Sunteți pe pagina 1din 16

Pag. 3 ECONOMIE Pag. 7 SOCIaL Pag.

3 UTILE
Stocul de cărbune la O nouă ediţie a Bursei Traficul rutier între
Termocentrala Mintia este locurilor de muncă nodurile de autostradă
mai mic de zece ori decât va avea loc săptămâna Deva şi Simeria s-a închis
cantitatea minimă necesară viitoare. Manifestarea pentru lucrări. Şoferii vor
la începutul sezonului rece. este dedicată şi tinerilor aştepta o lună de zile re-
Sindicatele trag un semnal absolvenţi de liceu deschiderea autostrăzii.
de alarmă! sau facultate.

Fondat de Cornel POENAR

Artistul şi profesorul universitar


Ioan Bocşa este invitatul ediţiei din
această săptămână a Campaniei
„Premianţii fără premii”. /pag16

anul XIII • Nr. 584 • apare 12 - 18 octombrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

„Nu
„Nu mai
mai suportăm
suportăm Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI

mirosul!”
mirosul!” –– protest
protest
te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:

cu
cu masca
masca pe
pe figură
figură • GEORGETA DULGHERU
din Brad
• MĂGALĂ MAGDALENA
din Brad

/p.3

Ofertă unică! Vând 2 autoturisme


VW Polo benzină,
Salvăm timp și bani! AF 2009,
model standard,
Orice comandă la Tipografia culoare alb, 5 uşi,
”Accent Media” aduce cele mai mari 40.000 km (preţ 3.800
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, euro), 80.000 km
prin ediția tipărită a ziarului (preţ 3.600 euro).
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
Stare excepţională.
Tel. 0722.402.044
anunţuri de mare
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
şi mică publicitate
Investești puțin, ești cunoscut Vând Audi A4
Combi, AF 2006,
în ziare locale
în întreaga lume! Diesel 1,9 TDI, şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 260.000 km, 5 uşi,
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din stare foarte bună. Deva, 22 Decembrie, 37A
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. 3.500 euro neg. Tel. 0726 871 728
www.accentmedia.ro Tel. 0722.402.044. www.accentmedia.ro
2 - ACTUALITATE 12 - 18 OCTOMBRIE 2018

Educaţia- prioritate ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI

în comuna Băiţa
Circulaţie oprită pe autostradă
Deva - Circulația pe autostrada A 1, între Șoimuș și
Simeria s-a închis pe 10 octombrie, anunţă compania de
drumuri. Astfel, de miercuri, 10 octombrie, au început
n Anul şcolar a început foarte bine pentru elevii din comuna Băiţa. efectiv lucrările de realizare a conexiunii între sectorul de
autostradă Deva – Orăștie (aflat sub trafic) cu lotul 4 al
Băiţa- Educaţia rămâne o autostrăzii Lugoj – Deva (în execuție). Constructorul a dat
prioritate pe agenda adminis- asigurari că va lua toate măsurile pentru a eficientiza in-
traţiei locale din comuna tervenția necesară realizării racordului și estimează că va
Băiţa. Pregătirile pentru de- finaliza lucrările în data de 15 noiembrie. Circulația ru-
schiderea noului an şcolar s- tieră va fi închisă pe o lungime de aproximativ 13 kilo-
au finalizat la timp, astfel că metri pe tronsonul cuprins între nodul rutier Șoimuș și
elevii au putut să-şi reia nodul rutier Simeria, traficul urmând să se desfășoare de-
locurile din clase în condiţii viat pe DN 7, pe segmentul Simeria-Deva.
bune şi alături de învăţători şi
profesori dedicaţi meseriei.
Potrivit primarulu co-
munei Băiţa, Damian Diniş,
administraţia locală este in-
teresată ca procesul de în-
văţământ al copiilor să
decurgă normal, iar elevii să
poată avea performanţele
necesare care le-ar putea
asigura ulterior un drum spre
o carieră profesională de suc- lare, iar în cazul profesorilor
ces. există fonduri pentru decon-
„Cred că se poate spune că tarea navetei. Şi elevii mai
am început anul şcolar în mari pot sta liniştiţi pentru că
condiţii bune la şcolile din există un buget alocat şi pen- Record negativ la referendum
Hărţăgani şi Băiţa. Sunt tru decontarea navetei pe
unităţi şcolare care nu numai care o efectuează aceştia la Deva - Judeţul Hunedoara se numără între regiunile
că nu s-au desfiinţat, dar şi-au liceele din oraşe. din ţară în care au existat secţii de votare la care nu s-a
şi completat schema de per- Pe de altă parte, veşti bune prezentat nicio persoană timp de mai bine de 24 de ore.
sonal cu alte cadre didactice. vin şi pe linia administrativă Este vorba de secţiile de votare din satul Reţ, comuna
Cred că dacă vom insista pe pentru că autorităţile s-au în- Buceş, şi satul Almaş-Sălişte, din comuna Zam, unde
procesul de învăţământ vom grijit şi au asigurat lemnele de primele voturi au fost consemnate abia duminică, după
reuşi să aducem localităţile în foc pentru încălzirea şcolilor. ţilor. Este vorba de 50-60 de ora 10.00. În final, în cele două sate s-a votat, însă Almaş
care trăim, indiferent că este În plus, anul acesta se va elevi care vor primi astfel de Sălişte a rămas cu cea mai slabă prezenţă la vot, cu 5,64%
vorba de oraşe sau comune, continua acordarea burselor burse. De asemenea, pentru şi 7 votanţi. Pe ansamblu, în judeţul Hunedoara s_au
la un nivel care să ne şcolare. În cazul elevilor cu o elevii cu rezultate bune la în- prezentat la referendum aproape 19% dintre cetăţeni,
mulţumească pe toţi”, a apre- situaţie materială precară văţătură şi medii de peste până la ora 19.00. În Deva prezenţa a fost 17,1%, Hune-
ciat primarul Damian Diniş. acasă, sunt prevăzute burse 9,50 administraţia locală a doara, 18%, Orăştie 17%. Cea mai bună prezenţă a fost în
Edilul local a menţionat că sociale de 100 de lei pe lună, pregătit în buget burse de staţiunea Geoagiu Băi, unde au votat 80% dintre cetăţeni,
sunt asigutate sumele nece- iar numărul lor va fi diferit de merit. Acestea vor fi acordate jumătate fiind turişti.
sare pentru transportul la o lună la alta, în funcţie de anual şi vor avea o valoare de
elevilor cu microbuzele şco- situaţia financiară a părin- 700 de lei. Expoziţie „Urme” la APM
Deva - Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului s-a ală-
turat activităților ce marchează Săptămâna Ariilor Prote-
Marele târg de toamnă de la Pui- fără animale jate. Pornind de la ideea că într-o arie protejată trebuie să
lăsăm doar urmele pașilor noștri, asemeni animalelor,
Pui – Interdicţiile impuse fost prezenţi zeci de localnici, Săptămâna Ariilor Protejate își propune să aducă în
în ceea ce priveşte animalele, tineri, voluntari şi oameni atenția publicului urme de animale ce au populat actualul
în scopul prevenirii răspândii care lucrează în adminis- teritoriu al județului Hunedoara de acum 70 de milioane
pestei porcine africane, au traţie. Ne dorim o localitate de ani și până în prezent. Acesta este conceptul expoziției
efecte şi asupra modului de curată pentru că acest aspect interactive intitulată ”Urme” în care vizitatorii sunt invi-
organizare a târgurilor tradi- face parte din cartea de vizită tați să își testeze cunoștințele și să descopere informații
ţionale. Din păcate, cel mai a oricărei aşezări. De aceea, interesante despre câteva dintre viețuitoarele de odin-
mare târg din judeţul Hune- ţin să le mulţumesc public tu- ioară și din prezent. Expoziţia poate fi vizitată până la
doara, care se organizează pe turor celor care au fost de sfârșitul acestui an la sediul Agenției pentru Protecția
14 octombrie, nu va putea acord să-şi rupă câteva ore Mediului din Deva.
oferi celor interesaţi oportu- din timpul liber pentru a
nitatea de a cumpăra sau ajuta la întreţinerea curăţe- Violenţa în familie, în creştere
vinde animale. niei în comună. Este un gest
„Târgul de la Pui va avea care trebuie felicitat şi... con- Deva - Numărul cazurilor de violenţă în familie este în
loc, dar fără să poată fi tinuat în anii care vin”, a spus creştere în judeţul Hunedoara. Datele statistice ale Poliţiei
comercializate animale”, a de- schimburi de produse pentru primarul comunei Pui, Victor arată că în primele opt luni ale acestui an au fost consem-
clarat, zilele trecute, o repre- perioada sezonului de iarnă, Stoica (foto). nate 625 de asemenea cazuri, faţă de 606 în perioada si-
zentantă a primăriei locale. care bate la uşă. De altfel, oricine trece prin milară a anului trecut. Reclamaţiile făcute la poliţie au ca
Prin urmare, la târgul de Dincolo de acest aspect, comuna Pui poate remarca obiect ameninţările şi ajung până la cazuri de omor al
toamnă de la Pui vom putea merită evidenţiate eforturile starea îngrijită a străzilor şi unui membru al familiei. Persoanele care se simt
cumpăra de toate, mai puţin angajaţilor din administraţia locurilor, fapt care denotă ameninţate pot solicita un ordin de protecţie de la judecă-
animale. Chiar şi aşa, numă- locală, ale elevilor şi voluntar- spiritul gospodăresc de care tor. În Deva, numărul ordinelor de protecţie a ajuns la 30,
rul persoanelor interesate de ilor care au luat parte, la mi- este animată această comuni- în primele opt luni ale anului, în condiţiile în care anul tre-
acest târg este mare pentru jlocul lunii trecute, la Ziua tate de la poalele Munţilor cut totalul ordinelor de protecţie a fost de 35.
că acolo se fac principalale Mondială a Curăţeniei. „Au Retezat.
12 - 18 OCTOMBRIE 2018 ACTUALITATE - 3

Protest cu măşti pe faţă, ŞTIRI LOCALE

împotriva mirosurilor
Licitaţia de la Castel

venite de la porci
n Mirosul greu, de bălegar de porc, a scos oamenii în stradă, la Orăştie.

Orăştie - Câteva zeci de


locuitori ai municipiului Orăş-
tie au protestat solicitând au-
torităţilor să intervină în
problema mirosurilor grele
care au invadat oraşul, de o Hunedoara - Primăria Hunedoara va trebui să revadă
bună perioadă de timp. Oa- procedura de evaluare a ofertelor în cazul licitaţiei orga-
menii susţin că nu mai pot su- nizate pentru execuţia lucrărilor de restaurare a Castelu-
porta mirosul care ajunge în lui Corvinilor. Consiliul Naţional de Soluţionare a
oraş după ce fermele de porci Contestaţiilor (CNSC) a admis contestaţia uneia dintre
din împrejurimi ar deversa de- firme. Deocamdată Consiliul de Soliţionare a Contestaţi-
jecţii pe terenurile din jur. ilor nu a transmis care sunt obiecţiile şi din ce punct se
Protestatarii s-au arătat re- reia procedura de licitaţie. Până atunci, proiectul este
voltaţi pentru că instituţiile blocat. În cursa pentru câştigarea proiectului de restau-
abilitate pe linie de protecţia rare a Castelului Corvinilor s-au înscris două firme, una
mediului nu au oferit încă un din Tulcea şi una din Alba Iulia, aceasta din urmă fiind
răspuns în ceea ce priveşte declarată câştigătoare. Valoarea proiectului ajunge la
felul în care pot fi obligate fer- cinci milioane de euro, banii fiind asiguraţi din fonduri
mele de porci din împrejurimi europene.
să respecte normele legale.
Liderul grupului, Nicolae
Stoica, a spus că peste o mie de
Giratoriu la Sântuhalm
oameni au semnat o petiţie Deva - Una dintre cele mai aglomerate intersecții din
prin care cer autorităţilor să județul Hunedoara, cea de la Sântuhalm, va fi reamena-
intervină şi să rezolve pro- cer acţiune din partea insti- „Este groaznic” jată complet. Primăria municipiului Deva are în plan
blema cauzată de mirosuri. tuţiilor statului, afirmând că eliminarea semafoarelor care dau bătăi de cap șoferilor
„S-au strâns peste o mie de nu mai pot face nimic acasă. „Este groaznic, mai ales de și amenajarea unui sens giratoriu. Reprezentanţii
semnături. Sunt cetăţeni care Mai mult, un bărbat prezent la când o firmă şi-a deschis o Primăriei Deva susţin că actuala intersecție nu asigură
au solicitat primarului să in- protest spunea că a convenit crescătorie de porci în satul fluență și condiții de circulație în siguranță, iar pe sec-
tervină şi să găsească forma de cu soţia să vândă apartamen- Turdaş. Bănuim că nu folosesc toarele de drum cu patru benzi de circulație trebuiesc
constrângere pentru fermele tul în care locuieşte şi să se niciun fel de filtre de aer şi că asigurate participanților la trafic soluții de întoarcere.
de porci care deversează ex- mute într-o altă localitate, aruncă dejecţiile de la porci Sensul giratoriu împreună cu benzile de intrare și ieșire
crementele porcilor pe unde nu miroase. direct pe câmp. Atunci se vor amenaja pe o lungime de circa 240 m, cuprinsă
terenurile din jurul Orăştiei. „În perioada de vară stăm miroase foarte greu în toată între podul peste râul Cerna și strada Bisericii. Potrivit
Din păcate, primarul nu a cu geamurile deschise, dar zona, nu numai la Orăştie ci şi studiului de fezabilitate, valoarea investiției este de
putut rezolva problema până când vine mirosul acesta te dă în localităţile înconjurătoare”, aproximativ 3 milioane de lei.
acum, deşi s-a adresat Gărzii peste cap. De asta am şi pus este de părere primarul
de Mediu şi Agenţiei de Mediu. apartamentul la vânzare, să ne Ovidiu Bălan. 80.000 de turişti
Am decis să facem un miting mutăm din zona aceea. Concluzia acestor rânduri
de protest, să sensibilizăm pe aparţine organizatorului mi- Deva - Aproape 80.000 de persoane au vizitat judeţul
Miroase tare şi te deranjează Hunedoara în prima jumătate a acestui an, mai mult cu
toată lumea care nu mai su- mult de tot. Vara, miroase tingului de protest de la
portă aceste mirosuri şi, mai Orăştie, Nicolae Stoica: „Este 12% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
aproape zi de zi”, a spus Trendul ascendent s-a înregistrat încă din anul 2016, de
ales, microbii pe care-i trans- foarte greu pentru că nu poţi să
protestatarul. atunci fiind consemnată o creştere de peste 16% a vizi-
portă vântul înspre populaţia stai afară, în maşină te in-
Autorităţile cunosc proble- tatorilor. Pe de altă parte, de anul viitor Consiliul
din Orăştie”, a declarat Stoica. vadează mirosul, nu poţi de-
ma şi au efectuat demersurile Județean Hunedoara va demara programul ”10, pentru
necesare către instituţiile abil- schide un geam, nu se poate
Vindem apartamentul pune o rufă la uscat, nu poţi să turismul hunedorean”, proiect care prevede moder-
itate. Din păcate spune pri- nizarea a 10 drumuri județene care sunt situate pe
din cauza mirosului marul municipiului Orăştie, te plimbi. Nu poţi să faci nimic.
Cel mai periculos lucru este diferite trasee turistice ale județului. Conform datelor
Mirosul greu se resimte pe- Ovidiu Bălan, nimeni a oferit oficiale, valoarea investițiilor depăşeşte 190 de milioane
riodic şi intens, astfel că oa- un răspuns, până mai zilele când bate vântul şi se trans-
portă toţi microbii”. de lei.
menii spun că s-au săturat. Ei trecute.

Îngrijorare la Termocentrala Mintia


Deva - Stocul de cărbune la tităţii de cărbune din depozite tampon. Mi-e teamă că nu se
termocentrala Mintia este de pentru a preveni problemele poate ajunge la un minim de
circa 5.000 de tone, de zece ori în funcţionarea grupurilor 50.000 de tone", a spus liderul
mai mic decât ceea ce ar fi tre- energetice în perioada sindical.
buit să existe acum în de- anotimpului rece. În prezent, termocentrala
pozitele producătorului de „Stocurile trebuiau făcute Mintia funcţionează un cazan
energie electrică. până la sfârşitul lunii august. din cele două ale unui grup
Avertismentul vine din Chiar dacă acum este târziu, energetic, consumul de căr-
parte preşedintelui Sindicatu- vom trece iarna, dar mai greu bune fiind acum de circa 1.200
lui Liber Independent Electro- ca în anii trecuţi. Dacă vine de tone pe zi. Dacă tempera-
centrale Deva (SLIED), Mircea îngheţul, cărbunele nu se turile vor scădea sub – 15
Crişovan, care a apreciat că poate descărca din vagoane şi grade Celsius, atunci se va im- doilea cazan al grupului ener- sumul de huilă, a menţionat
este nevoie de creşterea can- de aceea era nevoie de un stoc pune şi pornirea celui de-al getic, ceea ce va dubla con- Crişovan.
4 - FrUmUSEŢE 12 - 18 oCtombriE 2018

Cele 7 CAPCANE ale pielii


D ragilor, fru- 2. Băile lungi și dese este un tapet vechi pe care să blând, gel sau cremă.
musețea nu tre- Deși pot fi un panaceu îl bruscăm ca să scăpăm de 5. Dacă aplicăm mai
buie să doară. pentru minte și mușchi, băile urmele vechi. Noi suntem mult, nu înseamnă că vom
Zicala “fără durere nu fierbinți în cadă pot fi stre- înzestrați cu mecanisme na- obține rezultate mai bune.
obținem rezultat” [trad. sante pentru piele. Știm că turale de exfoliere care, din Da, ce-i prea mult strică.
“No pain, no gain”] nu se era un motiv de distracție în- pricina factorilor poluanți Chiar și un produs bine for-
aplică și în cazul rutinii copilărie, dar realitatea este nocivi, își pierd din eficaci- mulat, aplicat în exces, poate
de îngrijire a pielii. că atunci când pielea se tate. De aceea, sfatul meu ar avea efecte nocive. Roșeața,
Astăzi am ales să vorbesc strânge și dezvoltă încrețituri, fi să alegeți un exfoliant descuamarea sau sensibili-
despre câteva obiceiuri este semn că suprafața ei a blând, tip cremă, care să nu tatea sunt semne că ați apli-
capcană care s-au strecu- fost afectată. Ce se întâmplă lase pielea iritată. Dacă pielea cat o cantitate mult prea
rat în ritualul nostru mai exact? Prea mult timp pe- rămâne roșie după folosirea mare din produsul de îngri-
zilnic. trecut în cadă, dezechili- exfoliantului dumneavoastră, jire.
1. Apa fierbinte sau brează conținutul de lipide și înseamnă că acesta are o tex- 6. Protecția solară nu
foarte rece. astfel pielea nu poate să își tură prea dură. este doar pentru cei cu termen lung, sunt cea mai
Atunci când vine vorba de pună în mișcare mecanismele 4. Săpunurile solide pielea deschisă la culoare. bună prevenție atunci când
curățarea tenului, încercăm naturale de gestiune a nivelu- Nivelul PH alcalin al Protecția solară nu trebuie vine vorba de apariția
să evităm extremele. Știm că lui de hidratare. Avem senza- săpunurilor solide sensibi- aplicată doar de către per- ridurilor. Am mai spus acest
iarna ne place să folosim apă ția că statul în apă ne ajută să lizează pielea. Mai mult, aces- soanele cu tenul deschis la lucru și în alte ocazii: trebuie
fierbinte și vara apă foarte ne hidratăm, pe când în reali- tea lasă în urma lor reziduuri culoare, de cele care suferă să ne protejăm de razele no-
rece, dar în această situație, tate se întâmplă chiar opusul. care în timp vor afecta strălu- de alergii solare sau de per- cive atât vara cât și iarna,
calea de mijloc este cea de 3. Exfoliante dure cirea pielii. Sfatul meu este să soanele cu pete hiperpig- deoarece acestea pătrund și
dorit. Folosim apă călduță. Dragii noștri, pielea nu alegeți un produs de curățare mentare. Soluțiile cu SPF, pe prin plafonul de nori. Mai
mult, pe timp de iarnă, efec-
tul este cu atât mai nociv,
deoarece razele ultraviolete
se reflectă în zăpadă direct
pe pielea noastră.
7. Evităm să ne ștergem
tenul cu prosoape textile.
Prosoapele textile pot as-
cunde bacterii, praf și resturi
de piele moartă, oricât de des
le-am schimba. Atunci când
vine vorba de ștergerea tenu-
lui, recomandarea mea este
să folosiți prosoape de hârtie
de unică folosință. Este o
modalitate blândă și curată.

Doamnelor, domnilor, știm


că v-am umplut dosarul cu
sfaturi și obiceiuri de evitat.
Nimic nu se asimilează dintr-
o dată. Este nevoie de timp și
de răbdare. Dacă urmăm o
listă pe săptămână, încet,
încet, informația se va asim-
ila și va deveni automatism.
Insistăm pentru că e impor-
tant. Nimic nu e mai nociv
decât o minte care nu mai
pune nimic la îndoială.

fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
12 - 18 OctOmbrie 2018 OPiNii - 5

Orice naş îşi are naşu'!


N istor pierde orice
alegeri în fața pri-
marului din Șoimuș,
iar la zestrea județeană a
partidului contribuie cu
nent Județean, iar unii dintre
membri au fost chiar vocali și
asta pe bună dreptate; nu poți
să faci analize, să setezi target,
un procent minuscul, să conduci campanii când tu
fiind situat în coada clasa- nu poți să convingi locuitorii
mentului! propriei comune să voteze
Locuitorii comunei Șoimuș, partidul și candidații proprii!
conduși aproape 20 de ani de Dacă primarii PSD aduce mii
Nistor din funcția de primar, i- de voturi... Nistor ce aduce?
au întors spatele și aproape la De fapt, ce aduce Nistor?
toate alegerile au votat îm- Nimic! Pe Costel Avram sau
potriva lui. Chiar dacă a vorbit Sălan? Şi atunci se pune între-
cu fiecare om în parte și a barea: va mai exista P.S.D. fără
încercat să-i convingă să Nistor? Este Nistor atât de in-
voteze candidații P.S.D., aceștia dispensabil încât i se poate
nu l-au ascultat! Au mers pe permite orice? Răul și dezas-
mâna actualului primar și i-au trul pe care el îl face acum
administrat lui Nistor corecții partidului va mai putea fi vre-
dure care au creat mare de- odată îndreptat?
ranj în organizația județeană! Organizația județeană își
În fapt, este una dintre cele va mai reveni după funcțio-
mai mari dureri ale deputatu- narea P.S.D. în stil de P.F.A.?
lui, iar Mihai Irimie este unul Rămâne de văzut.
dintre puținii oameni care im- Important este ca toți
pune respect la propriu! locuitorii județului să știe să
Rezultatele de la Șoimuș au voteze, așa cum fac cei din
fost ironizate în Biroul Perma- Șoimuș!

Nistor recunoaşte, oficial, că i-a căutat “nod în papură” lui Brilinsky!


