Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA PENTRU SIMULARE LA

ISTORIE
(clasa a XI-a)

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE


 Europa şi lumea în secolul XX
1. Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare);
2. Cultura română - cultură europeană;
3. România şi Europa în secolul al XX-lea.

B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR


 Economie şi societate în lumea postbelică
4. Ocupaţii şi statute profesionale;
5. Viaţa privată şi viaţa publică;
6. Economie rurală - economie urbană în România.
 Ştiinţa şi societatea
7. Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului;
8. Noile tehnologii şi timpul liber.

C. STATUL ŞI POLITICA
 Statele în perioada contemporană
9. Forme de organizare statală;
10. Idei şi regimuri politice.