Sunteți pe pagina 1din 7

EVALUARE INIȚIALĂ – C.L.

1. Încercuiește doar imaginile care sugerează cuvinte ce se termină cu sunetul “r”.

2. Scrie în casetă numărul de silabe al cuvintelor sugerate de imagini.

3. Taie cu o linie eticheta care nu se potrivește.

4. Descoperã literele, conform codului culorilor, şi scrie cuvintele pe care le-ai gãsit.

B A I R N U O C V Ş

5. Citeşte cu atenţie propoziţia: ALINA ARE UN PEPENE MARE.


a. Scrie in casetă numãrul de silabe din al patrulea cuvânt.
b. Transcrie cuvintele formate din douã silabe, care apar în propoziţie:

c. Transcrie numele fetiţei, care apare în propoziţie:

d. Transcrie cuvântul în care litera “E” apare de trei ori.

1
PROBÃ DE EVALUARE INIȚIALĂ – C.L.R.

Clasa I Anul școlar 2018 – 2010

Competențe evaluate:
1.Identificarea sunetului final dintr-un cuvânt, pe baza asocierii cuvântului cu imaginea;
2.Exersarea deprinderii de a despãrţi în silabe cuvintele corespunzãtoare unor imagini şi numãrarea
acestora;
3.Asocierea cuvintelor cu imaginile care le ilustreazã;
4.Decodarea unor mesaje transmise cu ajutorul culorilor dintr-un aritmogrif;
5.Citirea cuvintelor alcãtuite din douã sau trei silabe(I.5);
6.Selectarea de cuvinte dintr-un mesaj pe baza unor criterii(I.5).

Barem de evaluare și de notare


Descriptori de performanță
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT
1 Incercuieşte corect cele Incercuieşte douã imagini care Incercuieşte 1 imagine care
trei imagini care sugereazã cuvinte ce au sunetul sugereazã un cuvânt ce are
sugereazã cuvinte ce au “r” ca sunet final. sunetul “r” ca sunet final.
sunetul “r” ca sunet
final.
2 Precizeazã corect Precizeazã corect numãrul de Precizeazã corect numãrul
numãrul de silabe silabe pentru 3-4 cuvinte de silabe pentru 1-2 cuvinte
pentru 5-6 cuvinte ilustrate de imagini. ilustrate de imagini.
ilustrate de imagini.
3 Identificã corect Identificã corect etichetele
Identificã corect o etichetã
etichetele pentru toate pentru douã dintre cele trei
pentru una dintre cele trei
cele trei imagini. imagini. imagini.
4 Identificã corect cele Identificã corect douã cuvinte,
Identificã corect un cuvânt,
trei cuvinte, pe baza pe baza aplicãrii codului de
pe baza aplicãrii codului de
aplicãrii codului de culori sau identificã cele trei
culori
culori. cuvinte cu 2-3 greşeli. sau identificã corect cel
puţin 4 litere, aplicând
codul de culori.
5 Realizeazã corect 4 Realizeazã corect 3 sarcini date Realizeazã corect 1-2
sarcini date ca stimul ca stimul sarcini date ca stimul

Evaluare finală:
CALIF. FINAL ITEMI
FOARTE BINE Rezolvă 4-5 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie apropiată
acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si evidenţiind
etosul clasei.
BINE Rezolvă 2-3 itemi cu FB, 1-2 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si
evidenţiind etosul clasei.
SUFICIENT Rezolvă 1 item cu FB, 1 item cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie apropiată
acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si evidenţiind
etosul clasei.
INSUFICIENT Rezolvă 0 itemi cu FB, 1 item cu B, 1 item cu S, restul cu I/orice altă
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a

1
testului.

1
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR
Matricea item-elev
Tabelul analitic nr.1 reflectă date despre fiecare elev.
NR. NUMELE ŞI I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 CALIFICA-
CRT. PRENUMELE TIV FINAL
1. CHIRIC DAVID F.b. B. F.b. F.b. F.b. F.b.
COSTEL
2. COMAN FLORINA S. F.b. F.b. F.b. B. B.
ELENA
3. DIACONU KARINA F.b. S. F.b. F.b. F.b. F.b.
-ELENA
4. IRIMIA RIANA F.b. F.b. F.b. F.b. F.b. F.b.
GEORGIANA
5. MĂTĂSARU ȘTEFAN F.b. F.b. B. F.b. F.b. F.b.