Î
ntr-un comunicat de surile domnului Brilinski că
presă oficial, semnat ar fi atât de important încât să
de preşedintele PSD fie monitorizat vreodată de
Hunedoara, Laurenţiu mine. Am treburi mult mai
Nistor acesta recunoaşte importante decât să număr
motivul pentru care lui like-uri pe Facebook."
Vladimir Brilinsky i s-a Domnule Nistor... dvs aţi ex-
căutat nod în papură încă clus mai multe persoane din
din 2016. Nu înţelegem partid pentru fotografii pe
de ce "comunicatul" de
facebook, discuţii pe
presă îi este adresat dom-
nului Lucian Heiuş, whattsapp, comentarii şi like-
preşedinte PNL Hune- uri! Dacă nu făceaţi acest lucru,
doara! astăzi aveaţi birou de presă şi
nu dădeaţi "comunicate" care
Iată textul: vă discreditează total! Ce
Știu că ”aceste amănunte” dovadă mai clară trebuie pen-
nu sunt importante pentru tru a dovedi acest fapt?
dumneavoastră. Este mai im- Domnule Nistor eu mi-am
portantă prietenia dumnea- iar Nistor nu uită şi nu iartă! probleme celor care au fost în pot jura că nici acesta, dar nici dat demisia din postul de con-
voastră cu cel care vă Spun acest lucru ca fost emisiunile respective. dl Vasilescu nu ar da afară un silier al preşedintelui Consili-
manageriază postul de radio membru al Biroului de Presă Ca şi consilier personal al profesionist ca Vladimir Bri- ului Judeţean pentru că nu
din Orăștie. Și da, vorbim de PSD, funcţie din care am partic- preşedintelui Consiliului linsky! mai eram de acord cu modul
același domn, Vladimir Brilin- ipat la implementarea progra- Judeţean, Nistor Laurentiu, În mesajul către Heiuş, Nis- în care instituţia era condusă
sky. mului "Hunedoara Puternică" recunosc că de nenumărate tor mai zice: dar şi pentru a "răspunde"
Faptele reale stau aşa: iar la Radio Color Orăştie can- ori am auzit "glume" nesărate "Vă asigur, domnule Heiuș, dorinţei dvs şi a-l scuti pe dl
Brilinsky a plătit cu serviciul didaţii PSD au avut timpi alo- şi aluzii la demisie din partea că eu nu am timp de astfel de Bobora de "şuturi". Singurul
faptul ca în campania elec- caţi, iar întrebările nu erau acestuia atât la adresa dom- amănunte. Cum ar fi like-urile lucru pe care cineva mi-l poate
torală a fost implicat în con- "pregătite" ca la alte posturi! nului Stoian cât şi a lui Brilin- de pe Facebook ale prietenu- imputa este că am dat like pe
ducerea postului radio din Brilinsky a fost cel care a sky! lui dumneavoastră pe care facebook la postări care nu
Orăştie! La Radio Color, PSD- sunat întotdeauna la PSD şi a Iar ca şi consilier al preşe- susține că i le-am fi monitor- erau pe placul dvs. Atât.
iştii au dat lupte grele îm- oferit în mod legal spaţiul de dintelui Consiliului Judeţean izat. Nu am timp de copilării și Pagină realizată de
potriva adversarilor politici, emisie şi niciodată nu a creat Hunedoara, Mircea Bobora, nici nu pot interveni în vi- Cristian GROS
6 - SPORT 12 - 18 OcTOMBRiE 2018

STRAJA MTB ENDURO GIMNASTICĂ

L
a finalul săp-

a intrat în linie dreaptă


tămânii trecute,
selecționata
națională feminină de
gimnastică a participat

S
la un concurs amical
TRAJA MTB ENDURO, sunt de coborâre, dar au și de verificare înainte de
întrecere ce va avea segmente de urcuș. apropiatele Campi-
loc în perioada Cursa reprezintă o provo- onate Mondiale de la
13-14 octombrie, este care lansată tuturor pasion- Doha(Quatar).
prima competiție prin aților de ciclism montan și Concursul desfășurat
care vor fi valorificate este organizată de Fundația la Bruges, a reunit pe
traseele de ciclism Noi Orizonturi Lupeni, în
montan amenajate în lângă gimnastele din
parteneriat cu Asociația Bike România și Belgia și o
stațiunea Straja, Lupeni, Attack Reșița și Clubul Alpin
jud. Hunedoara. echipă din Olanda, toate
Valea Jiului și susținută de sportivele fiind pe lista
Concursul se va desfășura Primăria Municipiului Lu-
într-un format tip raliu care participantelor la com-
peni și SC E-Distribuție Banat petiția de la Doha. În între-
cuprinde 6 probe speciale, SA. Organizatorii susțin par-
cronometrate. Traseele Lupi- cerea echipelor la această
ticiparea tinerilor minori în verificare s-a impus for-
lor și Baloo, deja consacrate, competițiile de enduro din
se vor diviza în câte 2 seg- mația din Belgia care a to-
România, a fetelor mai cu talizat 162,200 puncte
mente și se vor adăuga două seamă, și din acest punct de
noi poteci, în zona superioară ,urmată de Olanda cu
vedere pentru aceste cate- 157.050 puncte și Româ-
a stațiunii. gorii de participanți, în-
În general, potecile pe care nia cu 151.250 puncte. La
scrierea la competiție este individual compus a dom-
se va desfășura concursul gratuită. inat întrecerile belgianca
Nina Derwael care a și
JUDO: Echipa feminină de la SCM Deva câștigat competiția cu un
total de 55.550 puncte ur-

medaliată cu aur la naționale mată de olandeza Naomi


Visser (53.900 puncte) și

L
de Axelle Klinckaert (Bel-
a recentele întreceri din cadrul Campionatului Cristina Știrbuleț (+ 70 kg) și Alina Jurovlea(+ 70 kg), for- gia cu 53.400 puncte).
Național pentru echipe de seniori, desfășurate la mație pregătită de antrenorii Ramona Enache, Mugurel Denisa Golgotă, lidera ac-
Iași, pentru prima dată de la înființare, echipa de Ciușcă și Doru Bucătaru a totalizat 107 puncte și s-a clasat tuală a echipei din țara
senioare de la SCM Deva a reușit performanța de a înaintea sportivelor de la CSM Cluj Napoca/Dinamo iar pe
cuceri medalia de aur și titlul de campioane noastră a terminat com-
locul al treilea s-a situat CSM Pitești. petiția pe locul IV cu un
naționale, la mare luptă cu formațiile similare de la Duminică, 14 octombrie, două sportive de la clubul de-
CSM Cluj Napoca, Dinamo și de la CSM Pitești. total de 52.550 puncte (pe
vean, Anna Melnik și Olga Severin, însoțite de antrenorul aparate 14.250 la sărituri,
Echipa de la SCM Deva în alcătuirea Alexandra Pasca( a Mugurel Ciușcă se vor deplasa în Republica Bahams, pentru
evoluat la categoria 52 kg) ,Cleonia Râciu (57 kg), Paraschiva 13.400 la sol, 12.600 la
participarea la ediția din acest an a campionatelor Mondiale paralele și 12.300 la
Șincari (63 kg), Cătălina Topală (63 kg),Olga Severin(70 kg.), de junioare. bârnă).

Fotbal: Raul Opric (CFR Simeria) FOTBAL TENIS: Sportivii


spre EURO U17 de la CONEXIM R Lupeni -
Drăgușin și-au trecut și ei nu- campioni naționali
U
mele pe lista marcatorilor. ltima etapă din se putea câștiga. În com-
Pitu a înscris dintr-o lovitură cadrul Campionatul petiția de la juniori 1 și 2,
de la 11 metri, iar Drăgușin, Național de fotbal – Raul Pobirci, Roberto Hoca,
urcat în atac, a marcat spec- tenis s-a consumat la fi- Alexandru Tanetcu, Vlăduț
taculos, din voleu, din pasa nalul săptămânii trecute Hanga și Denis Lunel,au urcat
aceluiași Pitu. pe terenul de la Lupeni. pe podiumul de premiere iar
Astfel, tricolorii U17 în- Cum era de așteptat în întrecerea feminină,
cheie neînvinși grupa 9 de reprezentanții gazdelor, echipa alcătuită din Ana-
calificare, cu două remize (0- cei de la Comexim R Lu- maria Gherghel, (numărul 1
0 cu Ungaria și 2-2 cu Serbia) peni, pregătiți de Dima mondial la feminin), Ana
și o victorie (4-0 cu Lituania). Druncea s-au evidențiat și
Maria Rizescu, Maria Lică și
Pe primul loc al grupei s-a si- la această etapă finală și
s-au impus la mai multe Adriana Rus au devenit cam-
tuat Ungaria (7 puncte), pe pioane naționale pentru a
trei a fost Serbia (4), iar pe ul- categorii de participare.
zecea oară consecutiv. Echipa României a fost
timul loc Lituania (0). Turul Singurul titlu pe care l-au
Sportivii de la Conexim R alcătuită din Denisa Gol-

R
de Elită, ultima rundă dinain- pierdut cei de la Lupeni a fost
eprezentativa de fot- Lupeni vor participa la finalul gotă (foto), Nica Ivănuș,
tea turneului final, va avea loc la triplu seniori, deoarece for-
bal Under 17 a acestei luni, cu echipa națion- Laura iaacob, Carmen Ghi-
României s-a califi- în primăvara lui 2019. La mația din Lupeni a fost lip-
ală, la Campionatul Mondial ciuc și Maria Holbură,
cat sâmbătă, 6 octombrie, turneul final găzduit de Ir- sită de sprijinul lui Marius
de seniori de la Le Havre, din gimnaste dintre care
la Turul de Elită, după ce a landa, în mai 2019, se vor ca- Stoienică, numărului 1 mon-
Franța, pentru lotul național antrenorii din colectivul
învins categoric, scor 4-0, lifica echipele clasate pe dial în această disciplină,
fiind convocați: Anamaria tehnic vor desemna pe
selecționata similară a primul loc și cele mai bune 7 acesta fiind în refacere după
Gherghel, Ana Maria Rizescu, cele care vor partricipa la
Lituaniei. ocupante ale pozițiilor se- o intervenție chirurgicală.
Maria Lică și Adriana Rus, campionatele Mondiale de
România a deschis scorul cunde. Din lotul României Ceilalți sportivi de la
pentru echipa feminină și Lu- gimnastică de la Doha,
încă din minutul 5, prin Ianis pentru turneul de calificare în Conexim R Lupeni, Lucian
cian Purice, Răzvan Vornicu, programate să se des-
Stoica, iar Louis Munteanu a Turul de Elită a făcut parte și Purice, Răzvan Vornicu,
fășoare între 22 octombrie
mărit avantajul în minutul 67. portarul Raul Opric, legitimat David Lică, Daniel Popovici și Daniel Popovici și David Lică,
și 4 noiembrie.
Alexi Pitu și căpitanul, Radu la CS CFR Simeria. Darius Pufu au câștigat tot ce pentru echipa masculină .
12 - 18 OCTOMBRIE 2018 spORT/ACTuALITATE - 7

Futsal: Autobergamo FOTBAL: “Cupa satelor”


va debuta pe 12 octombrie
Deva este lider în Liga I
Î
n etapa a patra din ac-
tualul campionat al
primei ligii naționale,
Autobergamo Deva a
evoluat, pe teren propriu,
în compania celor de la
FK Odorheiu Secuiesc.
Partida a fost derby-ul
etapei, echipa din Odor-
hei venind la Deva din
postură de lider cu
maxim de puncte

A
obținute în trei etape, în sociația Județeană puta primele partide, progra-
vreme ce echipierii de la de Fotbal Hune- mul jocurilor fiind următorul:
Autobergamo fiind pe doara a stabilit com- în grupa 1: Ghelari – Bretea și
poziția secundă, cu șapte și au câștigat cu 9-2(5-0). Cu esc și Dunărea Călărași cu ponența grupelor și Teliuc - Boșorod, iar Lunca
puncte. această victorie, Autoberg- câte 9 puncte dar despărțite programul meciurilor din Cernii stă ; grupa 2 : Pui – Ră-
A fost un joc spectacol la amo Deva acumulează un de golaveraj. “Cupa satelor”, competiție chitova și Sîntămăria – Rîu de
care au contribuit ambele total de 10 puncte și se În etapa următoare Auto- la care vor lua startul Mori, iar Sălaș ; grupa 3: Vața
formații din teren cu menți- asează din nou în fruntea bergamo va juca în de- echipe reprezentând - Șoimuș și Crișcior – Băița,
unea că devenii au fost la clasamentului, pe locul se- plasare la United Galati, pe localități hunedorene din iar Buceș stă; grupa 4: Certej
înălțime prin calitatea pres- cund fiind acum la egalitate, data de 15 octombrie de la mediul rural. – Dobra și Vețel – Ilia, iar
taţiei lor în această întâlnire Futsal Klub Odorheiul Secui- ora 18.30. Pe 12 octombrie se vor dis- Brănișca stă.

AJOFM organizează Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți “ASOCIAȚIA

Î
n acest an, Agenția Brad, str. Independenţei, nr. 3, traţi la agenţiile pentru ocu-
Națională pentru Ocu- tel. 0755.999923 parea forţei de muncă faptul SELECTA
parea Forței de Muncă Obiectivul principal al aces- că pot beneficia de prime de
va organiza bursa locurilor tui eveniment îl constituie încadrare, urmare a angajării PROFESIONAL”,
de muncă pentru absol- creşterea gradului de ocupare cu normă întreagă, pe o pe-
venți în data de 19 oc- pentru absolvenţi, nefiind ex- rioadă mai mare de 12 luni. organizează
tombrie. cluse alte categorii de per- Agenţii economici din judeţ
Evenimentul va avea loc la soane aflate în căutarea unui pot depune oferte de locuri de curs de
nivelul celor 42 de agenții ter- loc de muncă, prin întâlnirea muncă vacante până în data
itoriale pentru ocuparea forței directă a cererii cu oferta de de 19 octombrie 2018 la calificare pentru
de muncă și are ca scop facil- locuri de muncă, în condiţiile A.J.O.F.M. Hunedoara, Deva,
itarea accesului absolvenților unei concurenţe loiale şi Piaţa Unirii, nr. 2, tel. meseria de
la posturile disponibile și in- transparente, care să permită 0254.216.151, e-mail:
teracțiunea directă cu agenții Unirii nr. 2, tel. 0755.999916 • realizarea unui echilibru între ajofm@hd.anofm.ro sau la cea OPERATOR
economici. Pot participa și AGENŢIA LOCALĂ HUNE- acestea, în timpul cel mai mai apropiată agenţie locală
celelate categorii de persoane DOARA – Hunedoara, B-dul scurt. pentru ocuparea forţei de HIDRAULIC ÎN
care nu au loc de muncă sau Corvin nr. 14, tel. Angajatorii pot beneficia de muncă.
care doresc schimbarea aces- 0755.999917 • AGENŢIA LO- subvenţii, conform preveder- Totodată, agenții economici ALIMENTĂRILE
tuia. Acţiunea se va desfăşura CALĂ PETROŞANI – ilor Legii nr. 76/2002, dacă care doresc să participe la
în această zi pe plan naţional Petroşani, str. 1 Decembrie oferă absolvenţilor oportuni- această acțiune organizată la CU APĂ.
şi în reţeaua teritorială a 1918, nr. 90, tel. 0755.999927 tatea de a ocupa locurile de nivel național se pot adresa
judeţului Hunedoara, între • PUNCT DE LUCRU muncă pe care le au disponi- Agenției Județene pentru Ocu- Informații la
orele 900 –1300, în urmă- ORĂŞTIE – Orăştie, str. O. bile. parea Forței de Muncă sau
toarele locații:AGENŢIA LO- Goga nr. 25, tel. 0755.999922 Cu această ocazie, rea- Agenției locale/Punctului de tel.0729083226.
CALĂ DEVA - Deva, str. Piaţa • PUNCT DE LUCRU BRAD – mintim absolvenţilor înregis- lucru în raza cărora au sediul.

ANUNȚ PUBLIC ANUNȚ PUBLIC


Lela Viorel Ioşua şi Lela Nicoleta administratori ai Fun-
Tănasă Marin, titular al Planului Urbanistic Zonal „Con-
daţiei Misionar Creştine „Ioşua” Deva, titulari ai Planului
struire locuinţă cu regim de înaltime P+M şi împrejmuire pro-
Urbanistic Zonal „Locuinţe şi amenajare incinta”, în Mu-
prietate”, în Comuna Ghelari, sat Ghelari, f.n., jud. Hunedoara
nicipiul Deva, str. Zăvoi, f.n.,aduce la cunoştinţa publicului
aduce la cunoştinţă publicului că decizia etapei de încadrare
că decizia etapei de încadrare din procedura de regle-
din procedura de reglementare conform HG 1076/2004 este
mentare conform HG 1076/2004 este cea de adoptare a
cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.
planului fără aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite
în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Hune- în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM
doara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25. Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.
8 - mAGAZiN 12 - 18 oCtombrie 2018

Cum păstrăm fructele şi legumele


pentru iarnă
n Ca să avem și în lunile de iarnă fructe și legume proaspete, culese din grădinile noastre, trebuie să știm când și cum să
le depozităm. Urmând sfatul specialiștilor, vom putea beneficia de aceste produse, o perioadă mai lungă de timp. Iată
care sunt indicațiile lor:

Rădăcinoasele cu respectarea anumitor


Se păstrează cel mai ușor, condiții. Este vorba de
dacă au fost sortate cu grijă, păstârnac, morcov și pătrun-
iar locul de depozitare este jelul sau țelina. Pungile nu
cel adecvat. trebuie să fie închise etanş la
gură. Cu o mică aerisire la
Varza gura sacului de plastic, rădă-
cinoasele se păstrează foarte
Poate fi folosită chiar și în bine în cantităţi mici.
februarie, dacă este aleasă cu
grijă. Pentru păstrare, se vor Cartofii
alege căpăţâni cu trei sau
patru frunze care se învelesc Dacă sunt sortați cu
bine, cu cotor cu tot, apoi se atenție și se respectă normele
pun în rafturi, nu foarte de depozitare, cartofii pot fi
apropiate una de alta. În păstrați o perioadă mare de
unele locuri din țară, timp. Astfel că, înainte de de-
căpățânile de varză se în- pozitare, se vor sorta,
groapă în pământ, la 30-40 alegându-se pentru păstrare
cm adâncime. doar cei sănătoși. Înainte de
O altă variantă de păstrare depozitare, cartofii se ţin la
presupune atârnarea verze- aer două-trei zile, ca să se
lor, legate de cotor, în locuri evapore umezeala, apoi se
acoperite, deoarece varza pun la păstrat în locuri ră-
rezistă foarte bine la frig. coroase, uscate şi ferite de lu-
Frunzele exterioare se ofilesc mină şi îngheţ. Lădițele
şi creează o mantie protec- trebuie să fie așezate în așa fel
toare împotriva deshidratării. încât să fie posibilă circulaţia
aerului. Lădițele nu se vor lipi
Conopida de pereți, distanța recoman-
Se împachetează, cu frunze dată fiind de 10-15 cm. Tre-
cu tot, în foi groase de hârtie buie feriţi de lumină, pentru
și se agață de grinda că, în caz contrar, încep să în-
dintr-un loc în altul. pot fi păstrate în rumeguş sau pungi cu puțin aer înăuntru.
pivniței.Atât varza cât și colţească şi să îşi schimbe cu-
loarea în verde. Dacă sunt
Tomatele împachetate separat în hârtie. Frunzele aromatice, se pun
conopida mai pot fi păstrate Strugurii într-un pahar cu apă, se aco-
cu rădăcinile înfipte în nisip, păstrați necorespunzător, Se înfășoară separat în
bucăți de hârtie, înainte de Rezistă peste iarnă dacă peră cu o folie și se țin în
la aceeaşi adâncime pe care cartofii pot deveni toxici. frigider, pe raft.
au avut-o în grădină. De știut: coacere, cât sunt verzi sau sunt păstraţi fie în lădiţe
Mărul împiedică încol- gălbui. Se pun pe rafturi, fără aşezate una peste alta, dar cu
să se atingă, în locuri ră- Frunzele de busuioc,
Morcovii, ţelina, ţirea cartofilor, așa că, în loc pentru aerisire, fie agăţaţi
tarhon sau rozmarin
păstârnacul, sfecla, lădița cu cartofi, este bine coroase și aerisite. pe o sfoară, în pod.
guliile, ridichile sau să fie și câteva mere. Se pun într-un recipient
hreanul Ardeii graşi Nucile, alunele şi pentru gheață, se toarnă
Se pot păstra îngropate în Ceapa și usturoiul Se pun în lădiţe cu migdalele peste ele ulei de măsline și se
lădiţe cu nisip, la loc răcoros. Trebuie împletite în funii, rumeguş, în locuri bine țin la congelator.
Se vor păstra întinse pe o
Se vor introduce în pământ în după ce s-au copt bine. Se aerisite şi ferite de umezeală. suprafaţă plană, într-un loc
poziție vertical, până la usucă în aer liber, timp de Frunzele de salată sau
uscat şi bine aerisit. Când
frunze. La fel se procedează și câteva zile, apoi se agaţă în Merele, perele şi spanac, urzicile, leurda şi
gutuile sunt puse la păstrare, trebuie
cu prazul, care se introduce în cămară ori în pivniţă, ferite de alte verdeţuri se păstrează
să fie bine curăţate de coji şi
nisip până la 10-15 cen- căldură şi îngheţ. Dar atenție, Se vor așeza pe rafturi foarte bine în pungi cu puţin
membrane, altfel acestea pot
timetri adâncime, cu frunzele nu se vor curăța tunicile ace- acoperite cu hârtie curată sau aer înăuntru.
putrezi. Nu se păstrează în
tăiate la o treime şi fără să fie lea pergamentoase care aco- în lădițe, fără să se atingă Frunzele aromatice se pun
curăţat de coji. pungi ori în recipiente închise într-un pahar cu apă, se aco-
peră bulbii, pentru că aceste între ele. Au nevoie de un loc
ermetic. peră cu o folie din plastic și se
foi subțiri le asigură hidra- răcoros şi uscat şi de veri-
În pungi de plastic tarea. Ceapa nu trebuie să ficări periodice, pentru eli- țin la frigider.
Dacă nu există condiții stea în grămezi, pusă una minarea fructelor care au În frigider Sursa:
adecvate de depozitare, unele peste alta. Trebuie aleasă cu încep să se strice şi care pot Legumele trebuie să stea fusaru.blogspot.com
dintre rădăcinoase se pot atenție și, foarte important, duce la deprecierea întregii separat de fructe. Zarzava- Sursa: wi-fi.ru
păstra și în pungi de plastic, nu se recomandă mişcarea ei cantităţi. Merele şi perele mai turile și verdețurile se ţin în https://adevarul.ro
12 - 18 oCToMbrie 2018 reLiGie - 9

