Sunteți pe pagina 1din 1

G R A F I C U L-C A D R U

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII


IN COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE, ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Activităţi Data/perioada/repere orare

Prezentarea candidaţilor şi predarea anexei la fişa de


25.05.2017, până la ora 18.00
înscriere
Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor 26.05.2017, între orele 09.00-12.00
Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a
26.05.2017, până la ora 17.00
cunoştinţelor
Ridicarea anexei la fişa de înscriere 26.05.2017, până la ora 20.00
Transmiterea listei candidaţilor declaraţi ADMIS la testul
grilă, în format electronic şi imprimat, la comisiile de 31.05.2017, până la ora 14.00
admitere judeţene
Prezentarea candidaţilor la colegiu cu fişa de înscriere şi
03.07.2017, până la ora 14.00
foaia matricolă pentru clasificarea finală
Calcularea mediilor finale de admitere şi afişarea
03.07.2017, până la ora 16.00
rezultatelor
Ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi
03.07.2017, după ora 16.00
NEADMIS
Validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei
03.07.2017, până la ora 17.00
candidaţilor admişi
Transmiterea listei candidaţilor declaraţi ADMIS, în
format electronic şi imprimat, la comisiile de admitere 04.07.2017, până la ora 16.00
judeţene şi la Centrul Naţional de Admitere