Sunteți pe pagina 1din 2

LAPBOOK-ul – o metodă educaţională interactivă, inovativă şi de

actualitate în vederea dezvoltării de competenţe

prof. înv. primar Cârja Mihaela


clasa a IV-a D, Școala Gimnazială nr. 156

În ultimul timp, în activitatea mea didactică la clasă, de mare succes în


rândul elevilor se bucură metoda Lapbooking: o metodă de lucru interactivă care
îi ajută pe elevi să sintetizeze ceea ce au studiat la diferite discipline, o
modalitate amuzantă, distractivă de a învăţa. Prin utilizarea acestei metode,
produsul finit se numeşte lapbook.
Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a
învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente
didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe,
asigurând perfecţionarea şi optimizarea demersului educaţional.
Pentru a crea cadrul optim de învăţare este necesar ca profesorul model să ţină
cont de anumite criterii în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi:
competenţele ce urmează a fi dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi
capacităţile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul de complexitate al
conţinutului. Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor criterii, pentru
ca procesul instructiv-educativ să se desfăşoare într-un cadru activ-participativ,
de stimulare a învăţării.
Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin colaborare,
care produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de
învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe
implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul
microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup
Lapbook-ul este apreciat în SUA, atât în rândul practicanților de home
schooling, cât și în grădinițe sau școli, însă este destul de rar întâlnit în Romania.
Lapbook-ul este o metodă educațională interactivă, practică și simplă, care
stârnește interesul și creativitatea oricărui copil sau adult. Totul începe cu
alegerea unui subiect din practică având la bază dosare din carton. Cu cât sunt
mai diversificate și colorate materialele de lucru, cu atât este mai atractiv
produsul finit. Copiii au libertatea de a-și alege singuri modalitatea de expunere
a informațiilor și își pot manifesta creativitatea în diverse moduri.
Termenul lapbook denumeşte o carte de ținut în poală, deoarece este de
mari dimensiuni și acoperă întreaga supafață. Un lapbook este un portofoliu
realizat prin atașarea pe un suport de carton de dimensiunile unui dosar, a unor
minicărticele care cuprind elemente esențiale ale temei studiate. Un lapbook are
multe imagini și este plin de culoare.
Lapbook-ul este un instrument eficient de învățare ce încorporează
activități educative care pot însoți orice lecție/ activitate, o broșură interactivă
folosită pentru a revizui cunoștințele, un portofoliu ieftin de colectare de mini –
cărți, clape și materiale de afișare pliate, care oferă un spațiu interactiv de
desene, povești grafice, diagrame, jocuri, ghicitori, benzi desenate, întrebări și
răspunsuri, curiozități din orice subiect studiat, adunate, lipite și creativ afișate,
o creație originală, diferită în funcție de creator și de subiect.
Acest „portofoliu pliabil” se deosebeşte de portofoliul clasic tip carte prin
faptul că:
- este mult mai prietenos – culori şi forme variate;
- este mai puţin plictisitor datorită activităţilor diverse din momentul
realizării: decupat, colorat, lipit;
- foloseşte foarte multe instrumente de lucru – puzzle, cartonaşe, cărticele
etc.
- permite o abordare transdisciplinară a unei teme;
- poate fi recitit oricând;
- poate fi păstrat ca orice dosar şi poate păstra în ordine o mulţime de
lucruri mărunte;
- ajută la formarea abilităţilor organizatorice ale copilului.
Am aplicat această metodă la clasa a IV-a, disciplina limba şi literatura
română, în realizarea proiectului de grup Itinerar multicultural. S-au format cinci
grupe de elevi, fiecăreia fiindu-i repartizat câte un fragment de basm aparţinând
unei minorităţi etnice din România: Buruiana neagră, basm maghiar, Povestea
cântecului, basm ucrainean, Hans şi cele patru castele, basm săsesc, Povestea
fericirii, basm tătăresc, Fierarul năzdrăvan, basm rrom. Li s-a recomandat
elevilor să citească în integral basmele, dacă au în bibliotecă volumul Basmele
omului de Vladimir Colin.
Timp de trei săptămâni, fiecare grupă a avut de realizat fişa de lectură pentru
fragmentul de basm repartizat, de căutat informaţii, cu ajutorul internetului,
despre specificul fiecărei comunităţi căreia îi aparţine basmul: regiunea în care
trăieşte, numărul aproximativ al persoanelor care fac parte din comunitate,
personalităţi, sărbători, religie, relaţii familiale, obiceiuri, tradiţii, portul popular,
mâncăruri, formule de salut etc.
Membrii celor cinci grupe au discutat, fiecare coechipier a explicat grupului
ce dorește să creeze şi astfel au fost stabilite sarcinile fiecărui elev. Toţi elevii
s-au implicat în planificarea sarcinilor, au respectat termenele-limită, au
colaborat, au propus soluţii şi a fost găsit locul fiecărui material în vederea
completării lapbook-ului. Elevii și-au dovedit creativitatea prin așezarea
materialelor realizate și au realizat lapbook-ul, pe care l-au prezentat oral.
Atmosfera de lucru a fost plăcută, detensionată, fiind creat un climat ambiental
adecvat, observându-se responsabilizarea pentru proiectarea şi organizarea
activităţilor în perspectivă novatoare.
Aşadar, aplicarea la clasă a metodelor inovative, de cooperare, determină
în rândul elevilor rezultate superioare, relaţionări pozitive, motivaţie intrinsecă
mai mare, respect de sine mai crescut şi le dezvoltă abilităţi sociale deosebite.
Bibliografie:
• www.google.ro-how to make a lapbooking.
• Oprea, Crenguţa (2008), Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.