c c cc
(  c  c c c c   c
 c c c  c c c c c
  c c c   c c  c
 c 
 c c c c c  c c
 c
 c
Œc c * c cc ( c c  c
 c  c ! 7c c  c0c  c
 c c * c ! c 7 c c c c c c
 
 c c
Œc <c  c c c  c
 c
 c c c 
c   c c  c
 c c 
 c c ^c
Œc c c c  c c 'c c c
 c c  c
 c ^c !  c
 c c  c c c
0c

c .,c
Œc c  c c  cc  0c
Œc c c c  c 
 0c
Œc c c c   0c
Œc c c c  c  c "  c
 c  c c &0c
Œc c c c  c ( c" c
 c  c  c c c  c
  &0c
Œc c c c  c ( c "  c
( c  c  &c0c
Œc c c c  c" c c! c c
 c 
 &c0c
Œc c  c c  c  c c c c
 c c  c  c
  c c   c c c c  c
   cc c c! c c (  c2 c
ccc cc c cc c ^c
Œc c cc c  c  c0c
Œc c c c c  c c  c c c
  c  cc c! c c 0c
Œc c c c  c c  c  c
 ( 0c
Œc c c c  c c c  c !  c
 cc 0c
Œc c  c c c c c
  c
 c ^c c c c c
 c
 c c  c0c
Œc c c  c  c  c c
  c c c  c ( c c
c .5c
 c  c 
 c c c c   c
 0c
Œc  c c c c c c c
c c  c
  c ! c c  c0c   c c  c
 c   c c c  c  c
 c c c  c c c
 
 0c
 c  c c  c  c
 c c  c  7c   c
 c
c
‘ Evaluarea produselor activităţii 'c c c
 c cc c c c c  c c
  c 
 c c c c^c  c c  c

 c c  c ( c  c c c c c
 c

  c c   c c  c   c c
! c   cc  c  cc c  c
  c   c c  c c c ! c  c
 c  c c c c   c
   c  c  c c  c c c
 ccc
/ c  c c c c  c  c
 c c  c c
^c   c    c
   cc
c  c c c  c  c  c
  c c c ! c c  c ! c c c  cc c

c 1$c
 c c c
 c c  c
 c c( c c c" 5%3cc.%&c
c
‘ Metoda aprecierii obiective a personalităţiic c
c
 cc (c cÕh Zapanc" 51%&cc c c
 c   c 
 c c ! c c 5+ 7 5++c
 c c c c c c c c c c c c c c
 c c c c  c! cc c ! c c c
c  c c c c   c c c c c c c
 c cc! cc c cc
V 
  c c c c c c c c
  c  c c  c  c c c c c
  cc   c c c 
Y c  cc cc c^cc
 c
 c c c c c c c  c c c
c c c  c c c c  c c c
c /c c c c  c c c c c c ! c
 c ( c c+$Bc c c c  cc c
 c cc c c c c+$Bc c  cc c c
c c c c ) c c c c  c c c c
c
! c  c +$Bc
c ! c  c +$Bc c c c c c
 c c
 c c cc c cc
/c  c 
 c ! c c c  c  c
 c  c c  c +$Bc c c  c +$Bc c c  c c

c 1 c
 c c2 c c
c 
 c c   cc 7 c

 c  cc c c c  c c cc
 c   c c c  c c c
 c c cc 
 c c  c c cc
  c c  c  c
  c  c c c  c  c c
  c! c  c  c c  c c c
 cavantaje^c
Œc  c c  c c c  c   c
 c c c 0c
Œc  c   c c  c c   c
 c c 0c
Œc  c c c c   c  c
  c c c
c
‘ Fişa de caracterizare psihopedagogică 'c *c
 c  c   c   c c   c
 c 
 c c 
 c  c c   c c
c  c c  - c c c c c
( c
c! cc  c c  c
c
Model de fişă psihopedagogică^c
c
:c c c CCCCCCCCCc
/ c c c
 c^CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
/  c  CCCCCCCCCCCCCCc

c 1c
c! c CC CCCCCCCCC8 Cc
c
Œc å  c
 ^CCCCCCCCCCCCCCCCCc
/ c

 c^CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
/
 c
(  c^CCCCCCCCCCCCCCCCCc
c
Œc å { c
  c c   c
  ^c
CCCCCCCCCCCCCCCCCc
 c
  c^CCCCCCCCCCCCCCCCCCc
  cc c^CCCCCCCCCCCCCc
> c
 c^CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
 c 7
 c c
 c
 c^CCCCCCCCCCCCCCCCCCc
c CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
c
Œc å  c
: c  c c^CCCCCCCCCCCCCc
 cc! cc c c^CCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
 cc c c c 
 c^CCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
  c  c c^c
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
c
Œc p  c
2 c cCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
2 c
 c^CCCCCCCCCCCCCCCCCCc
2 c cc c^cCCCCCCCCCCCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
c
Œc å 
{ c

c 1+c
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCc
c
Œc
 c
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCc
c
Œc å 
  c
: c c^CCCCCCCCCCCCCCCc
 c^CCCCCCCCCCCCCCCCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
p c^CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
< cc c^cCCCCCCCCCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
< cc  c^cCCCCCCCCCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCc
c
Œc  c
  cc c^cCCCCCCCCCCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc

c 1.c
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
 c ( c c^cCCCCCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
   c c c 
 c^cCCCCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
p  c c c 
 cCCCCCCCCc
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc
c
‘ Tehnici sociometrice ^c  c c   c c
  c  c c  c c  c  c ! c

 c  cc
2 c  c (  c  c c ^c c
 c  c  c c   c  c
  c  c"  c c &cc
Œc Testul sociometric c  c c
 c  c
!  c " &c c 
 c  c
  c c c  c  c c " c
 c cc &c c
cc c
Œc Matricea sociometrică sau sociomatriceac c c
( c c  c c  c c c c
 c c  c c
 c  c c c
c c ! c c c  c c c c ! c
 c 
 c c c  c c c c

c 11c
  c  c  c 2 c c
 c c
"c  &c c c c c "Dc7c c c

 &c c c  cYc c c c
 c c c  c c c c c  c
  c c c
^c  c  c c

 c c c  c  c
 cc
Œc Sociogramac c c 6?c  c c
  c
c c  c  c
p
  c c c ( c  c c
 c c c   c c ! c !  c c c c
  c  c  c  c c  c  c c
 cc( cc
 c c c c  cc
 c c c cc c! c c  c c
 c  c c  c  c   c c  c
c  c c  c cc c c  c c
  c  c c c  c  c c
  c c c";(c< c 555cc 1&c
cc
 c Informarea şcolară şi profesională

Y c c * c c 
 c  c  c c c
 
 c  cc c c
  c cc
 c c c c 
 c c c c c c c  c c
  c c
 c c 
 c 
 c c c

c 13c
 
 c c  c c 
c c  c c
 7 c c 
 c c c c ! c 
 c c
c  c
2 c  c  7 c c   c c  c

  c  c c  c c c c c 
 c c
 c c c c 
 c c c c cc
  c  7c  c  c c  c c
 c c c c
 c c  c  c c c
 
 c c  c"
cpc4 c 5%+cc.5&c
2 c  c  c  c c c c
 c c ! c
 c  c cc  c ccc c c
 c  c c c  c c ( c c  c 
 c
 c  c 7 c  c ! c  c   c c
 7c ! c  c  c  c >c   c
cc 7c! ccccc c
  c ccc
c  c 
 c c c c c c c c c
  c cc cc cc  c c c c
c
c
 c! c ccc c c c c
Õ Collinsc " 5,,&c c  c c c c c
  c 
 ^c
Œc  c  c c c^c c  c c
c  c c ! c c  c
 
 c 
  c 0c
Œc  c c
  c c c c c
 
 c c  c 0c

c 1%c
Œc  c  c c  c c  c c c
 
 c "  &c c   c c " c
 c c  &0c
Œc / cc c cc  0c
Œc  c! c c 0c
Œc   c  c
c
 c Consilierea propriu-zisă