Cuvioasa Maică Parascheva


P
răznuită în fiecare an tească a Mântuitorului Iisus
la 14 octombrie, Cu- Hristos și a Sfinților Apostoli.
vioasa Maică După ce a văzut Ierusalimul,
Parascheva este cea mai s-a așezat într-o mănăstire de
cunoscută dintre toți călugărițe în pustiul Iordanu-
sfinții ale căror moaște se lui, unde s-a nevoit cu postul
află în țara noastră. Con- și s-a înălțat duhovnicește în
siderată ocrotitoarea rugăciune.
orașului Iași și a întregii
Moldove, Sfânta Într-o noapte, în vis
Parascheva este numită, și
”Vinerea Mare”. I s-a arătat un înger care i-
a spus să se reîntoarcă în
Sfânta Parascheva locurile părintești: „Să lași
pustia și la moșia ta să te în-
S-a născut la începutul se- torci, că acolo ți se cade să lași
colului al XI-lea, în satul Epivat, trupul pământului și să treci
nu departe de Constantinopol. din această lume către Dum-
Părinții ei, omeni de neam bun nezeu, pe Care L-ai iubit”.
și credincioși, au crescut-o în După acest vis, sfânta „fără de
frica de Dumnezeu, îndem- voie lăsă pustia și se întoarse
nând-o spre deprinderea în lume și la Țarigrad veni”.
faptelor bune, dar mai ales a Din Constantinopol s-a în-
postului, rugăciunii și miloste- dreptat spre Epivata, locali-
niei. Pe când avea zece ani, tatea în care văzuse lumina
"fiind într-o biserică a Precis- zilei, fără să spună cuiva cine
tei" a auzit citindu-se, la Sfânta este și de unde vine, trăind în
Liturghie, cuvântul Evanghe- post și rugăciune.
liei: "Oricine voiește să vină
după Mine, să se lepede de Trecerea la cele
sine, să-și ia crucea sa și să-Mi veșnice
urmeze Mie" (Marcu 8, 34).
Chemarea Mântuitorului a La vârsta de douăzeci și
sădit în inima ei dorul de șapte de ani, împăcată cu sine,
desăvârșire. Moștenind o ma- cu oamenii și cu Dumnezeu,
re avere de la părinți, tânăra Sfânta Parascheva trece la cele Mitropolitană din Iași. În tim- numărul pelerinilor care stră-
Parascheva a dăruit săracilor veșnice. A fost îngropată ca o Moaștele Sfintei pul ofensivei sovietice din bat drumul spre Iași sa fie tot
partea ce i se cuvenea și s-a străină, aproape de mare. Moldova, pe 27 octombrie mai mare. Multe sunt cunos-
După câțiva ani, valurile au Parascheva
retras "în adâncul pustiei”. 1944, moaștele Sfintei au fost cute din povestirile celor ce
adus la țărm trupul neînsu- Moaștele au fost aduse la așezate lângă cele ale Sfântu- le-au primit, dar și mai multe
Plecarea la mănăstire flețit al unui marinar. Un sihas- Iași în 13 iunie, anul 1641, de lui Dimitrie Basarabov, în ca- au rămas în taina celor care
tru, care viețuia în acele locuri, către domnul Vasile Lupu și tedrala din București. Au fost le-au trăit.
Înainte de a împlini 20 de i-a rugat pe câțiva creștini să-l așezate în ctitoria sa, Biserica
ani, ajunge la Constantinopol, readuse în Catedrala Mitro- Se spune că Sfânta
îngroape. Aceștia, în timp ce Sfinții Trei Ierarhi. Aducerea politană din Iași pe 26 noiem- Parascheva nu conteneşte a
unde ascultă cuvinte de în- săpau, au descoperit un trup moaștelor la Iași a fost un gest
vățătură de la călugări și brie 1944, fiind izvor de face minuni pentru cei care cu
neputrezit, alături de care au de recunoștință din partea binecuvântare, însănătoșire
călugărițe. Urmând sfaturile credinţă aleargă la ea, nu
așezat trupul marinarului. În patriarhului Constantinopo- duhovnicească și trupească
acestora, a părăsit capitala, numai în Epivata, unde casa
noaptea următoare, unuia din- lului de atunci, Partenie I și a pentru toți cei care o cheamă
îndreptându-se spre ținutul tre creștinii care au săpat membrilor Sinodului Patri- părintească a fost transfor-
Pontului. Vreme de cinci ani a în rugăciune să fie mijloci- mată în biserică închinată ei
groapa, i s-a arătat în vis Cu- arhiei Ecumenice de la Con- toare către Preamilostivul
rămas la Mănăstirea Maicii vioasa Parascheva. Aceasta i-a stantinopol, pentru faptul că sau în Catedrala Mitropoli-
Domnului din Heracleea. De Dumnezeu. tană de la Iaşi, ci în toată
poruncit să ia trupul ei și să-l Vasile Lupu a plătit toate da-
aici, a plecat spre Țara Sfântă, așeze la loc de cinste. Astfel, toriile Patriarhiei Ecumenice. lumea.
în dorința de a-și petrece Minunile Sfintei
trupul Sfintei Parascheva a Începând din anul 1889, Parascheva
restul vieții în locurile binecu- fost dus în biserica "Sfinţilor moaștele Sfintei Parascheva www.sfantaparascheva.com
vântate de viața pămân- Apostoli" din Kallicrateia. au fost mutate în Catedrala Au făcut ca, an de an, www.crestinortodox.ro

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - timp liber 12 - 18 octombrie 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII Banii aduc fericirea ?!


SERIALE NOI: • Cu bani poţi cumpăra o locuinţă, dar nu
Duminică, 14 octombrie, PRO 2, ora poţi cumpăra un cămin.
19,00 • Cu bani poţi cumpăra un ceas, dar nu poţi
cumpăra timp.
Inima nu cere voie • Cu bani poţi cumpăra un pat, dar nu poţi
cumpăra odihna.
Serialul aduce în prim-plan o poveste • Cu bani poţi cumpăra o carte, dar nu poţi
de dragoste plină de controverse, pasiune cumpăra cultura.
și dăruire. Atunci când Raquel primește un • Cu bani poţi cumpăra un medic, dar nu
telefon prin care este anunțată că soțul ei, poţi cumpăra sănătate.
Damian a avut un accident de mașină, ea • Cu bani poţi cumpăra o poziţie, dar nu
află că alături de el era și o femeie. Dar poţi cumpăra respect.
corpul acesteia dispăruse. Santiago, un • Cu bani poți cumpara sânge, dar nu poți
prieten de familie vine în ajutorul ei și de- cumpăra "VIAȚA"
scoperă un lucru terifiant. Femeia dis- www.facebook.com
părută nu era o necunoscută. Era vorba
chiar de soția sa, Carolina, actuala amantă Dalai Lama ... gânduri de bine
a lui Damian. • Cea mai bună relaţie este cea în care iu-
birea reciprocă depăşeşte nevoia fiecăruia.
Marea dragoste, ca şi marile realizări, im-
DIVA UNIV. plică un mare risc.
• Atunci când nu obţineţi ceea ce vreţi,
poate fi o minunată lovitură de noroc.
Vineri, 12 octombrie, ora 21,00 • Există situaţii în care cuvintele nu sunt
Propunere indecentă suficiente să exprime anumite lucruri.
Tăcerea este un răspuns universal la toate în-
Filmul prezintă povestea unui cuplu de tineri căsătoriți, trebările noastre.
Diana și David Murphy. Aceștia trec printr-o criză financiară • Nu lăsaţi o dispută nesemnificativă să
și sunt pe cale de a pierde toți banii pe care-i dețin. Ca să-și rupă o mare prietenie.
salveze căminul, ei merg în Las Vegas să-și încerce norocul • Învaţă regulile astfel încât să ştii să le în-
într-un cazinou, dar rămân lefteri. Acolo, cei doi îl cunosc pe calci cum se cuvine. Numai dacă înveţi să le
miliardarul, John Gage, care, atras de frumusețea Dianei, îi respecţi, poţi să te detaşezi de ele.
oferă un milion de dolari în schimbul unei nopți petrecute cu • Urmează întotdeauna cei trei R: respect
pentru tine, respect pentru alţii, responsabil-
el. Chiar dacă Diana are principii sănătoase de viață, fiind con-
itate pentru toate acţiunile tale.
vinsă că oamenii nu pot fi cumpărați cu bani, acest lucru se • În fiecare zi, petrece ceva timp cu tine. As-
schimbă atunci când i se oferă banii. Deși amândoi soții sunt cultă-ţi inima şi sufletul. Numai aşa îţi poţi
de acord că această propunere ar putea fi o ieșire din criza fi- găsi pacea interioară.
nanciară, sunt conștienți că relația lor poate fi în pericol.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Veți face călătorii scurte, dar pro- Primiți ajutor financiar din partea Urmează o săptămână plină de Încercați să rezolvați cât mai
fitabile, mai ales că persoanele din unor rude îndepărtate. În plan evenimente. Nu este exclus să vă multe probleme, atât acasă, cât și

H
jurul vostru vă sprijină să rezolvați profesional, sunteți nevoiți să relu- îndrăgostiți sau să se îndră- la serviciu. Sunt șanse să vă re-
toate problemele legate de muncă ați unele din proiectele mai vechi. gostească cineva de voi. La locul marcați, iar proiectele voastre
și familie. Pot veni și unele surprize Ca să reușiți, trebuie să vă stabiliți de muncă lucrurile merg bine, iar sunt apreciate. Dacă vă stabiliți
neplăcute, dar le veți depăși, fără un punct de plecare viabil, mai ales șefii vă apreciază în mod deosebit. prioritățile, în funcție de timp, veți

O probleme. Spre sfârșitul interval-


ului rezolvați unele chestiuni
legate de bani sau o moștenire.
că șefii și colegii vă sprijină
necondiționat. O persoană din tre-
cutul vostru vă dă noi speranțe.
În week-end, vă veţi distra împre-
ună cu familia, după o săp-
tămână destul de încărcată.
reuși să faceți tot ce v-ați propus.
Relația cu rudele apropiate sunt
destul de tensionate.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Atunci când este vorba de Pe tot parcursul intervalului re- Săptămâna care urmează va fi În perioada următoare, preferați
parteneriate și colaborări, de- laționați bine cu cei din jur. Par- foarte aglomerată. Munciți mult, compania familiei și refuzați să
veniți foarte activi. Intenționați să ticipați la evenimente interesante, aveți proiecte noi, dar nu vă luați parte la evenimentele unde
faceți investiții pe termen lung și unde vă întâlniți cu persoane pe plângeți, pentru că faceți ceea ce sunteți invitați. Asta pentru că vă

S veți avea o discuție serioasă cu fa-


milia. Pentru a reuși, vă faceţi noi
prieteni şi relaţii, reactivaţi cunoş-
care nu le-ați mai văzut de mult
timp. Vi se propun noi colaborări,
dar trebuie să studiați cu atenție
vă place. În plan sentimental, lu-
crurile nu stau prea bine. Dacă
partenerul devine conștient de
simțiți epuizați, în urma efor-
turilor făcute la locul de muncă.
Spre sfârșitul intervalului, este

C
tinţe mai vechi, vă implicaţi în condițiile. Vă bucurați de realizări partea secretă a vieții voastre, posibil să vă implicați într-o nouă
diferite activităţi de grup. în plan profesional. riscați să vă distrugeți căsătoria. relație sentimentală.

