Sunteți pe pagina 1din 1

Program Fakultativna nastava Astronomije za 2., 3. i 4.

razrede

- Stjecanje osnovnih znanja iz astronomije i astrofizike


- Opisati astrofizičke veličine, razvoj zvijezda, svojstva galaksija, strukuru svemira,
širenje i nastanak svemira
- Odgovorno se ponašati prema društvenoj imovini
Ciljevi: - Poštivati pojedinca s drugačijim stavovima i mišljenjima
- Na temelju sudjelovanja u postupcima istraživanja, i primjene, steći određene
sposobnosti i vještine koje je u stanju primijeniti na nove situacije
- Učenik treba promišljati o položaju i djelovanju pojedinca u uvjetima brzoga
znanstveno-tehnološkoga razvoja
- Navesti i opisati temeljne pojmove astronomije (koordinatne sustave, sunčevo i
zvjezdano vrijeme...)
Ishodi: - Navesti svojstva zvijezda i opisati teoriju postanka svemira
- Razlikovati galaksije i svrstati ih u Lokalnoj grupi
- Opisati mjerne instrumente u astronomiji
Ciljana skupina Učenici II., III. i IV. razreda
Nositelj Aljoša Graovac, mag. educ. phys. et inf.
Vrijeme
Školska godina 2018./2019.; srijedom (2 sata tjedno)
ostvarivanja
Uvodni sat. Dogovr o načinu rada. 1 Ponavljanje gradiva 2
Uvod u astrognoziju 4
Istraživanje svemira 4 Teleskopi i promatranje teleskopom 6
Zemljina gibanja i koordinate na
Zvijezde 9
Plan i program Zemlji i nebu
Gravitacijska i nebeska mehanika 4 Sunce 3
Planeti 7 Galaktike 5
Mjesec i mala tijela Sunčeva sustava 4 Početak i kraj svemira 7
Zaključivanje ocjena 1
Potrebni - učeničke bilješke, ravnalo, gumica, olovka, šestar, radni listići, kalkulator, udžbenici iz
materijali fizike, enciklopedije, Internet
- rad u skupinama
Oblici rada - individualni rad
- interaktivno učenje
- eksperimentalna i grafička metoda
Metode rada - Usmeno izlaganje
- rasprava
Očekivani - spremnost za timski rad i unapređivanje nastave te razvoj i popularizacija
rezultati astronomije
Sustav
- Seminarski radovi
procjenjivanja
- Debate i grupni rad učenika
-kriteriji
- Izložti rezultate rada na Školskom stručnom vijeću matematike, fizike i informatike
Evaluacija
- Materijale koristiti u nastavi
projekta
- Usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima