Sunteți pe pagina 1din 2

Plan metodologic de gestionare a riscurilor

STRUCTURĂ CAIET DE SEMINAR

Cap.1 - Prezentarea succintă a proiectului propus

1.1 Carta proiectului


1.2 Strucura WBS
1.3 Graficul Gant ( unde este posibil si PERT)
1.4 Bugetul proiectului

Capitolul 2 - Informații despre elaborarea cererii de finanțare

2.1 Consorțiul proiectului

2.2 Părțile interesate în cadrul proiectului ( Structura de Stakeholders)

2.3 Rolurile și atribuțiile Partenerilor de proiect (acolo unde este cazul)

2.4 Viziunea de implementare a proiectului

Capitolul 3 – Despre decizii legate de elaborarea cererii de finanțare

3.1 Nevoia pe care o împlinește proiectul

3.2 Problemele cărora se adresează proiectului ( graficul de probleme)

3.3 Cum au fost stabilite obiectivele proiectului (graficul de obiective)

3.4 Corelarea între necesitatea finanțării proiectului și obiectivele Finanțatorului

Capitolul 4 - Despre decizii legate de evaluarea și implementarea proiectului ( scenarii


de acțiune – propuse de Profesorul Coordonator)

4.1 Identificarea parților implicate în evaluarea proiectului

4.2 Decizii legate de evaluarea cererii de finanțare

4.3 Decizii legate de semnarea contractului de finanțare

4.4 Soluții de surmontare a stărilor conflictuale din etapa de evaluare

4.5 Decizii în momentele cheie de implementare ale proiectului (studii de caz)


Capitolul 5 - Riscuri preliminare ale proiectului

5.1 Sursele de informare asupra riscurilor

5.2 Tipologii de riscuri și particularitățile lor

5.3 Matricea inițială a riscurilor proiectului

5.4 Scalarea riscurilor

5.5 Roluri și responsabilități în gestionarea riscurilor

5.6 Planul inițial de gestionare a riscurilor

Capitolul 6 – Riscuri ale proiectului aflat în etapa de implementare

6.1 Riscuri noi și riscuri recurente

6.2 Strategii de gestionare a riscurilor

6.3 Matricea operativă a riscurilor de proiect ( pentru activitățile aflate în


implementare)

6.4 Modalități efective de gestionare a riscurilor identificate ( după studiile de caz


oferite de către Profesorul Coordonator)

6.5 Planul de contingență în condiții de risc

Capitolul 7 – Riscuri ale proiectului aflat în etapa de post –implementare

7.1 Sustenabilitatea proiectului ( particularități ale sustenabilității proiectului)

7.2 Riscuri specifice etapei de post-implementare a proiectului

7.3 Strategia de gestionare a riscurilor în etapa de sustenabilitate

Capitolul 8 – Concluzii și recomandări