Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 5

Declarație de angajament
Înființare Întreprindere

Subsemnatul…………………………………………….,CNP…………………………………………......
participant la concursul planurilor de afaceri din cadrul proiectului
”ANTREPRENORIAT- Soluție durabilă pentru ocupare”, cod MySMIS 105344, mă
angajez ca în eventualitatea în care planul de afaceri depus pentru a participa
la concurs va fi declarat câștigător, să înființez în maxim 20 de zile lucrătoare de
la data semnării contractului de subvenție, o întreprindere în acord cu planul
de afaceri căstigător și să transmit Organizatorului documentele de înființare.

Subsemnatul, înţeleg că, în cazul în care nu îmi voi respecta angajamentul,


organizatorul va invoca nerespectarea regulamentului, având ca urmare pierderea
finanțării acordată prin proiectul ”ANTREPRENORIAT- Soluție durabilă pentru
ocupare”.

Nume/Prenume:
Dată:
Semnătură: