Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa la Metodologie

MODELUL FIȘEI TEHNICE


A) FIŞĂ TEHNICĂ privind modificarea delimitărilor compuse din artere, segmente ale acestora, numere administrative ori imobile
distincte

Judeţul:
Municipiul Bucureşti/Sectorul: Cod SIRUTA1:
Municipiul: Cod SIRUTA2:
Oraşul:
Comuna:
Localitate componentă3: Cod SIRUTA4:
Sat aparţinător:
Sat:
Nr. SV/ Nr. SV/ ARTERE Observaţii5
Cod unic Cod unic
RSV unde RSV unde a
va fi fost inclusă Bloc
inclusă delimitarea Cod 6 Numere
Tip Denumire Integral Segment (denumire, nr.,
noua arteră administrative7
etc.)
delimitare

1
Se completează, după caz, codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului.
2
Se completează codul SIRUTA al municipiului, oraşului, comunei.
3
Se completează denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător pentru municipii şi oraşe, respectiv denumirea satului pentru comune.
4
Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă unităţile
administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu acelaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.
5
Se completează inclusiv numărul şi data hotărârii Consiliului local de înfiinţare, desfiinţare, atribuire a denumirii sau modificare a acestora
6
Se precizează numerele care delimitează intervalul (număr început - număr sfârşit).
7
Se completează în situaţiile în care numerele administrative menţionate nu formează un segment (nu sunt consecutive)
B) FIŞĂ TEHNICĂ privind modificarea delimitărilor compuse din localităţi componente şi/sau sate aparţinătoare (la municipii şi oraşe),
respectiv sate (la comune)

Judeţul: Cod SIRUTA8:


Municipiul Bucureşti/Sectorul:
Municipiul: Cod SIRUTA9:
Oraşul:
Comuna:
LOCALITATE COMPONENTĂ ori SAT APARŢINĂTOR (la municipii şi oraşe), Observaţii
Nr. SV/ respectiv SAT (la comune)
Nr. SV/
Cod unic Localitate componentă/ Sat Alt tip de
Cod unic
RSV unde Localitate aparţinător/ Sat arondare
RSV unde
va fi componentă/ Sat ARONDAT INTEGRAL (alfabetic, reper
a fost Cod
inclusă Tip Denumire aparţinător/ Sat CU DETALIEREA geografic, etc.)
inclusă SIRUTA 10
noua ARONDAT DELIMITĂRII la nivel de
delimitarea
delimitare INTEGRAL artere/segmente, etc.

8
Se completează, după caz, codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului.
9
Se completează codul SIRUTA al municipiului, oraşului, comunei.
10
Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă unităţile
administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu acelaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.
C) FIŞĂ TEHNICĂ privind modificarea sediilor secţiilor de votare:

Judeţul:
Municipiul Bucureşti/Sectorul: Cod SIRUTA11:
Municipiul:
Oraşul: Cod SIRUTA12:
Comuna:
Nr. SV/ Denumirea exactă
Localitate Precizări
Cod unic a instituţiei care funcţionează în
componentă/ Sat suplimentare,
RSV Cod Adresa clădirea în care este organizată secția
aparţinător/ Sat13 cameră, corp
conform SIRUTA14 (Stradă, număr, telefon, fax) de votare, sau, după caz, elementele
clădire etc.
Registrului de identificare exactă a imobilului
Observaţii
electoral respectiv
1.
Sediu actual
Sediu propus
Motiv schimbare:
2.
Sediu actual
Sediu propus
Motiv schimbare:
.n.
Sediu actual
Sediu propus
Motiv schimbare:
a) SECŢIE nou înfiinţată.
Sediu propus
Motiv înfiinţare:
b) SECŢIE desfiinţată15.

11
Se completează, după caz, codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului.
12
Se completează codul SIRUTA al municipiului, oraşului, comunei.
13
Se completează denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător pentru municipii şi oraşe, respectiv denumirea satului pentru comune.
14
Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă unităţile
administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu acelaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.
Sediu actual
Motiv desfiinţare:

15
TOATE elementele teritoriale ale secţiei desfiinţate vor fi enumerate într-un tabel de forma celui de la pct. I, pentru a asigura cuprinderea lor în delimitarea celorlalte secţii
de votare.