Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare,Informatica si Microelectronica
Departamentul Informatică și Inginerie Sistemelor

RAPORT
la lucrarea de laborator Nr.7

Tema: ,,Prelucrarea excepţiilor. Blocul try{…} throw() catch()…”

Disciplina: Programarea Orientata pe Obiect


Varianta 10

A efectuat: st. gr. IA-162


Matei Cristian

A verificat: lector.univ.
Mariana Osovschi

Chişinău 2017
Tema: Prelucrarea excepţiilor. Blocul try{…} throw() catch()…
Scopul lucrării: Familiarizarea studenţilor cu prelucrarea excepţiilor, lucrul
cu blocul try{…} throw () catch()…

Sarcina:
Varianta 10
Să se scrie un program care calculează suma înmulţirii numerelor vecine de pe
locuri pare dintr-un fişier dat.

Listing-ul programului:
Rezultatele programului :
Rularea programului fără a crea fișierul “numere.txt”:

Rularea programului după crearea fișierului “numere.txt”:


Rularea programului după introducerea numerelor în fișierul “numere.txt”:

Conținutul fișierului

Concluzie:
În această lucrare de laborator am scris un program care calculează suma produselor
numerelor vecine de pe poziții pare. La apariția erorilor, ca de exemplu, lipsa fișierului cu
numere sau citirea fișierului ce nu conține numere, se aruncă excepții care pot fi tratate în
funcția main(), ceea ce ușurează cu mult procesul de depistare a erorilor comise înăutrul
clasei, fără a mai modifica ceva însăși în codul clasei.