Sunteți pe pagina 1din 5

PORTOFOLIU DE PRACTICA

PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE


PRACTICA

Numele studentului practicant: NASTASE E. ANDRA-MIHAELA

Institutia de Invatamant Superior: UNIVERSITATEA “GEORGE


BARITU” DIN BRASOV

Facultatea: de DREPT

Specializarea: DREPT

Forma de Invatamant: FRECVENTA REDUSA - FR

Anul al II-lea de studiu, semestrul al II-lea

Adresa unde s-a desfasurat stagiul de practica: CABINET DE AVOCAT


“GABRIELA JILAVEANU”, Ploiesti, str. Ion Maiorescu, bloc 33S1, etaj 5,
judetul Prahova

Indrumator: GABRIELA JILAVEANU

Disciplina cadru: DREPT COMERCIAL

Obiectul de Activitate: ACTIVITATI IN DOMENIUL DREPTULUI


COMERCIAL
I.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII

Total ore de practică: 75 ore


Perioada de desfăsurare: de la 24.05.2010 pana la 13.06.2010
Durata perioadei de practică: 3 săptămâni
Total zile: 15 zile lucrătoare
Program de lucru: zilnic de la ora 09:00 până la ora 15:00
Total ore/zi: 5
Institutia in care s-a făcut practica de specialitate: CABINET DE
AVOCAT „GABRIELA JILAVEANU”
Adresa: Ploiesti, str. Ion Maiorescu, bloc 33S1, etaj 5, judetul Prahova
Îndrumător: Avocat Jilaveanu Gabriela, TEL. 0745181444.

Cadrul de desfăsurare a activitătii – spatiu amenajat cu toate


mijloacele fixe necesare si utile (birouri, bibliotecă, arhivă, fotolii, etc.)
Resurse materiale aflate la dispozitie: materialele si tehnica din
dotarea biroului (produse de papetărie, calculator, imprimantă, etc.)
Resurse informationale aflate la dispozitie: coduri, legi, ordine,
hotărâri, instructiuni, practică judiciara, culegeri de spete, baze de
date electronice, etc.
Programul orar al biroului: programul de lucru este de 8 ore – de la ora
9:00 la ora 18:00 – in zilele când activitatea nu este in instantă, la
organele de urmărire penală, organele administrației publice, etc. (situatii in
care programul poate suferi prelungiri).

II. PROGRAMUL ORAR AL ACTIVITATII DE PRACTICA DE


SPECIALITATE

ORA, activităti, zile:Luni Marti Miercuri Joi Vineri


09:00 – 12:00 Program de lucru in cadrul biroului – întocmit de
îndrumător
12:00 – 12:30 Pauză de masă – in cazul programului de birou
12:30 – 15:00 Program de lucru in cadrul biroului – întocmit de
îndrumător
III. REGLEMENTARI LEGALE IN BAZA CARORA FUNCTIONEAZA
BIROUL INDIVIDUAL DE AVOCATURA IN CARE S-A
DESFASURAT PRACTICA DE SPECIALITATE

Avocat Jilaveanu Gabriela este membru al Baroului Prahova.


Biroul individual de avocatura isi desfăsoară activitatea in baza Legii
51/1995, care stipulează in art. 2, al. 2 „Avocatul promovează si apără
drepturile, libertătile si interesele legitime ale omului”, răspunzând
astfel prevederilor Constitutiei României. Asadar, organizarea si
activitatea Biroului individual răspunde in totalitate normelor stipulate
de Legea 51/1995, a codului deontologic al avocatilor din Uniunea
Europeana, adoptat la data de 28 octombrie 1998 (cu modificările
ulterioare), Ordonantei de Urgenta nr. 221/2000 – aprobata prin Legea
nr. 452/2001 (cu modificări si completări), etc.

IV. DESCRIEREA ORGANIZARII ACTIVITATII BIROULUI


INDIVIDUAL DE AVOCATURA IN CARE S-A DESFASURAT
ACTIVITATEA DE PRACTICA SI SPECIALITATE

Organizarea si functionarea
Biroul individual de avocatura „GABRIELA JILAVEANU” : a fost înfiintat conform
prevederilor Legii 51/1995, care la art. 5 al. 1 prevede: „Formele de exercitare a profesiei de
avocat sunt, la alegere: cabinete individuale, cabinete asociate, societăti civile
profesionale sau societăti civile profesionale cu răspundere limitata.”, iar la
al. 2 – „In cabinetul individual isi poate exercita profesia un avocat definitiv,
singur sau împreuna cu alti avocati colaboratori.”. Conformându-se
prevederilor art. 2, al. 2 din Legea 51/1995, avocat este membra a Baroului
Prahova.
Organizarea si functionarea biroului este conforma următoarelor acte
normative:
- Legea profesiei de avocat nr. 51/1995
- Statutul profesiei de avocat (M.O.F. nr. 45/13.10.2005) si Hotărârea nr.
10/30.06.2007 a Congresului Avocatilor)
- Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana
- Ordonanta de Urgentă nr. 221/2000 – aprobata prin Legea nr. 452/2001 (cu
modificări si completări)
- Alte acte normative

V. DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE

Conform programului de studiu al Facultătii de Drept – specializarea


Drept, studentii anului II au obligatia efectuării practicii de specialitate
cu durata de 3 săptămâni, timp de 5 ore/zi, totalizând un numar de 75
de ore.
Adeverinta primită de la facultate mi-a dat posibilitatea să primesc
acordul avocatei Jilaveanu Gabriela, membra a Baroului Prahova,
judetul Prahova, pentru efectuarea practicii de specialitate in vederea
cunoasterii profesiei de avocat, a aprofundării si consolidării
cunostintelor teoretice dobândite, cat si a aplicării in practica a acestor
cunostinte.

• cunoasterea dotarilor si metodelor necesare desfasurarii activitatii;


• insusirea prevederilor legale privind organzarea si exercitarea profesiei de
avocat;
• relatia avocat-client, organe si institutii ale statului;
• modul de desfasurare a consultantei juridice;
• imputernicirea avocatiale,contractul de asistenta juridica;
• redactare documente cu caracter juridic precum acte constitive ale
societatilor, declaratii ale asociatilor sau administratorilor, hotarari AGA,
cesiuni, contracte de comodat, etc ;
• activitati privind Dreptul Comercial;
• intocmirea dosarului in vederea depunerii la ONRC Prahova;
• studiul dosarului;
• insotirea la institutiile si organele statului;
• indeplinirea sarcinilor in cadrul institutiilor statului
• test final de insusire a deprinderilor practice si a cunostitelor teoretice

VI.SPETA
La Cabinetul de Avocat mai sus mentionat s-a prezentat subsemnata
Stoica Florica, cetatean roman, nascuta la data de 02.11.1969 in Mun. Ploiesti,
jud. Prahova, domiciliata in Mun. Ploiesti, str. Anotimpului, nr. 156, jud.
Prahova, identificata cu C.I, seria PH, nr. 515593, eliberata de SPCLEP Ploiesti
la data de 10.12.2004, CNP 2691103893715, care doreste infiintarea unei societati
comerciale cu raspundere limitata in care sa fie asociat unic. Avocatul ,
imputernicit prin imputernicire avocatiala face verificarea disponibilitatii si
rezervarea numelui dorit, acela de S.C “ PIGNA” SRL. Dupa ridicarea rezervarii
numelui, avocatul va redacta urmatoarele documente : actul constitutiv al
societatii, declaratia de asociat si administrator si contractul de comodat. Dupa
semnarea actelor, se va intocmi dosarul pentru inregistarea fiscal si autorizarea
functionarii societatii acre va contine: cererea de inregistrare in original, dovada
verificarii disponibilitatii si rezervarea firmei, actul constitutiv, dovada privind
sediul social, contractual de comodat, dovada privind depunerea capitalului
social, declaratia de asociat si de administrator, specimenul de semnatura dat in
data notarului public, certificate de cazier fiscal si dovezile privind plata taxelor.
La data specificata, avocatul se va prezenta la Oficiul National Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si va ridica certificatul de inregistrare
al societatii comerciale.