Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

FACULTATEA: I.M.E.
DEPARTAMENTUL: I.M.
SPECIALIZAREA: I.E.O.U.P.
DISCIPLINA: I.M.C.A.R.

Cerintele standardului ISO 9001/2015 referitoare la politica


din domeniul calitatii

PROFESOR:
Sef lucr. dr. ing. Niculae Georgeta Claudia

STUDENT :
Ing. Bucur Alin Georgian
ANUL : II

PLOIEŞTI 2017
Cuprins

Introducere.................................................................................................................................3

1. Domeniul de aplicare.............................................................................................................4

2. Sistem de management al calitatii.........................................................................................4

2.1. Cerinte generale............................... .............................................................................4

2.2. Cerinte referitoare la documentatie...............................................................................4

3. Responsabilitatea managementului.......................................................................................5

3.1. Angajamentul managementului.....................................................................................5

3.2. Planificare......................................................................................................................5

3.2.1. Obiectivele calitatii...................................................................................................5

3.2.2. Planificarea sistemului de management al calitatii..................................................5

4. Managementul resurselor......................................................................................................5

4.1. Asigurarea resurselor………………………………………………………………….5

4.2. Resurse umane………………………………………………………………………...5

4.3. Infrastructura………………………………………………………………………….6

4.4. Mediu de lucru…………………………………...…………………………………...6

5. Realizarea produsului............................................................................................................6

5.1. Proiectare si dezvoltare…………………………………………………...…………..6

5.2. Aprovizionare…………………………………………………………………………6

5.3. Productie si furnizare de servicii……………………………………………...………6

5.4. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare…………………………....…7

6. Masurare, analiza si imbunatatire..........................................................................................7

6.1. Monitorizare si masurare……………………………………………………………...7

6.2. Analiza datelor………………………………...……………………………………...7

6.3. Imbunatatire…………………………………………………………………………..7

Bibliografie.................................................................................................................................8

2
Introducere
Noua versiune a SR EN ISO 9001:2015 a fost publicata in octombrie 2015 si prezinta un
standard modernizat care indeplineste noile tendinte de calitate si creste importanta acestui
sistem de management pentru rezultatele unei organizatii.

Printre elementele care ies in evidenta in noul SR EN ISO 9001: 2015 sunt: evaluarea
riscului, generarea rezultatelor, feedback de la partile interesate, alinierea cu alte standarde
ISO si o documentatie mai simpla.

Adoptarea unui sistem de management al calitatii ar trebui sa fie o decizie strategica a


unei organizatii. Proiectarea si implementarea unui sistem de managemet al calitatii al unei
organizatii sunt influentate de:
a) Mediul sau organizational, de schimbarile in acel mediu si de riscurile asociate acelui
mediu;
b) Necesitatile sale, care variaza;
c) Obiectivele sale specifice;
d) Produsele pe care le furnizeaza;
e) Procesele pe care le utilizeaza;
f) Marimea si structura sa organizationala.

Acest standard international, ISO 9001/2015, promoveaza adoptarea unei abordari bazate
pe proces in dezvoltarea, implementarea si imbunatatirea eficacitatii sistemului de
management al calitatii, in scopul cresterii satisfactiei clientului prin indeplinirea cerintelor
acestuia.
Pentru ca o organizatie sa functioneze eficace aceasta trebuie sa determine si sa conduca
numeroase activitati corelate. O activitate sau un ansamblu de activitati care utilizeaza
resurse, condusa (conduse) astfel incat sa permita transformarea elementelor de intrare in
elemente de iesire poate fi considerata (considerate) un proces. Adesea elementele de iesire
dintr-un proces constituie in mod direct, elementele de intrare in procesul urmator.

Aplicarea unui sistem de procese in cadrul unei organizatii, impreuna cu identificarea si


interactiunile acestor procese, precum si conducerea acestora pentru a produce rezultatul
dorit, poate fi denumita „abordare bazata pe proces”.
Un avantaj al abordarii bazate pe proces este controlul permanent pe care aceasta il
asigura, atat asupra legaturii dintre procesele individuale in cadrul sistemului de procese, cat
si asupra combinarii si interactiunii acestora.

Atunci cand este utilizata in cadrul unui sistem de management al calitatii, o astfel de
abordare accentueaza importanta:
a) Intelegerii si satisfacerii cerintelor;
b) Necesitatii de a considera procesele in functie d valoarea aduagata;
c) Obtinerii de rezultate in ceea ce priveste performanta si eficacitatea procesului
d) Imbunatatirea continua a proceselor pe baza masuratorilor obiective.

3
1. Domeniul de aplicare
Standardul ISO 9001/2015 stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii
atunci cand o organizatie
 are nevoie sa demonstreze capacitatea sa de a furniza consecvent produse care sa
satisfaca cerintele clientului si cerintele legale si reglementate aplicabile si
 urmareste sa creasca satisfactia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv
a proceselor de imbunatatire continua a sistemului si prin asigurarea conformitatii cu
cerintele clientului si cu cerintele legale si reglementarile aplicabile.

Toate cerintele acestui standard international sunt generice si sunt destinate aplicarii de
catre toate organizatiile, indiferent de tipul, marimea si produsul furnizat.
Atunci cand una sau mai multe cerinte ale acestui standard international nu pot fi aplicate
datorita naturii unei organizatii si a produsului sau, acestea pot fi luate in considerare pentru
excludere.
Atunci cand se fac excluderi, declararea conformitatii cu acest standard international nu
este acceptabila decat daca aceste excluderi sunt limitate la cerinte si daca astfel de excluderi
nu afecteaza abilitatea organizatiei, sau responsabilitatea sa de a furniza un produs care sa
satisfaca cerintele clientului si cerintele legale si reglementarile aplicabile.

2. Sistem de management a calitatii

2.1. Cerinte generale


Organizatia trebuie sa stabileasca, sa documenteze, sa implementeze si sa mentina un
sistem de management al calitatii si sa imbunatateasca continuu eficacitatea acestuia in
conformitate cu cerintele acestui standard international.
Organizatia trebuie
a) sa determine procesele necesare sistemului de management al calitatii si aplicarea
acestora in intreaga organizatie;
b) sa determine succesiunea si interactiunea acestor procese;
c) sa determine criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea cat si
controlul acestor procese sunt eficace;
d) sa se asigure de disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru a sustine
operarea si monitorizarea acestor procese;
e) sa monitorizeze, sa masoare atunci cand este aplicabil si sa analizeze aceste procese si
f) sa implementeze actiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate si
imbunatatirea continua a acestor procese.
Organizatia trebuie sa conduca aceste procese in conformitate cu cerintele acestui
standard international.

2.2. Cerinte referitoare la documentatie


Documentatia sistemului de management al calitatii trebuie sa includa:
a) declaratii documentate ale politicii referitoare la calitate si ale obiectivelor calitatii;
b) un manual al calitatii;
c) proceduri documentate si inregistrari cerute in acest standard international si
d) documente, inclusiv inregistrari, determinate de organizatie ca fiind necesare pentru a
se asigura de eficacitatea planificarii, operarii si controlului proceselor sale.

4
3. Responsabilitatea managementului

3.1. Angajamentul managementului


Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa prezinte dovezi ale angajarii sale in
dezvoltarea si implementarea sistemului de managemet al calitatii precum si imbunatatirea
continua a eficacitatii acestuia prin:
a) comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor,
precum si a cerintelor legale si a celor reglementate;
b) stabilirea politicii referitoare la calitate;
c) a se asigura de faptul ca sunt stabilite obiectivele calitatii;
d) conducerea analizelor efectuate de management si
e) a se asigura de disponibilitatea resurselor.

3.2. Planificare

3.2.1. Obiectivele calitatii


Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa se asigure ca obiectivele calitatii,
inclusiv acelea necesare pentru indeplinirea cerintelor referitoare la produs, sunt stabilite
pentru functiile relevante si la nivelurile relevante ale organizatiei. Obiectivele calitatii
trebuie sa fie masurabile si in concordanta cu politica referitoare la calitate.

3.2.2. Planificarea sistemului de management al calitatii


Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa se asigure ca
a) planificarea sistemului de management al calitatii este efectuata in scopul indeplinirii
cerintelor si a obiectivelor calitatii si
b) integritatea sistemului de management al calitatii este mentinuta atunci cand
schimbarile sistemului de management al calitatii sunt planificate si implementate.

4. Managementul resurselor

4.1. Asigurarea resurselor


Organizatia trebuie sa determine si sa puna la dispozitie resursele necesare
a) pentru a implementa si mentine sistemul de management al calitatii si pentru a
imbunatatii continuu eficacitatea acestuia si
b) pentru a creste satisfactia clientului prin indeplinirea cerintelor sale.

4.2. Resurse umane


Personalul care efectueaza activitati ce influenteaza conformitatea cu cerintele referitoare
la produs trebuie sa fie competent in ceea ce priveste studiile, instruirea, abilitatile si
experienta adecvate.

5
4.3. Infrastructura
Organizatia trebuie sa determine, sa puna la dispozitie si sa mentina infrastructura
necesara pentru a realiza conformitatea cu cerintele referitoare la produs. Infrastructura
include, dupa cum este cazul:
a) cladiri, spatiu de lucru si utilitati asociate;
b) echipament pentru procese (atat hardware, cat si software) si
c) servicii suport (cum sunt cele de transport, comunicatii sau sisteme informatice).

4.4. Mediu de lucru


Organizatia trebuie sa determine si sa conduca mediul de lucru necesar pentru a realiza
conformitatea cu cerintele referitoare la produs.

5. Realizarea produsului
Organizatia trebuie sa planifice si sa dezvolte procesele necesare pentru realizarea
produsului. Planificarea realizarii produsului trebuie sa fie compatibila cu cerintele pentru
celelalte procese ale sistemului de management al calitatii.

5.1. Proiectare si dezvoltare


Organizatia trebuie sa planifice si sa controleze proiectarea si dezvoltarea produsului.
Pe durata planificarii proiectarii si dezvoltarii, organizatia trebuie sa determine:
a) etapele proiectarii si dezvoltarii;
b) analiza, verificarea si validarea care sunt adecvate fiecarei etape de proiectare si
dezvoltare si
c) responsabilitatile si autoritatea pentru proiectare si dezvoltare.
Organizatia trebuie sa tina sub control interferentele dintre diferite grupuri implicate in
proiectare si dezvoltare pentru a se asigura o comunicare eficace si o desemnare clara a
responsabilitatilor.

5.2. Aprovizionare
Organizatia trebuie sa se asigure ca produsul aprovizionat este conform cu cerintele de
aprovizionare specificate. Tipul si amploarea controlului aplicat furnizorului si produsului
aprovizionat trebuie sa depinda de efectul produsului aprovizionat asupra realizarii ulterioare
a produsului sau asupra produsului final.

5.3. Productie si furnizare de servicii


Organizatia trebuie sa planifice si sa realizeze productia si furnizarea de servicii in
conditii controlate. Conditiile controlate trebuie sa includa, dupa caz:
a) disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile produsului;
b) disponibilitatea instructiunilor de lucru, daca sunt necesare;
c) utilizarea echipamentului adecvat;
d) disponibilitatea si utilizarea echipamentelor de masurare si monitorizare;
e) implementarea monitorizarii si masurarii si
f) implementarea activitatilor de eliberare a produsului, de livrare si de post-livrare.

6
5.4. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare

Organizatia trebuie sa determine monitorizarile si masurarile care trebuie efectuate si


echipamentele de masurare si monitorizare necesare pentru a furniza dovezi ale conformitatii
produsului cu cerintele determinate.
Organizatia trebuie sa stabileasca procesele prin care sa se asigure ca monitorizarile si
masurarile pot fi efectuate si ca sunt efectuate intr-un mod care este in concordanta cu
cerintele de monitorizare si masurare.

6. Masurare, analiza si imbunatatire


Organizatia trebuie sa planifice si sa implementeze procesele necesare de monitorizare,
masurare, analiza si imbunatatire
a) pentru a demonstra conformitatea cu cerintele referitoare la produs;
b) pentru a se asigura conformitatea sistemului de management al calitatii si
c) pentru a imbunatatii continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii.

6.1. Monitorizare si masurare

Organizatia trebuie sa monitorizeze informatiile referitoare la perceptia clientului asupra


satisfacerii, de catre aceasta, a cerintelor sale, ca una dintre modalitatile de masurare a
performantei sistemului de management al calitatii. Trebuie determinate metodele pentru
obtinerea si folosirea acestor informatii.

6.2. Analiza datelor


Organizatia trebuie sa determine, sa colecteze si sa analizeze datele corespunzatoare,
pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea sistemului de management al calitatii si pentru a
evalua unde se poate aplica imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al
calitatii. Acestea trebuie sa includa date rezultate din activitatile de masurare si monitorizare
sau de alte surse relevante.

Analiza datelor trebuie sa furnizeze informatii referitoare la:


a) satisfactia clientului;
b) conformitatea cu cerintele referitoare la produs;
c) caracteristicile si tendintele proceselor si produselor inclusiv oportunitatile pentru
actiuni preventive si
d) furnizori.

6.3. Imbunatatire
Organizatia trebuie sa-si imbunatateasca continuu eficacitatea sistemului de management
al calitatii prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calitatii, a rezultatelor
auditurilor, a analizei datelor, a actiunilor corective si preventive si a analizei efectuate de
management.

7
Bibliografie
1. ***, http:// www.companiadeconsultanta.ro/index.php?option=com_content (28.11.2017)
2. Documentatie Systembau SPS, „Sisteme de management al calitatii. Cerinte” (27.11.2017)
3. Note de curs I.M.C.A.R. (28.11.2017)

S-ar putea să vă placă și