/  c  c c   c c  c ! c
 c  c c  c  c c  c
"  c
  c c   -!  &c c
  c 2 c  c   c c  c c
 c c !  c c c    c c
   c c !  c c  c c c  c c c
 c c!  c c
c
 ‘ Consilierea individuală c 
c c  c
  7 c ! c  c  c   c c  c ! c
 c  c  c  c c
 - 
 c Y c c   c  c c

 c! c c" &c c c
 c  c
 c 
  c c c  c  c  c
  c c  c  c

c 1,c
Patsulac " 5,1&c c Congerc " 5,,&c  c c
c
 cc  c  c ^c
Œc Y  c c  -!  - c
c  0c
Œc p  c c  cc c c c 0c
Œc  c  c  c c  c c
 c  c c c c c c c c c
  0c
Œc  c  c ! c  c c 
 c
 c 0c
Œc  c  c ! c  c  c
 c  c c   c'c c
 c  c 'c c c c c c c
  c c
 c c " c c
  c&0c
Œc * c  c ! c " &  c c
  c  c c  c   c
 c c  c  c c  c c
 c c cc
Œc < 
  c  c! c c c c c  c
c  c
Õ sbers " 55&c c 
 c! c  c
 cc  c  ^c

c 15c
Œc p{ 
   {

 ^cc
c 
 c c c  c c
 c  0c
c  c  c  c  c
 c   c  0c
+c   c c  c   7 c c
  c    c  0c
.c  c c
  c c  c c
  c  c c (  c c
 c
Œc 
   
{  ^c
1c  c  c ! c !  c  c
 cc c! c  c c c c
 c c 0c
3c  c ! c c c  c c  c c
 0c
%c  c  c c! (  c  cc
 c c c c c
c
 c
Janisc c Mannc  c c c c   c c
  c ! c  c c 
 c c c c
 c c"
cc6 c$$ cc$3&^c

c 3$c
Œc   c  c  c c  c
  0c
Œc 
 c  c  c c c c c
  c  c! c 0c
Œc  c  c   c  c c
  c c (  c ! c c  c c

 c 
 0c
Œc  c  c c  c c  c
 c c  c c   c c c cc
 0c
Œc  cc
  c  c cc
 c
  cc  cc c - c  c
 0c
Œc   c  c  c c  c
 c c c c 
 c  c c
c  c! c c 0c
Œc  c  c c  c! c c c c
c
c
 *  c   c ! c c c c c c

 c c  c c c  c  c c c  c
   c c  c"
c c> c$$cc1$71+&cc
Prima şedinţăc  c c c 
 c ! 7 c c
 c c" c c   &0c !  c  c c
 c  c c c0c   c c  c cc
c c  c c c c  c  c  c c "c

c 3 c
 
 c c ! c c c c c c  7 c
c
 c  c! cc cc c! c
 c
c
! c
&0c   c c c cc c c
  c  c "
 &c c c
  c c  c  c c  c  c
 c
 c c  c  c   c c ! c c c
 cc! c cc  c c c c c
 c c  c c c c c c c 
 c
 c c c c  c c c  c c ! c

 c /c  c  c  c c
   c cc! *c  c c  ^c c
cc c cc  cc cc
  c  c c  c ! c c c ! c
 c 
 c c ! c c ! c  c
 c"  c c * &c ccc  c c  c
  c
2 c c ! c c   c c 
 c c c
 c c c ^c ! 
 c


 "c0c  
 
 
 
 "c0c #  $c c p
  c  c c
c
 c c c !  c " 
 c  c c
&c c c   c c c  c 
 c
 c c
 cc

c 3c
 c  c c c   c c c  c
  c   c   {

 c
/ c
 c c c cc  cc! c.$7
3$c cc
Încheierea şedinţeic c c c c 
 c c
  c c  c c c c
c  c c ! c
!  c  c ! ( c  c c c
c
cc
 7c  c c?
  %c
c c
 c c cc c  c! cc
 c c "  
 "&c0c c c c
  c cc c  c
 c c c  c c c   c
 c  c c
c {
   
 cc
2 c 
 c  c  c c c c ! c c

c c c  c c c  c  c


 c 
 c
 c  c  c  c c c c  c
 c
  c  -  c c  c
 c c c c
  c c
c 
 c c 
 c c  c
Y c 
 c c
c 
 c c !  c
c c c
= c model de fişăc c  c c   c c c
  c ^c
c   c  0c

c 3+c
c  c( c ^c
7c
  c  c   c  c
 c c
 c  c0c
7c !  c  c c  - c
c  - c c  c
  c
 c0c
7c   c  c c c  c c c c
 c c'ccc  c! cc