O SĂGETĂTOR
Problemele pe care le-ați avut cu
rudele apropiate revin în actuali-
CAPRICORN
Apar oportunități de nerefuzat,
legate de un nou loc de muncă.
VĂRSĂTOR
La serviciu aveți mult de lucru și,
ca să duceți totul la bun sfârșit, veți
PEŞTI
Aveți ocazia să obțineți un post
mai bine plătit, unde să vă puneți

P tate, iar conflictele vor fi ine-


vitabile. Totul este să vă păstrați
calmul, indiferent de situație. Par-
ticipați, alături de colegii de
Încercați să cântăriți bine lu-
crurile și să nu luați decizii pripite.
Ascultați-vă intuiția și nu vă lăsați
face eforturi deosebite. Nu stați
prea bine cu banii, mai ales că aveți
de achitat facturi, taxe impozite.
în valoare calitățile de lider. Veți
primi și propuneri de colaborare,
dar trebuie să dați dovadă de
influențați de persoanele din jurul Acest lucru vă nemulțumește și prudență atunci când este vorba
muncă, la evenimente impor- vostru. Selectați-vă prietenii, pen- căutați noi colaborări, care să vă de noii parteneri de afaceri. La
tante, unde ideile voastre sunt tru că nu toți sunt de bună cre- aducă un profit garantat. sfârșitul intervalului, veți fi alături
apreciate. dință. Partenerul de viață vă sprijină. de cei dragi.
12 - 18 OCTOMBRIE 2018 OPINII - 11

Visul urât al unei


toamne frumoase
”Cel mai mare pericol mali, dacă există multă toler- nou, au voie să crească și dar noi suntem mai bolnavi
social este prostia". anță, multă prostie, multă in- copii. decât ei.
VICTOR HUGO cultură, oricât vă deranjază Am stat de vorbă cu câțiva
că vă spunem un adevăr, Nu avem curajul să gay și mi-au povestit despre

E spunem ce este bun


ste duminică, o zi în- asumați-vă diferența. Faceți- traumele lor, despre neîm-
sorită într-un Oc- o cu eleganță, discreție, sau rău! plinirile lor. Am înțeles că
tombrie splendid: și convingere, nu neapărat. trebuie și ei să fie înțeleși, cu
mă întreb, fără jenă, chiar Copilul meu, de la noi, și vor forma un singur im-
Ieșiți pe toate posturile de bune și rele, dar de la a fi
nu deranjez pe nimeni că părinții, a aflat că el a fost periu.(UE).
televiziune, media, în înțeleși și până a ajunge să se
sunt creștin ortodox? făcut de un bărbat și o fe-
grupuri unde sunt copii, ba urce în cap, este o mare
Oare noi chiar dorim să mergeți în cluburi să vă săr-
meie. Nu de gay, nu de lesbi-
diferență...
Ce spun mai marii
fim anormali ? Nu stâr- bătoriți victoria în alegeri
ene, nu de oameni care se
”Trei fenomene ale timpu-
Bisericii despre ce se
nesc nicio controversă! etc. Îmbrăcați cu fuste ca fe-
îmbracă în fuste pe stradă, se
lui”: invazia verticală a bar-
întâmplă acum?
Cum să mă căsătoresc eu țin de mână, se pupă bărbat
meile și cu farduri pe față. barilor, domnia proștilor, Vom fi țara mirilor Ion și
cu Gheorghe, să cresc copii cu bărbat etc. Nu am crezut
Oare părinții dumneavoastră trădarea oamenilor cum- Vasile, nu a lui Adam și EVA.
făcuți în eprubetă, că așa vor vreodată ca Ion se va căsă-
ce spun? Numai în sufletul secade. Primul: năvălesc nu Indiferent de rezultatul re-
străinii? Eram în anii 90 în tori cu Vasile. În fața lui
lor să nu fii! barbarii din alte continente ferendumului, s-a demon-
Țara Lalelelor (Olanda) și Dumnezeu, asemenea oa-
ei, de jos în sus, derbedeii, strat că noi am luat-o razna.
atunci, am spus colegului meni nu au ce căuta. Nu
Noi nu avem cui ne avem curajul să spunem ce
Barbarii aceștia preiau lo- Am devenit, peste noapte,
meu de serviciu, că aici este plânge! curile de conducere. Al doilea: neo-marxiști, globaliști, so-
un mare dezmăț. Am realizat este bun și ce este rău, ce ne
am sosit- pur și simplu. În roșiști, atei, cum vreți să le
că și la noi, astăzi, când se Nu ne agresați vizual convine și ce nu ne convine.
sensul cel mai categoric- spuneți. Care mai este rolul
ține acest referendum, coin- copiii pe stradă, căci noi nu Nu avem curajul să spunem
proștii și inculții la putere și Bisericii în aceste vremuri?
cidența face să mă aflu în avem cui ne plânge, fiind o că se alocă bani din fonduri
în ciuda tuturor legilor eco- Unde a stat Președintele dis-
Orașul Lalelelor din Româ- majoritate obligată să res- europene, pentru asemenea
nomice și tuturor regulilor părut? Oare Duhul Sfânt s-a
nia (Pitești). Mi-am adus pecte drepturile unei mino- oameni. Se alocă sume exor-
politice fac proști, ca niște ig- retras din lume?!
aminte următoarele cuvinte: rități. Respectați și voi bitante prin ONG- uri. Lumea
noranți ce se află. Al treilea: Ce spun mai marii Bise-
,,normalitatea pierde tot mai drepturile copiilor noștri de a început cu ADAM și EVA,
în loc de a se împotrivi, oa- ricii despre ce se întâmplă
mult teren în fața conceptu- a crește normal și de alege… nu cu ,,Ion și Vasile"!De ce
menii cumsecade adoptă ex- acum? Trebuie făcută ,,Cură-
lui de “open mind”, care une- drept. Avem Pomohacii mulți preoți nu vor să ci-
pectative binevoitoare, se fac țenie" în interiorul Bisericii,
ori deraiază grav”. Susțin cu noștri, avem ciobani zoofili, tească, nu vor să comenteze
că nu văd, nu aud, pe scurt, se pare că și acolo sunt multe
tărie această teorie, pentru polițiști pedofili, avem Vechiul Testament ? Nu am
trădează. Nu-și fac datoria, lucruri putrede. Nu mai
că sunt soț, tată, dascăl și nu miniștri ai Educației anal- auzit o reacție tranșant a Pa-
Imparțiali și încrezători, în- crede nimeni în manipulări.
pot accepta dezmățul. Scriu fabeți, tinerii nu mai caută triarhului Daniel. Nu am
registrează și tac. Sunt cei Breșa dintre Biserică și eno-
din punctul de vedere al unui fete cu sânii mari pe plaja ci văzut o reacție a Președin-
mai vinovați” riași se adâncește zilnic. Este
tată și nu în ultimul rând, a Wi-Fi, avem mulți oameni cu telui.
Nicolae Steinhardt 1937 jenant să nu vedem purul
unui creștin ortodox, în care orientări deplasate, miniștri,
adevăr, în loc să spunem
Biserica așteaptă să ce ?! reporteri politicieni, actori, Oare ne-am pierdut Ioan de la Ierusalim, pro- ,,slogane" care au ținut până
Am văzut câtă manipu- scriitori, reporteri de televi- rădăcinile ?! feție din 1099: ”Femeile se acum.
lare, câtă propagandă, câtă ziuni, popi, episcopi, fotbal-
Am sentimentul că vor culca cu femeile și băr- Slogane care la publicul
ură, ca să nu mergem la vot. iști etc. Suntem o țară a
poporul roman s-a înstrăinat bații cu bărbați, bătrânii se larg nu mai au efect. Doresc
Că se votează schimbarea tuturor posibilităților!
sau a fost înstrăinat, încât și- vor culca cu copilele și aceste ca lumea și conducătorii să
Constituției, că se votează a pierdut rădăcinile și cumplite fărădelegi se vor pe- se gândească foarte bine la
legile justiției, că nu votează Pentru o brumă trăiește agonic, la mila isto- trece în văzul întregii lumi și ce va fi în viitor. Biserica tre-
referendum inițiat de Drag- de voturi… riei. Poporul nu poate exista vor fi considerate de toți ca buie să știe că într-o soci-
nea și Tăriceanu. Măi oameni Nu am văzut ca Președin- fără lideri puternici: "Bate- lucruri firești normale. Toate etate în derivă are rolul cel
buni, am înnebunit cu toții!!! tele să ne explice despre voi pastorul și voi risipi oile aceste spurcăciuni vor fi în- mai hotărâtor. Fiind com-
Dragnea nu este pe invers, acest referendum, nu am turmei",le-a spus Iisus apos- tărite prin legi”. pusă tot din oameni, trebuie
nici Tăriceanu, care a stat cu văzut conducerea BOR să se tolilor, la Cina cea de Taină. Profeția lui IOAN de la să se primenească, pentru a
5-6 neveste. Au oamenii, în exprime. În schimb, am Cu părere de rău, politicienii Ierusalim descrie cu o exac- fi un factor de echilibru și de
total, 4-5 copii. Cum să gân- văzut președinte de partid în și preoții nu au reușit să-i titate uimitoare istoria lumii încredere în societatea ro-
dești că votând un articol vizită (sau în turneu elec- convingă, dar, au reușit cei până în anul 3000, iar ceea mânească și nu numai!
schimbi Constituția? Cred că toral europarlamentar) la de la #rezist și cei de la Ac- ce a descris până în anul ,,Ne-am căptușit cu modele
vom deveni un popor fără Arad și Hunedoara, fără a cept. Care au fost mai puter- 2000 s-a împlinit. Profeția sa false, modelul omului care
nicio ,,busolă", ne vom îm- lansa un apel la membrii nici în fața politicului nostru. este, de fapt, nu doar o des- reușește ușor, care se des-
brăca bărbații în fuste, ne partidului de a vota la refer- Oare unde sunt Principesa criere completă și fidelă a ac- curcă, care știe să facă bani.
punem sutiene și ne ținem endum. Margareta și Radu Duda, ce tualei societăți în care noi Ne-am pierdut moralitatea,
de mână pe stradă, bărbat cu Eu cred că fiind un om fac acești oameni care au trăim astăzi, ci și a situației manierele și educația. Am
bărbat. Am deraiat rău de normal, cu un copil normal și numai pretenții, noi plătim ecologice planetare actuale. uitat să ne îmbrăcăm frumos,
tot. Vă spun, cu asemenea moral, nu pot să deraiez de la anual milioane de euro, care ”Peste o mie de ani Ierusal- să ne mai purtam elegant. Am
gândire nu mergem decât la principii, ca un grup de oa- nu au nicio explicație pe ce imul nu va mai fi orașul lui pierdut nu burghezia materi-
pieire. Un grup minoritar să meni care au alte orientări se cheltuiesc. Oare de ce plă- Cristos. Creștinii veniți în ală, ci noblețea spirituală.
ne manipulează în așa mod, sexuale, anormale. Nu îmi tim pentru ei, în loc sa fie in- pelerinaj nu vor mai fi lăsați Trăim astăzi într-un mediu
că începem sa cântăm vine să cred că unii din acest vers?! Va veni o vreme când să intre după voia lor la Sfân- semicultural și parvenit, im-
aceeași partitură. Știu că sistem numit politic, pentru societatea se va trezi, dar sa tul Mormânt și vor fi mereu pulsiv și brutal. Suntem foarte
Dumnezeu a făcut familia o brumă de voturi, pentru a nu fie prea târziu. sub supravegherea și paza departe de ceea ce am fost
din Adam și EVA, nu din Ion se cocoța pe scaune deș- evreilor care își vor ridica din cândva".
și Vasile. tepte, acceptă acest instru- Trei fenomene ale nou templele lor și se vor George Enescu
ment numit toleranță. Și, nu timpului… închina din nou la ele”.
Oare părinții dum- în ultimul rând, acceptă băr- Tot Ioan de la Ierusalim Al dumneavoastră
neavoastră ce spun? bații care fac sex între ei,
Revenind la minoritate, spunea în 1099 că țările mici același
oamenii aceștia sunt bolnavi, și câteva țări mari se vor uni
Domnilor, oameni anor- apoi se căsătoresc și, mai Prof. Ioan Romeo Mânzală.
12 - ce gătim în week-end? 12 - 18 octombrie 2018

SuPă DE caRNE cu fREcăţEI


INGREDIENTE
un kilogram de carne, 2-3 morcovi mari, pătrunjel,
o rădăcină de ţelină, 2 cepe sare.
Pentru frecăţei: un ou, 130-150 g făină, o lingură de
lapte, sare.

strecoară. ca să se usuce, apoi se toarnă


Între timp, se pregătesc în supa clocotită. Supa tre-
frecățeii. Oul se amestecă buie să mai fiarbă circa 20 de
bine cu făina, laptele și sarea, minute, timp în care, din
până se obține o cocă mai când în când, se adaugă câte
vârtoasă, care se frământă o lingură de apă rece şi se
mod de preparare: oală descoperită. Când apa de apă rece și se adaugă bine, după care, se rade pe amestecă.
Carnea se pune la fiert în începe să clocotească se ia zarzavatul. Supa se lasă la foc răzătoarea cu găuri mari.
apă cu sare, la foc mic, într-o spuma, se toarnă o lingură până fierbe carnea, apoi se Frecăţeii se întind pe masă Poftă bună!

