Sunteți pe pagina 1din 4

Autor Anatolie Gorea, L.T.

“Ioan Voda” Cahul, prof de informatica

Evaluare clasa a IX-a diagrame sintactice

1) În figura de mai jos sunt prezentate diagramele sintactice care definesc unitățile gramaticale:

<cifra romana>

I V X L D M

<numar roman fractionar>

Cifra romana Cifra romana

-
Condiții:

 Scrieți formulele metalingvistice pentru ambele diagrame


4p

 Din numerele de mai jos subliniați numerele romane fracționare

a)X b)X.X c) X.Y d) +XXL.L


e)-II.IX f)1.XX g)2L.2 h)3.3332211 5p

i) M.IX j)+3.LLL k)-L.ll l)-I.X


m)-XX.I n)DMI.L

2) a) Desenați diagramele sintactice pentru următoarele formule metalingvistice.


<cifra para>::=2|4|6|8|0
4p
<cifra impara>::=1|3|5|7|9
<numar de doua cifre>::=<cifra para><cifra impara|<cifra impara><cifra para>
<numar impar>::=[+|-]<cifra para >{<cifra impara>}
Autor Anatolie Gorea, L.T. “Ioan Voda” Cahul, prof de informatica

b) scrieti simbolurile terminale sI neterminale din formulele metalingvistice de mai sus 2p

3) Scrieti un program pascal care citeste de la tastatura lungimea laturlii A a unui patrat si
determina semiperimetrul acestuia.
5p
Autor Anatolie Gorea, L.T. “Ioan Voda” Cahul, prof de informatica

Test de evaluare clasa 9-a expresii

Varianta I

1. Din lista de mai jos incercuiti operatorii aditivi


+, and, mod, –, div, or, not
2. Scrieti conform regulilor limbajului pascal urmatoarele expresii
Expresia Limbajul Pascal
2 2
X +y
(𝒙 + 𝒚)2
|x-y|
√𝒙 + 𝒚
X>0 & y<3 V z=x

3. Fie x=2 y=3 z=true. Evaluati urmatoarele expresii. Efectuati calculele.


 x+y*(x+y)

 (x*y+1)*x

 (x>y) or (x>(y+1)) or z

 Not(x>y)
4. Se considera declaratiile
Var x,y:intgere; z:real; c:char;
Aflati tipul urmatoarelor expresii
 x-y
 x div y +y
 ord(x)+ord(y)
 (7>3) and true
 (17 div 3)=9
 Ord(c)
 Trunc(Sin(z))
Autor Anatolie Gorea, L.T. “Ioan Voda” Cahul, prof de informatica

Evaluare cl 9 IF FOR

1) Ce valori va lua variabila x după executarea fiecăreia din instrucţiunile ce urmează? Se


consideră că a=2 b=3 si p=true
 If a>b then x:=7 else x:=8; __________
5p
 If (a>b) or (a<b) then x:=a+b else x:=a-b; _______
 If not(a<>b) then x:=a+1 else x:=b+1;_____
 If p then x:=a/b else x:=b/a;__________
 If (a=b) or p then x:=sqr(a) else x:=sqr(b);__________
2) Se considera declaratiile
Var i,j,n:integer;
x,y:real;
c:char;
Subliniati cu o linie instructiunile ce sunt corecte si cu doua pe cele incorecte.
5p
 For i:=1 to 10 do j:=i+1;
 For i:=-5 to 5 do x:=y/i;
 For c:=’1’ to ‘7’ do write(ord(i));
 For x:=1 to 10 do y:=x+1;
 For i:=1 to 10 do readln(i);
3) Se considera var I,j,m,n:intger;
si urmatoarea instructiune for
For i:=m to n do j:=i+1;
De cite ori se va executa instructiunea daca 4p
 m=2 n=3 __________
 m=-2 n=-3 ___________
 m=0 n=10___________
 m=-2 n=-3___________
4) Elaborati un program ce va afisa caracterele ‘0’,’1’,’2’….’9’, respective codurile
5p
acestora.