Sunteți pe pagina 1din 1

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.

ro

Problema 2. Mulµimea X = {5, 7, 11, 25} are proprietatea (P ) :


"suma oric ror trei elemente din X este un num r prim". Ar taµi c  nu
exist  mulµimi A cu proprietatea (P ) astfel încât cardA ≥ 5.
***

Soluµie Presupunem c  exist  o mulµime A, cu cinci elemente,


care are proprietatea (P ). Fie A = {a1 , a2 , a3 , a4 , a5 }. Se ³tie c  nu-
merele naturale au una din formele 3k, 3k + 1, 3k + 2, unde k este
num r natural.
În mulµimea A nu putem avea numere de toate cele trei forme.
Presupunând c  a1 = 3k, a2 = 3k+1 ³i a3 = 3k+2, atunci a1 +a2 +a3 =
M3, care nu este num r prim. Prin urmare avem cel mult dou  forme
pentru numerele din mulµimea A.
Având 5 numere ³i numai dou  forme, din principiul cutiei de-
ducem c  exist  trei elemente ale mulµimii A care au aceea³i form .
Dac  trei dintre elementele lui A dau acela³i rest, atunci suma lor se
divide cu 3 ³i deci nu e num r prim, adic  mulµimea A nu are propri-
etatea (P ). În concluzie, nu exist  mulµimi A cu proprietatea (P ) astfel
încât cardA ≥ 5.

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro