Sunteți pe pagina 1din 18

180. Intrebarea nr. 180: I1 Capitol: Biostatistica.

MCS Mod de punctare: A1 Grad de


dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care afirmaţie, din cele enumerate, este adevărată pentru statistică?
a) [ ] studiază aspectele cantitative ale cazurilor individuale
b) [ ] studiază aspectele calitative ale cazurilor individuale
c) [ ] studiază aspectele cantitative şi calitative ale cazurilor individuale
d) [x] studiază aspectele cantitative şi calitative ale fenomenelor sociale de masă
e) [ ] studiază numai aspectele cantitative ale fenomenelor sociale de masă

---------------------------------------------------------------------
181. Intrebarea nr. 181: I2 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care este obiectivul fundamental al statisticii?
a) [x] analiza şi interpretarea datelor statistice
b) [ ] a prelucra cantitativ datele statistice
c) [ ] a colecta datele statistice
d) [ ] a analiza cazurile individuale
e) [ ] a descrie variabilitatea cazurilor individuale

---------------------------------------------------------------------
182. Intrebarea nr. 181: I2 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care este obiectul de studiu al statisticii?
a) [x] fenomenele sociale de masă sau de tip colectiv
b) [ ] sănătatea individuală
c) [ ] evidenţa şi monitorizarea activităţii instituţiilor medicale
d) [ ] analiza evenimentelor demografice
e) [ ] elaborarea metodelor de tratament

---------------------------------------------------------------------
184. Intrebarea nr. 184: I5 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Toate din următoarele sunt obiective ale biostatisticii, cu excepţia:
a) [ ] studierea stării sănătăţii populaţiei
b) [x] studierea stării sănătăţii individuale
c) [ ] acumularea şi analiza datelor referitor la activitatea instituţiilor medicale
d) [ ] evidenţierea particularităţilor în starea sănătăţii populaţiei
e) [ ] evaluarea eficacităţii metodelor de tratament şi profilaxie

---------------------------------------------------------------------
185. Intrebarea nr. 185: I6 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Totalitatea elementelor de aceeaşi natură, supuse studiului, reprezintă:
a) [ ] caracteristica statistică
b) [ ] parametrul statistic
c) [x] colectivitatea statistică
d) [ ] unitatea statistică

1
e) [ ] indicatorul statistic

---------------------------------------------------------------------
186. Intrebarea nr. 186: I7 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Elementul constitutiv al unei colectivităţi statistice se numeşte:
a) [ ] variabilă statistică
b) [x] unitate de observaţie (statistică)
c) [ ] model statistic
d) [ ] indicator statistic
e) [ ] nivel statistic

---------------------------------------------------------------------
187. Intrebarea nr. 187: I8 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Colectivităţile statistice pot fi:
a) [ ] alternative sau nealternative
b) [ ] primare sau derivate
c) [ ] calitative sau cantitative
d) [ ] factoriale sau rezultative
e) [x] statice sau dinamice

---------------------------------------------------------------------
183. Intrebarea nr. 187: I8 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Colectivităţile statistice pot fi:
a) [x] generale sau parţiale
b) [ ] primare sau derivate
c) [ ] calitative sau cantitative
d) [ ] factoriale sau rezultative
e) [ ] alternative sau nealternative

---------------------------------------------------------------------
188. Intrebarea nr. 188: I9 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Însuşirile sau trăsăturile care caracterizează unitatea statistică se numesc:
a) [ ] model statistic
b) [ ] informaţie statistică
c) [x] caracteristică statistică
d) [ ] parametru statistic
e) [ ] coeficient statistic

---------------------------------------------------------------------
189. Intrebarea nr. 189: I10 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Variabilele statistice pot fi:
a) [x] primare sau derivate

2
b) [ ] alternative sau binare
c) [ ] primare sau absolute
d) [ ] calitative sau nominative
e) [ ] cantitative sau numerice

---------------------------------------------------------------------
190. Intrebarea nr. 190: I11 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Variabilele statistice pot fi:
a) [ ] continue sau neîntrerupte
b) [ ] discrete sau discontinue
c) [ ] alternative sau binare
d) [ ] binare sau dihotomice
e) [x] factoriale sau rezultative

---------------------------------------------------------------------
191. Intrebarea nr. 191: I12 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
În etapa de observare statistică are loc:
a) [ ] interpretarea rezultatelor
b) [ ] sistematizarea datelor statistice
c) [ ] calcularea indicatorilor statistici
d) [ ] prelucrarea datelor statistice
e) [x] obţinerea datelor şi informaţiilor statistice

---------------------------------------------------------------------
192. Intrebarea nr. 192: I13 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Etapa de prelucrare statistică include:
a) [ ] obţinerea datelor şi informaţiilor statistice
b) [x] calcularea indicatorilor statistici
c) [ ] formularea concluziilor
d) [ ] interpretarea rezultatelor
e) [ ] analiza primară a rezultatelor

---------------------------------------------------------------------
193. Intrebarea nr. 193: I14 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
"Vârsta" este o caracteristică statistică:
a) [x] atributivă numerică
b) [ ] calitativă nealternativă
c) [ ] atributivă de timp
d) [ ] rezultativă
e) [ ] derivată

---------------------------------------------------------------------
194. Intrebarea nr. 194: I15 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala

3
BV
Caracteristica statistică "specializarea" este:
a) [ ] cantitativă continuă
b) [ ] numerică discretă
c) [x] nominativă nealternativă
d) [ ] calitativă alternativă
e) [ ] de spaţiu

---------------------------------------------------------------------
195. Intrebarea nr. 195: I16 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Caracteristica statistică "reuşita" este:
a) [x] cantitativă continuă
b) [ ] cantitativă discretă
c) [ ] numerică discontinuă
d) [ ] nominativă nealternativă
e) [ ] atributivă calitativă

---------------------------------------------------------------------
196. Intrebarea nr. 196: I17 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
"Profesia" este o caracteristică statistică:
a) [x] calitativă
b) [ ] continuă
c) [ ] discretă
d) [ ] cantitativă
e) [ ] alternativă

---------------------------------------------------------------------
197. Intrebarea nr. 197: I18 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
"Diagnosticul" este o caracteristică statistică:
a) [ ] calitativă continuă
b) [ ] factorială
c) [ ] calitativă discretă
d) [x] rezultativă
e) [ ] calitativă alternativă

---------------------------------------------------------------------
198. Intrebarea nr. 198: I19 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Printre funcţiile indicatorului statistic nu se includ:
a) [ ] funcţiile de măsurare şi comparare
b) [ ] funcţiile de analiză şi sinteză
c) [x] funcţiile de planificare şi control
d) [ ] funcţiile de estimare şi verificare a ipotezelor
e) [ ] funcţia de testare a semnificaţiei

4
---------------------------------------------------------------------
199. Intrebarea nr. 199: I20 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care din funcţiile enumerate nu aparţine indicatorului statistic:
a) [ ] de comparare
b) [x] de coordonare
c) [ ] de sinteză
d) [ ] de estimare
e) [ ] de măsurare

---------------------------------------------------------------------
200. Intrebarea nr. 200: I21 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţia incorectă despre scala de interval:
a) [ ] diferenţa dintre două numere ale scalei are semnificaţie precisă
b) [ ] se foloseşte pentru reprezentarea numerelor cardinale, la care valoarea zero nu semnifică
absenţa completă a caracteristicii urmărite
c) [ ] multiplicarea sau divizarea valorilor, pe această scală, nu are sens
d) [x] în cazul valorilor, măsurate pe scala de interval, poate fi utilizată numai mediana
e) [ ] pentru valorile, măsurate pe această scală, pot fi utilizaţi majoritatea indicatorilor statistici

---------------------------------------------------------------------
201. Intrebarea nr. 201: I22 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Scala greutăţii este o scală:
a) [ ] de interval
b) [x] de raport
c) [ ] ordinală
d) [ ] nominală
e) [ ] factorială

---------------------------------------------------------------------
202. Intrebarea nr. 202: I23 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Variabila "culoarea ochilor" poate fi reprezentată prin scala:
a) [ ] ordinală
b) [ ] factorială
c) [x] nominală
d) [ ] de interval
e) [ ] de raport

---------------------------------------------------------------------
203. Intrebarea nr. 203: I24 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Variabila "grupa sanguină" poate fi reprezentată prin scala:
a) [x] nominală
b) [ ] de raport

5
c) [ ] ordinală
d) [ ] factorială
e) [ ] de interval

---------------------------------------------------------------------
204. Intrebarea nr. 204: I25 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Ordonarea studenţilor în lista de admitere este o scală:
a) [ ] nominală
b) [ ] de raport
c) [x] ordinală
d) [ ] factorială
e) [ ] de interval

---------------------------------------------------------------------
205. Intrebarea nr. 205: I26 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţia validă despre cercetarea statistică curentă:
a) [ ] se utilizează în cazul variaţiei mici în timp a fenomenului cercetat
b) [x] se utilizează în cazul variaţiei intense în timp a fenomenului investigat
c) [ ] se mai numeşte cercetare special organizată
d) [ ] se efectuează la anumite intervale de timp
e) [ ] nu este permanentă

---------------------------------------------------------------------
206. Intrebarea nr. 206: I27 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care afirmaţie, referitor la recensământ, este corectă:
a) [ ] este o metodă de observare totală, permanentă
b) [x] este o metodă de observare totală, periodică
c) [ ] este o metodă de observare parţială, special organizată
d) [ ] este o metodă de observare parţială, periodică
e) [ ] este o metodă de observare parţială, permanentă

---------------------------------------------------------------------
207. Intrebarea nr. 207: I28 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Se numeşte probabilitate a evenimentului şi se notează „p":
a) [ ] raportul dintre numărul total de rezultate ale experimentului şi numărul de rezultate
favorabile producerii evenimentului
b) [x] raportul dintre numărul de rezultate favorabile producerii evenimentului şi numărul total
de rezultate ale experimentului
c) [ ] raportul dintre numărul de rezultate favorabile producerii evenimentului şi numărul de
rezultate nefavorabile producerii evenimentului
d) [ ] raportul dintre numărul de rezultate nefavorabile producerii evenimentului şi numărul total
de rezultate ale experimentului
e) [ ] raportul dintre numărul de rezultate nefavorabile producerii evenimentului şi numărul de
rezultate favorabile producerii evenimentului

6
---------------------------------------------------------------------
208. Intrebarea nr. 208: I29 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Probabilitatea lipsei evenimentului „q" se determină în modul următor:
a) [ ] q = (m-n)/n
b) [x] q = (n-m)/n
c) [ ] q = (n-m)/m
d) [ ] q = (m-n)/m
e) [ ] q = (m-q)/n

---------------------------------------------------------------------
209. Intrebarea nr. 209: I30 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţia corectă despre prima aplicaţie a Legii cifrelor mari:
a) [ ] odată cu majorarea volumului colectivităţii selective, rezultatele din această colectivitate se
vor îndepărta de cele obţinute în colectivitatea generală
b) [ ] odată cu majorarea volumului colectivităţii selective, rezultatele din această colectivitate
vor fi identice cu rezultatele obţinute în colectivitatea generală
c) [x] odată cu majorarea volumului colectivităţii selective, rezultatele din această colectivitate
tind să reproducă rezultatele obţinute în colectivitatea generală
d) [ ] odată cu majorarea volumului colectivităţii selective, rezultatele din această colectivitate
vor fi maximal apropiate de cele obţinute în colectivitatea generală
e) [ ] odată cu majorarea volumului colectivităţii selective, rezultatele din această colectivitate
vor fi maximal îndepărtate de cele obţinute în colectivitatea generală

---------------------------------------------------------------------
210. Intrebarea nr. 210: I31 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţia corectă despre a doua aplicaţie a Legii cifrelor mari:
a) [ ] pentru un volum anumit al colectivităţii selective, rezultatele din această colectivitate nu se
modifică comparativ cu cele obţinute în colectivitatea generală
b) [ ] pentru un volum anumit al colectivităţii selective, rezultatele din această colectivitate se
modifică puţin faţă de rezultatele obţinute în colectivitatea generală
c) [ ] pentru un volum anumit al colectivităţii selective, rezultatele din această colectivitate vor fi
identice cu cele obţinute în colectivitatea generală
d) [x] pentru un volum anumit al colectivităţii selective, rezultatele din această colectivitate vor
fi maximal apropiate de cele obţinute în colectivitatea generală
e) [ ] pentru un volum anumit al colectivităţii selective, rezultatele din această colectivitate vor fi
maximal îndepărtate de cele obţinute în colectivitatea generală

---------------------------------------------------------------------
211. Intrebarea nr. 211: I32 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţia falsă cu privire la criteriile cercetării ştiinţifice:
a) [ ] rezultatele cercetării ştiinţifice nu sunt „dogmatice"
b) [ ] rezultatele cercetării ştiinţifice sunt documentate minuţios
c) [x] documentarea minuţioasă a rezultatelor nu asigură comparabilitatea acestora

7
d) [ ] atitudinea critică faţă de rezultatele proprii şi ale altora
e) [ ] rezultatele cercetării ştiinţifice pot fi confirmate sau infirmate

---------------------------------------------------------------------
212. Intrebarea nr. 212: I33 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A1 Grad de
dificultate: scazut Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
În etapa de pregătire a studiului nu se include:
a) [ ] documentarea bibliografică
b) [ ] formularea ipotezei cercetării
c) [ ] alegerea tipului de studiu
d) [x] prelucrarea datelor
e) [ ] stabilirea planului de cercetare

---------------------------------------------------------------------
213. Intrebarea nr. 213: I34 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi caracteristicile fenomenelor sociale de masă:
a) [x] sunt fenomene complexe
b) [ ] sunt fenomene simple
c) [ ] sunt fenomene tipice
d) [x] se produc în condiţii de incertitudine
e) [ ] au caracter determinist

---------------------------------------------------------------------
214. Intrebarea nr. 214: I35 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care din următoarele afirmaţii despre fenomenele sociale de masă nu sunt corecte?
a) [ ] se produc în condiţii de incertitudine
b) [x] au caracter determinist
c) [x] se caracterizează prin variabilitate mică
d) [ ] forma individuală de manifestare a fenomenelor de masă este diferită
e) [x] legitatea de apariţie şi manifestare poate fi cunoscută numai la nivelul cazurilor individuale

---------------------------------------------------------------------
215. Intrebarea nr. 215: I36 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care din următoarele afirmaţii despre fenomenele sociale de masă sunt corecte?
a) [x] au caracter nedeterminist
b) [x] rezultă din acţiunea combinată a multor factori
c) [ ] se produc în condiţii de certitudine
d) [ ] se caracterizează prin variabilitate mică, atât în timp, cât şi în spaţiu
e) [x] legitatea de apariţie şi manifestare poate fi cunoscută numai la nivelul întregii colectivităţi

---------------------------------------------------------------------
216. Intrebarea nr. 216: I37 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţiile corecte despre statistica descriptivă:

8
a) [ ] estimează caracteristicile unei colectivităţi
b) [ ] măsoară incertitudinea rezultatelor
c) [x] descrie starea şi variabilitatea colectivităţii statistice cercetate
d) [x] include totalitatea metodelor de culegere, prelucrare, caracterizare şi prezentare sintetică a
datelor statistice
e) [ ] estimează parametrii şi testează ipotezele

---------------------------------------------------------------------
217. Intrebarea nr. 217: I38 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţiile corecte despre statistica inferenţială:
a) [ ] descrie starea şi variabilitatea colectivităţii statistice după una sau mai multe caracteristici
b) [x] vizează estimarea caracteristicilor unei colectivităţi, pe baza rezultatelor obţinute pe un
eşantion
c) [ ] nu măsoară incertitudinea rezultatelor
d) [x] estimează parametrii şi testează ipotezele
e) [ ] culege şi prelucrează datele statistice

---------------------------------------------------------------------
218. Intrebarea nr. 218: I39 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care din următoarele sunt obiective ale biostatisticii?
a) [x] studierea stării sănătăţii populaţiei
b) [ ] studierea stării sănătăţii individuale
c) [ ] evidenţierea particularităţilor stării sănătăţii individuale
d) [x] evaluarea eficacităţii metodelor de tratament şi profilaxie
e) [x] aplicarea metodelor statistice în cercetările clinice şi experimentale

---------------------------------------------------------------------
219. Intrebarea nr. 219: I40 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţiile corecte privitor la colectivitatea statistică:
a) [x] este formată din elemente omogene după anumite criterii
b) [x] are caracter obiectiv şi finit
c) [x] trebuie delimitată în spaţiu şi timp
d) [x] poate fi atât statică, cât şi dinamică
e) [ ] nu se delimitează din punct de vedere al conţinutului

---------------------------------------------------------------------
220. Intrebarea nr. 220: I41 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi compartimentele biostatisticii:
a) [x] statistica sănătăţii populaţiei
b) [x] statistica sistemului de sănătate
c) [ ] studierea stării sănătăţii populaţiei
d) [x] statistica cercetărilor medico-biologice
e) [ ] evaluarea eficacităţii metodelor de tratament

9
---------------------------------------------------------------------
221. Intrebarea nr. 221: I42 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi caracteristicile colectivităţii statistice:
a) [x] are caracter obiectiv şi finit
b) [x] este delimitată în spaţiu şi timp
c) [ ] poate fi numai statică
d) [ ] este formată din elemente neomogene
e) [x] este delimitată din punct de vedere al volumului

---------------------------------------------------------------------
222. Intrebarea nr. 222: I43 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi caracteristicile colectivităţii statistice:
a) [ ] nu are caracter obiectiv şi finit
b) [x] este delimitată din punct de vedere al formei organizatorice
c) [ ] poate fi numai dinamică
d) [x] poate fi statică şi dinamică
e) [x] este delimitată din punct de vedere al conţinutului

---------------------------------------------------------------------
223. Intrebarea nr. 223: I44 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la colectivitatea statistică generală:
a) [ ] cuprinde numai o parte din elementele, care pot fi supuse studiului statistic
b) [x] cuprinde totalitatea elementelor, care pot fi supuse studiului statistic
c) [ ] are întotdeauna un volum nelimitat
d) [x] volumul acesteia poate fi limitat de anumite caracteristici
e) [ ] este destinată pentru caracterizarea totalităţii parţiale

---------------------------------------------------------------------
224. Intrebarea nr. 224: I45 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţiile corecte referitor la colectivitatea statistică parţială:
a) [x] supune studiului numai o parte din elementele totalităţii generale
b) [ ] supune studiului numai o parte din elementele totalităţii parţiale
c) [x] este selectată prin metode speciale
d) [ ] este destinată pentru caracterizarea totalităţii selective
e) [x] este destinată pentru caracterizarea totalităţii generale

---------------------------------------------------------------------
225. Intrebarea nr. 225: I46 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţiile valabile pentru unitatea statistică:
a) [x] este elementul component al colectivităţii statistice
b) [x] poate fi simplă şi complexă
c) [x] este posesoare de caracteristici statistice

10
d) [ ] este elementul component al caracteristicii statistice
e) [ ] nu este reţinută în studiul statistic

---------------------------------------------------------------------
226. Intrebarea nr. 226: I47 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi particularităţile variabilei statistice:
a) [ ] nu variază ca valoare de la o unitate la alta
b) [x] este reţinută în studiul statistic
c) [ ] este proprietatea comună pentru câteva unităţi statistice
d) [x] este însuşirea comună tuturor unităţilor unei colectivităţi
e) [x] valorile individuale ale caracteristicii sunt variabile

---------------------------------------------------------------------
227. Intrebarea nr. 227: I48 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi tipurile variabilelor statistice în funcţie de modul de exprimare:
a) [ ] de spaţiu
b) [x] nominative
c) [ ] factoriale
d) [ ] rezultative
e) [x] numerice

---------------------------------------------------------------------
228. Intrebarea nr. 228: I49 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi particularităţile variabilelor nominative:
a) [ ] sunt variabile cantitative
b) [ ] se exprimă prin unităţi de măsură
c) [x] se exprimă prin atribute
d) [x] sunt variabile calitative
e) [ ] se exprimă atât prin unităţi de măsură, cât şi prin atribute

---------------------------------------------------------------------
229. Intrebarea nr. 229: I50 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi caracteristicile variabilelor cantitative:
a) [x] se exprimă prin unităţi de măsură
b) [x] se exprimă numeric
c) [ ] se exprimă prin atribute
d) [x] sunt măsurabile
e) [x] sunt variabile numerice

---------------------------------------------------------------------
230. Intrebarea nr. 230: I51 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Pentru etapa de analiză statistică sunt specifice următoarele:

11
a) [ ] culegerea datelor
b) [x] fundamentarea deciziilor
c) [ ] sistematizarea datelor
d) [x] verificarea ipotezelor
e) [x] prezentarea finală a rezultatelor

---------------------------------------------------------------------
231. Intrebarea nr. 231: I52 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Caracteristici factoriale sunt:
a) [ ] consecinţele bolii
b) [ ] rezultatul tratamentului
c) [x] profesia
d) [x] vârsta
e) [x] sexul

---------------------------------------------------------------------
232. Intrebarea nr. 232: I53 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care din caracteristicile enumerate mai jos se referă la datele statistice?
a) [x] sunt mărimi concrete
b) [ ] sunt mărimi abstracte
c) [x] sunt purtătoare de informaţii
d) [x] pot fi primare sau derivate
e) [x] pot fi absolute şi relative

---------------------------------------------------------------------
233. Intrebarea nr. 233: I54 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Pentru indicatorul statistic sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a) [x] este obţinut urmare cercetării statistice
b) [x] este obiectiv determinat
c) [x] are un conţinut real
d) [x] are o formulă proprie de calcul
e) [ ] are o formă nespecifică de exprimare

---------------------------------------------------------------------
234. Intrebarea nr. 234: I55 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Pentru indicatorul statistic sunt false următoarele afirmaţii:
a) [x] este expresia numerică a evenimentului social
b) [ ] are o formă specifică de exprimare
c) [x] are funcţie de control
d) [x] nu poate fi determinat în mod obiectiv
e) [x] poate fi obţinut înaintea datelor statistice

---------------------------------------------------------------------
235. Intrebarea nr. 235: I56 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de

12
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi afirmaţiile corecte despre scala nominală:
a) [x] se utilizează pentru reprezentarea variabilelor calitative, ale căror variante nu diferă
ierarhic una de alta
b) [ ] indicatorul statistic, care poate fi determinat, este mediana
c) [x] indicatorul statistic, care poate fi determinat, este dominanta
d) [x] precizează în ce categorie se încadrează un element al totalităţii
e) [ ] se utilizează pentru reprezentarea variabilelor, ale căror variante diferă ierarhic una de alta

---------------------------------------------------------------------
236. Intrebarea nr. 236: I57 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi caracteristicile scalei ordinale:
a) [x] diferenţa dintre poziţiile succesive ale scalei nu are importanţă
b) [ ] diferenţa dintre poziţiile succesive ale scalei are semnificaţie precisă
c) [ ] indicatorul cel mai util, în cazul tendinţei centrale, este dominanta
d) [x] indicatorul cel mai util, în cazul tendinţei centrale, este mediana
e) [x] se utilizează pentru reprezentarea variabilelor, ale căror variante sunt ierarhizate logic

---------------------------------------------------------------------
237. Intrebarea nr. 237: I58 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care afirmaţii despre scala de interval sunt corecte?
a) [ ] diferenţa dintre două numere ale scalei nu are semnificaţie precisă
b) [ ] pe această scală valoarea zero indică absenţa completă a caracteristicii urmărite
c) [x] pe această scală valoarea zero nu indică absenţa completă a caracteristicii urmărite
d) [x] diferenţa dintre două numere ale scalei are semnificaţie precisă
e) [x] multiplicarea sau divizarea valorilor, pe această scală, nu are sens

---------------------------------------------------------------------
238. Intrebarea nr. 238: I59 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi caracteristicile scalei de raport:
a) [x] pe această scală valoarea zero indică absenţa completă a variabilei studiate
b) [x] două valori, măsurate pe această scală, se află în acelaşi raport, indiferent de unitatea de
măsură folosită
c) [ ] două valori, măsurate pe această scală, se află în acelaşi raport, dacă unitatea de măsură
folosită este aceeaşi
d) [ ] în cazul datelor obţinute pe scala de raport, nu se pot utiliza toate metodele statistice
e) [x] în cazul datelor obţinute pe scala de raport, se pot utiliza toate metodele statistice

