Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORARUL ŞCOLAR AL ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

128 …………………………………………………
SECTORULUI 5 SECTOR 5, BUCUREȘTI …………………………………………………
NR. ………………………………. NR…………………………………….. NR. ……………………………………

PROGRAM EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT

Director, …………………………….
Prof. VĂDUVA EUGEN …………………………….
Şcoala Gimnazială Nr. 128 Bucureşti …………………………….

Inspector școlar învățământ primar Inspector pentru managementul instituțional


CRISTEA FLORENTINA STROESCU MARILENA

Coordonatori :
Prof. Doicescu Cristina, prof. Sandru Mariana, prof. Boanta Iulia
Prof. Becheru Carmen, prof. Oprea Georgeta
PROGRAM EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT

,,DIN INIMĂ PENTRU TINE”

I. ARGUMENT

Un sâmbure de speranţă pentru cei mai puţin norocoşi!


Pornind de la acest deziderat, analizând experienţele anterioare, am gândit un nou proiect
umanitar, bazându-ne pe implicarea şi dorinţa oamenilor de a fi alături de semenii lor în
momentele speciale din viaţă. Este o adevărată virtute ,,GENEROZITATEA”. Ea înnobileză
omul, îl face mai bun, împăcat cu sine şi semenii lui. Pentru copii, implicarea în astfel de
programe înseamnă cultivarea şi dezvoltarea comportamentelor prosociale, educarea de la
vârste timpurii a unor trăsături pozitive de caracter, conştientizarea problemelor reale cu care se
confruntă semenii lor în scopul întreprinderii unor acţiuni care să aibă o influenţă pozitivă în
plan social, şi nu numai.

II. DESCRIEREA PROGRAMULUI

1. Grup ţintă
- Părinţii şi copiii din Școala Gimnazială Nr. 128
- Cadrele didactice din Școala Gimnazială Nr. 128
- Inspectoratul Şcolar al Sectorului 5

2. Metodologie
Încheierea unui protocol de colaborare cu ……………………………………………………………….. .
Se va elibera o adeverinţă care atestă implicarea în acest program fiecărui cadru didactic.

3. Durata programului
Programul educaţional de voluntariat se încheie pe perioada 16.04.2018-26.04.2018.

4. Resurse umane
- Învățătoarele si profesoarele Școalii Gimnaziale Nr. 128
- Școlarii claselor P-IV, V-VIII si parintii acestora
- Inspectorul de specialitate invăţământ primar
- …………………………………………………………………………..
5. Resurse materiale
-alimente, haine, jucarii, rechizite donate de parinti

6. Coordonator program : Prof. Doicescu Cristina, prof. Sandru Mariana, prof. Boanta Iulia
Prof. Becheru Carmen, prof. Oprea Georgeta
7. Echipa de implementare
- la nivelul Inspectoratului Scolar : Inspector pentru managementul instituțional STROESCU MARILENA
Inspector invatamant primar CRISTEA FLORENTINA
- la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 128 : Director Văduva Eugen
 Cadre didactice participante : - Văduva Eugen
- Doicescu Cristina
- Oprea Georgeta
- Sandru Mariana
- Becheru Carmen
- Boanta Iulia
- Damian Nuti
-Petrescu Felicia
- Ruscior Catalina
- Staicu Veronica
 Secretar Bobaru Florența
 Analist programator Obeadă Dorina
 Administrator Radu Dorel
 Bibliotecar Nedelcu Mariana

8. Scopul proiectului

Colectarea de produse alimentare şi nealimentare (haine, jucarii, rechizite) în vederea întrajutorării copiilor
cuprinsi in cadrul …………………………………………………………………….. .

9. Obiective specifice
a) privind copiii şi părinţii
- educarea sentimentului de întrajutorare a persoanelor aflate în dificultate;
- formarea unei atitudini pozitive faţă de semenii aflaţi în dificultate;
- implicarea activă în acte sau acţiuni de întrajutorare.
b) privind cadrele didactice:
- implicarea activă în acte sau acţiuni de întrajutorare;
- identificarea familiilor cu situaţie precară;
- mobilizarea părinţilor şi copiilor în acţiunea de caritate.

c) privind partenerii implicaţi:


- facilitarea derulării în condiţii optime a programului prin implicarea activă a şcolii ;
- sprijinirea derulării tuturor activităţilor popuse.
10. DERULAREA PROGRAMULUI
Părinţii dornici să ofere un sâmbure de speranţă copiilor instituţionalizaţi şi persoanelor
dezavantajate vor aduce produsele în perioada 16.04.2018-26.04.2018.
Colectarea produselor se va face în unitate, la fiecare clasă, urmând a fi preluate de către
echipa de implementare . Vă rugăm ca toate produsele alimentare să respecte termenele de valabilitate.

PRODUSE ALIMENTARE CE POT FI ADUSE:


- Alimente ( zahăr, ulei, făină, orez, paste făinoase, conserve, etc)
- Produse panificaţie ambalate ( cozonaci, prăjituri, fursecuri, etc)
- Jucarii, haine, carti.

11. EVALUAREA PROIECTULUI


- realizarea de afişe şi pliante informative;
- întocmirea portofoliului proiectului care să cuprindă fotografii, o prezentare PPT cu activităţile desfăşurate;
- premierea claselor cu cea mai bună implicare în proiect prin oferirea de diplome.

12. IMPACT
- creşterea abilităţilor de comunicare şi relaţionare între elevi, părinţi şi cadre didactice;
- lărgirea orizontului de preocupări ale elevilor;
- creşterea prestigiului colectivului de cadre didactice şi al şcolii în rândul comunităţii locale;
- consolidarea competenţelor elevilor şi cadrelor didactice de a lucra în echipă.

Director, ……………………………
Prof. VĂDUVA EUGEN ……………………………….
Şcoala Gimnazială Nr. 128 Bucureşti ……………………………….

Inspector școlar învățământ primar Inspector pentru managementul instituțional


CRISTEA FLORENTINA STROESCU MARILENA