Sunteți pe pagina 1din 2

1

Urare

HrC

T g după Anton Pann

0x/0#3c1q!

fi

i

e

de

bi

i

`q!d

i

i

i

`1ad

i

ne

S ă

m<Cp!

la

a

`\d

a

1@s

a

mic

10s[!m

Q!

`\d

1@sQ!

`\d

Xe/#3c1q!

!S

)

`d

şi

i

i

i

la

ma

a

a

a

a

re e la

to

oţi

câţi

se

a

a

a

q!`1ad

a a

a

flă

m<Cp!`\d

la

a

a

1@Q!s

a

`\d

a

a

1@Q!s

a

du

na

`\d

a

a

10[s

a

a

+ as

3zn0x@1q!`\d

U

răm

ta

cN/

a

a

1am0x11

la

toţi

tot

dea

!A

re.

1@1as

a

a

te

cC

nN

0};!S!!q c_z

dra gos te în trea a

q!`\d

u

u

u

\1@\s

ni

i

)

!S

X\4@sp!`d

ă

ă

şi

2!S!

i

+

i

i

i

XQc!

!S

)

`d

a

gos te e în trea

a

a

1@1as

u

u

na

0!S0`X1`X1am<Cem!`\d

ă

bu

u

u

u

dra

a

a

!S

X\4@p!s

\10!)s[

`d

\1@\s

0!p!S

`\d

10[s

a a

gă ă

ă

şi

i

+

i

i

i

ni

i

ă

bu

u

u

u

u

!A

nă.

cC

C 0/#3c1q !

i

ne

ce

do

re

e

Q!

`\d

`d

`d

p

`\d

!

ă

ă

1@s

ă

îl

q !

e

e

e

1a

te

m<C

10s[!m

Xe/#3c1q!

1@sQ!

`\d

!S

)

`d

ă

ă

ă

ru

ia

a

a

a

as

că ă ă făr’de-n târ

zi

e

e

e

q!`1ad

e

!A

că.

cC

e

e

re

q!`\d

ca

a

\1@\s

cea

as

m<Cp!`\d

pro

o

o

1@Q!s

o

ni

a

`\d

a

a

1@Q!s

a

ce

nN

rea

`\d

a

a

10[s

a

as

3zn0x@1q!`\d

Mulţi ani

a

tră

ia

cN/

a

a

1am0x11

toţi

câţi

sunt

în

1@1as

a

as

0};!S!!q c_z

şi

se os pă tea

a

)

!S

X\4@sp!`d

ă

ă

la

2!S!

a

+

a

a

a

XQc!

!S

)

`d

ulţi ani să ă tră ia

a

a

1@1as

a

a

0!H0`X1`X1am<Cem!`\d

ă

ma

a

a

a

să;

Mu

u

u

\10!s[

)!S

X\4@p!h

`d

\1@\h

0!Hp!`\d

10[s

!A

să;

a

cC

as

că ă

ă

to

oţi

â âţi

su

unt

î

în

4zm0x111!`d

Mulţi ani

tră

ia

a

a

ccN/

că.

\1@1ks

a

as

ca

a

a

a

a

www.stavropoleos.ro