Sunteți pe pagina 1din 2

PRENOVICI – NP

Litera:
Data: ......................... Club: ................................... Localitatea ..................................
Competiţia ......................................
Călăreţ ............................................................ Cal ...................................................

LITERA MIŞCAREA LINIILE DIRECTOARE NOTA CO OBSERVAŢII


EF.
1 A-X-C Intrare în trap de lucru. Rectitudinea, imobilitatea pe 1
Oprire, salut. timpul opririi. Calitatea
Plecare în trap de lucru. întoarcerii, regularitatea
Pista pe mâna dreaptă în mişcării
trap de lucru.
2 B Cerc de 20m. spre dreapta Precizia cu care se execută 1
cercul, regularitatea, cadenţa
3 B Pas mediu Tranzitia, precizia desenului 1
Între În unghi departând de la semivoltei, echilibrul
B&F latură semivolta răsturnată
F de 5m. spre stânga
Întoarcere la latură şi
continuarea mişcării
4 B Întoarcere la stânga Calitatea întoarcerii 1
E Întoarcere la stânga
5 Între În unghi depărtând de la Precizia desenului 1
E&K latură semivoltă răsturnată semivoltei, echilibrul
K de 5m. spre dreapta.
Întoarcere la latură şi
continuarea mişcării
6 E Întoarcere la dreapta Calitatea întoarcerii, 1
B Întoarcerea la stânga regularitatea, tranziţia
C Trap de lucru
7 E Cerc spre stânga de 20m. Precizia cu care se execută 1
cercul, regularitatea ,cadenţa
8 A Oprire. Calitatea opririi, supunerea, 1
Plecare în trap de lucru rectitudinea
9 F-X-H Trap de lucru pe diagonală Rectitudinea, relaxarea 1
permiţând calului să
coboare ancolura
10 A Trap de lucru Întoarcere la Rectitudine, calitatea 1
drepta pe axa manejului întoarcerii
11 X Oprire. Imobilitate. Salut. Calitatea opririi, Supunerea, 1
Părăsirea terenului prin A Rectitudinea,
cu dârlogii lungi Imobilitatea
Total 110
TOTAL

1
NOTE DE ANSAMBLU
A MERSURILE Libertatea şi regularitatea 1
B IMPULSIA Dorinţa de a merge înainte, elasticitatea paşilor şi 1
angajarea părţii dinapoi
C SUPUNEREA Atenţia şi supunerea, lejeritatea şi uşurinţa cu care 2
execută mişcările, acceptarea contactului
D CĂLĂREŢ Poziţia şi corecta aşezare a călăreţului Corectitudinea 1
şi efectul aplicării ajutoarelor
E PREZENTAREA Echipamentul şi modul de prezentare a ţinutei cuplului 1
Total 170
TOTAL

PUNCTE DE PENALIZARE : Pentru erori şi/sau omisiuni


- Prima – 5 puncte
- a doua – eliminarea

ARBITRU..................................... SECRETAR ..............................


Semnătura Semnătura