c  c c c c  c  c
 c  cc
+c  c ! c  c c  c 'c  cc
 c c * c  c ( c 
c c
  c  c c   c c ! c

 cc  c  c
2 (  -  c  c c   c c c
 c c c  c0c c c c c ! c c
  c c c   c c cc ccc

 c c c c"c6 c$$ cc $&^c
Œc c
c c c 0c
Œc  c c  c c c c c  c c
 0c
Œc  c c c c  0c
Œc  cc 
 c cc
 c c c
 c 
 c ( c c 7 c

c 3.c
  c  c  c   c c  c c
 c
= c ! (  c  c c   c  c
  c2 c c  c cc
^c
Œc  c  cc 7 c c 0c
Œc  c  c c c c
c c ! c
 c  c c c c c c
c c cc c ccc 0c
Œc c   c c c c  c
  0c
Œc  cc  c c  c c   c c
 c  c
c
c c
c   c  c c  c
c ( c cc6 c"c cc .&cc c c
  c c c  c c c c Y c c
  c c c *c c ! c c 
 c c  c c
 c c  
 cc c c  c
c c c c c c c
/ c c  c obiectivelec  c c
  c  c c"c cc .7 3&^c
c
Œc { 
  ^c
 
 c   c  c c  c
  c 
  c c  c c
  c ! c  c  c c c

c 31c
(  c   c "c  c c ! c
 c c c  c  c ! c c
 c c c c c ! c c
cc c c c c  c&0c
c
Œc  
   " c
5%&c c  c c ^c
7c  c c  c  c c c c
c
c c c
 c c c

 c cc 0c
7c   c  c c  c"  c
*
 &c c c c c  c c
 c c  c c 
c  c ! c
 c 0c
7c  c ! c c c  c c
  c c 
 c  c c 
 c
c  c  cc 0c
7c c  c c  c c c
 c c c c c c
 7 0c
7c c  c c c c c  c ! c
  c  c c c c c c
 c
Œc  
    
 "; c 531&0c

c 33c
Œc   

  
"> c 533&

c c c c ( c 
c   c
  c c c
c  c c *c  c
  c  c  c ! c   c ( c
 c   cc cc c cc c c c! c
  c c   c  c  c  c c
c c c c c c c ( c c c
 c  c  c  c c c  c c

 c2 c c c c c c c
cc c
  c! c cc c
 cc c( c! c c
c
   c  c c c c
 c  c c
! c c c  c c   c c c
 
 c >c c c  c c   c  c
c cc c * c c   c c  cc c c
 c c c c  c c  c c c  c
 c c c 
 c  c c c  c c c
 
 c cc c c
 c c
c
 Consilierea de grup c c c c c
  c c   c c c c c  c c c c
 c cc

c 3%c
Scopul generalc  c c c  c   c ! c
 c c c c c
  c c ! c !  c c  c c
  c c  c c  c
 c
 c   c  c 7 
 c c

 c c  c ! c  c c  c  c c  c c
 cc
Y c   c  c  c " c c
 &c c c c   c  c  c c
 c c c c c c
 c  c c

c c c c  c c   c  c c

 c cc  c c  c cc cc c c c c    c   c c c
 c
  c c  cc 7 c
 c  c  c
2 c  c  c  c ! c c c c  c c
! c
 c c c * c c c
c
 cobiectivele consilierii de grupc c  c
c
c ^c
Œc * c
 c c c c! c c
  c   0c
Œc  c! c cc  0c
Œc  c c  cc c 0c
Œc  c   c c c  c c
  c cc  c c c c c 0c

c 3,c
Œc
  c   cc c c c cc
 c c  c 
 c c  c ! c
 c c 0c
Œc  c   c c c  c c c
  c 0c
Œc * c
 c c ! c
  c c c

c  c c c
; c  c ! c  c  c  c c
  c c  c
c c c  c c c c c
c cc c  c  c c c c c
c c 173c  c c c c $c 
c ! c c  c
  c c ! c   c c c c c  c
 c c
c c c c  c  c = c c
( c c c
 c c c c c  c c c
  c0c c c  c c  c  c c c
 c c(  c cc cc c; c
! ( cc c cc c c c! c c c

 c! c cc  c c
c ccc
 c c cc  c
c c c c c c c * c! c cc
 c
cc cc c c
c
2 c cc cetapelecc c   cc cc
 c! c cc c c cc c c
 cc
 c c c ^cc

c 35c
c
Œc Stadiul iniţialccc
c
2 c c ! - c c   c c c c
 c   c cc c c  c  c
! c c c c! c c c  c2 c cc
c c   c c -  c c c c

 c c  c  c'c
 c! c c c
! c c c c  c " 
 c  c
 c cc  c&c7cc  c! c ( c'c
   c c  c c c c c c  c c  c
c c
 c c c!c cc  cc cc
/c  cc ! c  c c c   c c cc c
  c c c c c c c c
  c c
" c^c   c c  c  c
 c c&cc
  c c  c c c ! c
 c c
c   c c  c c c  c  c <c
c! c cc
c cc  c c
 c c c
c
c c c c  c " c^c  c
c  c c c ! c c  c  c
 c  c  c  c  c c  c &c
/ c c
c  c ! 7c  c  c   c
!  c c c c c
 c c  c  c c c
 c c c c  c  c c c c c c

c %$c
c cc cc
 c  c c c c! c
   c"  c! c - cc  c c
c c c
 &c0c c c
 c  c   c c c
 c c  c c c c c c
c
Œc Stadiul intermediar c
c
Yc  c c c c c c c c
 c  c   c = c c  c c 
 c c
  c  c -  c c c c

 c
  c c c  c c c c
  c c  c ! c c  c c c
 c c   c  c c c c  c c
 c! c c
  c  cc c c c c
 c cc c c c c c  c
c
Œc Stadiul final c
c
2 c c c c c c  c c  c

c   c  c c c0c c  c
 c
 c  c
 c   c c c
 0c  c c c c c  c  c c
 c  0c c  c c c  c c ! c
 c c
  c  c c   c c c c
  c  c   c  c 
 c c c "
c c
Y c c c$$ ccc,&c

c % c
Yc  c  c c c   c c c c
 c  c c  c c c c ! c ! c c
  c ! c c c c  c c c c
 c  c c c c  c c c c c

 c! c c c c
c
c c metodele specifice consilierii de grupc
c c c  c ! c   c  c c c
 c c ! c   c c c < c c c c

c c>c c c c"c cc57
+&^c
c
Œc Structurarea c 
 c c 
 c  c c
  c c   c  c  c ! c
 c  c  c c " Ec Fc
 Ec 55&c   c  c  c
 c ! c c  c ! * c

  c  c  c c c c c
  c  c ! c c 
c ! c c
 c c c  c  c ! c
 c
 c
c
Œc Universalizareac  c c c c c
 c c c c ( c c   c c c c
 c c 
 c c c c c  c c c

c %c
 c 7c cc c! cc c c
 c c c c c c c ( c c
  c   c c 7c! ccc
 c c  c c c c  c c c c  c
<( c c c  c c c c
  c cc c  c
c
Œc Linking "   c c &c c c ( c c
 c! c   c   c c
  c! c
  c  c "# c Fc ? (c 55$&c
  c c
c c ! c 
 c c
cc  c c  cY c  c
  c ! c  c  c c  c
  c ! c  *c  c c  c
 c ( c  c   c ! c
 c c c
 c  c c
c
Œc Confruntarea constructivă c c ! c  c
  c  c c *c c c
! c c c c  c c
  c c  c  c " Ec Fc
 E&c
c
Œc Folosirea interacţiunii   c  c
  c  c c c ; c  c

c %+c
c c  c c c c c ! c ! c  c
c *c c  c  c ! c  c
  c c
c
Œc Blocareac c  c ! c c  c
 c  c c c c  c *  c
 c  c "# c Fc ? (c 55$&c
# c c c 
 c c c !  c c

 c  c c !   c  c
 c c c c cc
c
Œc Feed-back-ul pozitivc " c 55$&c c ! c c
   c c  c c  c  c0c
  c  c c ! * c ! c c
 c c c  c c
c
Œc Demonstraţiac c
c  c c c 
 c
 c c   c c c  c c c
 c c  c c
c  c c   c

 c  c  7c
7 Gc c

 ^c Y c c  {c c
  c  c  c c !  c å "c c

 c ( c c c c c c ! c c c c  c


- c c  c !  c c
 c

c %.c
  c  c c c  c c c  c c
c
  cc c c
c c
c
Œc Studiul de caz c c  c c c
 c
c ! c   c c c  c c
 cc
^c 
 c'cc cc  c
 c c c  c   c c c
  c c c! c c  c 0cc


c 'c c  c c  c c c c
 c  c  c  c c 
 c
 c 
 c  c c  c c
c c c
  c  c  c c c
 cc
 ^c ÿ  
 
 c
 ! 
{  {
   å { 
  
 
 
{ ÿ    
  
   
 
   
  
 ÿ 
     
  
 c cc
 c  c  c  c c c c
 c
c

c %1c
Sfaturi utilec! c cc  c c  cc
 cc c" c> c$$&^c
Œc 
    

 {

 
Œc   

  

     
 c  

  

{
Œc {
     

'  &
Œc    
Œc  {  
 
  
 
Œc   {    
 { 
Œc     
 

 
  
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c %3c
CODUL DEONTOLOÕIC AL PROFESIUNII DE
CONSILIER ŞCOLARc
cc
c
 c c 
 c c cc  c cc cc
 c c c c    
  
{   c c
 c c
 c c cc c 
 cc
c  c c"
ccH c $$$cc3.7
31&c^cc
Œc   cc c 0cc
Œc  c 
 c c  c  c
 
 0cc
Œc  cc c c c
cc 0c
Œc c  c  c  c  c c 
 c
 
 0cc
Œc c 
 c c  c ( c c
  c 
 ccc
 c c  c 7 c  c c   c
 ( c c  c c c c c c
 
 c cc c! c c  c c  c
 c  c  c
c

c %%c
p c c principii de natură eticăc  c c
AIOSPc c  c c c   c c c
  c c  c c c 
 ^c
Œc   c c  c !  c ! c c
  c ! c c 
  c 7 c
 c  c c 
 cc
Œc >c  c  c c c c c * c
 c! c cc c c c c  c
  c c c  c c c  c ! c
 c c c c c
 c 
 c c  c
  c c  c c c cc  cc  c
 c c c !  c c  c  c c c  c c (  c
! c c c 
 c
Œc   c c
 c  c   c
 c c
c
 c c  c  c  c  c  c
  c  c(  cc
Œc   c c
c  c c  c  c c c
 c c c  c c  c c
 c  c c c c p
  c 
 c
  c  c cc
c c c c
Œc   c c
 c  c c  c
c c ( c  c  c  c c
 c  c c c c  c
 c c c cc

c %,c
/c  c   c c
 c  c c c
  c c 
 c  c 
 c  c c
   c  c
Œc   c c  c ! c c 
c c c
 c c c 
 c c  c
 c cc c  c c 0c
Œc   c c c !  c ! c c c  c c

 cc c cc! c c
  c 0c   c c c c  c
c c! c c c c  c
Œc   c c c
 c c 
 c  c ! c
 c c c  c  c c 
 c   c
  cc  c
 c  c 
 c
c
Asociaţia Consilierilor Şcolari şi a Consilierilor din
SUAc "ASCAc c ACA&c c  c c  c ! c c 
 c
  
{   c "
c c
6 c$$ cc+. 7+.&cc
/c c ! c c  c 
c
  c^c c  c  c c  c
 c  c
 cc c c c c cc
 c c
c ^c
Œc c c c c c
c 0c
Œc c  c c 0c
Œc c c c c  c 0c
c %5c
Œc c  c c c 0c
c
c  c c  c c c c c c
 
 c  0c  c  c c 
c c c
 c c c 
 c   c c
 c c c
 
 c  cc
^c
Œc  c c c ^c  c  c c
 c0c  cc c c0c
Œc  c c c c  ^c
 c c
 c ! c c c c c  0c  c
c c c c
cc  c  0c
Œc  c c c 
   ^c  c
  c c  c c  c
  c

 c
 c c  0c cc c
 c c c
 c c 0c
Œc  c c  c  c c  c
  c   ^c   c c  c
 c c
 c 0c   c c
 c ! c  c  0c  c  0c
  c
 c c  c  c c c c  0c
  c c c c c 
 c c

 c0c  c  c ! ( c c
 cc
c

c ,$c
  c  c c
c c c c  c
  c c c  c c
c  c ! c  c c c
 c c!  c ^c
Œc  {   
  

  "
Œc 
 {  "
Œc 

    

  { "cc
c
  
      
 

 
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c , c
BIBLIOÕRAFIE SELECTIVĂ

c c c !    


 c# c cp c 551c
c  cc#  
c# c
 c/  c cY c 5%,c
+c c ; c   

 c# c c /  c c
Y c 55 c
.c # c c " &c  
 c*7: c$$ c
1c # c  c 6 
 c # c
 c c$$c
3c # c #c > c )c  
cp c cY c$$$c
%c ( c c ; c c  
 
 "c  c@Y ( Ic c173-$$$c
,c c Jc  c
# c c  c 5,5c
5c ( c c  c /c " &c 
 
{ c # c  c
/  c cY c 5%3c
$c Ec;c? ( ! {  
 ! 
(c 55,c

c ,c
c Ec >c 6 G c >c   
 !c>c? c 55+ c
c c c Y c 4c ÿ  
 
{ c # c )p:c
55%c
+c c  c ! 
 c
p c cY c 55%c
.c/
 c pc # 
 

cp c cY c$$$c
1c/c ? c >c  c
# c c< c$$$c
3c/Gcc  
  )  
 c p c  c Y c
$$$c
%c cc    c< c
 c4  c$$$c
,c) c c p 
 
! 
  !  
c # c  c /  c c
Y c 5,$c
5c; c /c ! 
  
  cp c cY c
$$c
$c; c /c p  c
# c c cJ(c$$ c

c ,+c
 c4 E c:cA# c 4c !
 
! {  c :Kc
L GcMK c cY ( c$$$c
c4 c pc " &c   ) 
  c # c  c
/  c cY c 5%,c
+c4 c pc m  c
# c  c /  c c Y c
5%+c
.c4 c p c Õ
 Õ 

 
 
  
 
 c# c c
8 
c c<( c 555c
1c4 c p c # 
 
c
# c c??c 553c
3c4 c p c !   c
# c c c 55+c
%c4 c c ! 
 ?


{ 
c # c  c 8 c c
<( c 55%c
,cp c ;c ! 
c # c  c
8 
c 55$c
5cpEc c pEc #c G7 c ?c
   ! 
(
ÿ  !
c# c 55+c

c ,.c
+$c6 c c  c # c
 c c$$ c
+ cM c c p  
c # c p c  c 8 c
  c 55%c
+c? (c 6c Y  c 67#c Ô 

 c # c  c 4 c
55.c
++c c Y c 4c Õ


  c # c  c < c
$$$c
+.c c c #
 
 c
# c cc 55%c
+1c c ;c  c p c  c
Y c$$+c
+3c 
c p c 
 

 
c # c  c Y>c
$$$c
+%c 
cp c! 
 
 
'
    
 
 &c # c  c
p
 c 55%c
+,c: c c ) c ;c !  
 cp c cY c 55,c

c ,1c
+5c: c c / c Y c 


 
{   

 
c # c  c Y>c
555c
.$cY c c à 
 c
# c  c /  c c Y c
5%%c
. cY cc c c 

c*7: c c/ c$$ c
.cYc c ? c c å  
c# c 555c
.+c> cYcå
 
 # 

 c# c c< c 55,c
..c>c ( c  
 cp c cY c$$ c
.1c> c c   c
 c c c$$c
.3cK c c * {   ? (
 !c( cFc4 c 55c
.%c<( c(cFc>(c?#c  
 c Y 
c ; c # Gc c
Y ( c Ec 55c
.,c< c Y c /c # 7< c # c
å  c
# c c< c 55,c

c ,3c
.5c< c ;c   
 c # c  c c  c c c
J c> c 555c
1$c< c ;c " &c å 
 
{ c # c  c

 c 553c
1 cJ c >c  
 c
# c  c /  c c Y c
5%c
1cH  c  c #{ 
{ 
  
 
{ c*7: c c
/ c 55$c
1+cH c c p 
 c p c
 cY c$$$c
1.cH c c " &c !   

 cp c cY c$$ c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c c c c c

c ,%c
c c
c c c
c
c
c
c

c ,,c