6. MIHĂILĂ EDUARD F.b. B. F.b. B. F.b. F.b.


GABRIEL ALIN
7. RĂILEANU MIRIAM F.b. F,b. F.b. F.b. F.b. F.b.
ȘTEFANIA
8. TOFAN IUSTIN F.b. F.b. F.b. F.b. S. F.b.

Calificative de promovare 8 8 8 8 8 8
posibile

Calificative de promovare 8 8 8 8 8 8
obţinute

Procent de realizare 100 % 100% 100% 100% 100% 100%

Procent de nerealizare 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Observăm că în acest tabel apar două feluri de date:


- Datele de pe orizontală ne oferă informaţii despre situaţia fiecărui elev, atât despre
cunoştinţele lui, cât şi despre lacunele acestuia.
- Datele de pe verticală ne oferă informaţii despre calificativele obţinute la fiecare item.

Rezultatele probei inițiale(Numeric / Itemi):


I.1 I.2 I.3 I.4
SUBIECTUL I S B Fb I S B Fb I S B Fb I S B Fb
CALIFICATIVE /
CLASĂ 0 1 0 7 0 1 2 5 0 0 1 7 0 0 1 7

I.5
SUBIECTUL I S B Fb
CALIFICATIVE /
CLASĂ 0 1 1 6
Este necesară extinderea acţiunii de evaluare, de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la
evaluarea procesului şi a strategiei care au condus la rezultatele obţinute. Eficienţa ei este zero, dacă
nu se face o interpretare a rezultatelor şi nu este urmată de acţiuni cu caracter ameliorativ.
Succesul elevilor, ca şi lacunele depistate în pregătirea lor, permit învăţătorului să-şi autoaprecieze
activitatea şi să ia unele măsuri de ameliorare a activităţii sale, în vederea perfecţionării procesului,
în etapele următoare(Funcţiile principale ale evaluării: de diagnosticare şi de prognosticare).

1
Voi prezenta, mai jos, analiza rezultatelor obţinute la această probă iniţială şi, în
final, măsurile de ameliorare care se impun.

Histograma nr. 1-piramide -Procentele realizării itemilor:

Histograma nr. 2-radială -Procentele realizării itemilor:

Tabelul sintetic nr. 1 –Procentajul calificativelor finale, pe clasă:

Clasa a III- a
Procentaj
Calificativ Frecventa
F.b. 7 88 %
B. 1 12 %
S. 0 0%
I. 0 0%

1
Histograma nr. 3 -Procentajul calificativelor finale, pe clasă

Poligonul de frecvenţă a calificatvelor finale –Curba lui Gauss

Tabelul sintetic nr. 2 -Realizarea competențelor evaluate:

NR. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6


OBIECTIV
Nr. de F.B. 7 5 7 7 6 6
elevi care B. 0 2 1 1 1 1
l-au S. 1 1 0 0 1 1
realizat I. 0 0 0 0 0 0
Procent de
realizare 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1
Histograma nr. 4 -Procentele realizării competențelor:

Interpretarea rezultatelor:
Analizând gradul de realizare a competențelor evaluate, la această probă, am constatat
următoarele:
Rezultate foarte bune s-au obţinut în realizarea competențelor C.3, si C.4. Majoritatea
elevilor știu să asocieze cuvintelor cu imaginile care le ilustreazã, să decodeze unele mesaje,
transmise cu ajutorul culorilor, dintr-un aritmogrif, obținând numai calificative de B. și F.b.
Rezultate bune s-au obținut și în realizarea competențelor C.1, C.2, C5 și C.6, . Șapte
elevi, din opt, au știut să identifice sunetul final dintr-un cuvânt, pe baza asocierii cuvântului cu
imaginea, să despartă în silabe cuvintele corespunzãtoare unor imagini şi să le numere, să selecteze
cuvintele dintr-un mesaj, pe baza unor criterii date. Numai că, la itemii respectivi, câte un elev, din
8, au obținut doar calificativul S., competența fiind parțial realizată.

Concluzii: Rezultatele la această probă sunt mulțumitoare, având în vedere că toți elevii au
reușit să obțină calificativul final, de promovare, dar se impun măsuri de recuperare și ameliorare.

Măsuri de recuperare și ameliorare:


 Reluarea cunoștințelor care vizează competențele menționate mai sus, C.1, C.2, C5 și C.6,
prin ore de pregătire suplimentară, în afara programului, prevăzute într-un program,
privind remedierea greșelilor tipice, identificate în probele de evaluare inițială.
 Administrarea unor fişe de lucru, cu itemi, vizând competențele respective.

S-ar putea să vă placă și