Sunteți pe pagina 1din 3

Riscurile proiectului

Impact Probabilitatea
(de la 1 - (de la 1 - Data
Măsuri de Partea Data
semnificativ semnificativ identifi
Nr Descrierea riscului Categoria atenuare a respons actualiz Statutul
pînă la 4 - pînă la 4 - cării
riscurilor abilă ării
nesemnificativ) nesemnificativ) riscului

Rezultatul 1: Infrastructura socio-economică este îmbunătățită

În cadrul comisiei
de evaluare a
ofertelor să fie
Antreprenori experţi / evaluatori
Intern 2 4 ?
1 necorespunzători. independenţi din
partea
organismelor de
stat.
Monitorizarea
Creşterea preţurilor la utilităţi continuă a
(combustibil, energie, apă), la preţurilor de piaţă.
materiale de construcție, Extern / Ajustarea
2 1 2 ?
fluctuaţii ale inflaţiei, Financiar investiţiei.
modificări ale nivelului Atragerea de
dobînzii, ş.a. fonduri
complementare.
3 Acceptarea preţului cel mai Intern 4 4 Apelarea la ?
scăzut care nu duce la asistenţa unui
obţinerea unui raport expert pentru
calitate/preţ eficient şi elaborarea
rentabil. caietului de
sarcini;

Stabilirea în
caietul de sarcini
că evaluarea
ofertelor se va
face pe principiul
„celei mai
avantajoase din
punct de vedere
tehnico-
economic”, în care
preţul va avea cota
de 80%;

Prevederea
condiţiei ca
subcontractarea
lucrărilor de către
Antreprenor să nu
reprezinte mai
mult decît 30-
49%, astfel încît
răspunderea să
aparţină în
totalitate
Antreprenorului
general.
Apelantul îşi va
Lipsa de finanţare pentru asigura fondurile
finalizarea proiectului sau necesare şi o
4 întîrzierea plăţilor serviciilor Intern 1 2 planificare ?
de către beneficiarul riguroasă a
proiectului. surselor de
finanţare
Forţă majoră: revoluţii, Atragerea
revolte, condiţii meteo autorităților la
extreme, cutremure, alunecări diminuarea
5 Extern 1 3 ?
de teren, incendii, inundații, consecințelor
instabilitate economică şi forței majore.
politică.

Rezultatul 2: Mediu favorabil pentru investiţiile autohtone şi străine ridicat

Decizii politice care afectează Extern / 1 2 Participarea la ?


1 mediul economic. (TVA-ul, Politic elaborare si
impozitul social, cheltuielile implementarea
administrative). politicilor si
strategiilor de
stabilitate politica
Extern / si economica, de
Modificarea strategiilor de
2 Legal / 2 4 oprire a exodului ?
dezvoltare.
Politic forței de muncă.

Extern /
Instabilitate economică și
3 Economic / 2 2 ?
politică.
Politic

Lipsa forței de muncă Extern /


4 1 1 ?
calificate. Social /

Atragerea
Forţă majoră: revoluţii,
autorităților la
revolte, condiţii meteo
5 Extern 1 3 diminuarea ?
extreme, cutremure, alunecări
consecințelor
de teren, incendii.
forței majore.

Rezultatul 3: Premise pentru dezvoltarea și crearea a unor noi activități economice și asigurarea oportunităților de investiții suplimentare sunt create

Neexecutarea proiectului ca Excluderea


5 rezultat al riscurilor indicate la Extern 1 3 riscurilor indicate ?
rezultatele 1 și 2. mai sus