Sunteți pe pagina 1din 3

GRUPA II, AN I, PPS

Constructivismul . Particularități-DiscuțiePanel (Analiza teoriilor lui J. Piajet, L. Vâgotsky, J.


Bruner- Metoda Diagramelor Venn)

Diagrama Venn:

Reprezentanți ai constructivismului (J. Piajet, L. Vâgotsky, J. Bruner) –idei, aplicații ale


teoriilor pe care le-au generat.

Am utilizat la seminar Diagrama Venn pentru a evidenția concepte ale celor trei reprezentanți
ai constructivismului între care există atât asemănări cât și deosebiri. Diadramele sunt
intersectate, astfel încât două câte două sunt analizate și se notează în interiorul lor ceea ce
este specific fiecărei părți (ceea ce este specific doar conceptului, ceea ce este comun cu ceea
ce descrie un alt concept)

1. Idei specifice lui Piaget:


- teoria psihologică a structuralismului genetic;
- descrie dezvoltarea ca pe o construcţie internă a subiectului, născută din

interacţiunea cu mediul;

- dezvoltarea determină învăţarea;


- dezvoltarea inteligenței este stadială;
- inteligenţa presupune adaptare;
- importanţa datului genetic;
- dezvoltarea cognitivă are loc prin procesul de construire şi dezvoltare a structurilor
cognitive a acelor « hărţi mentale », scheme sau reţele de concepte;
- învăţarea trebuie să fie activă.
- adaptare- asimilare/acomodare

2. Idei specifice lui Bruner:


- modelul structurilor cognitive ale învăţării;
- rolul categorizării în formarea conceptelor;
- rolul profesorului în selecţia experienţelor socio-culturale;
- aspectul social al învăţării, a constuit o perspectivă educaţională care valorifică
contextul istoric, social şi cultural; -
- tipurile de învăţare pe care le propune conduc la formarea şi dezvoltarea
conceptelor şi la rezolvarea de probleme;
- trei modalități: enactivă, iconică, simbolică;
- subliniază importanţa categorizării în formarea conceptelor;
- cunoaşterea este privită ca proces, nu ca produs.

3. Idei specifice lui Vygotsky:


- dezvoltarea cognitivă este mai întâi o construcţie externă şi apoi internă ;
- rolul interaxțiunilor sociale;
- învățarea precede dezvoltarea;
- zona proximei dezvoltări;

4 Asemănări între Piaget-Bruner:


- menţionează rolului structurii genetice în dezvoltarea cognitivă;
- procesul de dezvoltare a individului trebuie să fie unul activ;
- individul construieşte propria cunoaştere, pornind de la experienţe
anterioare sau prezente ;
- dezvoltarea stadială/ pe vârste

5 Asemănări între Piaget-Vâgotsky :

- evidenţiază dezvoltarea stadială;


- elevul participă la construirea propriei cunoaşteri, propun modelee

constructiviste, bazate pe activizarea elevilor şi învăţarea prin descoperire ;

- rolul mediului în dezvoltare,


5 Asemănări între Vâgotsky-Bruner:
- rolul limbajului în dezvoltare;
- latura socială/proces de sprijin din partea adultului.
- aspectul social al învăţării

6. Asemănări între Piaget-Bruner-Vâgotsky

- învățarea centrată pe elev

- învățarea prin descoperire

S-ar putea să vă placă și