muSaca DE coNoPIDă
şi cealaltă cantitate de
INGREDIENTE conopidă rămasă. Deasupra
o conopidă, 500 g carne tocată, o ceapă, 3 linguri se presară pesmet şi, din loc
unt sau untură, un ou, sare, piper, 2 linguri pesmet, în loc, se pun bucăţele de
smântână. unt. Tava se dă la cuptor, la
foc potrivit, timp de 25-30 de
mod de preparare: adaugă ceapa tăiată mărunt. minute. Cu zece minute
Conopida se rupe în Totul se amestecă bine. Se ia înainte de a fi gata, musa-
bucheţele, se spală şi se ţine apoi de pe foc, iar când s-a caua se scoate din cuptor și
10 minute în apă cu puţin răcit puţin, se adaugă oul, deasupra se toarnă, în strat
oţet. Bucăţile se fierb apoi 5- sarea, piperul. Se unge o tavă uniform, smântâna ameste-
6 minute în apă cu sare, după cu unt, se presară cu pesmet, cată cu un ou. Se mai lasă la
care se scurg. după care, se aşază în ea cuptor câteva minute, până
Carnea se toacă, se jumătate din conopidă. Pes- se rumenește.
rumeneşte uşor cu unt şi se te conopidă se pune carnea www.eculinar.ro

ToRT cu cREmă DE NucI


Aluatul obținut se toarnă
INGREDIENTE într-o tavă termorezistentă,
Pentru blat: 6 ouă, 200 g zahăr, 200 g făină, un praf tapetată cu hârtie de copt, și
de copt, sare, un plic de zahăr vanilat; se coace timp de 30 de
Pentru cremă: 200 ml frișcă lichidă, 500 g mascar- minute.
pone, 300 g miez de nuci mărunțit, 200 g zahăr; Frișca se bate cu zahărul,
Pentru decor: fulgi de ciocolată, fulgi de cocos. se adaugă crema mascar-
pone, iar la final, se încor-
mod de preparare: albușurile, împreună cu porează miezul de nucă
Gălbenușurile se vor se- sarea, apoi cele două com- mărunțit. Crema obținută se
para de albușuri, apoi se poziții se amestecă. Se încor- întinde peste blatul rece.
mixează cu zahărul și praful porează, în ploaie, făina cu Tortul obținut se decorează
de vanilie, până se obține o praful de copt, amestecându- cu fulgi de ciocolată și cocos.
cremă. Separat, se mixează și se ușor. www.click.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
12 - 18 OCTOMBRIE 2018 jOCuRI - 13

F - A - M - C - OREZ MARO - EG - OIER - IARA - ANI - MERE - OF - SF - TRATATIVE - RO - C - NUANTATA - CEAI VERDE - PSI - AZUR
Dezlegarea integramei - CROS - D - E - ALA - SERA - ENE - OCOL - ANA - ODE - OTET - OJA - SUAV - ITA - RG - AT - U - CART - R - AR - LAUR - OU - B - A -
din numărul trecut ACARI - AA - FRUNZE DE PAPADIE - OAC - SAT - BR - RAU - E - ANANAS - ATENT - EA - ESEISTI
14 - MICA PUBLICITATE 12 - 18 OCTOMBRIE 2018

l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 2 camere,


IMOBILIARe Deva, piață, CT, termopan, cu balcon, Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50
l Vând casă în comuna Zam, 55 mp, renovat. Preț: 39.000 euro, Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 mp, balcon,CT, termopan, izolație
2 camere, renovată, căsuță de vară, telefon: 0745.202.448. euro, telefon: 0721.055.313. exterioară, renovat și mobilat modern.
fântână, curte, cablu TV, uși noi, pomi l Vând apartament 2 camere,
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Rog l Vând casă în comuna Zam, două Fără agenții ! Preț: 39.000 lei,
piață, parter înalt, balcon, CT, ușă
seriozitate, persoană fizică. Preț: camere, balcon închis, mobilată, par- telefon: 0735.923.683.
metalică, 50 mp. Preț: 40.000 euro,
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. telefon: 0725.452.888. chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță l Proprietar, vând apartament
l Vând casă cu grădină, 2470 mp, de vară, pomi fructiferi, teren arabil 2 camere, decomandat, în Brad, str.
l Vând casă în Chișcădaga, două
din cărămidă, pe fundație solidă din camere, hol, bucătărie de vară, beci, 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia- General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
piatră, cu pivniță zidită în piatră, 3 grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: bil. Telefon: 0733.832.559.
camere mari (4x4) și loc pentru baie, mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
70.000 lei, telefon: 0725.452.878. l Vând casă, Chișcădaga, negociabil, telefon: 0729.025.887.
sursă de apă proprie, grădină cu pomi
fructiferi, gard din beton, anexe l Proprietar, vând apartament 3 2 camere, hol, beci, bucătărie de vară,
l Vând casă în sat Pojoga
gospodărești, în satul Fizeș, comuna camere, decomandat, în Dorobanți, șură, atelier și teren. Preț: 70.000 lei,
hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară, telefon: 0722.968.910. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
Băița, la 17 km. de Deva. Preț negocia-
bil, telefon: 0769.223.207, beci, izolat exterior, CT, termopan, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
l Vând apartament două camere
0726.392.735. renovat și utilat modern, totul la co- 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
Deva, zona piață, et.1, 50 mp, renovat,
mandă. Preț: 73.000 euro, telefon: zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
l Vând casă în Sâncrai, 3 camere, CT. cupru, termopan, balcon închis,
0772.185.332. Tel. 0769.897.804.
în roșu, două bucătării vechi, beci, fân- uși noi, totul nou, semimobilat.
tână cu apă potabilă, grajd mare, l Vând apartament două camere,
Preț: 43.000 euro, telefon: l Vând apartament două
șură, alte anexe precum și pădure în etaj 1, decomandat, zona Ulpița, Deva.
Preț: 34.000 euro, telefon: 0745.202.448. camere, posibilitate spaţiu comer-
composesorat. Preț: 25.000 euro, ne-
gociabil, telefon: 0254.730.209, 0721.055.313. l Vând garsonieră în Deva, cial, salon coafor, cabinet medical.
0760.193.089. l Vând apartament 4 camere, Dorobanți, et.3, decomandată, ter- Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
l Vând casă, de cărămidă, stâlpi baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, mopan, centrală termică, gresie, fa- Telefon: 0723.382.890.
beton, 4 camere, mobilate, parchet termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. ianță, parchet. Preț: 21.500 euro,
hol, gresie în baie, bucătărie dublă 5/7 Preț: 44.500 euro, telefon: telefon: 0732.823.011. SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
mp, salon 11/6mp, cămară, baie, 0722.968.910. l Schimb apartament 2 camere,
l Vând apartament 2 camere,
grădină 1 ha, în Bucova, C.S. lângă Vând casă, două camere, balcon
l
etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, et.1, din cărămidă, izolat termic,
Hațeg. Preț bun, ofer bonus o grădină închis, uși noi, căsuță de vară, cablu în zonă centrală, Hunedoara, cu
0,5 ha, acte funciare la zi. Preț: 22.000 zona piață Deva, bloc de cărămidă.
tv.,pomi fructiferi, fântână în curte, asemănător în Deva sau Simeria.
euro, telefon:0755.667.714. Preț: 33.000 euro, fix, telefon:
teren arabil 2950 mp, în localitatea Suport diferența de preț.
0722.968.910.
l Vând apartament 3 camere, Zam, nr. 93. Rog seriozitate! Telefon 0727.288.460.
Deva, piață, decomandat, A.C. 2 băi, Preț: 10.000 euro, Vând apartament 2 camere,
l
CT, termopan, bucătărie mobilată. telefon: 0733.832.559. elegant, cu suprafață generoasă (55 ÎNCHIRIeRI
Preț: 55.000 euro, tel. 0721.055.313. mp), zonă liniștită și verde, cu
Vând casă în Deva, 2 camere,
l l Închiriez garsonieră Deva, zona
l Vând apartament 3 camere, baie, bucătărie, beci, garaj, izolată, îmbunătățiri și finisaje deosebite.
Deva, Gojdu, parter înalt exterior, CT, Dorobanți. Preț: 100 euro, telefon:
renovată, CT, termopan, 600 mp teren, Este situat la parter, cu balcon mare și
termopan, ușă metalică. Preț: 46.000 0724.578.929.
canalizare, apă gaz, în zonă bună. boxă, în spatele blocurilor turn din
euro, telefon: 0745.202.448. Preț: 68.000 lei, telefon: 0725.452.888. l Închiriez garsonieră, Deva, str.
vecinătatea Pieții Arras.
l Vând apartament 2 camere, Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
l Vând apartament 2 camere, Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148.
baie, bucătărie, holuri, cămară, negociabil, telefon: 0730.106.589.
grădină, ușă metalică, gresie, faianță, et.2, semidecomandat, termopan, ușă l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la
parchet, mobilat, bloc de cărămidă, 40 metalică, renovat. Preț: 25.000 euro, 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC l Persoană fizică, caut spre

mp, zonă centrală. Preț: 34.000 euro, telefon: 0745.202.448. 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, închiriere apartament 2 camere, în
telefon: 0726.475.016. l Vând garsonieră Deva, zona teren 757 m, pretabil casă de locuit, Deva. Exclus agenție ! Telefon:
l Vând apartament două camere, Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, casă de vacanță, pensiune etc. 0744.561.541.
decomandat, ultracentral, Deva, etaj termopan. Preț: 22.500 euro, Tel. 0751.462.085. l Ofer pentru închiriere unei
intermediar, 60 mp, amenajări de- telefon: 0725.452.888. familii cu serviciu, apartament 2
lVând apartament 2 camere,
osebite, vedere spectaculoasă în două
l Vând urgent casă, anexe, 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru camere, zona piață, Deva, CT, ter-
părți, CT, termopan, uși interioare
schimbate, ușă metalică, gresie, fa- suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe, nivele, balcon 6 mp. Deva, mopan, mobilat și utilat complet.
ianță, parchet laminat. Preț: 41.000 DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro, AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
euro, negociabil. Tel. 0726.770.765. telefon: 0729.423.035. Telefon: 0720.843.289. Telefon: 0725.452.888.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
12 - 18 OCTOMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere aparta- l Vând 4905 mp teren intravilan, l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip l Pensionar, caut nevastă săracă,
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, cabană 70 mp, în comuna Gurasada, nou, motor 1388, benzină, 185.000 sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
decomandat, CT, termopan, mobilat și ultracentral, utilități: apă curentă, km., de culoare neagră, 4 uși, înma- mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
utilat complet, pentru o familie cu ser- curent electric 220 V și trifazic. triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- doresc, pe lume cât mai trăiesc. Tele-
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: trice, cârlig remorcare, proiectoare fon: 0756.847.708.
garanție. Telefon: 0721.055.313. 0787.682.280. ceață, două chei cu telecomandă, l Domn discret, 40 de ani, doresc
stare foarte bună, proprietar. Preț: o relație discretă cu o doamnă, pentru
l Ofer pentru închiriere casă, l Vând teren intravilan, Cristur, 1650, negociabil, telefon: a petrece timpul liber. Aștept telefon
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape 0751.813.770.
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: sau SMS la nr. 0734.387.097.
mopan, mobilată și utilată, pentru
persoane serioase sau firmă. 0735.923.683. l Vând Opel Agila, AF 2001, l Domn din Brad, distins, 63 de

Preț: 300 euro/lună plus garanție. l Vând teren intravilan, între 128.000 km, albastru metalizat, ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
Telefon: 0745.202.448. case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, benzină, încălzire centralizată, ată pentru prietenie – căsătorie.
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. airbag-uri, radio, casetofon, Telefon: 0752.755.480.
l Ofer pentru închiriere garaj,
Preț: 6 euro/mp, telefon: înmatriculat, stare foarte bună, l Văduv, 76/170/80, doresc să
Deva, zona piață, pentru depozit sau 0745.202.448.
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: consum 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
0722.968.910. l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, aprilie 2018. Preț: 1200 euro, chiar fără pensie, pentru prietenie-
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- negociabil, tel.0749.063.432. căsătorie. Telefon: 0758.413.149.
l Ofer pentru închiriere la per-
torie auto sau depozit-magazin. Preț: Vând Opel Astra G, motor de l Pensionar, 80 de ani, doresc să
soane serioase, cu serviciu, garsonieră l
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. 106 COP, an fabricație 2003, înma- cunosc o doamnă de vârstă apropiată
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter-
mopan, mobilată și utilată modern. l Vând 2 ha teren arabil în Lunca triculat în 2016, stare perfectă, pentru prietenie și, eventual, căsăto-
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit 160.000 km., ținut în garaj. rie. Rog seriozitate. Telefon:
Telefon: 0727.974.306. în 5 loturi. Două sunt lângă râul Se oferă și 8 cauciucuri cu genți 0729.698.400, 0787.649.926.
l Închiriez spaţiu comercial în Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, (vară-iarnă), perfectă stare. l Domn, 84/174/74, serios, fără
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: Preț 2900 euro, negociabil, vicii, doresc să cunosc o doamnă de
pretabil pentru bar, restaurant, 0737.702.160. telefon: 0720.692.501. vârstă apropiată, fără vicii, aspect
magazin alimentar. Preţ avantajos. plăcut, pentru prietenie. Telefon:
Tel.: 0745.970.007. l Vând teren intravilan, Luncoiu OFERTE DE SERVICIU 0766.410.201.
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775,
l Caut femeie pentru menaj și
TERENURI 0720.067.310.
curățenie, o zi pe săptămână.
DIVERSE
l Vând teren în localitatea AUTO Telefon: 0756.847.708. l Vând garaj, Deva, Mărăști,
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, spate D5, 21 mp, uși metalice. Preț:
l Vând tractor U 650, remorcă l Schimb şi repar plase insecte
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate 12.000 euro, telefon: 0722.564.004.
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri pentru geamurile termopan. Tel.
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: l Vând pătul de porumb știuleți,
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și 0722.603.959.
0745.202.448. din metal, 3/0,80/2,40, sobă
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- l Pensionară, execut costume
l Vând teren intravilan Deva, fon: 0727.636.444. emailată de încălzit, la gaz sau
populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, butelie, 25/70/70, 2 fotolii, scaun
preț: 10.000 euro. Telefon: l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, MATRIMONIALE auto pentru copii și masă alimen-
0726.770.765. caravan, Af 2002, stare bună, înma- tație. Telefon: 0744.633.217.
l Doamnă serioasă, cu aparta-
triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat
ment și mașină, doresc să cunosc un l Vând 4 tablouri foarte vechi,
l Vând 3,565 mp și casă, depend- Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. domn manierat, nefumător, care nu de 50 și peste 100 de ani, goblen și
bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele- consumă alcool, să ne îngrijim la
Telefon: 0729.423.035. pictură în ulei. Tel. 0728.355.149.
fon: 0755.667.714. bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
l Vând goblenul”Maica Domnu-
l Vând teren în localitatea Vând Renault Laguna, AF 2005, 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
l lui” rugându-se, dimensiuni: 126x21
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, Diesel, gri-metalizat, actele la zi. conducere. Telefon: 0799.391.409.
cm, înrămat. Preț: 450 lei, negociabil,
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, Preț: 2600 E, negociabil. l Domn văduv, pensionar
telefon: 0725.452.888. telefon: 0725.483.189.
Telefon: 0799.391.409. 71/170/82, nefumător, nu consum
l Vând urgent şi convenabil vin
l Vând teren intravilan Deva,
alcool, fără mașină, doresc să cunosc o
l Vând Dacia Sandero, AF 2015,
alb şi negru, din producţie proprie,
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, doamnă singură. Tel. 0739.345.372. numai din boabe selectate la preţ de
telefon: 0732.139.547 30.000 km la bord. Preț: 7500 euro,
l Văduv, 76/170/80, doresc să 8 lei/litru, cantitate minimă 5 l.
telefon: 0254.225.678, 0745.231.153. cunosc o doamnă de 60-68 de ani, Tel. 0724.451.762.
l Vând 7 hectare de pădure, zona
l Vând Ford Mondeo break, AF pentru prietenie-căsătorie. Telefon: l Vând bocanci, marca Lan-
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani
1996, benzină, AF 1996, 1600 mc, 0758.413.149. drover, nr. 37, solizi, pentru iarnă.
vechime. Preț: 3200 euro/hectar.
Telefon: 0721.055.313. consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP l Domn, 59 de ani, 1,72/80, Deva, Preț: 50 lei, telefon: 0743.137.888.
1019, închidere din telecomandă, cu apartament proprietate, doresc să l Vând costum pentru femei,
l Vând teren în Ghergheș, 10 km radio cu USB, portbagaj spațios, bine cunosc o doamnă (50-59 ani), pentru model clasic, de primăvară-toamnă,
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, prietenie sau căsătorie. Din dragoste
întreținută. Preț: 650 euro, telefon: talia 44-46, culoare orange.
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 și respect, ofer jumătate din contrac-
0761.599.566. Preț: 80 lei, negociabil. Telefon:
euro/mp, telefon: 0745.202.448.
tual pe proprietate. Tel. 0720.366.434. 0725.483.189.
l Vând teren în Sântuhalm, l Vând 4 jante cu 4 găuri,

aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu echipate cu cauciucuri de vară pe 15 Deva, 22 Decembrie, 37A •
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot
Tel. 0726 871 728
telefon: 0722.968.910. setul. Telefon: 0751.813.770.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - aCtualItate 12 - 18 OCtOMBRIe 2018

Campania „Premianţii Salonul Hunedorean al Cărţii

fără premii” îl are invitat B


iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva or-

pe Ioan Bocşa
ganizează, în perioada 17-
20 octombrie, cea de-a
XIX-a ediție a tradiționalu-
lui Salon Hunedorean al

L
a următoarea ediție a Cărții, eveniment cultural
acestei campanii se așteptat cu mare interes
împlinesc cinci ani de de toți iubitorii de carte
zile de când a debutat din Deva și din județul de făurirea României Mari.
acest proiect, la Deva. Hunedoara. Editurile hunedorene, ca
Deva - „Premianții fără Deva - Ediția din acest an a de obicei, vor fi prezente şi
premii” propune manifesta- Salonului se desfășoară sub vor organiza lansările unor
rea publică a gratitudinii din semnul sărbătoririi Cente- scriitori cunoscuți sau care își
partea comunității către oa- narului Marii Uniri, fapt pe vor prezenta volumele de
menii remarcabili ai acestei care îl punem în evidență în debut. Un moment special va
societăți. special prin prezența la Deva fi organizat miercuri, când
„Invitatul unui asemenea a unor scriitori prestigioși, Editura Accent Media va
moment aniversar nu putea care își vor lansa cărți dedi- premia o serie de persona-
să fie decât tot unul foarte im- cate acestei mari sărbători a lităţi locale şi naţionale cu
portant, de aceea ne revine românilor. Subliniem în mod prilejul “Galei de Excelenţă
plăcuta bucurie de a anunța deosebit prezentarea impre- Accent Media”.
întâlnirea cu Ioan Bocșa, per- sionantului volum intitulat Și această ediție a Salonului
sonalitate marcantă a culturii Cartea de Aur a Centenarului va fi un bun prilej pentru edi-
româneşti, mentor al mai Marii Uniri, realizată de prof. turi, pentru distribuitorii de
multor generaţii de interpreţi Bogdan Bucur, o lucrare ex- carte și documente audio-
şi cercetători preocupaţi de cepțională ce oferă o veri- video, pentru scriitori, librari
studierea folclorului muzical tabilă cronică în imagini a și bibliotecari de a cunoaște
românesc”, spune Dan Terteci, pregătirii și înfăptuirii Marii un public tot mai exigent, dor-
unul dintre iniţiatorii şi Uniri. nic să fie bine informat, un
susţinătorii campaniei. Pe lângă volumele con- public cu gusturi bine for-
Ioan Bocşa a adus con- sacrate Centenarului Marii mate, interesat de tot ce este
tribuţii semnificative etno- Uniri ce se vor lansa în nou pe piața autohtonă de
muzicologiei româneşti prin Cluj-Napoca, unde conduce calităţilor vocale şi interpreta- prezența autorilor, cele 128 carte.
culegeri de folclor efectuate în Modulul de Muzică Vocală tive ale tinerilor studenţi şi de edituri din toată țara Salonul va fi accesibil pu-
judeţele Alba, Hunedoara, Tradiţională. pentru înţelegerea stilului de prezente la Salon vor avea nu- blicului zilnic între orele 1000
Sălaj, salvând din teren peste În paralel cu munca de interpretare caracteristic meroase titluri pe teme legate și 2000, intrarea fiind gratuită.
3.500 de producţii muzicale cercetare ştiinţifică, profe- diferitelor teritorii dialectale.
folclorice, prin organizarea sorul Ioan Bocşa s-a dedicat şi Spectacolele susţinute şi
unei arhive/fonoteci digital- activităţii artistice alături de înregistrările realizate cu Centenarul, pe înţelesul copiilor
izate şi elaborarea unor Ansamblul de Muzică Tradi- Ansamblul „Icoane” constituie Deva - Muzeul Civilizaţiei terii de către tânăra generație
cursuri de specialitate. ţională Românească „Icoane”, o modalitate practică de Dacice şi Romane Deva vă in- a personalităților marcante
În prezent, Ioan Bocşa este pe care îl conduce mani- restaurare sonoră şi restituire vită să participați vineri, 12 care au făcut posibilă exis-
prof. univ. dr. în cadrul Acade- festând o preocupare perma- către marele public a patrimo- octombrie, începând cu ora tența unei Românii Mari. Este
miei de Muzică „Gh. Dima” din nentă pentru dezvoltarea niului tradiţional imaterial. 11.00, la un eveniment spe- un proiect educațional și in-
cial organizat de Trupa de ac- teractiv adresat copiilor, al
tori profesioniști „Hocus- cărui scop este acela de a rea-
Pocus” din Sibiu, care va avea duce la viață file de istorie.
loc la Palatul Magna Curia. Vom aborda evenimentele
Este vorba despre o etapă a într-o ordine cronologică
unui proiect intitulat „Micuța având ca reper evenimentele
FiFi și Centenarul pe înțelesul petrecute în primul război
copiilor”, care și-a propus să mondial. Împreună cu Micuța
prezinte evenimentele Marii FiFi, cele mai importante mo-
Uniri prin spectacole de mente vor deveni foarte ușor
teatru cu implicarea copiilor, de înțeles pentru cei mici.
în scene educaționale pentru „Unirea s-a născut la sat”, „Să
înțelegerea Centenarului. întindem masa mare – arde-
„La 100 de ani de la Marea leni, munteni și moldoveni”,
Unire mulți dintre copii nu „Povestea tricolorului” sau
reușesc să înțeleagă impor- „M-așteaptă mama-n prag
ÎNCHIRIAZĂ tanța acestor file de istorie acasă” sunt doar câteva mo-
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE ale neamului românesc. Prin mente vitale din istorie pe
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. intervențiile propuse în care le vom interpreta cu aju-
proiect se are în vedere torul actorilor profesioniști”,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE prezentarea sub o formă ac- se precizează în descrierea
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 cesibilă și ușor de înțeles a evenimentului.
evenimentelor Marii Uniri, Intrarea este liberă.
dar și posibilitatea cunoaș-

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADJUVAT!