Sunteți pe pagina 1din 5

În ultimii ani s-au dezvoltat tot mai multe perspective și tehnici de educare și formare a copiilor,

un exemplu fiind educația non-formală, prin stimularea creativității și a încrederii de sine a copiilor.
Toate acestea au determinat și apariția unor centre și after-school-uri ce au ca scop realizarea
unor activități recreative, educative de către copii, într-un cadru organizat, care să fie în pas cu
societatea prezentă.

Pentru siguranța și buna dezvoltare a copiilor, orice after-school trebuie să respecte anumite
reglementări legale și să obțină autorizațiile necesare funcționării.

Observând că subiectul autorizațiilor unui after-school nu este foarte clar dezbătut, am considerat
oportună scrierea acestui articol mai detaliat, care să ofere o imagine de ansamblu asupra pașilor
ce trebuie urmați dacă îți deschizi o astfel de afacere.

Autorizare after-school – SUMAR

 Activitățile specifice unui after-school nu sunt reglementate de Ministerul Educației,


prin urmare, nu sunt necesare autorizații sau avize din partea acestuia, a
Inspectoratului Școlar sau de la ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar).
 Pentru derularea activității, sunt necesare mai multe coduri CAEN, care se vor
autoriza în primă fază la Registrul Comerțului pe proprie răspundere.
 De la DSP nu este nevoie să se obțină o autorizație specifică, însă recomandăm
solicitarea unei asistențe de specialitate în sănătate publică și apoi, a unui certificat
de conformitate, care ar crește încrederea în serviciile oferite.
 Pentru activitățile de alimentație este necesară obținerea autorizației de la DSV.
 În funcție de suprafața spațiului și activitățile desfășurate, poate fi nevoie de
autorizație de funcționare de la ISU (recomandăm inițial solicitarea unui punct de
vedere de la aceștia).
 Pentru activitățile de alimentație, va fi necesară și obținerea autorizației de la
Primărie.

În rândurile de mai jos îți detaliem fiecare autorizație în parte, dar și alte aspecte utile. Menționăm
că acestea sunt informații generale, care se pot modifica în funcție de spațiu și localizare,
activitățile desfășurate, autoritățile locale etc și îți recomandăm să verifici aplicabilitatea lor și la
instituțiile corespunzătoare din zona în care îți vei desfășura activitatea.

Pentru înființarea unui after school, în funcție de activitățile ce vor fi desfășurate, se vor folosi de
regulă mai multe coduri CAEN, printre care:

 Cod CAEN 8891 – Activități de îngrijire zilnică pentru copii


 Cod CAEN 8552 – Învațământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans,
arte plastice și alte arte
 Cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
 Cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare
 Cod CAEN 5610 – Restaurante
 Cod CAEN 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 Cod CAEN 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a
Asigurarea meselor pentru copii este un aspect foarte important pentru un after-school din punct
de vedere al autorizațiilor întrucât activitățile de alimentație necesită mai multe autorizații care au
rolul de a verifica dacă sunt îndeplinite normele de igienă și sănătate.

De asemenea, menționăm că în funcție de activitățile educative sau recreaționale pe care vrei ca


after-school-ul tău să le ofere, este posibil să îți mai trebuiască și alte coduri CAEN
corespunzătoare.

Această procedură are loc fie chiar de la înființarea societății, fie ulterior, când se dorește
realizarea activităților specifice unui after-school, și presupune, pe lângă înregistrarea codurilor
CAEN la Registrul Comerțului, și asumarea responsabilității întreprinzătorului de a cunoaște și
respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la normele sanitar-veterinare, de protecție a
mediului și a muncii etc, în funcție de activitățile desfășurate.

Autorizarea codurilor CAEN se face prin completarea unor anexe și declarații pe proprie
răspundere de către întreprinzător și, ulterior, reprezentanții anumitor instituții publice (spre
exemplu, DSP – Direcția de Sănătate Publică), vor veni în control în locația la care se vor
desfășura acele activități.

Mai multe detalii despre toată procedura găsești în articolul Autorizarea codurilor CAEN la
Registrul Comerțului.

În primul rând, vrem să punctăm faptul că nu ai nevoie de o autorizație specifică de la DSP


înainte de a deschide propriul after-school, însă există câteva aspecte foarte importante asupra
cărora vrem să atragem atenția și pe care le detaliem în rândurile următoare.

#1. Activitățile specifice unui after-school se autorizează în baza declarației de proprie


răspundere

Acest lucru se realizează la Registrul Comerțului, așa cum am detaliat la secțiunea anterioară și
este un aspect foarte important deoarece DSP va primi o evidență a noilor societăți care și-au
autorizat codurile CAEN care sunt reglementate de această instituție și vor veni în controale.
Astfel, ca antreprenor, trebuie să cunoști și să aplici normele de igienă corespunzătoare spațiului
și activităților tale, conform legislației în vigoare.

#2. Poți beneficia de asistență de specialitate de la DSP

Pentru a facilita aplicarea normelor de igienă și sănătate și pentru a te asigura că le îndeplinești


corespunzător, DSP oferă asistență de specialitate de sănătate publică, la cererea
întreprinzătorilor (nu este obligatorie). Aceasta este o procedură prin care un medic vine la
punctul de lucru ales sau la locația vizată pentru desfășurarea activităților unui after-school și te
informează asupra modului de îndeplinire a prevederilor legale privind igiena și amenajarea și/sau
modificarea spațiului astfel încât să fii în regulă cu toate aspectele legale ce țin de DSP și să fii în
regulă la un viitor control. În plus, asistența poate fi foarte utilă, mai ales în cazurile în care locația
nu a mai fost utilizată anterior ca și after-school.
Pentru a beneficia de această asistență, trebuie să depui la instituția DSP din județul în care îți
vei desfășura activitatea, o documentație specifică, însoțită de o cerere de solicitare și să plătești
o taxă de 200 lei.

#3. Poți obține un Certificat de Conformitate de la DSP

Există domenii de activitate în care este bine să arăți clienților că îndeplinești toate normele legale
deoarece oferă un plus de încredere față de tine și serviciile tale. Acest lucru poate fi valabil și în
privința after-school-urilor, mai ales dacă ne gândim că siguranța copilului este un aspect esențial
pentru orice părinte.

De aceea, chiar de la început (recomandat), sau ulterior deschiderii after-school-ului, poți obține
de la DSP un Certificat de Conformitate, care atestă faptul că societatea ta îndeplinește toate
normele legale privind igiena și sănătatea publică.

Această procedură este una opțională, presupune întocmirea unui dosar cu mai multe documente
privind societatea și spațiul în care after-school-ul își desfășoară activitatea, plata a 200 lei, după
care, o evaluare din partea unui reprezentant DSP. Dacă toate cerințele igienico-sanitare sunt
îndeplinite, se eliberează acest certificat de conformitate, care este valabil pe perioadă
nedeterminată, până la schimbarea condițiilor pentru care acesta s-a eliberat. Acest certificat te
va ajuta foarte mult și în cazul unui control, fiind ca o garanție a respectării legislației.

Această autorizație este necesară pentru toate afacerile care au ca obiect de activitate
alimentația. Astfel, dacă ai unui din codurile CAEN de alimentație publică, din cele de mai sus,
vei avea nevoie și de această autorizație, care este obligatorie.

La instituția DSV din județul în care îți desfășori activitatea, se va depune o documentație care va
conține informații specifice despre locație, compartimentarea acesteia, descrierea dotărilor,
alimentele produse sau comercializate etc. De asemenea, la depunerea documentației se
atașează și dovada unei taxe, în jur de 250 lei (pentru un after-school în București).

Ulterior, o comisie se va deplasa la punctul de lucru pentru evaluare. Dacă spațiul nu îndeplinește
anumite cerințe conform reglementărilor legale, va exista un termen, de 30 de zile de regulă, în
care să fie rezolvate acele aspecte, urmând ca apoi să fie reevaluată locația și apoi, la îndeplinirea
reglementărilor legale, să fie eliberată Autorizația de la DSV.

Îndeplinirea obligațiilor de respectare a legii privind securitatea la incendiu este un aspect foarte
important, de aceast lucru depinzând chiar funcționarea afacerii. Obținerea acestei autorizații
depinde, de regulă, de două aspecte: activitățile desfăsurate și suprafața locației.

 Astfel, în primă fază, se va înainta către ISU o cerere pentru solicitarea unui punct de
vedere privind necesitatea obținerii avizului-autorizației de securitate la incendiu.
 De regulă, pentru spații cu o suprafață mai mică de 50 mp, această autorizație nu este
necesară, iar ISU va elibera ca răspuns o negație a obligativității de a o obține. Totuși,
dacă desfășori și activități de alimentație, cel mai probabil vei fi nevoit să obții
avizul/autorizația ISU.
 Cererea pentru solicitarea punctului de vedere va conține mai multe informații despre
locație și activitățile economice ce urmează a fi desfășurate, documente pentru locație
(contract de proprietate/chirie, relevee, plan de amplasament), copie a certificatului de
înregistrare etc.
 Odata depus dosarul cu cererea și documentele aferente, există un termen de 30 de zile
(care poate fi și mai mic) în care vei primi un răspuns: o negație sau o impunere de a
obține autorizația ISU.
 Dacă ai nevoie de autorizația ISU, se va depune o documentație specifică, se va face un
control, iar apoi, dacă sunt îndeplinite toate reglementările legale, se eliberează autorizația
ISU.

Autorizația ISU este valabilă pe toată durata de funcționare a activităților la locația respectivă,
până la modificarea condițiilor pentru care s-a acordat autorizația.

Autorizația de la Primărie este obligatorie doar pentru activitățile de alimentație publică


(codurile CAEN 5610, 5621, 5629 și altele, după caz).

Solicitarea acesteia se face după ce ai obținut avizele/autorizațiile menționate la secțiunile


anterioare sau după ce ai obținut dovada că ai parcurs formalitățile de a le obține. Autorizația de
la Primărie se eliberează în urma depunerii unei documentații și în urma plății unei taxe cuprinse
între 2000-4000 lei (în funcție de capacitatea locației și activitatea propriu-zisă – taxa este stabilită
la nivel local și de regulă, nu ajunge să fie suma maximă). Autorizația este valabilă 1 an și trebuie
reînnoită anual.

Pentru mai multe detalii, îți recomandăm articolul 10 lucruri de știut despre autorizația de la
primărie (pentru alimentație publică).

#1. Am nevoie de avizarea Ministerului Educației sau a altor instituții de învățamânt pentru
a-mi deschide un after-school?

Nu. Activitățile unui after-school vizează, de regulă, activități ce nu intră în sfera educațională
propriu-zisă. Pe langă petrecerea timpului cu copiii pe timpul realizării temelor, asigurarea mesei
și a odihnei, dacă este cazul, se pot face cu aceștia și activități creative și în sprijinul dezvoltării
acestora. Aceste activități nu sunt supuse unor reglementări legale ale Ministerului Educației,
Inspectoratului Școlar sau de către ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar).

#2. Am nevoie de Autorizație de Mediu pentru activitățile unui after-school?

De regulă, nu. Autorizația de Mediu este necesară doar dacă printre codurile CAEN mai sus
menționate este autorizat și codul CAEN 5610 – Restaurante și dacă locația este destinată a cel
puțin 100 de locuri.

Având în vedere acest tip de afacere, sunt destul de rare cazurile în care este nevoie de această
autorizație. Totuși, dacă aveți și alte coduri CAEN, recomandăm să ne contactați pentru a verifica
necesitatea obținerii acestei autorizații.

#3. În cât timp obțin toate autorizațiile necesare pentru a deschide un after-school?
Din păcate, acest lucru nu poate fi estimat cu exactitate. Depinde foarte mult dacă îți sunt
necesare autorizațiile pentru alimentație, care presupun ceva mai multe reglementări și, prin
urmare, mai multă birocrație.

Îți recomandăm să ții cont de faptul că termenul obișnuit de soluționare a unei solicitări este de
aproximativ 30 de zile pentru fiecare instituție în parte, deși în multe situații acesta poate fi mai
mic, dar și mai mare, dacă nu sunt respectate anumite cerințe sau dacă documentația inițială nu
este completă. Anumite demersuri se pot face în paralel, ceea ce ar scurta timpul necesar pentru
demersurile cu autorizările.

#4. Ce alte aspecte ar mai fi importante în aceste demersuri?

– Încheierea unui contract de colectare a deșeurilor de o firmă specializată, autorizată de primăria


localității în care vă veți desfășura activitatea.

– Contractarea unor servicii de protecția și securitatea muncii și împotriva incendiilor.

#5. Am nevoie de studii și/sau experiență de lucru în acest domeniu pentru a deschide un
after-school?

Nu. Având în vedere că activitățile specifice unui after-school nu intră în sfera educațională
propriu-zis, nu este nevoie să ai calificări în domeniu.

Totuși, recomandăm o cercetare și o bună cunoaștere a acestei piețe, a tendințelor și a facilităților


pe care le poți oferi astfel încât să ai un avantaj față de competiție. Bineînțeles, angajarea de
personal calificat poate să fie un avantaj și să confere încredere pentru părinți.