Sunteți pe pagina 1din 18

INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI

BIOSTATISTICĂ

CONF. DR. ING. OVIDIU-CONSTANTIN NOVAC


2 MARTIE 2018
OBIECTIVELE CURSULUI
I. INFORMATICĂ GENERALĂ

1. OBIECTIVELE INFORMATICII
2. STRUCTURA CALCULATOARELOR
- HARDWARE
- SOFTWARE
3. SISTEME DE OPERARE
4. SOFTWARE PENTRU BIROTICĂ CU APLICAŢII MEDICALE
5. REŢELE DE CALCULATOARE. INTERNET, E-MAIL, WEB, ETC.
II. BIOSTATISTICĂ

1. STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ
2. ELEMENTE DE CALCUL AL PROBABILITĂŢILOR
3. ANALIZA STATISTICĂ
• ESTIMAREA PARAMETRILOR STATISTICI
• INFERENŢA STATISTICĂ
OBIECTIVE SPECIFICE – BIOSTATISTICĂ

• DETERMINAREA ȘI INTERPRETAREA ÎN CONTEXTUL BIOMEDICAL A DIFERIȚILOR


PARAMETRII STATISTICI

• UTILIZAREA CORECTĂ A LIMBAJULUI SPECIFIC STATISTICII


REGLEMENTĂRI

• REGULAMENT
• PENTRU A REALIZA INTEGRAL NUMARUL DE CREDITE AFERENT UNEI DISCIPLINE DE
STUDIU,
• STUDENTII AU OBLIGAŢIA SĂ PARTICIPE LA MINIM 70 % DIN CURSURILE DISCIPLINEI
RESPECTIVE ŞI LA TOATE LUCRĂRILE PRACTICE
• NU SE ADMIT ABSENŢE NEMOTIVATE ŞI NERECUPERATE.
REGULAMENT

Studenților le este permis să recupereze la o materie până la 20% din activităţile practice.

• ABSENŢELE ÎNTR-UN CUANTUM MAI MARE DE 20% DIN ACTIVITĂŢILE PRACTICE


IMPUN RELUAREA ÎN ÎNTREGIME A STUDIILOR LA MATERIA ÎN CAUZĂ
ORAR

CURS: VINERI ORA 8-10 AULA MAGNA (doar în săptămânile impare)


LABORATOR (sala B112)
LUNI 10-12 SGR 5 / SGR 6 (săptămâna impară / pară)
MARȚI 13-15 SGR 3 / (săptămâna impară)
VINERI 8–10 / SGR 1 (săptămâna / pară)
10–12 SGR 2 / SGR 4 (săptămâna impară / pară)
EVALUARE

• SE PROMOVEAZĂ DACĂ NOTA OBŢINUTĂ (ATÂT LA PRACTIC CÂT ŞI LA


EXAMENUL TEORETIC) SĂ FIE CEL PUŢIN EGALĂ CU 5.

• EXAMENUL TEORETIC ESTE ALCĂTUIT DIN 35 DE SUBIECTE DE PONDERE


EGALĂ ȘI ARE O DURATĂ DE 90 DE MINUTE. PUNCTAJUL DE PROMOVARE:
MINIM 17,5 PUNCTE
EVALUARE

Dacă punctajul este mai mic de 35 titularul de curs poate acorda până la 3,5 puncte
pentru participarea activă la curs în timpul anului (răspunsuri la întrebări, la probleme,
participarea la discutarea problematicii ridicate de curs).
BIBLIOGRAFIE

1. Aplicaţii medicale ale statisticii, T. Drugan, A. Achimaş, Şt. Ţigan. - Cluj-Napoca : Editura Medicală
Universitară "Iuliu Haţieganu", 2010
2. Aplicaţii medicale ale informaticii, T. Drugan, A. Achimaş, Şt. Ţigan. - Cluj-Napoca, Editura Medicală
Universitară "Iuliu Haţieganu", 2008
3. Biostatistică, T. Drugan, Achimaş A, Ţigan Ş, Editura SRIMA. Cluj-Napoca, 2005.
4. Aplicaţii de informatică medicală și biostatistică, Drugan T., Bolboacă S., Călinici T., Istrate D., Colosi
H., Gălătuş R., Bondor C., Văleanu M., Achimaş A., Ţigan Ş.. Editura Srima, Cluj-Napoca, 2004.
5. Aplicaţii practice de informatică și statistică medicală, Drugan T, Bondor C, Bolboacă S, Călinici T,
Colosi H, Gălătuş R, Istrate D, Văleanu M, Achimaş A, Ţigan S. Editura Alma Mater, Cluj-napoca, 2002.
DE CE STATISTICĂ ?
METODA ŞTIINŢIFICĂ

proces riguros de achiziţie a cunoaşterii


Are la bază două prezumţii:
• Natura este ordonată şi regulată iar evenimentele sunt într-o oarecare măsură previzibile
• Evenimentele nu au loc aleator sau accidental ci au un determinism care permite studierea şi
evidenţierea cauzalităţii
EVIDENŢE ŞI DOVEZI

În științele naturale Francis Bacon (1561–1626) a descris munca științifică în deducerea noilor legi.
Simțurile ne dau cunoștințe certe și constituie Izvorul tuturor cunoștințelor.
- Știința adevărată se dobândește prin prelucrarea metodică, rațională
a datelor senzoriale
Metoda inductivă, caracterizată prin folosirea analizei, comparaţiei,
observaţiei și experimentului
EVIDENŢE SI DOVEZI

Cu toate acestea David Hume (1711– 1776) a concluzionat că


indiferent de numărul de observații individuale nu se poate, în
mod logic, enunța o lege Universal valabilă

Nu este un miracol faptul că un om, aparent perfect sănătos, moare dintr-o dată –
pentru că o asemenea moarte, deși mai neobișnuită decât oricare alta, s-a observat
totuși frecvent.
Dar este un miracol ca un om mort să reînvie – pentru că așa ceva nu a
fost observat niciodată,
în nici o epocă sau țară
EVIDENŢE ŞI DOVEZI

• Karl Popper (1902–1994) a enunţat Ideea “Falsificabilității”


 Legile naturii nu pot fi demonstrate ca adevarate sau false dar pot fi
considerate, în mod provizoriu, adevarate
Observațiile nu pot dovedi legile dar le pot “falsifica” valoarea de adevăr
EVIDENŢE ŞI DOVEZI

• INFERENŢA STATISTICA
filosofia lui Popper permite cercetătorilor să proclame ce este mai bun din gândirea lor,
ca temporar adevărat
nici un adevăr științific astfel proclamat nu este universal adevarat pentru o perioadă
indefinită de timp
modelul permite analiza critică a realizărilor celorlalţi
INFIRMAREA VECHILOR ADEVĂRURI...

• YOSHINORI OHSUMI – MECANISMELE AUTOFAGIEI