Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Anul școlar 2018-2019


Disciplina: Comunicare în limba română

1.Privește imaginile de pe fiecare rând și taie cu o linie ceea ce nu se potrivește.

2.Unește imaginile care sugerează cuvinte cu înțeles opus:


3.Încercuiește imaginea care face parte din povestea „Albă ca zăpada”, taie
imaginea care face parte din povestea „Scufița Roșie” și subliniază imaginea
care face parte din povestea „Motanul încălțat” :

4. Irina este elevă în clasa I. Ea se joacă cu jetoane cu imagini. Vrei să te joci și


tu?
a) Desparte în silabe cuvintele sugerate de imagini și desenează tot atâtea liniuțe
orizontale câte silabe ai descoperit.
b) Taie cu o linie imaginile care sugerează cuvinte care încep sau se termină cu
sunetul „M” .
c) Încercuiește imaginile care sugerează cuvinte ce se terminăm cu sunetul „E”.

5. Scrie literele următoare în ordinea dată:


A D R Y O G S K C P

Ai parcurs testul, felicitări!


TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Anul școlar 2018-2019
Disciplina: Comunicare în limba română
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
Descriptori de performanță
CALIFICATIVE
IT
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
Răspuns complet și Răspuns parțial corect: Răspuns parțial Răspuns incorect: nu
corect: taie cu o linie taie cu o linie două corect: taie cu o linie taie cu o linie niciuna
toate cele trei imagini dintre cele trei imagini una dintre cele trei dintre cele trei
1 care nu se potrivesc. care nu se potrivesc. imagini care nu se imagini/le greșește pe
potrivesc. toate.

Răspuns complet și Răspuns parțial corect: Răspuns parțial Răspuns incorect:


corect: unește cu o unește cu o linie două corect: unește cu o unește greșit toate
linie toate cele trei dintre cele trei perechi linie una dintre cele cele trei perechi de
2 perechi de imagini de imagini care trei perechi de imagini imagini care
care sugerează cuvinte sugerează cuvinte cu care sugerează cuvinte sugerează cuvinte cu
cu sens opus. sens opus. cu sens opus. sens opus.
Răspuns complet și Răspuns parțial corect: Răspuns parțial Răspuns incorect:
corect: marchează marchează corect două corect: marchează marchează incorect
corect toate cele trei dintre cele trei imagini corect una dintre cele toate cele trei imagini
3 imagini reprezentative reprezentative pentru trei imagini reprezentative pentru
pentru poveștile poveștile cerute. reprezentative pentru poveștile cerute.
cerute. poveștile cerute.
Răspuns complet Răspuns parțial corect: Răspuns parțial Răspuns incorect:
și corect: desparte desparte în silabe corect corect: desparte în desparte în silabe
în silabe corect 5- 3-4 cuvinte reprezentate silabe corect 1-2 corect 0 cuvinte
a 6 cuvinte de imagini. cuvinte reprezentate reprezentate de
reprezentate de de imagini. imagini.
imagini.
Răspuns complet Răspuns parțial corect: Răspuns parțial Răspuns incorect:nu
și corect: taie cu o taie cu o linie două corect: taie cu o linie taie cu o linie
linie toate cele dintre cele trei cuvinte unul dintre cele trei niciunul dintre cele
b trei cuvinte care care încep ori se termină cuvinte care încep ori trei cuvinte care
4 încep ori se cu sunetul „M” se termină cu sunetul încep ori se termină
termină cu „M” cu sunetul „M”/taie
sunetul „M” alte cuvinte.
Răspuns complet Răspuns parțial corect: Răspuns parțial Răspuns incorect: nu
și corect: încercuiește corect două corect: încercuiește încercuiește corect
încercuiește dintre cele trei cuvinte corect unul dintre cele niciunul dintre cele
c corect toate cele care se termină cu trei cuvinte care se trei cuvinte care se
trei cuvinte care sunetul „E” termină cu sunetul termină cu sunetul
se termină cu „E” „E”/taie alte cuvinte.
sunetul „E”
Răspuns complet și Răspuns parțial corect: Răspuns parțial Răspuns incorect:
corect: scrie toate scrie literele corect (2-3 corect: scrie literele scrie literele incorect,
literele corect, îngrijit, greșeli), îngrijit, lizibil, corect (4-5 greșeli), nu respectă spațiul
5 lizibil, respectând respectând spațiul dat și îngrijit, lizibil, grafic și nici ordinea
spațiul dat și ordinea ordinea literelor respectând spațiul dat acestora.
literelor și ordinea literelor
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Anul școlar 2018-2019
Disciplina: Comunicare în limba română
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

EVALUARE FINALĂ
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral și corect 5 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral și corect 4 itemi;
BINE
incorect 1 item/parțial 1 itemI.
Rezolvă integral și corect 3-4 itemi;
SUFICIENT
incorect 1-2 itemi/parțial 1-2 itemi.
Rezolvă integral și corect 1 itemi;
INSUFICIENT
incorect 4 itemi/parțial 4 itemi.

MATRICEA DE SPECIFICAȚII
Disciplina: Comunicare în limba română
CLASA I
Nr. CONȚINUTURI CUNOAȘTERE ÎNȚELEGERE APLICARE
crt.
1. Despărțirea
X X
cuvintelor în silabe.
2. Identificarea poziției
sunetului într-un X X
cuvânt (inițial,final)
3. Reproducerea
conținutului unor X X
povești.
4. Utilizarea de
sinonime, antonime, X
omonime.
5. Asociere sunet-literă. X X

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


Anul școlar 2015-2016
Disciplina: Comunicare în limba română
INTERPRETAREA REZULTATELOR
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5
Nr. Calificativ
Numele și prenumele elevului a b c
crt. final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nr. I.1 I.2 I.3 I.4 I.5
obiectivului FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S
Nr. elevi care
au real. It.
%
Calificativ FB B S
final