---------------------------------------------------------------------
239. Intrebarea nr. 239: I60 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
În funcţie de volumul cercetării, observarea statistică poate fi:
a) [ ] periodică
b) [x] totală

13
c) [ ] curentă
d) [x] selectivă
e) [ ] special organizată

---------------------------------------------------------------------
240. Intrebarea nr. 240: I61 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
În funcţie de timpul obţinerii datelor, observarea statistică poate fi:
a) [ ] selectivă
b) [x] curentă
c) [x] special organizată
d) [x] periodică
e) [ ] totală

---------------------------------------------------------------------
241. Intrebarea nr. 241: I62 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care sunt particularităţile cercetării periodice:
a) [x] se utilizează când fenomenul cercetat are o variabilitate mai mică în timp
b) [ ] se utilizează când fenomenul cercetat are o variabilitate pronunţată în timp
c) [x] se utilizează când fenomenul cercetat are o evoluţie periodică
d) [ ] în cazul acestei cercetări, se fixează data şi chiar ora de înregistrare a datelor
e) [x] se efectuează la anumite intervale de timp

---------------------------------------------------------------------
242. Intrebarea nr. 242: I63 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi metodele de culegere a datelor:
a) [x] recensământul
b) [x] sondajele statistice
c) [x] observarea părţii principale
d) [ ] monografia totală
e) [ ] metoda variaţională

---------------------------------------------------------------------
243. Intrebarea nr. 243: I64 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Caracteristici ale monografiei (metodă de culegere a datelor) sunt:
a) [ ] este o metodă de observare totală, permanentă
b) [x] este o metodă de observare parţială, aprofundată
c) [x] este o metodă descriptivă
d) [ ] este o metodă analitică
e) [x] nu permite generalizarea rezultatelor

---------------------------------------------------------------------
244. Intrebarea nr. 244: I65 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV

14
Care afirmaţii despre metoda de anchetă statistică sunt corecte?
a) [ ] este o metodă de observare parţială, periodică
b) [x] este o metodă de observare parţială, special organizată
c) [ ] este o metodă de observare parţială, permanentă
d) [ ] presupune reprezentativitatea eşantioanelor
e) [x] nu presupune reprezentativitatea eşantioanelor

---------------------------------------------------------------------
245. Intrebarea nr. 245: I66 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Pentru erorile sistematice de înregistrare este caracteristic:
a) [ ] apar relativ frecvent
b) [x] au o incidenţă redusă
c) [ ] survin datorită lipsei de concentrare a persoanei care efectuează înregistrarea
d) [x] provin din neînţelegerea scopului observării
e) [x] pot fi prevenite prin instruirea personalului

---------------------------------------------------------------------
246. Intrebarea nr. 246: I67 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Particularităţi ale erorilor întâmplătoare de înregistrare sunt:
a) [x] nu influenţează vădit acurateţea rezultatelor
b) [x] apar relativ frecvent
c) [ ] influenţează, într-o măsură însemnată, acurateţea rezultatelor
d) [x] survin datorită lipsei de concentrare a persoanei care efectuează înregistrarea
e) [ ] provin din necunoaşterea unor noţiuni

---------------------------------------------------------------------
247. Intrebarea nr. 247: I68 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Controlul cantitativ al datelor presupune:
a) [x] verificarea completitudinii datelor
b) [ ] verificarea naturii calitative a datelor
c) [x] verificarea volumului de date
d) [x] verificarea primirii tuturor formularelor
e) [ ] verificarea logică a datelor

---------------------------------------------------------------------
248. Intrebarea nr. 248: I69 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Care afirmaţii despre criteriile cercetării ştiinţifice sunt corecte:
a) [ ] rezultatele cercetării ştiinţifice nu pot fi testate
b) [ ] rezultatele cercetării ştiinţifice sunt „dogmatice"
c) [x] rezultatele cercetării ştiinţifice sunt documentate minuţios
d) [x] rezultatele cercetării ştiinţifice pot fi confirmate sau infirmate
e) [x] validitatea rezultatelor cercetării ştiinţifice poate fi verificată

---------------------------------------------------------------------

15
249. Intrebarea nr. 249: I70 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Caracteristici ale unui experiment ştiinţific sunt:
a) [ ] subiectivitatea
b) [x] fidelitatea
c) [x] obiectivitatea
d) [x] validitatea
e) [ ] incomparabilitatea

---------------------------------------------------------------------
250. Intrebarea nr. 250: I71 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Tipuri de cercetare ştiinţifică sunt următoarele:
a) [ ] cercetarea imperativă
b) [x] cercetarea aplicativă
c) [ ] cercetarea exhaustivă
d) [x] cercetarea fundamentală
e) [x] cercetarea pentru dezvoltare

---------------------------------------------------------------------
251. Intrebarea nr. 251: I72 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi caracteristicile cercetării ştiinţifice:
a) [x] îşi are originea într-o întrebare sau problemă
b) [x] necesită precizarea clară a scopului
c) [ ] nu are un plan specific
d) [ ] nu acceptă presupuneri critice
e) [x] necesită colectarea şi interpretarea unor date experimentale

---------------------------------------------------------------------
252. Intrebarea nr. 252: I73 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Un studiu clinic trebuie să fie:
a) [x] fezabil
b) [x] interesant
c) [ ] nerelevant
d) [x] etic
e) [x] nou

---------------------------------------------------------------------
253. Intrebarea nr. 253: I74 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Etapa de pregătire a studiului include:
a) [x] formularea temei studiului
b) [ ] colectarea datelor statistice
c) [x] definirea scopului studiului
d) [x] formularea obiectivelor

16
e) [ ] sistematizarea datelor statistice

---------------------------------------------------------------------
254. Intrebarea nr. 254: I75 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Metodele de măsurare şi clasificare din cadrul studiului ştiinţific trebuie să fie:
a) [ ] nestandardizabile
b) [x] clare
c) [x] comparabile
d) [x] reproductibile
e) [x] adaptate problemei cercetate

---------------------------------------------------------------------
255. Intrebarea nr. 255: I76 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Stabilirea planului studiului ştiinţific presupune:
a) [x] alegerea tipului studiului
b) [ ] culegerea datelor
c) [x] stabilirea populaţiei ţintă
d) [ ] gruparea variabilelor, reţinute în studiu
e) [x] alegerea eşantionului studiului

---------------------------------------------------------------------
256. Intrebarea nr. 256: I77 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
La etapele de definire a eşantionului se referă:
a) [x] alegerea tipului de eşantion
b) [x] alegerea modului de eşantionare
c) [ ] stabilirea scalelor de măsură pentru unităţile cercetate
d) [ ] definirea tipului de culegere a indicatorilor
e) [x] definirea variabilelor

---------------------------------------------------------------------
257. Intrebarea nr. 257: I78 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Analiza primelor rezultate oferă răspuns la întrebările:
a) [x] procedeele statistice aplicate sunt adecvate?
b) [ ] ipoteza se confirmă sau se respinge?
c) [ ] a fost suficientă analiza numerică?
d) [x] datele cu care se lucrează sunt corecte?
e) [ ] care este semnificaţia rezultatelor?

---------------------------------------------------------------------
258. Intrebarea nr. 258: I79 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Analiza rezultatelor finale trebuie să răspundă la întrebările:
a) [x] ipoteza se confirmă sau se respinge?

17
b) [x] care este semnificaţia rezultatelor?
c) [x] a fost suficientă analiza numerică?
d) [ ] procedeele statistice aplicate sunt adecvate?
e) [ ] datele cu care se lucrează sunt corecte?

---------------------------------------------------------------------
259. Intrebarea nr. 259: I80 Capitol: Biostatistica.MCS Mod de punctare: A3 Grad de
dificultate: mediu Punctajul: 10 Timp pe intrebare: 0 sec Autor: Catedra Medicina Sociala
BV
Selectaţi lacunele frecvente în prezentarea unei lucrări:
a) [ ] definirea clară a criteriilor de includere şi excludere din studiu
b) [x] neidentificarea populaţiei ţintă
c) [ ] descrierea riguroasă a tehnicilor de măsurare
d) [x] analiza insuficientă a datelor aberante
e) [x] prezentarea excesivă a datelor brute

18

S-ar putea să vă placă și