Sunteți pe pagina 1din 2

Tema:

Politici si indicatori macroeconomici

Planul temei:

1. Necesitatea studiului macroeconomic


2. Cracteristica generala a sistemului conturilor nationale
3. Indicaporii principali in SCN si corelatia intre ei

Macroeconomia – analizeaza modalitatile de functionare a economiei nationale privita in


ansamblu.

Politica macroeconomica – totalitatea strategiilor si actiunilor constiente ale statului care


vizeaza intreaga economie nationala si cu ajutorul carora sunt realizate obiectivele propuse de
acesta.

Politicile economice ale statului:

 Politica fiscal
 Politica bugetara
 Politica monetara si de credit
 Politica vamala
 Politica veniturilor
 Politica Agricola
 Politica industrial
 Politica valutara

Politicile macroeconomice:

 Structurale
 Conjuncturale

Politici structurale:

Propagarea economica – Coerenta interventiei statului in economie.

Politica industrial – Asigurarea unui nivel inalt de dezvoltare a intreprinderilor.

Politici conjuncturale:

Politicile de reglementare anticiclice ce au ca obiective:

 Asigurarea cresterii economiei;


 Asigurarea ocuparii complete a fortei de munca;
 Echilibrul balantei de plati;
 Stabilitatea preturilor;
Sisteme de calcul:

 Sistemul conturilor nationale-,, contabilitatea nationala”.


 Sistemul productiei material;

2. Caracteristica generala a sistemului conturilor nationale

SNC:

 Sistematizarea fluxurilor si fenomenelor economice si clasificarea acestora intr-un numar


limitat de variabile macroeconomice;
 Circuitul economic constituie o forma simplificata de prezentare a activitatii economice,
a fluxurilor de bunuri la nivelul intregii tari.

3.Indicatorii principali in SCN si corelatia intre ei

Indicatorul economic:

 Expresia numerica a laturii cantitative a fenomenelor si proceselor economice.


 Instrument de evaluare a rezultatelor unei activitati economice in ansamblul ei.

PNB – suma valorii adaugate brute create de catre agentii economici autohtoni atat pe teritoriul
tarii de origine cit si peste hotarele ei.

PIB – valoarea bruta a bunurilor si serviciilor finale create in interiorul unei tari de catre agentii
economici autohtoni si straini, de regula, timp de 1 an.

Venitul national – suma veniturilor provenite din minca si dun proprietate, venituri ce se obtin
in urma producerii bunurilor economice.

Indicatorii macroeconomici:

 Masurarea volumului productiei intr-o perioada concreta de timp;


 Analiza si determinarea factorilor care influenteaza nemijlocit asupra dezvoltarii
economice la momentul dat;
 Compararea nivelului venitului national creat intro anumita perioada de timp; in baza
acestora analize de efectuat prognoze;
 Acumularea informatiei in baza careia vor fi elaborate politicile macroeconomice de catre
stat.Momente specifice:
 PIB – indicator monetary;
 Evitarea calculului dublu;
 Nu se include afacerile financiare si vinzarea marfurilor uzate.

Metode de calcul:

 Metoda productiei
 Metoda cheltuelilor
 Metoda veniturilor